Tabela Nr 4

March 25, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Tabela Nr 4...

Description

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr 159/XXIV/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013 Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Kwota

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

010

01010

6050

Budowa wodociągu we wsi Marywil - kolejny etap - zakup materiałów do budowy.

Rybianka

01010 Razem

9 276,00 9 276,00

2

010

01095

6050

Chustki

Kontynuacja budowy ogrodzenia placu przy sadzawce od strony ulicy należącym do wspólnoty gruntowej wsi Chustki - zakup materiałów oraz zorganizowanie placu zabaw dla dzieci.

3

010

01095

6050

Hucisko

Wykonanie małego boiska do gier w piłkę na terenie należącym do Wspólnoty Gruntowej wsi Hucisko

9 073,00

4

010

01095

6050

Wilcza Wola

Urządzenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej w m. Wilcza Wola oraz zakup altany drewnianej

7 154,00

5

010

01095

4300

Barak

Organizacja wyjazdów edukacyjno - integracyjnych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Barak.

9 208,00

6

010

01095

6050

Szydłówek I

Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną na działce należącej do wspólnoty gruntowej wsi Szydłówek I.

7 248,00

7

010

01095

6050

Korzyce

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Korzyce - kontynuacja

5 200,00

8

010

01095

4210

Korzyce

Zakup kosiarki - sołectwo Korzyce.

1 796,00 2 569,00

9

010

01095

4210

Sadek

Działalność folklorystyczna zespołu KUMOSIE i organizacja "Święta Jagody"- zakup sprzętu nagłaśniającego.

10

010

01095

6050

Sadek

Budowa amfiteatru oraz modernizacja starego budynku szkoły w m. Sadek - kontynuacja

11

600

60016

6050

Łazy

12

600

60016

4210

Wola Korzeniowa

13

600

60016

6050

14

600

60016

4270

01095 Razem

14 196,00

20 000,00 76 444,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Łazy

13 315,00

Zakup materiałów budowlanych na utwardzenie drogi gminnej, łączącej wieś Wola Korzeniowa z szosą majdowską.

14 715,00

Ciechostowice

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Ciechostowice, obejmującej między innymi budowę chodników

10 000,00

Ciechostowice

Udrożnienie rowów wzdłuż drogi gminnej w m. Ciechostowice.

12 569,00

15

600

60016

6050

Omięcin

16

600

60016

6050

Szydłówek II

Modernizacja drogi - podwyższenie i utwardzenie ok.. 100 m odcinka drogi gminnej Omięcin - Korzyce Kontynuacja budowy odcinka drogi gminnej, łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem pod Lasem

7 606,00 12 661,00

17

600

60016

4270

Majdów

Utwardzenie (odtworzenie) drogi gminnej w Majdowie

4 558,00

18

600

60016

4270

Krzcięcin

Naprawa drogi gminnej w m. Krzcięcin

6 477,00

19

600

60016

4270

Wysocko

Remont drogi gminnej w m. Wysocko

8 125,00

Modernizacja drogi gminnej w Zdziechowie Mętkowie - kontynuacja budowy ( ok.. 150mb)

17 829,00 10 088,00

20

600

60016

6050

Zdziechów

21

600

60016

4270

Zastronie

Remont drogi gminnej w m. Zastronie - kontynuacja

Jankowice

Kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej - odcinek 130 m w kierunku wsi Wysocko

22

600

60016

6050

60016 Razem 23

700

70005

6050

Szydłówek I

24

754

75412

4300

Majdów

Wykup gruntów zajętych pod wiaty przystankowe, regulacja stanu prawnego - sołectwo Szydłówek I 70005 Razem Montaż bramy wjazdowej na plac OSP Majdów 75412 Razem

25

801

80101

6050

Majdów

Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Majdowie

8 892,00 126 835,00 6 000,00 6 000,00 2 000,00 2 000,00 8 000,00

26

801

80101

4270

Wysoka

Remont sali lekcyjnej PSP w Wysokiej.

7 038,00

27

801

80101

4210

Wysoka

Doposażenie w meble szkolne sali lekcyjnej PSP w Wysokiej.

1 200,00

80101 Razem 28

900

90015

6050

Majdów

Montaż dwóch lamp oświetleniowych na początku wsi Majdów. 90015 Razem

Fundusz Sołecki na 2013 rok

16 238,00 3 000,00 3 000,00 239 793,00

View more...

Comments

Copyright 2017 ECITYDOC Inc.