straty osobowe gdyni

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download straty osobowe gdyni...

Description

PROJEKT EDUKACYJNY „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ”

STRATY OSOBOWE GDYNI W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ AKTUALIZACJA NR 15

Urząd Miasta Gdyni Stan na 23 kwietnia 2009

www.2wojna.gdynia.pl

2

Lista (niepełna) strat osobowych Gdyni w II Wojnie Światowej 1939-1945 ludność cywilna – wydanie VIII – opublikowane zostało w kwietniu 2008roku. Zawiera około 2300 nazwisk. Związek Towarzystw w Gdyni przygotował IX wydanie, obejmujące głównie ponad 100 pracowników Polskiej Marynarki Handlowej – głównie marynarzy statków, zatopionych podczas wojny. Zebranie i opracowanie Ryszard Toczek, pracownicy Urzędu Miasta Gdyni i wolontariusze. opr. graf. Konrad NiŜnik

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

3

Źródła Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni: - Zarząd Miejski w Gdyni - Kwestionariusze odszkodowań wojennych - sygn. 535-579 - Sąd Grodzki w Gdyni - Akta spraw cywilnych – o stwierdzenie zgonu i uznanie za zmarłego Sygn. 1-1453

Muzeum Państwowe Stutthof: Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku, Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Gdańsku – „Wykaz strat osobowych ludności polskiej – ofiar hitlerowskiej eksterminacji bezpośredniej na Ziemi Gdańskiej” – Gdańsk 1981 Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych. Wysiedlenia Polaków z Gdyni w latach 1939-1945 przez okupanta niemieckiego. Gdynia 2004 Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich – Gdynia 1984 Zeszyt Szkoleniowy Nr 11: „Losy i relacje starszych mechaników z II wojny światowej” Księga adresowa ziem Zachodniej Polski Gdynia-WybrzeŜe Wojew. Pomorskie. Rocznik 1937-1938. „Księga przyjęć” szpitala Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Gdyni – 1939. Lista pracowników Poczty i Telekomunikacji poległych w latach 1939-1945. www.Stankiewicze.com./index Lista strat osobowych Polskiej Marynarki Wojennej w latach w latach 1939-1945. www.wp39.pl Bojarska Barbara

Piaśnica. Miejsce martyrologii i pamięci. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1978

Chudy Andrzej

Cmentarze Ŝołnierzy polskich i zmarłych z ran w obronie WybrzeŜa w 1939 roku, pochowanych na terenach polskich. „Nautologia” nr 1-2-1991. Polskie Towarzystwo Nautologiczne Gdynia.

Czerwińska Małgorzata, Czerwński Julian, Babnis Maria, Jankowski Alfons, Sawicki Jan Kazimierz. Kadry Morskie Rzeczypospolitej t. II WyŜsza Szkoła Morska Gdyni. Drozd Jarosław Głowacki Włodzimierz

Społeczność Ŝydowska Gdyni w okresie międzywojennym. Verbi Causa Gdynia 2007. Lista Ŝeglarzy (niepełna) poległych, zaginionych, zamordowanych, straconych i zmarłych w czasie II wojny światowej od 1września 1939 do 9 maja 1945 roku. „Nautologia” nr 3 – 1985. Polskie Towarzystwo Nautologiczne Gdynia.

Kozłowska M.

Szpęgawsk. Z martyrologii mieszkańców Kociewia. Wydawnictwo Morskie Gdynia 1959

Marcinek Jerzy

Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni 1920-1939. Historia budowy i rozwoju. Wydawnictwo Harmonia Gdańsk 1996.

Milczewski Zygmunt

Wejherowo i powiat morski – wrzesień 1939-maj 1945. Wydawnictwo „Rumia” 1996

Polkowski Bolesław

Gdynianie polegli na wojnie i zamordowani przez okupanta niemieckiego w latach 1939- 1945 (maszynopis).

Sasinowski Władysław

Piaśnica 1939-1944. Wejherowo 1956

Ks. Jerzy Więckowiak

Kościół Katolicki w Gdyni. Wyd. Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum” Pelplin 2000

Piotr Cieślawski

Gdyńscy nauczyciele bohaterzy z lat okupacji 1939-1945. (Lista gdyńskich nauczycieli poległych z rąk okupanta 1939-1945 (niekompletny). Zarząd Oddziału ZNP w Gdyni. Część IV Powrót do przeszłości. Urząd Miasta Gdyni Wydział Oświaty i Wychowania. Gdynia 1989

Małgorzata Sokołowska, Wiesława Kwiatkowska Gdyńskie cmentarze. Oficyna Verbi Causa Gdynia. 2003 Instytut Bałtycki

Jantar 1946 Zeszyt 1 i 3

Towarzystwo Miłośników Gdyni

Rocznik Gdyński 1-20 TMG 1977-2009

prasa Pomorza

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

4

Nazwisko / first name 1.

Abkiewicz

2.

Abraham

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Abramowicz Abramson Achtman Achtman Achtman Acker

Imię / second name Fiszel Feliks, Antoni Julian Rachil Mira Naomi Sabina Malka

rok urodzenia/ birth

adres zamieszkania/ adress

informacje osobowe/ profession

data śmierci/ date of death

1919

? ?

29.12.1917 ObłuŜe

17.06.1944 Batignano ? 1942 1941 1941 1941 ?

1911 1938 1933 1908 1914

41 lat

Okoliczności i miejsce śmierci/ place of death

? Warszawa – getto Lublin Lublin Lublin Zamość

monter Urząd PocztowoTelekomunika cyjny

26.03.1945 nalot lotniczy

harcerz

03.05.1945

9.

Adam

Maksymilian

10.

Adamczak

Bogusław

11.

Adamczyk z.d. Budyta

Ewa

12.

Adamczyk

Jan

1909

13.

Adamit

Mirosław

1918

14.

Adamkiewicz

Andrzej

18.06.189? Odessa Odessa

04.09.1940 KL Stutthof

15.

Adamski

Jan

29.11.1915

01.10.1940 KL Stutthof

16.

Adamski

Stanisław

07.09.191? Grabówek Poznań

05.10.1944 ?

17.

Adamski

18.

Adamski

19. 20. 21.

Adamski Adamski Agres

Franciszek Majer Hanka

22.

Afatanas

Bolesław

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Ajzensztat Ajzensztat Akerman Akerman Akierman Akierman Alberg

Beila Icko Hirsz Josef Ryfka Sara Szoel Adolf

30.

Aleksandrów

Włodzimierz

31.

Allweil

Dawid

1900

32.

Alper

Aleksander

1892

33.

Alper

Luba

1895

1919

statek-więzienie ”Cap Arcona”

? ?

34 lata

kupiec

Gdynia Redłowo ? KL Auschwitz

24.09.1939

mąŜ Adamskiej Anny

? ? 25.03.1945

1925 1903 1933 01.02.1906 1897 1897

kupiec rzemieślnik ślusarz kupiec buchalter kupiec

1910 1909 1895 21.07.1907

referendarz Urzędu Skarbowego inŜ. urzędnik pryw. wł. nieruchomośc i

Gdynia - Pustki Cisowskie

? ? ? KL Stutthof 1942 KL Majdanek 16.04.1940 KL Stutthof 1942 1942 1942 1942 1943 1943 1941

Pińsk Pińsk Radom Radom Międzyrzec Międzyrzec Wilno

06.02.1940 KL Stutthof 1943 Lwów - getto 1939 Łódź 1943

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

ZSRR – Turkiestan

5 34. 35. 36.

Alpersztein Alter Alter

Dawid Bernhard Sara

1891 1890 1890

kupiec

Kpt. mar. rez., prof. Państwowej Szkoły Morskiej kupiec robotnik syn Andreskowski ego Augustyna rzemieślnik ślusarz

37.

Ancuta

Stefan

38. 39.

Andersz Andrearczyk

Stanisław Paweł

40.

Andreskowski

41.

Andruszkiewicz

42.

Andryk

43.

Andrzejewska

44.

Andrzejewski

45.

Andrzejewski

Antoni

1902

robotnik

46.

Andrzejewski

Jan

1893

kier. biura Korporacji Kupieckiej

47.

Andrzejewski

Kazimierz

22.06.1907 ul. Obłuska 16

48.

Antczak

Franciszek

15.01.1911

49.

Antkiewicz

Bolesław

50. 51. 52.

Antkiewicz Antkowski Antoniak

Henryk Teofil Jan

53.

Antoszewski

Bernard

54.

Antoszewski

Ferdynand

55.

Apfelbaum – Jabłoński

Jan

26.12.1873 ul. Słupecka 33

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Arciszewski Arendt Arkus Armatowski Aszkenazy Ataniel Auerbach Augustyńska Augustyński

Mikołaj Waleria Małka Jan Luzer Mirosław Klara Joanna Franciszek

1908 1909 1892 06.11.1920 1920 1914 1906

65.

Augustyński

Jerzy

22.03.1908 Sopot

66.

Babiński

Alfred, Antoni

12.06.1902 ul. Morska 79

Stanisław

53 lata

07.12.1921

08.1942 KL Auschwitz 1943 Warszawa - getto 1943 Warszawa - getto

12.08.1942 KL Auschwitz

? ? 04.04.1943 KL Stutthof ? KL Stutthof

06.03.1943 KL Stutthof 11.11.1939

właścicielka domu

ElŜbieta

? KL Ravensbruck 13.08.1944

18.02.1907 1907

kapral rez. rzemieślnik stolarz brat Henryka, stolarz murarz robotnik stoczniowiec słuchacz Państwowej Szkoły Morskiej st. mechanik okrętowy urzędnik księgowy dziennikarz

robotnik

pracownik PAGED nauczyciel gimnazjum Tow. Szkół Średnich

egzekucja - lasy piaśnickie

Powstanie Warszawskie

? KL Stutthof 1942 KL Auschwitz 16.09.1939 rej. Gdyni 10.11.1941 KL Stutthof ? ? ? ? ? ? 1942 Brandenburg ? ?

? ? 03.07.1943

Warszawa (rozstrzelany)

11.05.1943 29.11.1939 19.04.1943 25.03.1940 1943 1943 1941-1945 ? ?

Warszawa Las Szpęgawski Warszawa KL Stutthof Brześć KL Auschwitz Kołomyja ? ?

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

07.05.1942 Toruń

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

6 67.

Bach

68.

Bach

Augustyn

69.

Bach

Teodor

70.

Bachmak

Teodor

71. 72. 73.

Baczyński Badylkes Tamara Badziąg

Franciszek Tamara Tomasz

74.

Badziąg

Bernard

19.08.1907

75. 76. 77.

Badziongowski Bagiński Bagniewski

Zygmunt Kazimierz Jan

11.01.1915 28.02.1904 19.09.1904

78.

Bajon

Stanisław

02.10.1895

79. 80.

Bajrowski Bakaj

Józef

42 lata 28.02.1909

81.

Bakiniewicz

Stanisław

82.

Bakliński Piotr Paweł

Piotr, Paweł

83.

Balazy

Aleksander

84. 85. 86.

Baliarz (?) Bała Bałdyga

Stanisław

26.07.1918

87.

Banaszkiewicz

Teofil

20.12.1909

88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

Bandzarewicz Bankier Bankier Bankier Bankier Bankier Bannek

Bolesław Dawid Frajda-Laja Jola Kina Wolf Natalia

1904 25.07.1885

1895 1939 39 lat

1886

1924 1894 1925 1923 1899

brat Bach Anny st. asystent prac. Stoczni Gdyńskiej S.A.

Banucha

Jan

96.

Bar

Stanisław

1908

97.

Bar

Zygmunt

1898

98. 99.

Baraden Baran

Witaliusz Franciszek

1881 03.07.1908

100.

Baran

Franciszek

22.05.1922

101.

Baran

Jan

05.01.1901 ul. Śląska 142

? ? 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

notariusz

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

urzędnik

02.11.1939 ? 12.04.1943 KL Auschwitz ? ?

urzędnik PKP rzemieślnik stolarz robotnik kolejarz rzemieślnik zdun mąŜ Wandy robotnik uczeń gimnazjum Tow. Szkół Średnich rzemieślnik – szewc marynarz Polskiej Marynarki Handlowej

urzędnik stolarz, Ŝołnierz 14 pułku piechoty WP uczeń urzędnik uczennica uczennica Ŝona Dawida urzędnik

1925

95.

? ?

st. mechanik okrętowy → Lista śołnierzy wł. nieruchomośc i przemysłowiec

23.05.1940 KL Stutthof 29.05.1940 KL Stutthof 21.04.1940 KL Stutthof 19.11.1940 KL Stutthof 17.09.1940 KL Stutthof ? ? 15.03.1940 KL Stutthof ? ?

27.04.1945 KL Mauthausen

1941 ? ? ? ? 28.06.1940 KL Stutthof ? rej. Gostynina 26.10.1939 ? ? ? ? ? ?

Gdynia - ObłuŜe Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa ?

12.09.1939 Mosty

1939 Las Szpęgawski 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? ? ? kierowca

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

25.07.1944 ?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

7 brat Baraniaka Franciszka

102.

Baraniak

103.

Baranowicz

Wacław

1906

104.

Baranowska

Anastazja

1881

31 lat

? ? ? ? KL ? Sachsenhausen

lekarz dentysta mąŜ Reginy Baranowskiej kosynier córka Barańczaka Czesława robotnik rzemieślnik malarz rzemieślnik malarz

105.

Baranowski

Karol

106.

Baranowski

Mieczysław

107.

Barańczak

108.

Barański

Czesław

15.11.1910

109.

Barański

Kazimierz

19.01.1907

110.

Barański

Stanisław

12.04.1912

111.

Barański

Zygmunt

1907

112.

Barasiński

Antoni

1907

113.

Barasiński

Antoni

1892

114.

Barasiński

Apolinary

1910

115.

Barasiński

Józef

1913

116.

Baraszewski Władysław

Władysław

1907

117.

Barcik

Wincenty

1901

118.

Barczak

Antoni

1917

119.

Bargot

120.

Barkow

Henryk, Brunon

121.

Barlikowska

Franciszka

122.

Barlikowski

Jerzy

01.03.1912 ul. Cisowska 24 biuralista

123.

Barski

Romuald

04.02.1921

124.

Bartelke

Stefan

125. 126.

Bartkowski Bartnicki

Feliks Hieronim

127.

Bartnik

Edmund

128.

Bartnik

Irena

129.

Bartnik

Maria

130.

Bartoszczyk

Jan

03.12.1901

131.

Bartuś

Andrzej

09.10.1877

st. mechanik prac. restauracji lekarz rzemieślnik fryzjer kelner blacharz → Lista śołnierzy rzemieślnik stolarz ?

? ? 11.09.1939 rej. Koleczkowa ? ? 16.06.1943 KL Stutthof 05.07.1940 KL Stutthof 27.03.1940 KL Stutthof 09.1939 WybrzeŜe 14.08.1942 KL Auschwitz ? ? ? ? ? ? 07.09.1939 ? ? ? 12.04.1944 KL Gross Born 11.11.1939

19.09.1918

szofer

? ?

72 lata

1902 29.06.1905 ul. Puski 25 25.12.1915

egzekucja - lasy piaśnickie

? ?

rzemieślnik – instalator czł. zarządu Polskiego Związku Zachodniego murarz ślusarz lek. wet. dyr. Rzeźni Miejskiej Ŝona Edmunda

?

Gdynia Oksywie

02.06.1941 KL Stutthof

? Warszawa ? ? ? ? 13.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

01.1944 KL Auschwitz 13.08.1944

Powstanie Warszawskie

kier. eksp.porucznik

13.09.1939

rej. Rumi Zagórza

robotnik

27.08.1943 Trzciniec

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

8

132.

Barylski

Florian

pracownik Urzędu PocztowoTelekomunika cyjnego Gdynia 1

133.

Barzowski

Józef

rolnik

19.11.1939

134.

Basiński

Czesław

kapitan Marynarki Wojennej

18.09.1939 Drohobycz

135.

Bastuba

Franciszek

136.

Batycki

137. 138.

Baumgarten (04) Baumgarten

Chawa Mieczysław

1904 1915

139.

Baumgarten

Mojsie

1904

140.

BaŜant

Wacław

141.

Bączkowicz/Bącz kiewicz

Leon

142.

Bączkowski

Bernard

143.

Bączkowski

Józef

144. 145.

Bąk Bąkowski

Wincenty Kornel

146.

Bednarczyk

Marjan

ul. 02.07.1900 Świętojańska 84 1895

robotnik dziecko - syn Eliasza Batyckiego

1939 ?

egzekucja - lasy piaśnickie

20.04.1943 KL Stutthof ? ? 1942 KL Auschwitz 1945 KL Mauthause

urzędnik księgowy

? KL Stutthof ? ?

09.06.1906

rzemieślnik stolarz ksiądz

30.08.1903 Orłowo

podoficer rez.

11.11.1939

11.1939 Gdynia 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? ? KL Stutthof

harcerz 41 lat

egzekucja - lasy piaśnickie

policjant

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

inŜ. prac. Urzędu PocztowoTelekomunika cyjnego

30.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

147.

Bedyński

Jakub

25.07.1898

148.

Beisert

Halina

1919

harcerka

16.08.1944

Powstanie Warszawskie

149.

Beisert

Zofia

1922

harcerka

01.09.1944

Powstanie Warszawskie

150.

Bejrowski

Jan

1902

151.

Bekas

Henryk

152.

Belau

Jan

153.

Bemowska

154.

Bender

Stanisław

155.

Bendig

Ottomar

156.

Benert

Otton

157.

Benke

Halina

158.

Bereza

Stefan

11.01.1901

robotnik portowy marynarz s/s „Zagłoba” harcerz matka Franciszka Bemowskiego dziennikarz marynarz m/s „Batory”

1902

1888

07.04.1945 ŁęŜyce, mina 09.02.1943 Atlantyk 10.1944 KL Stutthof ? ? 11.05.1940 KL Stutthof 17.06.1943 Edynburg 04.1945 Ural

pracownik Urzędu PocztowoTelekomunika cyjnego prawnik, notariusz, pianista, kompozytor

1944 KL Ravensbrück

11.11.1939

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

egzekucja - lasy piaśnickie

9 bosman s/s „Zagłoba”

159.

Bereźnicki

Stefan

160. 161. 162. 163.

Berger Berger Bergman Bergman

Eisig Estera Charlotte Henryk

164.

Bergmann

Leon

165. 166. 167. 168.

Berkowicz Berkowicz Berlach Berlach

Abram Idel Marek Rozalia

1909 1906 1894 1875

169.

Berlin Geszel (Ersz)

Geszel (Ersz)

1900

170.

Bernacki Paweł

Paweł

1919 ul. Bema 10

171.

Bernalewska

172.

Berwald Henryk (Cwi)

Henryk

173.

Besser

Antoni

174.

Bettker

175.

Białostocki

176.

Białozytowa

177.

Bianga

Jan

07.12.1908

178.

Bianga

Teofil

10.04.1910

179.

Bichy(?)

180.

Bidermann

181.

Bieberstein

1903 1909 1896 1922 20.01.1911

09.02.1943 s/s "Zagłoba" 1943 1943 1942 1942

→ Lista śołnierzy kupiec

Warszawa - getto Warszawa - getto Lwów - getto Lwów - getto

19.09.1939 Dębogórze 1942 1942 1939 - 1945 1939 - 1945

Warszawa - getto ? ZSRR ZSRR

1943 KL Auschwitz rzemieślnik szklarz

18.10.1944 ? ? ?

1909 18.04.1911 1922

Jan

Izydor

1896

1942 Warszawa - getto robotnik syn Franciszka urzędnik Komisariatu Rządu rzemieślnik stolarz robotnik brat Ignacego Bichy mąŜ Bidermanowej Zofii

1921

12.03.1942 KL Stutthof 1942 Monachium 29.12.1943 Warszawa ? ? Gdańsk - wyrok 04.08.1944 skazujacy na śmierć 11.04.1940 KL Stutthof ? ? ? KL Auschwitz 1941 Katowice

rzemieślnik rzeźnik

182.

Biegalski

Franciszek

183.

Bielacz

Marian

184.

Bielawska

matka Marii Bielawskiej

? ?

185.

Bielawska

Ŝona↓

? ?

186.

Bielawski

ojciec Marii Bielawskiej

? ?

187.

Bielecki

Franciszek

02.12.1913

188.

Bielecki

Władysław

08.12.1901

189.

Bielicki

Franciszek

1901

190. 191. 192.

Bielicki Bielińska Bieliński

Ignacy Helena Czesław

193.

Bieliński

Karol

03.03.1911

06.07.1912

spawacz

rolnik urzędnik Urzędu PocztowoTelekom. ks. kapelan m/s „Batory” uczeń biuralistka robotnik

? ? 05.10.1939

Gdańsk - Nowy Port

28.08.1942 KL Stutthof 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.11.1939 ObłuŜe 1944 Bydgoszcz 29.11.1941 KL Stutthof 11.11.1939

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

egzekucja - lasy piaśnickie

10 1897

inŜ. dyr. Miejskich Zakładów Elektrycznych inŜ., prof. Państwowej Szkoły Morskiej steward m/s „Chrobry”

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

194.

Bieliński

Kazimierz

195.

Bielski

Kazimierz

196.

Bielski

Zygmunt

27.08.1909

197. 198.

Biełoguska Biełoguski S.

Chaja Szmusła

1888 1888

199.

Bieniak

Piotr

57 lat

200.

Bieniasz

Józef

1907

201.

Bienkowski

Leon

202.

Bieńkowski

Jan

203. 204.

Bieńkowski Biernacki

Józef Paweł

205.

Biernat

Jan

206. 207. 208. 209.

Bieschke Bieszk Bieszke Bigocka

Otton Leon Jan Hildegarda

210.

Bigott

Augustyn

211.

Bik-Bikowska

Rachela

1880

1942 Lipawa (Łotwa)

212.

Bik-Bikowski Berko

Berko

1878

1942 Lipawa (Łotwa)

213.

Binder

Leon

214.

Binerowski

Franciszek

1888

215.

Bińkowski

Teodor

1908

216.

Bisior

Józef

217.

Blajer

BłaŜej

1885

218.

Blander

Marek

1905

219. 220. 221. 222. 223. 224.

Bleiderman Blibaum Blibaum Blicharz Bliska Blitzer

Teofil Frajda Luzer Pius, Adam Wiktorja Henryk

ul. Morska 83 ul. 10Lutego 32/13

Ŝ. kupca kupiec maszynista kolejowy Sekretarz Generalny Instytutu Bałtyckiego ojciec Smyk Klary

1910 16.10.1905 22.03.1919

09.10.1910 Wiczlino 16.03.1907 1910 Stare ObłuŜe

09.01.1903 ul. Chylońska 67

18.03.1914

1899 1893 11.07.1905 1899

ul. Gdańska 194

15.05.1940 Morze Północne 1939 Gdynia 1939 ? ? ?

13.09.1939 Oksywie

28.03.1945 granat egzekucja - lasy piaśnickie

ksiądz

11.11.1939

marynarz szklarz ekspedient Urząd PocztowoTelekomunika cyjny elektromonter robotnik robotnik

11.04.1940 KL Stutthof 18.10.1944 ?

1940 17.08.1944 24.02.1940 12.11.1943

KL KL KL KL

rolnik

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

asystent pocztowy rzemieślnik technik dent. rzemieślnik cieśla rzemieślnik malarz zakonnik (Jezuita), nauczyciel Gimnazjum o.o. Jezuitów urzędnik prywatny lekarz kupiec urzędnik kupiec

? ?

Stutthof Stutthof Stutthof Auschwitz

30.03.1940 KL Stutthof 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? ? ?

14.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1940 - 1945 KL Majdanek ? 1942 15.06.1943 05.12.1941 ? ?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

KL Auschwitz KL Chełmno Łódź - getto KL Potulitz ? KL Stutthof

11 225.

Blobel

Marian

226.

Bluma

Augustyn

227.

Blusnic

228.

Blustein

229.

Błaschke

230. 231.

Błaszczyk Błaszczyk

Bogusław Jan

232.

Błaszczyk

Stanisław

233.

Błaszkiewicz

234.

Błaszkiewicz

Czesław

235.

BłaŜkowski

Wojciech

236.

Błędowski

Brunon

237. 238. 239.

Błoszyk Bniński Boberek

Bogusław Ludwik Franciszek

240.

Bobińska

241.

Bobińska

Ewa

242.

Bobkowski

Otton

243. 244. 245. 246.

Bobownik Bobryk Bochentyn Bochentyn

Zygmunt Ludmiła Klemens Stefan

ul. Abrahama 24.03.1908 17 m.4

? ? uczeń

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

kupiec

11.11.1939

egzekucja – lasy piaśnickie

syn Marii Błaschke

egzekucja - lasy piaśnickie roboty ? przymusowe 27.03.1945 ? 25.05.1942 KL Stutthof

Feliks

11.11.1939

1939 24.06.1920

uczeń marynarz Polskiej Marynarki Handlowej syn Agnieszki Błaszkiewicz

ul. 20.07.1908 Nowogrodzka 46

05.1943 Monte Cassino

09.10.1943 Gdynia

magazynier

09.01.1944

Krzywy Róg (ZSRR)

policjant

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1903

policjant

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1939 1914 1902

uczeń

27.03.1945 Gdynia ? ? 29.12.1939 Gdynia

stolarz matka Ewy Bobińskiej

247.

Bochniewicz

Tadeusz

248.

Boczkowska

Zofia

? KL Auschwitz ? KL Auschwitz

policjant 1892 1879 1919 1921

kupiec

uczeń gimnazjum Tow. Szkół Średnich

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? 06.1945 1944 1945

KL Oranienburg Gdynia KL Mauthausen KL Mauthausen

1944

Powstanie Warszawskie

? ?

249.

Boczkowski

Jan

250.

Bodowski

Olgierd

251.

Bodziński

J.

252.

Boettcher

Alfons

08.04.1908

253.

Bogacz

Antoni

1902

254.

Bogucki

Jan

13.06.1906

255.

Bojanowski

Feliks

23.11.1903

1900

marynarz m/s „Batory”

02.02.1944 Port Said

rzemieślnik tech. elektr.

11.11.1939

nauczyciel rzemieślnik serowar ul. Piotra Skargi

robotnik mąŜ Józefy robotnik → Lista śołnierzy

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 16.02.1940 KL Stutthof 1939 Gdynia ? ? 08.09.1939 Stare ObłuŜe

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

12 256.

Bojarska

Cecylia

ul. Śląska 51, 20.01.1900 blok II m.9

257. 258.

Bojarski Bojarski

Stanisław Tadeusz

11.11.1911 03.02.1910

259.

Bomba

Andrzej

260.

Bomba

Franciszek

261. 262. 263. 264.

Bondzarewicz Bonikowski Bonisławski Borasiński

Bolesław Stefan Adam Antoni

265.

Borek

Władysław

266.

Borkowicz

Władysław

1920

1922 26.05.1901

handlowiec urzędnik

09.03.1940 KL Stutthof 16.04.1940 KL Stutthof

rzemieślnik kucharz

25.05.1941 KL Dachau

st. mechanik okrętowy

28.02.1940 m/s "Batory"

uczeń robotnik Ŝołnierz lekarz marynarz m/s „Bug”

26.10.1939 ? 19.09.1940 11.09.1939

Oksywie ? KL Stutthof Pierwoszyno

15.01.1942 Londyn ? ?

267.

Borowik

Bolesław

01.04.1903

268.

Borkowski

Feliks

15.08.1902 ul. Sambora 24

269.

Borkowski

Janusz

270.

Borkowski

Stanisław

271.

Borkowski

Stefan

14.10.1888

272. 273. 274. 275. 276. 277.

Boroch Borodin Borowiecki Borowiecki Borowiecki Borowik

Franciszek Aleksander

22.10.1920 09.09.1894 26 lat 33 lata 17 lat 1903

Stanisław Bolesław

Ŝona Edwarda

egzekucja - lasy 11.11.1939 piaśnickie

278.

Borowski

Jan

1910

279. 280. 281. 282.

Borowski Bortman Boruch Boruczek

Stanisław Henryk Franciszek Chaim Szl.

1910 1900 1905 1888

283.

Borusiak

Leon

284.

Borys

Wojciech

285.

Borysiak

Jan

1914

286.

Borysławski

Lucjan

1890

287. 288.

Bosak Boszke

Maria Józef

kapitan artylerii szofer absolwent Państwowej Szkoły Morskiej pracownik Urzędu Morskiego inŜ., urzędnik Urzędu Morskiego, radny Rady Miejskiej em. urzędnik ? ?

naucz Prywatnego Ginazjum oOO Jezuitów urzędnik kupiec robotnik ekspedient urzędnik PKP

1906 30.09.1912

kleryk zakonnik (Jezuita ) dyr. Państwowego Banku Rolnego oddz. w Gdyni Ŝona Lajba robotnik

31.12.1940 Katyń (ZSRR) ? ? ? ?

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

06.04.1940 23.01.1941 ? ? ? 31.12.1940

KL Stutthof KL Oranienburg ? ? ? Katyń (ZSRR)

08.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

25.10.1939 ? 06.04.1940 ?

? ? KL Stutthof KL Stutthof

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

14.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

27.12.1941 Warszawa 06.04.1940 KL Stutthof

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

13 289.

Bradtke

Edmund

290.

Bradtke

Teodor

291.

Bramiński

Tadeusz

292.

Brancewicz

293.

Bratkowski

Jan

294.

Bratkowski

Lucjan

295.

Bratkowski

1902 27.09.1915

1875 ul. Falista 17

1901

rolnik ochotnik Wojska Polskiego kpt. Ŝ. w., inspektor "śeglugi Polskiej" mąŜ Brancewicz Jadwigi rzemieślnik ślusarz urzędnik pryw. ↓brat

07.09.1939 Witomino 04.09.1939 ?

07.03.1943 KL Stutthof

1939 ? ? ? ? ? ? ?

296.

Brauer

Józef

22.07.1904

297. 298. 299.

Braw Braw Braw

Józef Marceli RóŜa

1935 1922 1902

300.

Braw

Zygmunt (Zallel)

1899

301. 302. 303.

Brechelka Brocki Brodowska

Jan Józef Wera

ul. Witomińska 25

urzędnik pryw. marynarz

ul. Gdańska 194

Brodowski

Jan

305.

Brodzki

Józef

306.

Brokman

Abraham Lejb

307.

Bronikowski

Jerzy

20.10.1909

308.

Bronke (34 l.)

Franciszek

28.03.1905

309.

Bronkowski

310.

Bronowski

Adam

311. 312. 313.

Browarczyk BroŜek Bruderk

Bernard Klara

314.

Bruhl

Kazimierz

315.

Bruniany

316.

Brusakowski

Mieczysław

317.

Brustowski

Mojsze

1896 ul. Witomińska 40

zakonnik (Jezuita), nauczyciel Gimnazjum o.o. Jezuitów marynarz ? „Kromań” urzędnik księgowy

1942 KL Auschwitz 1945 ? 30.01.1940 Casablanca 19.03.1943 KL Auschwitz

14.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

03.01.1940 Casablanca ? KL Stutthof 09.08.1940 KL Mauthausen

→ Lista

19.09.1939 Pogórze

śołnierzy ojciec Bronkowskieg o Borysa

? ?

urzędnik Komisariatu Rządu

? KL Stutthof 12.1944 Gdynia ? ? ? ?

38 lat

1907

egzekucja - lasy piaśnickie

przemysłowiec

1900

1900

11.11.1939

1942 KL Auschwitz 1942 KL Auschwitz 1942 KL Auschwitz

1863 07.09.1909 1896

304.

nauczyciel, szkoła powsz. nr 3

pracownik PKP mąŜ Stanisławy Bruniany marynarz Polskiej Marynarki Handlowej rzemieślnik kuśnierz

? KL Auschwitz ? ?

? ?

02.07.1944 Łódź - getto

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

14 318.

Bruzda

Pesach

319.

Brychy

320.

Bryjot

Stanisław

321. 322. 323. 324. 325.

Brykowski Bryl Bryl Brystowska (96) Brystowski

Jan

1880

1939 Gdynia mąŜ Brychowej Katarzyny

47 lat

Rywka Abram

26.08.1912

1896 1925

robotnik

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

robotnik

19.03.1940 ? ? 30.06.1941 1945

KL Stutthof KL Birkenau ? Łódź - getto KL Auschwitz

uczeń rzemieślnik krawiec

326.

Brystowski

Izrael

327.

Bryś

Władysław

328.

Brzeski

329. 330. 331.

Brzeski Brzeski Brzeski

332.

Brzeziński

333.

Brzeziński

Bernard

334.

Brzeziński

Witold

12.06.1910

335. 336. 337. 338. 339. 340.

Brzozowski Bubacz Buchholz Buchman Buchman Buczek

Eryk Abram Jerzy Józef

33 lata 19.02.1911 ul. Śląska 55 1919 1908 05.02.1908

nauczyciel

341.

Buda

Walerian

342.

Budka

Ludwik Bartłomiej

24.08.1898

343.

Budniewski

Jan

1897

II oficer ? „Chrobry” inŜ., urzędnik Urzędu Morskiego pracownik portowy

344.

Budnik

Ludwika Maria

1913

345.

Budrewicz

346.

Budzik

Stanisław

21.04.1894

347. 348.

Budzin Budziński

Franciszek Franciszek

07.09.1904 1906

349.

Budzisz

Andrzej

25.02.1907

350.

Budzisz

Józef

31.10.1909

351.

Budzyński

Józef

25.12.1921

352.

Bugalski

Jan

11.05.1916

Edward Paweł Jan Paweł Władysław

? ?

1922

st. marynarz s/s „Zagłoba” 1895

? KL Stutthof 09.02.1943 s/s ,,Zagłoba"

robotnik

? ?

2,5 roku 1908

1898 blok Urzędu Morskiego

nauczyciel kowal syn Brzezińskiego Jana ślusarz urzędnik Urzędu Morskiego

? ? ? KL Stutthof ? KL Stutthof ? ? 1944 ? 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 18.02.1945 ? 1939 16.03.1940

? ? Kurlandia KL Stutthof Gdańsk KL Stutthof

07.11.1939 Marsylia 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.1943 Częstochowa ? ?

dyr.. Chłodni Portowej rzemieślnik kowal instalator

?

KL Sachsenhausen

25.04.1940 KL Stutthof 30.01.1940 Nowy Port ? ?

Oksywie, Osada Rybacka 1

? ? szewc rzemieślnik kowal

14.06.1944 Dion, Francja 21.03.1940 KL Stutthof KL Stutthof 05.10.1944 skazany na karę śmierci przez sąd

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

15 353.

Bühb(?)

Jarosław

354.

Bujakowski

Józef

355.

Bujanowski

Adam

356.

Bujarski

357.

Bukowski

Marian

06.09.1902

358.

Burak

Edward Paweł

1920

359.

Burchard

Augustyn

360.

Burczyk

361.

Burczyk

362.

Burczyk

363.

Burczyk

Edmund

364.

Burdelsk?urdecki

Izydor

365.

Burek

Józef

366.

Burkiet

Aleksander

367.

Burkow

368.

Bury

369.

Busko

370.

Buśko

Jan

371. 372.

Byczkowska Bydałek

Zofia Maksymilian

373.

Bydałek

Henryka

374.

Byjos

Stanisław

375.

Cechowy

376. 377. 378.

Ceglarek Ceglarek Ceglarski

379.

Cetkowski

380.

Cetkowski

381.

Chabaj

382.

Klemens

mąŜ Agnieszki 1212 25.03.1899

22.07.1910 ul. Śląska 33

1922 ObłuŜe

Ŝołnierz syn Franciszka Bujarskiego nacz. wydziału Urzędu Morskiego

09.04.1942 KL Stutthof

11.11.1939

detektyw kolejarz ojciec Franciszka Burczyka Ŝona Franciszka Burczyka ojciec Edmunda uczeń

? KL Stutthof 24.02.1944

Auwere na zah. od Narwii

? ?

? ? 11.11.1939 ObłuŜe 11.11.1939 ObłuŜe

inkasent

16.03.1940 KL Stutthof

uczeń

11.11.1939

1930

czł. Polskiego Związku Zachodniego ? rzemieślnik stolarz

urzędnik Urzędu Morskiego

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 1939 Skarszewy ? KL Stutthof 07.04.1942 KL Stutthof ? ? ? ? roboty ? przymusowe

urzędnik

1890

egzekucja - lasy piaśnickie

03.04.1940 KL Stutthof

mąŜ Berkowej Józefy

16.02.1908

? ?

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

Warszawa, 1944 Powstanie Warszawskie ? ? ? ? ? ?

Franciszek

11.11.1939 syn Henryka Cetkowskiego Władysław

Chabowski

11.11.1939

30 lat

34 lata

egzekucja - lasy piaśnickie

policjant

23.03.1915 1908

1941 zamordowany

Józef

1896 26 lat

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 03.07.1940 KL Stutthof

rzemieślnik cieśla

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? KL Stutthof

16 383.

Chaim

Brunon

1921

384. 385. 386. 387. 388.

Chaim Chaim Chaim Chaimowicz Chamenia

Fani Levi Lina Mindel Antonina

1895 1896 1924

389.

Chamski

13 lat

390.

Chamski (20 lat)

20 lat

391.

Chamski Zygmunt Zygmunt

392.

Chełminiacki

Bolesław

393.

Chlewicki

Ignacy

Zygmunt

rzemieślnik krawiec księgowy

1894

robotnik

ul. Rybińskiego 56

25.11.1912

robotnik pracownik Urzędu Morskiego – Ŝołnierz WP córka Rozalii Chmiel marynarz s/s „Wigry”

Chludziński

395.

Chmiel

396.

Chmielecki

Jan

397. 398. 399.

Chmielewski Chmielewski Chmieliński

Kazimierz Stanisław Jan

400.

Chmieliński (29 l.) Stefan

401. 402. 403.

Chojka Chojke Chojnacki

404.

Chojnecki

405.

Chojnicki

406.

Chojnowska

407.

Chorzarek

Friedrich

1914

matka Henryki Chojnowskiej robotnik

408.

Chorzelewski

Franciszek

1903

kierowca

409. 410.

Chotel Józef Chrabkowski

Józef Franciszek

411.

Chrabkowski

Izydor Helmut

412.

Chromińska

Aleksandra

01.03.1909 30.01.1913

1910

10.07.1902

robotnik mąŜ Chojneckiej Stanisławy

? Gdańsk 25.01.1945 KL Stutthof ? ? 08.04.1940 KL Stutthof

19.09.1939 Kielno

? ? 15.01.1942 Atlantyk

? ? 09.03.1945 Morze Bałtyckie 19.03.1945 Oksywie 15.04.1940 KL Stutthof 15.04.1940 ? Warszawa, 1944 Powstanie Warszawskie

1895

15.11.1886 ul. Limbowa 27 54 lata

23.01.1893

zabity przez bombę, Orłowo

pracownik PKP marynarz

1907

?

04.09.1940 KL Stutthof 07.09.1940 KL Stutthof ? ?

07.08.1887

37 lat

Józef

Rzeszów - getto Rzeszów - getto Rzeszów - getto ? Las Szpęgawski

mąŜ Chełminiackie j Marii

42 lata

394.

Antoni Janina Wincenty

1939 1939 1939 ? 03.10.1939

syn Chamskiego Józefa syn Chamskiego Józefa

1924

22.07.1902

1940 KL Stutthof

? ? 22.09.1942 KL Stutthof Gdynia 04.09.1939 Oksywie 07.04.1940 KL Stutthof ? ?

kolejarz

? ? Warszawa, 1944 Powstanie Warszawskie

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

17 Zenon

słuchacz Państwowej Szkoły Morskiej syn Chrzan Marty robotnik

14.03.1945 Gdynia - Orłowo

413.

Chruściński

414.

Chrzan

415.

Chrzan

Jan

416.

Chrzanowski

Antoni

02.01.1900

urzędnik PKP

11.11.1939

417. 418. 419.

Chudzikowski Chyczewski Chyła

Andrzej Cezary Aleksander

1906 06.09.1909

rzemieślnik kupiec

04.06.1942 KL Stutthof ? ? ? ?

420.

Ciapciak

Jan

421.

Ciara

Marceli

422.

Cichocki

Stanisław

423.

Cichowska

Kazimiera

33 lata Orłowo

1900

Antoni

17.04.1917

425.

Cielas

Jan

10.05.1905

426.

Cielecki

Władysław

427.

Cielepa

Mieczysław J.

428.

Cielepa

Tomasz

429.

Cieluch

Michał

ul. Kaliska 64, Mały Kack

1925

19.08.1896

431.

Ciemiak

Stanisław

26.10.1900

432. 433.

Ciepliński Ciera

Bernard Tomasz

31.08.1904 Gdynia

434.

Cierniak

Stanisław

26.10.1900

435. 436.

Ciesielska Ciesielski

Helena

437.

Ciesielski

Augustyn

438.

Ciesielski

Edward

1902

439.

Ciesielski

Tomasz

08.10.1864

440.

Cieszyńska

Matylda

1938

Cukier Cukier Cuprych

Fajwel Moses Ludwik

Warszawa, 1944 Powstanie Warszawskie

22.08.1941 KL Stutthof 19.04.1940 KL Stutthof

1939 więzienie

uczeń

07.04.1945 Gdynia

członek Polskiego Związku Zachodniego

05.06.1940 KL Stutthof 23.10.1939 Las Szpęgawski

15.02.1893

442. 443. 444.

rzemieślnik malarz robotnik portowy st. asystent Urząd PocztowoTelekomunika cyjny

urzędnik Urzędu Celnego Ŝołnierz 86 pułku piechoty

Walenty

Stefan

16.03.1945 KL Stutthof

1899

Cieluch

Ciosek

urzędnik

11.1939 Sielawki

430.

441.

egzekucja - lasy piaśnickie

18.11.1942 Glasgow

1939

Cieciora

? ?

marynarz m/s „Batory”

harcerz

424.

? ?

ul. Mikołaja Reja 10/6

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 18.09.1939 ? ? ?

rzemieślnik piekarz

? ? ? ? 09.1939 Bydgoszcz

26.08.1903

1896 1921 1915

rzemieślnik kowal urzędnik – Ŝołnierz emeryt. urzędnik PKP

19.03.1945 Gdynia 17.09.1939 ? 15.10.1944 Warszawa ? ?

rzemieślnik tokarz kupiec robotnik

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? ? ? ? ? KL Stutthof Königsberg

18 445.

Cuprych

Stanisław

1918

446.

Cuprych

Tomasz

447. 448. 449.

Cwajgelman Cybula Cybulla

Wolf Leon Leon

450.

Cybulski

Alfons Franciszek

451.

Cybulski

Kazimierz Gracjan

1896

452.

Cylkowski

Lucjan

1907

453. 454. 455. 456. 457.

Cynkutis Cyperski Cytryn Cytryn Cytryn

Kazimierz Franciszek Maksymilian Mosze Sura Basza

458.

Cywiński

Bolesław

11.10.1912

459.

Cywiński

Zygmunt

11.04.1902

460.

Czabania

Ezenfryd

1914

461.

Czach

Michał

1913

462.

Czaja

Antoni

10.09.1907

463. 464.

Czajka Czajka

Edmund Ludwik

465.

Czajkowski

466.

Czajkowski Julian

Juliusz (Julian)

467.

Czajkowski

Leon

468. 469. 470.

Czapiewski Czapka Czaplewski

Józef Stanisław Jan

471.

Czaplewski

Józef

472.

Czaplicki

Stanisław

473. 474.

Czapp Czapp

Brunon Paweł

1901 19.08.1897

475.

Czapp

Władysław Franciszek

29.03.1906 ObłuŜe

476.

Czarkowski

Stanisław

01.09.1909

477.

Czarliński Schedlin

Jarosław Konrad Marian

06.09.1888

08.12.1889

Chylonia, ul. Starogardzka

1883 1908 34 lata 27.12.1910

Plac Górnośląski

kosynier

16.09.1939 Kępa Oksywska

pracownik PKP

11.11.1939

rzemieślnik

28.02.1942 Łódź - getto 24.06.1942 KL Stutthof ? KL Stutthof

szofer

14.04.1945 Argenta, Włochy

urzędnik ul. 10 Lutego 26

nauczyciel szkoły powsz. nr 1 harcerz syn Mosze kupiec Ŝona Mosze

1900 1901

nauczyciel ul. Szkoły powsz. Przemysława 46 Nr 13 nauczyciel szkoły powsz. nr 13, por. rez. 2 MPS rzemieślnik rzemieślnik parkieciarz robotnik Ŝołnierz

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 12.07.1944 KL Stutthof 1939 ? 1944 1944 1945

? ? KL Auschwitz KL Auschwitz KL Auschwitz

1944

KL Sachsenhausen

13.09.1939 Gdynia 09.03.1940 KL Stutthof 15.06.1940 KL Stutthof 03.06.1942 KL Stutthof

1906 1915

? ? ? ? syn Czajkowskieg o Józefa

3 tygodnie 04.05.1905

?

zamarzł podczas transportu

robotnik

11.04.1940 KL Stutthof

1898

rzemieślnik eletromonter

13.03.1940

1908

rzemieślnik

KL Dachau ? ? ? ?

27.07.1910 rzemieślnik fryzjer urzędnik bankowy przemysłowiec

1908

ul. Chylońska 91

szofer Ŝołnierz

? ? ? ? ? ? 02.07.1942 KL Stutthof 07.05.1942 ?

marynarz prezes Sądu Okręgowego w Gdyni

Toruń (zamordowany)

? ?

11.11.1939

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

egzekucja - lasy piaśnickie

19 478.

Czarnecki

Paweł

479.

Czarnecki

Stefan

480. 481.

Czarnocha Czarnocha

Marjem Salomea

Wielki Kack, ul. rzemieślnik 07.07.1909 Sopocka 1 zdun czeladnik 26.03.1906 szewski 1894 1920

482.

Czarnojan

Maksymilian

08.10.1905

483.

Czarnowski

ObłuŜe, Kolonia Ŝeglarz→Lista śołnierzy 34

? ? ? ? ? Warszawa - getto ? Warszawa - getto 11.09.1939 Pogórze

1930

484.

Czarnowski

Józef

485.

Czaspski

Rafał

486.

Czebania

Ezenfryd, Paweł

487.

Czech

Teresa

Aleksander

? ?

1911

rzemieślnik – ślusarz

27.06.1914

rzemieślnik stolarz

12.11.1942 KL Stutthof ? ? 09.03.1940 KL Stutthof ? ?

24.11.1916

Plac Kaszubski 5

mechanik, Ŝołnierz Baonu Pancernego w Bydgoszczy syn Czekalskiego Wincentego

RóŜki k. Sochaczewa

488.

Czekalski

489.

Czekalski

490. 491. 492.

Czera Czerenkiewicz Czermiński

Marceli Grzegorz Władysław

493.

Czerniak

Wolf

1909

rzemieślnik krawiec

? KL Stutthof

494.

Czernikowski

Adam

1898

rzemieślnik technik

? KL Mauthausen

495.

Czerpaniok

L.

496.

Czerwińska

Małgorzata

12.03.1910

rybak kupiec

działacz harcerski

17.09.1939

17.09.1939 ? ? ? 16.02.1940 Nowy Port ? KL Mauthausen

09.1939

1919

lasy witomińskie (zamordowany)

? ?

497.

Czerwińska/i

dziecko Czerwińskiej Małgorzaty

498.

Czerwińska/i

2 dziecko Czerwińskiej Małgorzaty

? ?

499.

Czerwińska/i

3 dziecko Czerwińskiej Małgorzaty

? ?

500.

Czerwiński

501.

Czeszkowski

502.

Czoska

503. 504.

Czoska Józef Czoska Leon

505.

Czubek Adam

506.

Czubek Czesław

Bernard

1912 44 lata 85 lat

507.

Czudek Józef

508.

Czuplak

15.09.1901 Cisowa 1901 49 lat

1896 Dymitr

14.10.1917

rzemieślnik fryzjer mąŜ Czesławy Ŝywiciel Julianny Czoski rzemieślnik cieśla Ŝywiciel Czubek Jadwigi kupiec zakonnik (Jezuita), prof.

? ?

30.01.1940 Nowy Port ? ? ? ? 24.05.1940 KL Stutthof 11.07.1940 KL Stutthof ? ? ? ? 16.02.1941 KL Dachau 30.08.1940 KL Stutthof

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

20 509.

Czuprych

Tomasz

510.

Czupryna

Ignacy

511.

CzyŜ

Adam

512. 513. 514. 515.

CzyŜewska CzyŜewska CzyŜewski CzyŜewski (40)

516.

CzyŜkowski

Jan

517.

Dakeiser

Klara

egzekucja - lasy 11.11.1939 piaśnickie marynarz s/s „Zagłoba” oficer Marynarki Wojennej

02.11.1904 1939

Helena

matka↓ 1940 IV mechanik na s/s „Tobruk”

09.02.1943 Atlantyk ? 03.1945 03.1945 03.1945 03.1945

Starobielsk, Rosja Gdynia Gdynia Gdynia Gdynia

05.01.1944 Gallow 22.03.1945 ?

ul. Morska 83

nauczyciel, Szkoła Morska II oficer na s/s „Zagłoba”

518.

Dakowicz

Józef

? KL Dachau

519.

Dakowski

Wiesław

520.

Dalecki

521.

Damaszek

522.

Damaszek

523.

Damec

Emilian

524.

Dampc

Kazimierz

525. 526. 527. 528.

DamŜalski Donaj Danaj Danielczewski

Leopold Franciszek Józef

529.

Danielewicz

Henryk Stanisław

1892

530.

Danielewski

Teofil

1884

531.

Dannenhersch

Majer

1911

kupiec

532.

Darga

Edward

1914

kupiec

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

533.

Darget

kupiec

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

534. 535.

Data Data

26.11.1923 45 lat

uczeń

23.06.1940 KL Stutthof ? ?

536.

Datoń

17.10.1911 ul. Śląska 6

nauczyciel

? ?

537.

Davis

kupiec

? KL Stutthof

538. 539.

Dawidowski Dawidowski

540.

Dąbkowski

541.

Dąbrowska

09.02.1943

brat Wiktora Daleckiego syn Jana Damaszek 2 syn Jana Damaszek

Jan Michał Donat Merdart Heinz Samuel Jakub Augustyn Jan (Tadeusz?)

? ? ? ? ? ?

58 lat

? ? marynarz na ? „Tobruk”

1910 25.06.1905

kupiec kupiec

1914 21.08.1901

s/s ,,Zagłoba" Atlantyk

zawiadowca stacji Wielki Kack przodownik ślusarski PKP

marynarz marynarz st. mechanik okrętowy

06.12.1943 Londyn ? 12.02.1940 ? ?

Ząbków KL Stutthof ? ?

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? ? KL Stutthof

20.02.1944 Firle 28.02.1945 na morzu 01.1945

siostra Dąbrowskiego Bolesława

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

Oflag, Woldenberg

? ?

21 542.

Dąbrowska

matka Franciszka Dąbrowskiego

543.

Dąbrowska/i

dziecko Dąbrowskiego Feliksa

544.

Dąbrowski

545.

Dąbrowski

546.

Dąbrowski

547.

Dąbrowski

548.

Dąbrowski

mąŜ Dąbrowskiej Władysławy

Warszawa, 1944 Powstanie Warszawskie

549.

Dąbrowski

brat męŜa Dąbrowskiej Władysławy

1944 ?

550.

Dąbrowski

Adam

551. 552. 553.

Dabrowski Dąbrowski Dąbrowski

Jan Leon Robert

554.

Dąbrowski

Władysław

555.

Dec

Karol

556. 557. 558.

Deja Deja Deja

Romuald

559.

Dejna Leon (Lech)

Leon (Lech)

560.

Dembicka

561.

Dembiński

562.

Depka

21 lat

19.10.1918

62 lata 27.12.1896

1911

07.11.1914

35 lat Grzegorz

syn Dąbrowskiego Bronisława brat Dąbrowskiej Zofii drugi brat Dąbrowskiej Zofii trzeci brat Dąbrowskiej Zofii

pracownik browaru

rzemieślnik ślusarz córka Dembickiego Władysława brat Dembińskiej Stefanii

? ?

1942

Depka

Leonard

564.

Deptuch

Roman

03.04.1914

565.

Dera

Franciszek

ul. 22.11.1906 Kalksztajnów 26 I d

566.

Derdowska (Ŝ. Kazimierza)

567.

Derdowska

zatonął na m/s,,Piłsudski"

1944 ?

15.03.1940 KL Stutthof ? ? ? ? ? ? 11.02.1945

KL Leitmeritz, Sudety

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? ? ? ? ? 27.11.1941 KL Stutthof ? ?

? ?

1921

563.

? ?

? KL Stutthof

lekarz rzemieślnik elektryk policjant Wydział Śledczy Komendy Miejskiej murarz,↓brat ↓siostra ↑siostra

? ?

? ? rzemieślnik ślusarz urzędnik Urzędu Celnego

? ? 14.10.1943 KL Stutthof

? ?

? ? Łucja

1900

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? ?

22 568. 569. 570.

Derdowski Derengowski Dergiel

Kazimierz Tadeusz

harcerz

? ? 1939 ? 1939 ?

571.

Dettlaff

Jan

09.03.1912

→Lista śołnierzy

02.09.1939 Orłowo

572.

Deutsch

Marian

04.12.1905

kupiec

11.11.1939

573.

Deyczakowski

Zbigniew

574.

Dezor

Ludwik

575.

Dębicki

576.

Dębski

Bolesław

23.04.1908

577.

Dębski

Wacław

03.05.1912

578.

Diamand

Izaak

1905

579. 580.

Diamand Diaszyk

Henryk Filip Wanda

1890 1990

581.

Dietrich

Paweł

582.

Dłuski

Stanisław

583.

Dmochowski

Witold

14.06.1903

584.

Dobek

Czesław

11.02.1921

585.

Dobke

586.

Dobke

Jan

587.

Dobrostański

Józef

588.

Dobrowolska

Leokadia

589.

Dobrowolski

Henryk

590.

Dobrowolski

Władysław

591.

Dobrzyński

592.

Dobrzyński

Józef

593.

Dokowicz

Józef

594.

Dolaczyński

Stanisław

1915

1906

ul. Bydgoska 19 e

01.04.1910 ul. Pucka 99

1881 ul. Morska 83

1907

kpt. s/s „Zagłoba” policjant - st. posterunkowy mąŜ Józefy Dębickiej

11.11.1939

robotnik

11.11.1939

robotnik urzednik pryw. urzędnik

16.07.1940 KL Stutthof

rzemieślnik rzeźnik kpt. Ŝ.w., prof. Państwowej Szkoły Morskiej, kier. Oddz. Morskiego Państwowego Instytutu Meteorologicz nego w Gdyni technolog drog. robotnik syn Dobke Jana mąŜ Dobke Pauliny dziennikarz, red. "Gazety Morskiej"

1886

ul. Małopolska 11

09.02.1943 Atlantyk

? ?

17.01.10 ul. Abrahama

? KL Stutthof ? Bydgoszcz ? ?

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

Warszawa, 07.08.1944 Powstanie Warszawskie 21.03.1940 KL Stutthof ? ? ? ? 1943 ?

czł. Polskiego Związku Zachodniego brat Dobrzyńskieg o Piotra kupiec

robotnik

Gdańsk (skazany na karę śmierci)

? ?

? ? 19.09.1939 Babi Dół

ojciec Jadwigi Dokowicz 1886 ul. Morska 97

egzekucja - lasy piaśnickie

? Przemyśl

04.08.1944 ul. Małopolska 11

egzekucja - lasy piaśnickie

1939 ?

14.08.1919

1907

egzekucja - lasy piaśnickie

? KL Dachau 11.11.1939

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

egzekucja - lasy piaśnickie

23 595.

Dolata

Franciszek

596. 597. 598. 599. 600. 601.

Dolatkowski Dolny Dolny Dolny Domagalski Domagała

Edmund Franciszek Franciszek Marian Bronisław Czesław

602.

Domański

Leopold

603.

Domczyk

Franciszek

604.

Domski

Klemens

605.

Domski

Konrad

606.

Doński

Jerzy

607.

Doński

Jerzy

ul. Chylońska 1907 97

rzemieślnik piekarz

egzekucja - lasy 11.11.1939 piaśnickie

15.05.1905 ul. Witolda 24 1905

kupiec robotnik robotnik

11.04.1901 13.12.1919

rolnik rzemieślnik

? ? 1945 18.09.1939 29.04.1940 09.04.1940

uczeń Gimnazjum TSŚ nr 803

Warszawa, 1944 Powstanie Warszawskie 1.10.1939

28.12.1906

ul. Chabrowa 88

Gdynia - szpital ZSM

14.03.1945 Gdynia rzemieślnik fryzjer inŜynier mechanik

1906

? ? KL Stutthof ? KL Stutthof KL Stutthof

01.03.1945 Pustki Cisowskie 20.11.1942 Warszawa - getto 06.12.1942 Warszawa

608.

Downarowicz

Kazimierz

radca Urzędu Celnego w Gdyni

609.

Draga

Edward

czł. Polskiego Związku Zachodniego

610. 611. 612. 613.

Drespa Drespa Drespa Drespa

Gerhard Helena Jan Maria

614.

Drewa

Jan

14.09.1905

615.

Drozd

Franciszek

16.07.1912

1933 1894 1886 1926

616.

Drozd

Franciszek

617.

Drozdowski

Stanisław

618. 619.

Drulak Drzewiecki

Stefan Florian

23.01.1913 1894

620.

Drzewiecki

Florian

12.10.1904

621.

Dubieński

Józef

622.

Duchiński

Ludwik

623.

Duda

624.

Duda

625.

Duda

Edmund

24.10.1905

626.

Duda

Stanisław

08.05.1900

627.

Dudek

Józef

23.02.1916

ul. Oksywska 12

06.10.1922 1907 Wielki Kack

1904

przedsiębiorca urzędniczka mat Marynarki Wojennej

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 27.03.1945 27.03.1945 27.03.1945 27.03.1945

Gdynia Gdynia Gdynia Gdynia

18.09.1939 Oksywie 07.12.1941 KL Stutthof

praktykant kupiecki przedsiębiorca , kier. firmy "Gazolina" kierowca woźny

24.05.1940 KL Stutthof 20.10.1939 ? 28.04.1940 KL Stutthof ? ?

rzemieślnik szewc

11.11.1939

oficer Polskiej Marynarki Handlowej

13.04.1942 Atlantyk

rzemieślnik zegarmistrz brat Ferdynanda Dudy mąŜ Dudowej Teodozji robotnik →Lista śołnierzy kupiec

egzekucja - lasy piaśnickie

? Gdynia ? ? 1943 ? ? ? 15.09.1939 Kępa Oksywska 26.04.1940 KL Stutthof

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

24 628.

Dudek

Leon

ul. Piotrkowska 22.05.1907 2

629. 630. 631. 632.

Dudowicz Dudzik Dukat Dulin

Stanisław Tadeusz Dawid Eugeniusz

24.04.1913 19.02.1905 1919 38 lat

633.

Dulin

Eugeniusz

1907

634.

Dulkiewicz

Józef Marian

635.

Dumania

Wincenty

636. 637.

Dunaj Dunaj

Franciszek Jan

638.

Dunajski

Piotr

639.

Dunin

Adam

640.

DuninMarcinkiewicz

Władysław

641.

Duraj

Mikołaj

642.

Durczykiewicz

Witold

643.

Dusza

Aleksander

644.

Duszyński

Edmund

645. 646.

Dutkiewicz Dutkiewicz

Czesław Pelagia

647.

Dworaczek

Stefan

648. 649. 650.

Dybizbańska Dybizbański Dyduch

Franciszek Alfred

651.

Dymek

652.

Dynowski

1905 01.01.1921

24.03.1941 06.04.1940 18.09.1939 20.04.1942

KL Stutthof KL Stutthof Gdynia KL Stutthof

20.04.1943 KL Auschwitz 1945 KL Dachau 17.11.1942 Garsto 12.02.1940 KL Stutthof 04.09.1940 KL Stutthof 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

01.04.1945 Glasgow 1939 Gdynia ? ?

artysta malarz kupiec

1911 42 lata Dębogórze, 1900 szkoła powszechna

21.08.1903

1925

kier. szkoły powszechnej piekarz, brat↓ krawcowa pracownik PKP kupiec harcerz Ŝywiciel Dymek Stanisławy

16.02.1889

Jerzy

654.

Działoszyńska

Etla

1900

655.

Działoszyński

Moszek

1901

656. 657. 658.

Działowska Działowski Dziaszyk

Salla Alfred Paweł

1913 1897

659.

Dziedziczak

Tadeusz

1912

Alfred

ksiądz wikariusz parafii NMP marynarz ? „Batory” dziennikarz

Dyr

Dziedziul

artysta muzyk palacz kotłowy st. mechanik okrętowy rzemieślnik

1913

653.

660.

robotnik robotnik

03.05.1914 ul. Morska 95

39 lat Bernard

drogerzysta

wschodnia 18.09.1939 granica

17.05.1908

? KL Auschwitz ? zamordowany 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? ? ? 15.08.1940 KL Stutthof ? KL Stutthof ? ? 18.09.1939 Oksywie ? ? 14.05.1940 KL Stutthof

III Batalion Saperów Wilno

? ? 1942

kupiec dr med. robotnik ul. Starowiejska policjant 52 inŜ., wiceprezes Izby PrzemysłowoHandlowej w Gdyni

1943 12.1943 ? ?

Tomaszów Lubelski Tomaszów Lubelski Warszawa - getto ? KL Mauthausen

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

25 661.

Dziekanowski

Mieczysław

17.11.1921

662.

Dziendzilla

663. 664. 665. 666.

Dzienisz Dzienisz DzierŜanowski DzierŜewski

Józef Florian Stanisław Józef

18.08.1910 1905

667.

Dzigiewicz

Paweł

15.10.1887

668.

Dzikowski

Kazimierz

01.01.1904

669. 670.

Dziobek Dziubałka

Józef

671.

Dźbik

Władysław

672.

Ebertowski

Konrad

26.11.1906

673.

Eckert

Bronisław

02.12.1920

674.

Eckstein

Glasberg Ch.

04.11.1906

675.

Effenberg

Leon

676.

Eichert

677.

Eisner

Samuel

1905

678. 679. 680.

Eisner Ejzenberg Elbenritter

Stefan Aron Karol

1933 1901 1902

681.

Eliaszewicz-Orwid

Andrzej

1911

oficer Polskiej Marynarki Handlowej

682.

Elimieliński 1905

mąŜ Elizewskiej Reginy

Elizewski

684. 685. 686.

Eljasiak Ellerik Engel

687.

Engel

688.

Erlichmann

689. 690. 691.

13.09.1942 KL Stutthof ? ?

35 lat

? ? ? ?

rolnik marynarz pracownik PKP marynarz, ślusarz mechanik

31.12.1939

KL Dachau ? ? ? egzekucja - lasy piaśnickie

19.02.1942 KL Stutthof 08.09.1939 Radom ? ?

1913 20 lat

683.

robotnik córka Dziendzilla Bronisława

Gdynia ObłuŜe

marynarz ? „Batory” rzemieślnik piekarz

25.04.1940 Marsylia 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

22.04.1940 KL Stutthof kupiec ul. Wrocławska 52

naucz. szkoły powsz. nr 11 syn Eichert Piotra urzędnik pryw.

Gdańsk- Nowy 30.10.1939 Port, zastrzelony na Westerplatte 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? ? KL Stutthof ? Kraków 1943 Warszawa - getto 11.01.1940 Las Szpęgawski 20.02.1944 Firle ? ?

Józef Alojzy Gołda (Guta) MoszekAron

37 lat 10.04.1915 1901

? ? ? ? 25.01.1940 Nowy Port 1943 Częstochowa

1907

handlarz

Menarche

1907

robotnik

Ernbrot Ernest Eskreis

Zosia Urszula Józef Aron

1906 15 lat 1878

692.

Ewertowski

Franciszek

1907

693. 694. 695. 696.

Fabencki Fabiech Falencikowski Falsko

Jan Franciszek

1911

Franciszek

1889

? KL Stutthof 06.11.1939

Westerplatte (zastrzelony)

1942 Lwów - getto ? ? 01.1943 Lwów - getto rzemieślnik fryzjer

robotnik

? KL Auschwitz ? 1942 ? ?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? KL Stutthof ? ?

26 697.

Fałatowicz

Wiktor A.

698.

Fangrat

699.

Fangrat

700.

Fangrat

Bogumił Jerzy Władysław

701.

Faust

Antoni

702. 703.

Fechner Fechner

704.

Fedasz

705. 706. 707.

23.12.1903

nadinspektor, naczelnik Urzędu Celnego w Gdyni syn Fangrat Władysławy

1913

kupiec

1885

kupiec →Lista śołnierzy

14.01.1911

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? Oksywie 16.09.1939 Oksywie ? KL Stutthof 06.09.1939 Hel ? ? ? ?

1897

ojciec↓

Aleksander

1903

urzędnik PKP

11.11.1939

Feigel

Adam

1907

pracownik stoczni

16.06.1943 KL Stutthof

Feingold Felarski

Izrael Stefan

1884

egzekucja - lasy piaśnickie

07.1942 KL BełŜec ? ? urzędnik Sądu Okręgowego w Gdyni

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1898

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

Lucjan

1906

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

Felzenberg

Samuel

1904

712.

Fencak

Włodzimierz

713.

Ficht

Edmund

714. 715.

Fiebich Fiedina

Franciszek Nikołaj

24.10.1914 1897

716.

Fierek

Anastazy

18.03.1904

717.

Figaszewski

Romuald

718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726.

Figna Filipczak Filipczak Filipiak Filipiak Filipowicz Finke Fink-Finowicki Fisch

Jan

727.

Fischer

Emil

728. 729. 730. 731.

Fiszer Fiszer Fiszer Fiszer

Daniel Ela-Frajda Fajga Rachel Józef

708.

Felczykowski

Bronisław

1898

709.

Felsztyński

Bolesław

710.

Feltman

711.

Jan Wojciech Zofia Władysława F. Bernard

kupiec

? Kołomyja 11.11.1939

obywatel ziemski rzemieślnik rzemieślnik ksiądz kuratus parafii GdyniaCisowa

egzekucja - lasy piaśnickie

13.09.1939 ObłuŜe 21.06.1942 KL Stutthof 05.12.1941 KL Stutthof

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

05.07.1901

23.03.1945

KL Stuttho?zpital w Wejherowie

1886

24.12.1940 ? ? ? 10.04.1944 11.01.1940 ? ? ?

KL Dachau ? ? ? KL Ravensbrück Las Szpęgawski ? ? ?

1900 39 lat 25.12.1886

1885

1895 1895 1924

robotnik

przedsiębiorca rzemieślnik stolarz kupiec

harcerz

? ? 27.12.1942 1941 1941 ?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

Łódź - getto KL KL KL Mauthausen

27 732.

Fiszer

MojŜesz

1895

733.

Fiszer

Witold

1921

734.

Fitzkówna

Maria

735.

Flapan

Chana

736.

Flekser

Izaak

737.

Flisowski

Aleksander

738. 739.

Fobka Fojuth

Wiktor Leon

740.

Foltman

741.

kupiec uczeń Gimnazjum nr 803 Towarzystwa Szkół Średnich

? KL Stutthof

? ?

? Pelplin Tomaszów ? Lubelski 13.10.1940 KL Stutthof

1900 09.08.1910 lekarz med. ppor. rez.

08.09.1939 rej. Rumi

1914 1910

rzemieślnik kupiec

11.03.1940 KL Stutthof 13.11.1942 KL Dachau

Łucjan

1906

urzędnik księgowy

11.11.1939

Foltyński

Kazimierz

1906

742.

Foncak

Włodzimierz

743. 744. 745. 746.

Fopka Forcajg Formela Forterek

Alfons Icek Tadeusz

02.08.1920 1903 1900 1912

747.

Fortuna

Władysław

04.02.1918

748. 749. 750. 751.

Foszcz Foszcz Foszcz Frampoler

Adolf Józef Stefania Jankel

752.

Franczyk

753.

Fränkel

Artur

1922

754.

Frankowski

Leon

28.10.1903

755.

Frankowski

Stanisław

756. 757.

Frankowski Frankowski

Władysław Zdzisław

758.

Frasyniuk

Benedykt

759.

Frąckowiak

Edward

760.

Frąckowiak

Jan Józef

761.

Freiberg

Franciszek

762.

Frelkiewicz

Józef

763. 764. 765. 766. 767.

Frenkiel Frenkiel Freymann Friedman Friedman

Feliks Genowefa Ernst Chana Sara Lina Sara

8.04.1892

17.07.1942 KL Auschwitz

1924 1921 1887 1896

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

robotnik

03.04.1940 1943 23.03.1945 25.03.1945

KL Stutthof Warszawa - getto ? ?

ślusarz

18.12.1944

Gdynia (nalot lotniczy)

syn Stefanii 2 syn Stefanii robotnik matka Franciszka Franczyka robotnik →Lista śołnierzy III mech. s/s „Śląsk”

1902 1931 03.12.1911

egzekucja - lasy piaśnickie

robotnik Gdynia Chylonia

? ? ? ?

? ? ? KL Stutthof

? ? 22.12.1942 KL Stutthof 12.09.1939 Rumia 05.11.1940 Atlantyk 22.03.1945 Gdynia 22.03.1945 Gdynia

rzemieślnik rzeźnik

? ? ? ?

ul. Chylońska 1898 74

rzemieślnik stolarz

06.09.1906 Wielki Kack

17.03.1915

1935 1932 1895 1915

ul. Świętojańska

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

31.10.1945 Gdańsk ppor. rezerwy 60 p.p. w Ostrowie Wielkopolski m

12.12.1940 Katyń

03.1945 03.1945 09.09.1942 1942 09.10.1942

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

KL Auschwitz KL Auschwitz KL Stutthof Warszawa - getto KL Auschwitz

28 768.

Friedmann

Mikołaj

769. 770.

Frisz Frisz

Basia Kajla Fajga Basia

771.

Frontczak

Stanisław

772.

Frucht

773.

Fryde

774. 775. 776. 777. 778.

Fryde Fryder Frydman Frydman Frydman

779.

Frydman

Wolf-Hersz Josef Szymek Mindel Hela Piotr Chaim Chil Fajga Szaja Lejzorg

780.

Fuksa

781. 782.

Fularski Furberg

Stefan Abram

783.

Gabar

Jan

784.

Gacka

785.

Gackowski

14.11.1897 1912 1887 29.09.1911

rzemieślnik ślusarz urzędniczka urzędniczka ul. Działdowska robotnik 4

1909

? KL Dachau ? KL Dachau 12.05.1940 KL Stutthof 1943 Zaleszczyki

1936 1910 22.05.1908 1909 1916 1890

05.12.1941 KL Stutthof

1939 - 1945 Ture

ekspedient

1887

1939 - 1945 03.02.1940 1939 ? 1942

1943 Warszawa - getto siostra Marii Fuksa

Romuald

786.

Gadomski

Julian

787. 788.

Gajdamowicz Gajdowski

Feliks Benedykt

789.

Gajewska

Anna

790.

Gajewska/i

791.

Gajewski

792. 793.

Gajkowski Galaszkowska

794.

Galek

795.

Galewski

Stefan

796. 797. 798.

Galewski Gałaski Gałecki

Stefan Stefan

799.

Gałecki

Franciszek

800.

Gałgan

Stanisław

801.

Gałucha

Anatol

802.

Gałuszewski

Stefan

803.

Gałuszka

Genowefa

804.

Gański

Alojzy

Zygmunt Genowefa

1909 1914

? ? ? KL Stutthof 1943 Warszawa - getto

rzemieślnik krawiec mąŜ Jadwigi Gacka 1942 05.04.1900

02.04.1925 19 lat

1906

17.02.1921

05.07.1911 1931 18.09.1905

? ?

03.09.1939 Hel ? KL 28.09.1945 ?

urzędnik→Lis ta śołnierzy dziecko Wandy Gajewskiej mąŜ Wandy Gajewskiej

20.09.1939 Oksywie

uczeń

22.05.1940 KL Stutthof ? ?

syn Galka Jana marynarz m/s „Warszawa” rzemieślnik

1904 1871

? ?

1945 niedoŜywienie Ŝołnierz Wojska Polskiego, kupiec

53 lata 13 lat 1906

Ture KL Stutthof ? KL Stutthof Warszawa - getto

kierownik cegielni robotnik zakonnik (Franciszkani n) robotnik dziecko urzędnik

? ? 1942 KL Stutthof

? Dębica 28.12.1941

Morze Śródziemne

21.04.1943 KL Stutthof ? KL Stutthof 1939 Gdynia 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

21.06.1942 KL Stutthof 1940

SkarŜysko Kamienna

21.05.1940 KL Stutthof Gdynia - szpital 20.09.1939 ZSM 10.06.1942 KL Stutthof

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

29 805. 806.

Garbarcik Garbarcik

Jan Jan

807.

Garbe

Kazimierz (Hubert)

808.

Garbo

809. 810.

Garbo Garbo

811.

Garbowiecki

Janusz

812. 813.

Garbowski Garfinkel

Dawid Markus

814.

Garliński

Stanisław Ksawery

815.

Garstecka

Aleksandra

1908 1908

instalator instalator harcerz ojciec Wacława syn Wacława syn Wacława I oficer Polskiej Marynarki Handlowej

1900 1881 04.12.1897 ul. Focha 16

? ? ? ? Warszawa, 1944 Powstanie Warszawskie ? ? ? ? ? ? 09.09.1939 Kępa Oksywska ? KL Stutthof 1939 Warszawa

inŜ. architekt, por. rez.

03.1940 Katyń ? ?

syna Garstki Wacława

816.

Garstka

817.

Gas

Czesław

818.

Gasiński

Ludwik

819.

Gąszczyński

Józef

1906

820.

Gdaniec

Jan

1901

czł. Polskiego Związku Zachodniego

821.

Gdaniec

Zygmunt

1909

Czł. Polskiego Związku Zachodniego

822.

Gebel

Antoni

823.

Gelbfisch

824. 825. 826. 827. 828.

Gelbfisz Geller Gelles Gelles Gelles

Lew (Dawid) Leo Juda Bernard Eliahu Tauba

829.

Gendera

Franciszek

20.09.1902

830.

Gerasimenok

Stanisława

1900

831.

Gerowski

Paweł

832. 833. 834.

Geszajt Geszajt Geszajt

Ita Rywka Jakub Ber Lejwa

835. 836.

ksiądz

14.05.1906

rzemieślnik – ślusarz

1885 1906 1900 1929 1900

8.03.1908

? ? las Witnik k. 20.09.1939 Leśnej Jani (zamordowany) egzekucja - lasy 11.11.1939 piaśnickie roboty ? przymusowe 11.11.1939

? KL Buchenwald

24.08.1944

Salzgüter, Niemcy

15.09.1939

las Zajączek k. Skórcza

1939 ? 1941 1941 1941 rzemieślnik tokarz robotnik

egzekucja - lasy piaśnickie

KL Wolenta KL Stutthof Nadworna - getto Nadworna - getto Nadworna - getto

? ? 09.1939 Gdynia Gdynia - szpital 18.09.1939 ZSM 1942 Warszawa - getto 1942 Warszawa - getto 1942 Warszawa - getto

1904 1897 1902

Ŝona Jakuba kupiec kupiec

Giedroyć - Juraha Jerzy

12.09.1905

Urzędnik → Lista śołnierzy

18.09.1939 ObłuŜe

Gielecki

14.12.1913

muzyk

13.03.1940

Włodzimierz

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

KL Stutthof podobóz Kępiny

30 837.

Gieracha

Ignacy

838.

Gierdalski

Wacław

839.

Gierdziejewski

Wacław

840.

Giergiel

Władysław

841.

Gierszal

842. 843. 844. 845. 846.

Gierut Gilch Gilla Gips Gizela

847.

Glasberg-Eckstein Ch.

1906

848.

Gliksman

Rafał

1905

849.

Gliszczyński

Jan

1896

850. 851.

Glonek Glonowski

Józef Kazimierz

Gładysz

Mieczysław Jan

852.

Jerzy Marian Tadeusz Henryk Lajb

1896 ul. Świętojańska 120 m.4 15.08.1919

18.01.1942 Methil

kupiec

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

handlowiec

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

Ŝołnierz Wojska Polskiego

10.08.1942 KL Stutthof

09.12.1923

09.05.1945 Lubena

21.01.1902 1906 29 lat 1909

dziennikarz urzędnik ? kupiec syn Teofili kupiec urzędnik księgowy pracownik PKP

28.07.1914 04.03.1907

29.01.1941 ? 1945 ? ?

KL Auschwitz KL Auschwitz KL Stutthof ?

1939 Westerplatte 1945 KL Auschwitz 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

robotnik

04.01.1940 KL Stutthof 29.03.1940 KL Stutthof

1903

handlowiec

07.12.1939 ?

uczeń gimnazjum Towarzystwa Szkół Średnich urzędnik

853.

Głasko

Jerzy

854.

Głąb

Zygmunt

1910

855.

Głodowski

Teofil

1900 Oksywie

ul. Gdańska 194

856.

Głowa

Czesław

1909

857.

Głowacki

Franciszek

1871

858.

Głuch

Czesław

859. 860.

Głuch Głuszak

Katarzyna Andrzej

24.11.1909

861.

Gmyrek

Jan

04.09.1897 Orłowo

862.

Gmyrek

Władysław

08.12.1906 ul. Kielecka 16

863.

Gniewiecka

864. 865. 866.

Gnisz Gockowski Godlewicz

Anna Natalia Marianna Romuald Cypra

II mechanik na s/s „Poznań”

zakonnik (Jezuita), nauczyciel Gimnazjum o.o. Jezuitów

Warszawa, 1944 Powstanie Warszawskie 27.03.1940 KL Stutthof 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

14.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? Wejherowo rzemieślnik ślusarz

? ? ? ? 14.03.1942 Monachium

rzemieślnik – prac. portu rzemieślnik – fryzjer – Ŝołnierz Wojska Polskiego

? KL Auschwitz

? ?

1889 12.06.1903 1942 1907

? ? 30.01.1945 s.s.”Gustloff” ? ? ? ?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

31 867. 868.

Godlewicz Godlewski

Szlama Leon

869.

Godlewski

Piotr

870. 871. 872.

Godowski Gojtowski Goldberg

Franciszek Andrzej Gerszon B.

1910

kupiec dziennikarz rzemieślnik murarz robotnik

1875

kupiec

873.

Goldberg

Pinchas

1900

874.

Goldberg

Rachel

1872

875.

Goldblum

Anna

1908

876. 877. 878. 879. 880.

Goldfarb Goldfarb Goldfarb Goldfarb Goldfluss

Emil Frida Gitel Icko-Lejzor Salomon

1905 1908 1910 1882 1915

881.

Goldkranz

Abram

1908

?

882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895.

Goldman Goldman Goldman Goldschlag Goldschlag Goldschlag Goldstein Goldstein Goldsztejn Goldwasser Golik Golińska Golla Gołab (Golomb)

Samuel Szymon Lajb Wolf-H. Alicja Charlotte Izydor Joachim Maria Mordka D. Maksymilian

1903 1907 1939 1927 1892 1887 1864 1867 1901

1941 1943 1941 1943 07.1943 02.07.1943 08.1942 08.1942 1943 1942 ? 27.03.1945 ? 27.03.1940

896.

Gołębczyk

Józef

1905

897. 898.

Gołębiowski Gonda

Eliasz Henryk

1923

899.

Gondek

Stanisław

1883

900. 901.

Gonela Goner

Henryk

902.

Gonera

Karol

903. 904. 905. 906. 907. 908.

Gorinsztein Gorinsztein Gorinsztein Gorinsztein Gornfeld Gorynia

Chawa R. Judyta Pesia Tauba Marek Czesław

909.

Gosiewski

Marceli

910.

Gostkowski

Franciszek

911.

Gostomski

Aleksander, Wincenty

Józef Paweł Zygmunt

1911 1887 27.06.1896

kupiec inŜ.

16.01.1893 22.03.1910 rzemieślnik kowal

? ? 1943 KL 19.07.1940 KL Stutthof 20.04.1940 KL Stutthof ? ? 28.10.1942 Łódź - getto Piotrków 1945 Trybunalski 1944 Łódź - getto Piotrków 1945 Trybunalski 1943 Warszawa - getto 1942 Warszawa - getto 1942 Warszawa - getto 1942 Warszawa - getto 1942 Kraków Tomaszów Mazowiecki Litwa Warszawa - getto Litwa Drohobycz Drohobycz Drohobycz Lwów Lwów Warszawa - getto Lwów -getto ? ? ? KL Stutthof

03.02.1944 KL Stutthof 1942 KL Treblinka 09.1939 ?

rzemieślnik mechanik

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 09.1939 Gdynia aresztowany w 06.1940

Chylonia 1925 1917 1888 1919 1900

18.06.1910

1943 1945 01.1945 12.03.1945 1942 1943 ul. Abrahama 20

urzędnik handlowy

Lwów Łotwa Lid Lębork Białystok ?

19.11.1941 KL Auschwitz ? ?

30.07.1900

kolejarz

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? KL Mauthausen

32 912. 913. 914.

Gościńska Gościński Gotowała

Halina Stefan Jerzy Antoni

1927 1934 1893

kupiec

? ? ? ? 09.07.1943 KL Stutthof

915.

Gotowała

Antoni

1893

kupiec

11.11.1939

916. 917. 918.

Gottlieb Gottlieb Goździk

Józef Tobias Stanisław

919.

Góral

Józef

920.

Góralczyk

Władysław

921.

Górecka

922.

Górecka

Leokadia

923.

Górnicki

Wacław

924.

Górnowicz

925.

Górny

1929 1900 15.10.1907

magazynier rzemieślnik oficer Polskiej Marynarki Handlowej

1907

pracownik Urzędu Celnego córka Góreckiego Jana harcerka urzędnik Komisariatu Rządu

1939 Gdynia 1939 - 1945 Borki, Winnica 22.07.1940 KL Stutthof 08.1944 Warszawa

11.11.1939

926.

Górny

Władysław

927.

Grabarczyk

Feliks

928.

Grabarczyk

Franciszek

929.

Grabowiecki

Janusz

1904

29.10.1902

ksiądz

Chylonia, ul.Krzywa 34

rzemieślnik teletechnik Urząd PocztowoTelekomunika cyjny

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 09.10.1943 Gdynia Warszawa, 1944 Powstanie Warszawskie

córka Górnowicz Leonarda Alfons Franciszek

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 16.10.1939 Las Szpęgawski

1940 KL Gross Born

? ? rzemieślnik tokarz oficer Polskiej Marynarki Handlowej→

1897

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

10.09.1939 Gdynia

Lista śołnierzy syn Grabowskiego Feliksa brat Grabowskiego Mikołaja

930.

Grabowski

931.

Grabowski

932.

Grabowski

Alfons

09.01.1912

933.

Grabowski

Feliks

20.05.1915

934.

Grabowski

Karol

1893

935.

Grabowski

Kazimierz

1936

936.

Grabowski

Roman

937.

Grabski

Leon Antoni J.

ul. Urszulanek 1

? obóz 18.03.1945 Niemcy 28.01.1940 KL Stutthof

administrator rolny

? KL Auschwitz 28.03.1945 Pustki Cisowskie

marynarz na s/s „Wigry” 23.08.1908

? ?

ul. Abrahama 19

kupiec

15.01.1942 Atlantyk 1942 Poznań

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

33 marynarz Polskiej Marynarki Handlowej

938.

Graczyk

Jan

1894

939.

Gradowska

Zuzanna

ul. 1896 Wielkopolska 82

940.

Grajkowski

Stanisław

941.

Grams

Stefan

942.

Grarbiec

943.

Gregor

Bolesław Kazimierz

944.

Gregorowicz

Teodozjusz

945.

Grenicz

946.

Grenkowski

Paweł Alojzy

947.

Grewicz Genchauer

Henryk

948. 949.

Grinfeld Grinfeld

Herszel Sara Perla

950.

Grochocka

951.

Grodzka

Krystyna

952. 953. 954. 955. 956.

Gronczewski Gronczewski Groń Grosfeld Grosman

Eugeniusz Franciszek Stanisław Berek Moses

957.

Grosman

Uszer Michel

1910

rzemieślnik krawiec

1944 KL Dachau

958.

Gross

1897

kupiec

1942 KL BełŜec

959.

Gross

Izaak Sara Salomea

960.

Groth

961.

Groziński

962.

Gruba

963.

Grubba

964.

Grubba

965.

Grublewska

966. 967. 968.

Grudziński Gruenwald Gruszak

06.10.1900 1909

1896

50 lat

rzemieślnik mleczarz robotnik matka Witolda urzędnik Komisariatu Rządu marynarz m/s „Batory”

? KL Mauthausen ? ? ? ? 17.04.1941 Montreal ? ? 11.11.1939

? Komorów ? Komorów córka Michała Grochockiego

? ? 1944

1911 22.12.1916 28.01.1918 1907 1922

robotnik robotnik robotnik

1897 07.07.1916

1898

24.01.1910 06.07.1903 1910

egzekucja - lasy piaśnickie

1943 Warszawa - getto

1910 1913

03.05.1940 24.04.1940 08.06.1940 1942 ?

Powstanie Warszawskie KL Stutthof KL Stutthof KL Stutthof Warszawa - getto KL Stutthof

1942 KL BełŜec urzędnik f-my Gutow mąŜ Grozińskiej Anieli kupiec syn Grubby Jana dziewczyna Ŝona Teodora Grublewskieg o

Julian Stefan Andrzej

14.04.1940 KL Stutthof

mąŜ Grenicz Leokadii

dziennikarz

1904 Bronisław Jan

19.03.1945 Gdynia - Orłowo

1916

20 lat

Jan, Leon

1940 KL Stutthof

robotnik

19.02.1945 KL Stutthof ? KL Stutthof 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 1939 Gdynia ? ? 18.09.1939 Gdynia 21.01.1944 KL Stutthof ? KL Auschwitz

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

34 969.

Gruszczyński

970.

Gruszczyński

brat Gruszczyńskie go Oleksego Piotr

? ?

37 lat 07.09.1897

? ? ul. Kaptańska 13

MDAPL →Lista śołnierzy zakonnik (Franciszkani n) urzędnik Urzędu Celnego – rewident skarbowy

971.

Gruszka

Franciszek

972.

Gruszka

Maciej

973.

Gruszkiewicz

Karol

974.

Grutman

Abraham

1904

975. 976. 977.

Grutman Grutman Grutman

Abram M. Rojza Stefania

1892 1886 1923

978.

Gruzman

979.

Gruzman

980. 981.

Gryglewski Gryglewski

Stanisław Stanisław

982.

Gryko

Paweł

983.

Grynder

984.

Grzela

Franciszek

985.

Grzempowski

Feliks

1917

23.12.1939

986.

Grzemski

Józef

1911

03.11.1945

987.

Grzenkowski

Paweł A.

1916

988. 989.

Grzesiak Grzeszczak

Jan Agnieszka

990.

Grześkowiak

991.

Grześkowiak

Ewaryst

992. 993.

Grzybowska Grzybowski

Bronisława Lejb

01.12.1891

ul. Olsztyńska 7/9

19.09.1939 Kępa Oksywska

1942 KL Mauthausen

15.11.1939

SkarŜysko Kamienna 1942 Warszawa - getto 1942 Warszawa - getto 1943 Warszawa - getto 1944

kupiec

brat Gruzmana Andrzeja brat Gruzmana Andrzeja 54 lata 1892 1897

rzemieślnik robotnik brat Gryndera Albina marynarz na s/s „Wigry”

22.08.1893

20 lat

Walerian

1902

995. 996.

Grzymkowski Grzywacz

Stanisław Jan

1924 1906

997.

Grzywacz

Mieczysław

1905

998. 999.

Gubała Gujski

Helena

1910

? ? 12.02.1943 KL Stutthof 12.02.1943 KL Stutthof Nałamów ? roboty przymusowe ? ? 15.01.1942 ? "Wigry" Gdańsk - Nowy Port egzekucja - lasy piaśnickie

11.11.1939

rzemieślnik

13.04.1940 KL Stutthof ?

syn Grześkowiaka Michała

1910 1907

Grzybowski

? ?

rybak

harcerz

994.

egzekucja - lasy piaśnickie

? 1944

Powstanie Warszawskie

1942 Sarny 1942 Sarny st. mechanik na ORP „Gdynia”→List a śołnierzy

02.09.1939

ORP ,,Gdynia at. Puck

1945 KL Pölitz ? ? KL Bergen? Belsen ? ? ? ?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

35 1000. 1001. 1002. 1003.

Guliński Gumiński Gustowski Guterman

Leon Stefan Edmund Izrael

1004. Gutman

David

1005. Guttman

Abraham

06.10.1894 robotnik 1889 19.09.1904 ul. Cytrynowa 1 1914 kolporter rzemieślnik 1906 tkacz 1904

1006. Guziewicz

1007. Guzik

42 lata

1008. Guzik

1009. Guzmiński

Bronisław

1010. Guzowski 1011. Guzowski 1012. Guzowski

Józef Leon Zygmunt

29.10.1906 1896 1928

1013. Gwiazda

Wojciech Rafał

1925

1014. Gwizdała

Maksymilian

16.08.1914

1015. Habaj 1016. Habaj 1017. Hagmajer 1018. Hagmajer

Władysław Andrzej Władysław

1019. Halicki

29.08.1896

24 lata

uczeń Gimnazjum TSŚ nr 803 Ŝywiciel Guzikowej Marii Ireny podoficer Polskiej Marynarki Handlowej

14.06.1942 ? ? ?

KL Stutthof KL Mauthausen ZSRR KL Stutthof

? KL Stutthof 1944

SkarŜysko Kamienna

1944

Powstanie Warszawskie

? ?

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

bosman

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

robotnik kupiec

05.05.1940 KL Stutthof ? KL Stutthof 1945 ?

harcerz

26.04.1943 KL Stutthof

rzemieślnik kowal syn Władysława Habaja robotnik por. Ŝ. m.

23.04.1940 KL Stutthof 1944 ? 03.07.1940 KL Stutthof ? KL ? ?

brat Witolda Halickiego

? ?

1020. Halicki

Franciszek

04.12.1916

robotnik

29.05.1940 KL Stutthof

1021. Hamerski

Aleksander

gmach 24.02.1880 Noclegowni P.K.P.

pracownik PKP

11.11.1939

1022. Hamerski

Leon

gmach 20.07.1908 Noclegowni P.K.P.

pracownik PKP

1023. Hammer

Joachim

1899

1024. Hammer 1025. Hammerling

Wanda Hieronim

1901

1026. Handkus

Henryk

1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032.

Ides Ides Markus Józef Kazimierz Władysław

Handwerger Handwerger Haneman Hańczak Haremski Haremza

1033. Hebel 1034. Hebel

01.1940 Gdynia 27.06.1943 Brzuchowice 1942 Lwów - getto ? ?

marynarz s/s „Białystok” 1907 1907 1886 1924 1889 1895 69 lat

Franciszek

dyr. f-my “Banan”

07.08.1911

egzekucja - lasy piaśnickie

kupiec robotnik rzemieślnik kpt. Ŝ. w. Ŝywiciel Hebel Jana rzemieślnik -

? Brooklyn ? ? 1942 03.08.1942 01.01.1944 14.11.1941

? ? Łódź - getto KL Stutthof KL Stutthof KL Auschwitz

? ? 31.12.1939 KL Gross Born

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

36 murarz 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040.

Hebel Hecht Hedrych Heil Heindrych Hejdul

Paweł MojŜesz Bolesław Edward Józef Longin

10.02.1891 1910

1041. Hejdul

Longin

29.01.1910

1042. Hempel

Augustyn

12.01.1901

1043. Hempel

Franciszek

1044. 1045. 1046. 1047.

Maria Josek Michał

Henin Hensel Herling Herman

22.09.1904 1902 1904

2 MPS kupiec buchalter harcerz malarz ochotnik w obronie Gdyni (kosynier) robotnik

1874 1913 20.01.1905

robotnik

? 1944-1945 30.11.1939 1944 ? ?

? Kraków Las Szpęgawski ? ? ?

? ? 18.06.1940 KL Stutthof 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? 29.11.1939 ? 10.05.1940

? Las Szpęgawski KL Treblinka KL Stutthof

1048. Herold

Antoni Samuel

ul. Pomorska 1935 12

1049. Herold

Jakub

1902

ul. Pomorska 12

inŜ.

1050. Herold

Zofia

1901

ul. Pomorska 12

Ŝona Jakuba

1943 Rozwadów

1051. 1052. 1053. 1054. 1055.

Alter Meir Łaja Mendel Rochma

1896 1914 1908 1886 1890

urzędnik

? ? 1943 1943 1944

1056. Herzberg

Anna Wiktoria

1905

27.04.1943 KL Auschwitz

1057. Herzberg 1058. Herzberg 1059. Hetzig

Gertruda Jan Marian

1928 1854 10.11.1919

19.10.1943 KL Auschwitz 07.04.1943 KL Auschwitz 09.04.1940 KL Stutthof

1060. Heyducki

Witold

29.03.1919

ul. Olsztyńska 3

1061. Hinc

Ludwik

15.08.1914

ul. Piotra Wysockiego 41

1062. Hinz 1063. Hinz

Alfons Bronisława

1064. Hinz

Brunon

1065. Hinz

Jan

1066. Hinz

Konstanty

1067. Hinz

Ludwik Marian

1068. Hirschberg

Kazimierz

Herszenhorn Herszkowicz Herszson Herszson Herszson

1914 1906 28.08.1917

Jan Bogdan Kazimierz

robotnik urzędnik Urzędu Celnego w Gdyni

? KL Stutthof

1906

KL Stutthof Łódź Lubartów Wilno - getto KL Auschwitz

1939 ?

handlowiec

13.08.1942 KL Stutthof

robotnik

24.11.1942 KL Stutthof 10.09.1939 Gdynia

Gdynia Grabówek

? ? kier. szkoły powsz.

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 1914 04.03.1900

1069. Hoffman 1070. Hoffmann 1071. Hofman 1072. Hofman

1943 Rozwadów

13.08.1942 KL Stutthof rzemieślnik ślusarz syn Haliny Hoffman

21.07.1908 ul. Dreszera 7f 08.08.1915

marynarz

02.09.1940 KL Stutthof ? KL 07.05.1945 Rhodos 1939 ? 30.01.1940 Casablanca

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

37 1073. Hoga

Leon

1074. Hohn

Józef

Ŝołnierz Wojska Polskiego

30.03.1905

05.1945 Rewa

1075. Hojnacki

policjant

1076. Hokrmann 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083.

Holcher Holstein Holstein Holzer Holzer Holzer Holzer

mąŜ Hokermann Marii rolnik

44 lata Leon Anastazy Edmund Brunon Gitla Janina Jerzy

1896 1918 1914 1942 1899 1920 1930

1084. Honacki

Walenty

1902

1085. Horowitz

Binem

1902

1086. Horyd

Zygmunt

1896

1087. Horyński

Daniel

1899

1088. Hotel

Ŝona Leona urzędniczka uczeń

Józef

kupiec przedsiębiorca →Lista śołnierzy

Oksywie ? ? ? Warszawa - getto Zakopane Warszawa - getto

? KL Stutthof ? ? 12.09.1939 Mosty roboty przymusowe

? ?

robotnik

07.04.1940 KL Stutthof

III mechanik s/s „Zagłoba”

09.02.1943 Atlantyk

1090. Hrycan

Władysław

1091. Hufnagel 1092. Hufnagel 1093. Hufnagel

Daniel Ide Lejb Rebeka

1925 24.11.1892 Mściwoja ? 1897

1094. Hundsdorff

Juliusz

ul.Armii kupiec, radny 29.01.1901 Krajowej W.P. 7 Rady Miejskiej (Starowiejska)

1095. Hurman

Michał

1095

1096. Hurtaj

Wiktor

1021

1097. Hutter 1098. Hutter

Nikla Samuel

1907 1883

1099. Hylla

Wawrzyniec

1100. Hys 1101. Ickowicz

Józef Moszek

1906 1895

1102. Idczak

Edward

11.10.1895

1103. Idczak

Józef

1104. 1105. 1106. 1107. 1108.

Rachel Władysław Rachela

1906

Ozjasz

1894

Iglewicz Ilisiński Imber Inbczyńska Isler

05.04.1945 ? ? ? 1943 1941 1943

ojciec Hotel Genowefy

kupiec

robotnik uczeń gimnazjum

ul.Morska 98 m.104

egzekucja - lasy piaśnickie

? łagr

1942

15.11.1886

05.08.1889

11.11.1939

prac. firmy „Polskarob”

56 lat

1089. Hotel

12.1944 stalag Stargard

1943 Warszawa - getto 1943 Warszawa - getto 1943 Warszawa - getto

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

09.1939 Gdynia ? KL Auschwitz

kupiec

? Rzeszów 1942-1943 Lwów - getto GrudziądŜ (po zatrzymaniu 15.05.1945 przez Ŝołnierzy sowieckich) 18.12.1941 nalot ? KL Stutthof

policjant

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

urzędnik celny

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

kolejarz

1916

Ŝona Pawła kupiec

? ? 1942 ? ?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

Białystok Wadowice Kamionka ? KL Stutthof

38 Oskar 1109. Itrych

Wojciech

1110. Iwankowski

Walenty

1111. Iwanowicz

Jan

1112. Iwanowicz

Piotr

1113. Iwanów

Jan

rzemieślnik cieśla rzemieślnik ul.Świętojańska 22.04.1906 fryzjer, Lista 116 Ŝołnierzy rzemieślnik 28.11.1905 stolarz 13.06.1906 robotnik 18.10.1906

ul.Chylońska 362

1906

kupiec

1114. Iwańczuk 1115. Izbicki

Szyje

1116. Izdebski

Tadeusz

1908

ul.Morska 83

1117. Iznut 1118. IŜycki

Witold

1119. Jablonski

Bernard

19.09.1939 Kosakowo 18.04.1943 KL Stutthof 08.08.1942 KL Stutthof KL ? Sachsenhausen ? ? ? KL Stutthof

1944

? ? ? ?

syn Kazimierza Jabłockiego Jan Henryk

1908 1928 dziecko 12 lat

1124. Jabłoński

26 lat

1125. Jabłoński

Józef

31.10.1920

1126. Jabłoński

Marian

1127. Jabłoński

Bernard

17.04.1888

1128. Jabłoński

Feliks

26.03.1893

1129. Jabłoński

Sylwester

1130. Jabłoński 1131. Jacy 1132. Jadamski

Teofil Jan Bernard

1902

1898 24.12.1918 1896 25.06.1920

ul.Warszawska 35 m.15

mąŜ Janiny Jabłońskiej uczeń piekarski transportowie c rzemieślnik rzeźnik robotnik robotnik, czł. Polskiego Związku Zachodniego robotnik robotnik brat Wiktora Jaegermanna

1133. Jaegermann 1134. Jaegermann 1135. Jagiełło

Kazimiera Apolonia

1136. Jagła

Alojzy

1137. Jagodziński

Stanisław

Powstanie Warszawskie

? ?

Orłowo, ul. 1888 Wrocławska 16/1

1120. Jabłocki 1121. Jabłonka 1122. Jabłonowski 1123. Jabłoński

brat Iwańczuka Mieczysława rzemieślnik krawiec prof. Państwowej Szkoły Morskiej mąŜ Iznut Izabeli inŜ.

26.12.1944 Sopot

1907 1887 09.02.1897

rzemieślnik rzeźnik

1901

inŜ. urzędnik Urzędu Morskiego

? KL 1942 KL Mauthausen ? ? ? ? 1940 Gdańsk 20.08.1942 KL Stutthof ? KL Oranienburg 11.1944 KL Stutthof 19.03.1940 KL Stutthof 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

19.03.1940 KL Stutthof 21.03.1945 Gdynia 16.04.1940 KL Stutthof Lwów rozstrzelany jako zakładnik ? KL Auschwitz 17.10.1939 Las Szpęgawski Gdańsk 13.12.1943 więzienie przy ul Kurkowej 11.11.1939

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

egzekucja - lasy piaśnickie

39 dziecko Jajko Agnieszki

1138. Jajko 1139. 1140. 1141. 1142.

Jakimowicz Jakobsohn Jaks Jakubowicz

Władysław Jakub Anna Chaim

1143. Jakubowski

Jan

1144. Jakubowski

Stanisław

1145. Jakubowski

Stanisław

1146. Jakuszko

Aleksander

06.11.1910 1911 1909

1906 ul. Limbowa 25

1902

1148. Jamróg

Witold Henryk

1912

1149. Jan 1150. Jancewicz

Bolesław Adam

1914 1904

1151. Jańczyk

Jan

08.06.1893

1152. Janiak

Stefan

20.04.1911

1153. Janikowóna 1154. Janiszewski

Jankiewicz Apolinary

Stalino (ZSRR) KL Stutthof ? Kielce

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

04.09.1941 KL Auschwitz 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

28.09.1939 Las Szpęgawski ul.Uczniowska 1

nauczyciel szkoła powsz. nr 12 zakonnik (Franciszkani n), dyrektor "Rycerza Niepokalanej" ślusarz, szofer

24.04.1945 Eberswalde

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

17.09.1939 Gdynia ? KL Mauthausen

prac. Stoczni Gdyńskiej

? KL Stutthof

Lista Ŝołnierzy córka Janikowej Czesławy mąŜ Józefy Janiszewskiej

13.09.1939 Suchy Dwór

? ? 25.06.1944 Francja 21.02.1941 KL Dachau

? ? ? KL

1907

robotnik

1898

urzędnik

Apolinary

1906

kpt. ORP „Gdynia”→List a śołnierzy

02.09.1939 ORP ,,Gdynia"

rzemieślnik zecer

KL Stutthof 08.06.1940 podobóz Graniczna Wieś

Józef

1160. Janklewicz 1161. Jankowska

Szlama

28.02.1912 1914

1162. Jankowski

1163. Jankowski

Aleksander Ksawery

1164. 1165. 1166. 1167. 1168.

Edmund Józef Ryszard Tomasz Włodzimierz

1169. Janusz

07.05.1940 ? ? 09.1945

Stanisław Wiktor Aleksander

1159. Jankiewicz

Jankowski Jankowski Jankowski Jankowski Janowski

policjant

1907

Józef

1158.

ksiądz kapelan Sióstr Miłosierdzia na Oksywiu urzędnik

09.05.1904

1147. Jamrozik

1155. Janiszewski 1156. Jank 1157. Jankau

urzędnik

? wycieńczenie

Jan

1890

Ŝona Ryszarda syn Jankowskiej Ewy geodeta, kierownik obserwatoriu m w Gdyni

1885 1885 15.09.1893 1918 1910

1942 ZSRR ? ? ? ?

1944 KL Oranienburg

kupiec urzędnik

28.03.1945 28.03.1945 ? 25.01.1945 ?

Pustki Cisowskie Pustki Cisowskie ? Rybin KL Majdanek

kupiec

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

40 1170. Jańczyk 1171. Jarko

Jan

1172. Jarmulewski

Józef

1173.

Jarmuszyński (Jarmuszewski)

Józef

1174. Jaroczyńska

Jadwiga

1175. Jarosik

Bolesław

1893

14.05.1940 KL Stutthof ? ? 11.11.1939 rzemieślnik szewc

04.06.1903

07.05.1940 KL Stutthof ? ?

17.12.1897

ul.Świętojańska handlowiec 33/35 m. 16

1176. Jarosz 1177. Jaroszyńska

? ?

inŜ.

? ? ? ?

brat Edwarda Jarosia

1178. Jaroś 1179. Jaroś

Józef

62 lata

1180. Jasińska Julianna

1182. 1183. 1184. 1185.

Maria Franciszek Julianna Władysław

Jasińska Jasiński Jaskulke Jasnoch

1186. Jastrzembski

? ?

1881 1895 66 lat 26.11.1904 ul.Jabłkowa 28 29 lat

Józef

1188. Jaszczerski

Franciszek

1901

1189. Jaszczerski

Franciszek

1901

1190. Jaszczuk

Józef

21.01.1899 ul.Śląska 32

1191. Jaśkowiak 1192. Jaśkowiak

Bolesław

1193. Jaworański

Paweł

1194. Jaworeński

Franciszek

? ?

1896

1187. Jastrzembski

?

?MPS syn Jastrzembskie j Marii Szofer - Lista Ŝołnierzy kranista robotnik portowy marynarz s/s „Zagłoba” brat Jaśkowiaka Tadeusza

17.08.1914

1905 Grabówek

1195. Jaworowski 1196. Jaworska

? ?

Ŝona Jasińskiego Jana

1181. Jasińska

egzekucja - lasy piaśnickie

17.10.1939 ? ? 19.09.1939

? ? 19.09.1939 Gdynia ? KL Stutthof 06.10.1939 Gdynia 09.02.1943 ? "Zagłoba" ? Gdańsk 04.08.1944

marynarz m/s „Chrobry” Ŝołnierz Wojska Polskiego syn Jaworowskieg o Wincentego

KL Sachsenhausen Las Szpęgawski KL Stutthof ? Kepa Oksywska

Gdańsk (skazany na śmierć)

15.05.1940 ,,Chrobry" ? ?

? ?

Helena

? ?

1197. Jaworski

Józef

1903

1198. Jaworski

Zdzisław

1907

1199. Jazy

Jan

1896

1200. Jazy 1201. JaŜdzewski 1202. JaŜdŜewski

Jan Hipolit Józef

19.12.1896

inŜ. architekt→Lis ta śołnierzy rzemieślnik ogrodnik obrońca Westerplatte stolarz

19.09.1939 Oksywie 23.11.1942 KL Dachau 21.03.1945 od bomb 27.03.1945 Gdynia 17.03.1945 ? ? ?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

41 1203. JaŜdŜewski

Maksymilian

1907

1204. JaŜdŜewski 1205. Jednaki

Wincenty Józef

1890

1206. Jednaski 1207. Jeka

→Lista śołnierzy

Alfons

brat Alojzego Jereczka marynarz ORP „Gdynia”→List a śołnierzy

Jan

1211. Jetke

Apolonia

1212. Jeute

Stanisław Leon

1213. Jezierska 1214. Jęczkowiak

Józefa Jadwiga

1215. Jędraszak

M

Jan Władysław

1218. Jędrzejczak

Mieczysław

1219. 1220. 1221. 1222.

Tadeusz Jan Otton Jan

1223. Jodłowski

Antoni

1224. Jodłowski

Stanisław

1225. Jodłowski

Stefan Julian

1226. Joński

Stefan

1227.

Józef

Potrykus

? ? 1944

? ? pracownik transportu

1920

02.02.1943 Plötzensee 1939 Jędrzejów ? ?

1923 Wielki Kack

pisarz

11.11.1939

1910 1910 ul.Podgórna 8 25.06.1910

1882

1228. Józefiak

1229. Józefowicz

Józef

1230. Józewicz

Zdzisław

? ? Wielki Kack

26.09.1894

22.01.1902

egzekucja - lasy piaśnickie

? ?

1885

1906

Powstanie Warszawskie

02.09.1939 ORP "Gdynia"

ojciec Lucjana Jędrzejaka

1217. Jędrzejak

roboty przymusowe

? ?

1891

1216. Jędrzejak

Jędrzejewski Joachim Job vel Kabat Joachim

?

mąŜ Jelińskiej Rozalii

39 lat

1209. Jereczek

1210. Jeromiak

? ? ? KL Dachau

urzędnik mąŜ Jednaskiej Anny członek "Gryfa Pomorskiego"

55 lat

1208. Jeliński

13.09.1939 Babi Dół

biuralista

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

inŜ. architekt

09.1939 25.03.1945 1944-1945 25.03.1945

? Gdynia - port KL Stutthof Gdynia - port

marynarz →Lista śołnierzy robotnik lektor j. angielskiego w PSM marynarz s/s „Pułaski” ? ojciec Franciszka Józefiaka Ŝeglarz, członek Polskiego Związku śeglarskiego adwokat, prezes oddz. gdyńskiego Polskiego Związku Zachodniego, Ŝeglarz,

12.09.1939 Reda 13.07.1942 KL Stutthof 26.04.1905 KL Oranienburg 06.09.1941 Durban 1945 ? ? ?

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

42 malarz, poeta

1231. Jóźwiak

Mieczysław

1945 Lębork

1232. Jurczyński

Marian J.

1915

1233. Jurewicz 1234. Jurik

Edward Stefan

1896

1235. Jurkiewicz

Antoni

1236. Jurkiewicz

Henryk

1237. Jurkiewicz

Roman

1238. Jurkiewicz 1239. Kachman

Władysław Ida (Irena)

1240. Kachman

Izrael (Jerzy)

1908

1241. Kachman 1242. Kaczanowski

Liba (Łucja) Władysław

1902 1902

1243. Kaczanowski

Zygmunt

rzemieślnik zecer harcerz st. asystent kolejowy

28.11.1895

1912

ul.Tatrzańska 20

02.09.1939 ,,ORP Gdynia" ? ? 1941 KL Treblinka

brat Franciszki Kaczeńskiej rzemieślnik rzeźnik

Jan

1247. Kaczmarek

Józef

1893 ul.Denhofa 4

1248. Kaczmarek 1249. Kaczmarek

Ludwik Roman

1890

1250. Kaczmarek

Stanisław

1251. Kaczmarek

Władysław

1898 08.06.1908

→Lista śołnierzy komisarz staŜy celnej urzędnik harcerz

Wielki Kack, ul.Abrahama

biuralista

1911 ul.Chylońska

1252. Kaczorowski

Jan

1253. Kaczorowski

Józef

1906

1254. Kaczyńska

Flora

1898

1255. Kaczyński

1259. Kagmerek

mł. marynarz ORP „Gdynia”

? KL Treblinka 1941 KL Treblinka ? ? Warszawa, 1944 Powstanie Warszawskie

1246. Kaczmarek

Feliks Leon

09.09.1944 KL Stutthof

rzemieślnik

Antoni

1257. Kaczyński 1258. Kaczyński

28.09.1939 Las Szpęgawski 1939 ? KL Stutthof (zbiorowa 22.03.1940 egzekucja w lesie k. Sztutowa)

deklarant celny

1245. Kaczmarek

Aleksander

egzekucja - lasy piaśnickie

rzemieślnik malarz

19.09.1897 Wielki Kack 1936

1244. Kaczeński

1256. Kaczyński

11.11.1939

16.04.1914 1898

? ? 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

03.09.1939

okolice Czarnej Wody

09.05.1945 Gdańsk 07.1944 KL Stutthof 03.1943 KL Stutthof 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

15.09.1939 Mechelinki pracownik Mar. Woj.

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

urzędnik księgowy

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1941 ? syn Kaczyńskiej Aleksandry rzemieślnik rzeźnik oficer kupiec

? ? 10.08.1942 KL Stutthof ? Wilno 1941 ?

mąŜ Kagmerek

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? ?

43 Leokadii

1260. Kahané

Jerzy

1261. Kahau 1262. Kajetan

Stefan Marian Izrael Szlama Stanisław

1263. Kajzer 1264. Kaleciński 1265. Kaleta

1901

pastor

03.08.1920

harcerz robotnik

1897

urzędnik

27.02.1906

Franciszek

1267. Kaleta

Józef

21.01.1913

1268. Kaleta

Paweł

23.10.1919

1269. Kaleta

Stanisław

1270. Kalinowski

Bronisław

1271. Kalinowski

Stanisław

1272. 1273. 1274. 1275.

Stefania Dawid RóŜa

1898 1904

1276. Kalwarczyk

Stanisław

1906

1277. KałuŜnicka

Eugenia

Kaliś Kaliś Kalter Kalter

1278. Kamecki

Aleksander

? KL Treblinka 16.04.1940 KL Stutthof

Ŝywiciel Kalety Anny robotnik olejowy

1915

1266. Kaleta

KL Sachsenhausen 09.1939 Rumia 09.04.1940 KL Stutthof 11.7.1941

1918

1900 Stare ObłuŜe 277 1916

kolejarz robotnik portowy kier. szkoły powsz. Nr 15. pracownik „PAGED”

komiwojaŜer

? KL Pomiany ? 13.04.1940 KL Stutthof holownik 21.03.1945 ,,Graban", Gdynia 11.04.1940 KL Stutthof ? KL Stutthof 1940 KL Mauthausen 16.04.1943 KL Auschwitz ? ? 21.04.1942 1942 Sokołów 1942 Sokołów

straŜnik StraŜy Granicznej

? ? ? ?

Arciszewskich blok 1906 podoficerskich 50

? ?

Ŝona Kamińskiego Feliksa

1279. Kamińska

? ?

1280. Kamiński

Alojzy

ul. 1898 Świętojańska 46

starszy Cechu Fryzjerskiego

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1281. Kamiński

Feliks

1911

ksiądz

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1282. Kamiński

Karol

1900

1283. Kamiński

Paweł Franciszek

1918

1284. Kamiński

Stanisław

1285. Kamrowski

Franciszek

1286. Kanas

Michał

? ? ul.Świętojańska 78

02.01.1943 Königsberg technik Urząd PocztowoTelekomunika cyjny uczeń gimnazjum Towarzystwa Szkół Średnich nr. 809 prac. Stoczni Gdyńskiej

1944

Warszawa (łapanka)

1943 Warszawa

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? KL Stutthof

44 1287. Kandziora

Brunon

1288. Kandziora 1289. Kanigowski

Grzegorz Jerzy

1290. Kanka

Teofil

1291. Kankowski

Jan

1292. Kapkowy

egzekucja - lasy 11.11.1939 piaśnickie 1920 1910

kupiec Ŝołnierz Wojska Polskiego

21.01.1906

? ? Ŝywiciel Felicji Kapkowej

49 lat Aniela Helena

1295. Kapuściński

Nikodem

1296. Kapuściński

Tadeusz

1297. Karasiński

Leon

1298. Karasiński

Seweryn

1908

1299. 1300. 1301. 1302. 1303.

Seweryn Bronisława Jan Józef Ignacy

1908 1901 1863 Orłowo 1902

1304. Kardas

Jan

1305. Karer

Antoni

1306. Karłowski

Adam

? ?

38 lat

1293. Kaptur 1294. Kaptur

Karasiński Karbowska Karcz Karczmarz Kardas

18.04.1940 KL Stutthof ? KL Auschwitz

? ? 09.1939 Gdynia ? ?

1908

ul.Świętojańska kupiec 42

11.11.1939

rzemieślnik elektryk

? Gdynia ?

urzędnik prywatny dziennikarz rolnik kupiec obuwniczy rzemieślnik kowal pracownik portu

? 09.1945 22.06.1945 1939 10.01.1944

Franciszek

1309. Karol (Koral)

Stefan

Chylonia

marynarz s/s „Narvik” brat Karolczuka Pawła

1310. Karolczuk 1311. Karolińska 1312. Karpiński

Hela Mieczysław

1313. Karpisiak

Teofil

1314. Karpowicz

Piotr

1315. Karpowicz

Witold

1316. Karr-Jaworski

Zdzisław

1317. Karwowski

Czesław

1318. Karwowski

Wacław

kolejarz

? KL Stutthof

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

09.11.1941 ,,Narvik" ? ? ? Częstochowa ? ?

marynarz m/s „Chrobry” ul.Wąsowicza 12/3

16.11.1900

1898

egzekucja - lasy piaśnickie

? ?

1894 49 lat

1908

KL Oranienburg ŁomŜa Orłowo Las Szpęgawski Gdynia

01.09.1939 Gdynia

dziecko 1 rok

1308. Karnowski

Wiedeń - obóz pracy

Warszawa, 1944 Powstanie Warszawskie

11.11.1939

1307. Karnaszewski

egzekucja - lasy piaśnickie

ul.Słowackiego 44

Gdynia 22.03.1902 Chylonia Brodnicka 9

kancelista→Li sta śołnierzy kpt. Ŝ. w., prac. Kapitanatu Portu dziennikarz urzędnik Komisariatu Rządu Marynarka Wojenna

15.05.1940 ,,Chrobry" 03.09.1939 ORP ,,Gryf"

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1941 KL Stutthof 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

09.1939 ?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

45 1319. Kasica

Jakub

1320. Kasperkowiak

Marian

1901

22.10.1944 ? st. marynarz s/s „Zagłoba”

09.02.1943 ,,Zagłoba"

1321. Kasprowicz

Marian

1905

robotnik

1322. Kasprowicz

Wiktor Zbigniew

1903

adwokat

11.11.1939

1323. Kasprzak

Wojciech

27.03.1915

1324. Kasprzykowski

Michał

marynarz w Marynarce Handlowej

10.02.1942 Anderson ?

1908

1326. Kaszkiewicz 1327. Kaszuba 1328. Kaszubowski

Stanisław Klemens Adam

1329. Kaszubowski

Alojzy

1330. Kaszyński

Józef

1331. Kaszyński

Stefan

1332. Kata

Maria

13.06.1919 29.09.1919 1873 1878

02.09.1906

Janusz Feliks Samuel

1338. Kawa

Edward

1339. Kawalec

Jan

11.11.1939

absolwent Państwowej Szkoły Morskiej rzemieślnik kowal

1901

Jan

1895

Ŝywiciel Kawy Marii urzędnik Komisariatu Rządu

21.01.1899 Gdynia Chylonia, 1899 ul.Rozewska 23a

? ?

04.05.1940 KL Stutthof

?

12.09.1944 KL Auschwitz ? KL Auschwitz 11.04.1940 KL Stutthof

pracownik portu, mąŜ Kazimiery

11.04.1940 KL Stutthof

?

Franciszek Janusz

1344. Kazimierczak

Kazimierz

śmierć w transporcie

09.1945 Krzemieniec ? ? 28.04.1942 Krościenko

syn Kawczyńskieg o Stanisława

1343. Kazimierczak

egzekucja - lasy piaśnickie

1943 Lublin

kupiec

1341. Kawczyński

1346. Kaźmierczak

ksiądz

1920

1895

1345. Kazulewski

10.05.1942 KL Stutthof 16.06.1940 KL Stutthof 06.04.1945 Gdynia

syn Katarzyńskieg o Stanisława

1337. Kawa

1342. Kazieński

? KL

robotnik

1927

1333. Katarzyński

1340. Kawałek

egzekucja - lasy piaśnickie Gdańsk 5.10.1944 skazany na śmierć

noworodek syn Bronisława Kaszewskiego

1325. Kaszewski

1334. Katz 1335. Kaube 1336. Kauffman

1945 KL Oranienburg

? KL Stutthof

1909 33 lata

18 lat

słuchacz Państwowej Szkoły Morskiej urzędnik Ŝywiciel Kazulewskiej Melani syn Kaźmierczaka Józefa

? 27.04.1941 KL Dachau ? ?

1939 ?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

46 1347. Kaźmierczak

Feliks

1348. Kącki

Jan

1349. Kączkowska Zbigniew

1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357.

Dawid Lejb Liba Rywka Majlech Waleria Tadeusz Józef Hermina

1896 1892 1893 1917 1909 12.06.1918 44 lata 1904

1358. Kibitz

Robert Fryderyk

1359. Kiczka

Maksymilian

24.10.1889

1360. Kiedrowski

Władysław

24.10.1900

1361. Kiełpiński

Dionizy

1362. Kiepczyński

dr bakteriolog

1907

nauczyciel sędzia Sądu Okręgowego rzemieślnik rzeźnik

1907

11lat Orłowo Władysław

mat→Lista śołnierzy syn Kiersznickiej Anny

1897

? KL Auschwitz 09.1945 09.1945 09.1945 ? 07.08.1942 ? ?

ul.Pułaskiego 2/7

Łowicz Łowicz Łowicz ? KL Stutthof ? Mościska

? Mościska Toruń rozstrzelany egzekucja - lasy 11.11.1939 piaśnickie 10.1939

21.09.1942 KL Stutthof 01.08.1939 O.R.P ,,Mazur" ? ? 30.12.1940 KL Mauthausen ? KL Stutthof 12.09.1939 ?

mgr farmacji

12.09.1939 Pustki Cisowskie

1906 1907

1368. Kilbert

Fanny

1889

1369. Kilbert

Szymon Henryk

1370. Kinowski

Bogdan

sędzia Sądu Grodzkiego

1371. Kisiel

Jan

marynarz s/s „Tobruk”

1372. Kisiel 1373. Kiszewski 1374. Kit

Józef Jan Józef

24.03.1921 04.08.1905

1375. Kitowski

Józef

1895

1376. Kitta

Klara

1905

1377. Kitta

Michał

1901

1378. Kitzermann

Alojzy Franciszek

1902

1379. Kiwała

Abram Icek

1909

1380. Klajnsztajn 1381. Klaks 1382. Klaks

Estera Irena Jadwiga

1904

1885

31.01.1944 KL Auschwitz

ksiądz Stanisław Wiktor

1367. Kijowski

10.1942 KL Auschwitz

dr medycyny

01.08.1909

1363. Kiersznicki 1364. Kierzek 1365. Kietzerman 1366. Kijowski

rzemieślnik kowal dr med. inŜ. urzędnik Komisariatu Rządu

1889 1893

1350. Kączkowski Kejzman Kejzman Kejzman Kędzierska Kędzierski Kępa Kibitz

09.1939 Kępa Oksywska

07.1942 KL BełŜec właściciel fmy „Papirus”

kupiec kupiec księgowy, radny Rady Miejskiej

07.1942 KL BełŜec 1939 ? 09.12.1944

,,Tobruk". Morze Śródziemne

21.06.1942 KL Stutthof 03.05.1940 KL Stutthof ? ? 15.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

28.03.1945 Pustki Cisowskie rzemieślnik elektryk

28.03.1945 Pustki Cisowskie 10.09.1939 ?

rzemieślnik krawiec

? KL Stutthof 08.1944 KL Kaiserwald ? ? ? ?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

47 1383. Klaks 1384. Klamann 1385. Klarner 1386. Klass

Jadwiga Paweł

1914

robotnik

Czesław

1900

inŜynier budowlany

Antoni

1387. Klausal

Wacław Ryszard

1388. Klebba

Jan

1389. Klebba

Klemens

1390. Klechniowski

Czesław

1391. Klein

Franciszka

1392. Klein

Józef

1925 11.08.1901

urzędnik księgowa

23.01.1943 KL Stutthof

1893

urzędnik Urzędu Morskiego

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

robotnik

23.06.1942

KL Stutthof – podobóz Lębork

? ?

Antoni

1395. Klich

Jan

1396. Klimaszewski

Kazimierz

1397. Klimek

Janusz

1398. Klimont

Michał

1903

1399. Klinger 1400. Klinger 1401. Klinghoffer

Chaim Sonia Eisig

1917 1925 1905

01.02.1922

marynarz s/s „Lech” elektryk m/s „Chrobry” pracownik Izby PrzemysłowoHandlowej

1402. Kłak

1922

1403. Kłak

1926

Jan Helena Stanisław

1408. Kmiecik

? KL Stutthof

1900

1394. Kleszcz

1405. Kłosiński 1406. Kłosowska 1407. Kmieciak

30.03.1945 Hel Warszawa 28.05.1942 Pawiak (więzienie) ,,Chrobry". 15.05.1940 Morze Północne

Warszawa, 01.08.1944 Powstanie Warszawskie

Roman Jan

Bolesław

KL Pask ? (Kazachstan/46. 02.19)

dziennikarz

1393. Klein

1404. Kłoczko

Skwer Kościuszki 15

urzędnik Komisariatu Rządu marynarz m/s „Chrobry” harcerz 77 PDh, uczeń Gimnazjum TSŚ nr. 803

? ? 22.12.1944 Wiecko

ul.Dreszera 29 g

1410. Knabe

Zygmunt

1999

KL Sachsenhausen

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? KL Stutthof ? Stanisławów ? KL Stutthof

córka Kłaka Stanisława syn Kłaka Stanisława harcerz →Lista śołnierzy robotnik

37 lat 1907

1942

urzędnik

1901

Józef

15.05.1940 ,,Chrobry"

urzędnik

04.07.1909

1409. Kmiecik

wartownik

06.04.1942 ,,Fleetwood"

ul.Chylońska 158

ogrodnik mąŜ Kmiecik Anny rzemieślnik rzeźnik inŜ.

? ? ? ? 18.09.1939 Kępa Oksywska 15.04.1940 KL Stutthof ? ? ? ? 10.06.1944 ? 01.07.1944 Brzostek Warszawa, 15.8.1944 Powstanie Warszawskie

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

48 syn Knapińskiego Brunona

1411. Knapiński 1412. Knapp 1413. Knebel (Kandel)

Leo Markus

1414. Knejziński

Józef

1415. Kneszyński 1416. Knitter

Józef Władysław

1417. Knoff

Wacław

1418. Knoll 1419. Knopir 1420. Knopir

Maria

1421. Knopp

Józef

22.01.1908 Chylońska 93

1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427.

Leokadia Edmund Michał Bernard Agnes Alfons

1884 1918 29.04.1914 30.10.1913 1912

1428. Koczorowski

Leonard

12.11.1893

1429. Koczorski 1430. Kohn 1431. Kohnke

Maksymilian Laja Rywka Józef

1908 1916

1432. Kohnke

Otton

1909

1433. Kokorzycki

Jan

Kobusińska Kobyliński Kochanowicz Kochański Kocikowska Kocikowski

1919 1901 30.09.1920 1920 1911 Chwarzno

28.03.1901

1436. Kokot

1438. Kolasa

Adam Adam

1904

1440. 1441. 1442. 1443.

Andrzej Konstanty Franciszek Józef

1898 Witomino 1920

1444. Kolinke?? 1445. Kolka

kupiec

pilot robotnik

rzemieślnik ślusarz robotnik

rzemieślnik stolarz rzemieślnik – ślusarz – Stocznia Gdynia S.A. 2 dziecko Wincentego Kokota 3 dziecko Wincentego Kokota dziecko Wincentego Kokota ojciec Wincenego Kokota

? KL Auschwitz

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 21.04.1940 04.05.1940 09.10.1943 ?

? Warszawa KL Stutthof KL Stutthof Gdynia ?

01.06.1940 KL Stutthof ? ? 20.08.1944 KL Auschwitz ? ? 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

21.07.1942 KL Stutthof

? ?

? ?

? ?

? ? ? ?

rzemieślnik rzeźnik

04.10.1939 Gdynia - Pogórze

uczeń uczeń

21.04.1945 11.11.1939 11.11.1939 ?

12.03.1909 37 lat

Paweł

18.08.1942 KL Stutthof ? ?

1905

1439. Kolasa Kolasa Kolaska Kolaski Kolenda

18.08.1942 KL Stutthof

? ? ? ? ? ?

1435. Kokot

Piotr

19.11.1942 KL Stutthof 1939 Włodzimierz

st. mechanik okretowy

1434. Kokot

1437. Kokot

kupiec robotnik Stoczni Gdynia S.A.

? ?

mąŜ Kolinke Marty urzędnik

Stara Odra ObłuŜe ObłuŜe ?

? ? 11.11.1939

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

egzekucja - lasy piaśnickie

49 1446. Kołaczkowski

policjant

1447. Kołaska

Jerzy

1911

mąŜ Władysławy

1448. Kołodziej 1449. Kołodziej 1450. Kołodziej

Czesław Czesław Ignacy

1913

rzemieślnik syn Kołodziejczak a Stanisława córka Feliksa

1451. Kołodziejczak 1452. Kołodziejczyk 1453. Kołodziejczyk 1454. Kołpak

Helena

1915

ul.Małopolska 20

1455. Kołpak

Leon

1912

ul.Małopolska 20

1456. Kołpenicki

Mowsza

1902

1457. Komala

Edward

10.10.1924

1458. Komisarczyk

Lejzor

1908

1459. Komisarczyk 1460. Komisarek

Mania Józef

1937 1873

1461. Komolka

Józef

1462. Komornicki

Stanisław

1463. Komorowski

Jan Klemens

1466. Konarski 1467. Kondracki

Roch Miron

1892 1910

1468. Kondziela

Roman

09.08.1910

? ? ? ? 1942 KL Wiedeń 12.1939

palacz okrętowy

rzemieślnik zegarmistrz palacz policjant, Wydział Śledczy Komendy Miejskiej marynarz s/s „Zagłoba” kupiec Ŝona Kompskiego Klemensa rzemieślnik galwanizator

1464. Kompska 1885

? ? ObłuŜe 09.1939 Gdynia ? ?

Radzikowo Wielkie

? KL Stutthof Baranowicze getto 04.04.1941 KL Stutthof

1915

Szloma Josek

?

?

05.03.1899

1465. Kon

egzekucja - lasy 11.11.1939 piaśnickie

1942 Stolin - getto 1941 Ukraina 09.01.1943 KL Stutthof

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

09.02.1943 ,,Zagłoba" 25.09.1942 KL Auschwitz 09.09.1939 ? KL Stutthof ? KL Stutthof ? ?

ul.Zygmunta Augusta 9

1 Gdyński Batalion ON zakonnik ( Jezuita ) rzemieślnik kowal

1469. Konewecki

Józef

1893

1470. Konieczka

Stefan

1888

1471. Konieczny 1472. Konieczny

Klara Stanisław

1913 1912

1473. Konieczny

Stefan

1912

1474. Konkel

Antoni

1863 ObłuŜe Stare 25 emeryt

1475. Konkel 1476. Konkel

Augustyn Augustyn

1477. Konkel

Józef

ul.Kalksteinów 14 g.II

rej. Kosakowo egzekucja - lasy 14.11.1939 piaśnickie ?

urzędnik

? ? ? 15.03.1945 Gdynia

biuralista

15.03.1945

1878 17.06.1899 1901 ul.Św. Piotra 5

15.09.1939

Aberhausen (Niemcy)

14.04.1945 Gdynia - ObłuŜe ? ? 16.05.1940 KL Stutthof

przemysłowiec

18.11.1939

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

egzekucja - lasy piaśnickie

50 1478. Konkol

Jakub

1898

1479. Konkol 1480. Konkol 1481. Konopa

Joanna Kazimierz

1912

woźny w Sądzie Grodzkim

1941 ? ? ? ? ?

1483. Konopka

Kazimierz

1484. Konwecki

Józef

1485. Konwiński

Jan

1486. Konwiński

Jan Alojzy

córka Konopki Izydora nauczyciel Państwowej ul.Morska 83 Szkoły Morskiej dyrektor ul.Gdańska 194 Gimnazjum o.o. Jezuitów kierownik 1903 pl.Konstytucji 5 Sądu Grodzkiego 1902

1487. Kończewski

Marian

1908

1488. Kook

Fryda

1921

1489. Kopacki

Józef

1490. Kopczyński

Jan

1482. Konopka

10.03.1945 KL Stutthof

ksiądz

28.01.1898

robotnik rzemieślnik tech. bud.

1890

? ?

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? egzekucja - lasy piaśnickie KL ? Sachsenhausen 09.03.1940 KL Stutthof 11.11.1939

1939 Gdynia

1491. Kopeć

1902

Warszawa, 1944 Powstanie Warszawskie

1492. Kopeć

1872

Warszawa, 1944 Powstanie Warszawskie

1493. Kopeć

Jan

1919

1494. Kopeć

Karol

05.08.1889

1495. Kopera

Franciszek

01.07.1903

1496. Kopera

Władysław

12.07.1911

ul.Zakopiańska 14 ul.Niemojewski ego 6

1498. Koperski Aleksander

1500. Kopicki

Franciszek

1501. Kopka

Bogusław

1502. Kopowski

Zygmunt

1503. Korasz

Adam

1504. Kordys 1505. Korengold

Kazimiera Chana

18.03.1942 KL Auschwitz

Inspektor Szkolny

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.05.1940 KL Stutthof

1497. Koperski

1499. Koperski

syn Karola

02.11.1900 Demptowo, 1908 ul.Kartuska 100

maŜ Genowefy brat Koperskiego Władysława brat Koperskiego Władysława pracownik handlu robotnik

16.09.1939 Kosakowo ? ?

? ? 04.06.1942 KL Stutthof 23.03.1945 Pogórze

uczeń Gimnazjum Towarzystwa Szkół Średnich

? ?

05.03.1945 ? 24.12.1915 1906

elektromecha nik

16.01.1941 KL Stutthof ? ? 14.08.1942 KL Treblinka

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

51 1506. Kornfeld

MojŜesz

1993

inwalida

1507. Kornowski

Franciszek

1895

kierownik szkoły powsz.

1508. Korzeniewska

Anna Z.

1894

? KL Stutthof 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1939

1509. Korzeniewski

Alfons

1906

rzemieślnik tech. mech.

1510. Korzeniowski

Adam

1891

radca Izby PrzemysłowoHandlowej

03.04.1943 KL Stutthof

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1511. Korzewnikjanc

? ?

1512. Korzewnikjancowa

? ?

1513.

Korzukówna Eugenia

? ?

1514. Kosianowski

Andrzej

1515. Kosiński 1516. Kosiński

Franciszek Jan

1517. Kosko

Stanisław

1518. Kosmala

Edward

1519. Kosmala

Józef

1520. Kossakowski

Henryk T.

1921 1902

13.11.1898 ul.Morska 83

15.03.1880

15.08.1893 ul.Morska 83

1522. Koszałka 1523. Kościelski

Jan Czesław

1524. Kościelski

Jan

1525. Kot

Zygmunt

1526. Kotłowski

Władysław

01.04.1914

1527. Koton

Józef

05.04.1878

1996

12.10.1915

1528. Kotowski Aleksander Bolesław Josek

kpt. Ŝ. w. dyr. Państwowej Szkoły Morskiej, d-ca ORP "Gdynia"→List a śołnierzy

1924

1521. Kossowski

1529. Kotowski 1530. Kotowski 1531. Kott

uczeń Gimn. Towarzystwa Szkół Średnich, harcerz uczeń

1906 1903 1868

robotnik nauczyciel fizyki i elektroniki w Państwowej Szkole Morskiej, harcmistrz mąŜ Wiktorii Kossowskiej rolnik dziennikarz robotnik portowy I oficer Polskiej Marynarki Handlowej ochotnik robotnik rzemieślnik ślusarz syn Kotowskiego Pawła młynarz robotnik

Warszawa, 1944 Powstanie Warszawskie 11.11.1939 Gdynia ? KL Auschwitz

Gdynia - szpital 08.09.1939 Sióstr Miłosierdzia

03.04.1941 KL Stutthof Gdańsk – Nowy 15.12.1939 Port

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

20.04.1945 ? ? ? 09.1939 IłŜa 18.12.1942

Königsberg (więzienie)

12.9.1939 Oksywie

24.06.1942 KL Stutthof 11.02.1943 KL Stutthof ? ? ? ? 15.04.1945 Gdynia 1942 KL Chełmno

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

52 mąŜ Bronisławy Kowalczyk ojciec Kowalewskiej Franciszki pracownik komunalny

1532. Kowalczyk

1533. Kowalewski

1872

1534. Kowalewski

Franciszek

1535. Kowalewski

Jan

1913 Chylonia

1536. Kowalko

Józef

1899

1537. Kowalkowski

Jan

1903

? ? 09.1939 Gdynia bitwa pod Snamenką egzekucja - lasy 11.11.1939 piaśnickie

robotnik

11.12.1943

rzemieślnik

21.10.1942 KL Stutthof

bratowa Pacoszyńskiej Janiny

1538. Kowalska

1539. Kowalski 1540. Kowalski

Aleksander

1541. Kowalski

Brunon

1542. Kowalski

Feliks

09.11.1922

1543. Kowalski

Franciszek

04.01.1907

1544. Kowalski 1545. Kowalski

Jan Leon

1906 07.04.1897

1546. Kowalski

Stanisław

1547. Kowalski 1548. Kowalski 1549. Kowasz

Stanisław Zygfryd Piotr Adam

1550. Kozibski

Zbigniew

1551. Kozicka

Maria

23.05.1896

1893 15.08.1912 08.12.1913 1915

1553. Koziński

Zbigniew

1554. Kozłowski

Adam

1555. Kozłowski

Aleksander

1556. Kozłowski

Czesław

1557. 1558. 1559. 1560.

Leopold Maksymilian Marian Teofil

brat Pacoszyńskiej Janiny robotnik rzemieślnik ślusarz uczeń kowalski rzemieślnik murarz rzemieślnik

? ?

? ? 27.02.1940 KL Stutthof 1942 Gdynia 14.04.1940 KL Stutthof 21.08.1940 KL Stutthof 12.10.1942 KL Stutthof 08.06.1940 KL Stutthof

ul.Ks. Skorupki policjant 15 robotnik brat Józefa

? ? 05.051940 KL Stutthof 23.09.1944 Ocypel 16.01.1941 KL Stutthof

słuchacz Państwowej Szkoły Morskiej

? ? ? KL

1552. Kozikowska

Kozłowski Kozłowski Kozłowski Kozłowski

? ?

23.12.1899

córka Kozikowskiego Ottona Słuchacz Państwowej Szkoły Morskiej Prokurator Sądu Okręgowego, czł. Polskiego Związku Zachodniego

1907 1908 08.11.1920 09.12.1907 1920 05.05.1922

? ?

? ?

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

24.06.1942 KL Stutthof pracownik Polskiej Marynarki Handlowej robotnik robotnik robotnik

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

16.03.1943 24.06.1942 ? 03.06.1940

KL Stutthof KL Stutthof ? KL Stutthof

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

53 1561. Kozub

Michał

1905

1562. Kozyrewski

1563. KoŜyczkowski

Alfons

1902

1564. Krajewska

Anna

1905

1565. Krajewska

Leokadia

1915

1566. Krajewski

61 lat

1567. Krajewski

Jan

1568. Krajewski

Jan

1569. Krajewski

Witold

1570. Krakauer 1571. Krakowska 1572. Krakowska

Szymon Edyta Teresa

1573. Krakowski

Aleksy Leszek

1574. Krakowski

Alter Berek

1575. Kramer

Gustaw

1576. Kramp

Józef

straŜnik firmy "Progress" brat Władysława Kozyrewskieg o prac. firmy „Polskarob”

? zabity

? ?

1943 Gdynia Warszawa 1943 Pawiak (więzienie) 11.01.1940 Las Szpęgawski

Ŝywiciel Krajewskiej Marii

? ? 11.11.1939

1885 ul.Mikołaja 39

1898 1924 1901 03.08.1912

rzemieślnik cieśla marynarz s/s „Zagłoba”

1885

1577. Kranczuk

09.04.1944 KL Auschwitz 09.02.1943 ,,Zagłoba"

uczennica

28.11.1942 KL BełŜec ? Kraków 1941 KL Kraków

marynarz na ORP „Grom”

04.05.1940 Morze Północne

1899 ul.Władysława 06.06.1899 IV nr 23 m.32

egzekucja - lasy piaśnickie

1943 Warszawa prac. f-my „Polskarob” kupiec brat Kranczuka Bronisława

22.3.1940

egzekucja - lasy piaśnickie ?

12.04.1943 KL Stutthof ? ?

1578. Krasowski(a)

1-sze dziecko Krasowskiej Stanisławy

? ?

1579. Krasowski(a)

2-gie dziecko Krasowskiej Stanisławy

? ?

1580. Krasowski(a)

3-cie dziecko Krasowskiej Stanisławy

? ?

1581. Krasula

Józef

1582. Kraut

Abram I.

1583. Kraut 1584. Krauze 1585. Krawczyk

Mechel Paweł Aleksander

1586. Krawczyńska

Barbara Justyna

15.05.1919 1913 1909 1899 14.08.1904

ogrodnik

1939-1945 Lipno ? ? 24.09.1942 KL Stutthof ? ?

chłopiec córka Kreft Jana syn Krefta Franciszka

1589. Kreft 1590. Kreft Bronisława

1939-1945 Lipno

1935

1587. Krąkowski 1588. Kreft

1591. Kreft

06.04.1942 KL Stutthof agent handlowy

1931

? ? 03.1945 Gdynia ? ? ? obóz 02.09.1939 Gdynia

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

54

1593. Kreft

Feliks Teodor Klara

1594. Kreft

Roman

1595. Krelski 1596. Kremer

Wincenty Barbara Barbara Sara

1592. Kreft

1597. Kremer 1598. Kresowski

Adolf

1898 ul.Portowa 12

Kriesel Kroczkowska Krogulska Kroll Kromkowski Król

15.07.1945 Gdańsk 09.10.1943 Gdynia

sternik ORP „Gdynia” 1909 1912

mąŜ Zofii

02.09.1939 ORP ,,Gdynia" 31.07.1942 KL Auschwitz 27.01.1943 KL Auschwitz 27.01.1943 KL Auschwitz

robotnik portowy brat Kretowicz Kazimierza

10.11.1920

1599. Kretowicz 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605.

rybak

Franciszek Helena Jadwiga Bernard Andrzej Abram

1923

?

1907 Wielki Kack 1912 1900

1606. Król

Mieczysław

1913

1607. Król 1608. Królak

Sara Władysław

1905 07.04.1905

09.07.1942 KL Stutthof ? ? 06.01.1943 ? ? 17.03.1944 17.07.1944 1942

Gdańsk ? ? ? Oksywie Warszawa - getto Gdynia, szpital 27.09.1939 ZSM 1942 Warszawa - getto 29.05.1940 KL Stutthof

syn Królika Leonarda

1609. Królik 1610. Kruger

Stefan

1611. Krukiewicz

Henryk

1903

ul.Warszawska 57

syn Franciszka Krupy marynarz m/s „Sobieski”

1613. Kruszczyński

Maks

1614. Kruszyński 1615. Kruszyński 1616. KruŜycka

Marian Teodor E.

1617. KruŜycki

Edmund

20.02.1916

1618. KruŜycki

Hugon

17.01.1912

1619. Krygier

Paweł

25.08.1905

1620. Kryszak

Stefan

05.07.1900

1621. Kryszek 1622. Kryszek 1623. Kryś

Eliasz Sura Mieczysław

1624. Kryza

Jakub

1914 1888

1878 1884 1908

1625. Krzejwanos (?) Józef

01.11.1943 Königsberg 11.11.1939

1612. Krupa

1626. Krzemień

? ?

1893

harcerz urzędnik PKP

rzemieślnik drukarz

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 11.07.1943 ? 11.09.1939 ŁęŜyce 10.09.1939 Gdynia 09.1939 Gdynia Gdańsk 15.08.1944 skazany na śmierć Gdańsk – 15.08.1944 skazany na karę śmierci 27.06.1940 KL Stutthof

ul.Wielkopolska 118b

? ?

ekspedient zakonnik (Jezuita) syn Ludwika Krzejwanosa

1941 Warszawa - getto 1939 Warszawa 20.11.1944 KL Gross Rosen 31.01.1942 ? ? ? 22.01.1942 KL Zigenhof

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

55 1627. Krzemiński

mąŜ Krzemińskiej Heleny

33 lata

1628. Krzemiński 1629. Krzemiński

Franciszek Jerzy

1895 1935

1630. Krzoska

Józef

1885

1631. Krzywkowski

Aleksander

1899

1632. KrzyŜak

Agnieszka

1633. KrzyŜan

Franciszek

1634. KrzyŜanowska

Emilia

1880

1635. KrzyŜanowska

Łucja Maria

1932

1636. KrzyŜanowski

Feliks

04.12.1911

1637. KrzyŜanowski 1638. KrzyŜański

Ignacy Feliks

1899

?

Oksywska 30

27.03.1945 ? 27.03.1945 ? roboty 05.03.1942 przymusowe roboty ? przymusowe ? ? ? ? 1942 Kraków ? ?

Orłowo, ul.Witolda 38

Ŝołnierz WP

harcerz brat KrzyŜyckiego Stefana i Jerzego brat KrzyŜyckiego Stefana i Jerzego mąŜ KsięŜopolskiej Joanny

1639. KrzyŜycki

1640. KrzyŜycki

1641. KsięŜopolski

nauczycielka szkoła powsz. nr 4 urzędnik państwowy rzemieślnik restaurator

? ?

44 lata

19.09.1939 Kępa Oksywska ? ? ? ? ? ?

? ?

27.03.1945 bombardowanie

1642. Kubas

?

1643. Kubas

Franciszek

1878

1644. Kubawski 1645. Kubiak 1646. Kubiak

Julian

1892

administrator ka rzemieślnik

urzędnik cywilny Marynarki Wojennej

1647. Kubiczek

Włodzimierz

1897 ul.Śląska 54

1648. Kubiński

Julian

1897

1649. Kucharska 1650. Kucharska

Maria Maria

1651. Kucharski

Józef

25.02.1909

bosman na ORP „Grom”

1652. Kucharski 1653. Kucharski

Karol Kazimierz

04.04.1917

robotnik

1654. Kuchnowski

Józef

1900

ul.Abrahama 83

? 1942 Płock (więzienie) ? ? ? ? 11.11.1939

stolarz

czł. Polskiego Związku Zachodniego

?

Płock ? ? ? ?

04.05.1940 Morze Północne ? ? 18.06.1942 KL Stutthof 05.07.1940 KL Stutthof

1655. Kuczora

? ?

1656. Kuczyński 1657. Kuczyński 1658. Kuczyński

egzekucja - lasy piaśnickie

32 lata Jan K. Szlama

1907 1898

mąŜ Kuczyńskiej Anny por. Ŝ.w. kupiec

? ? 09.1939 Gdynia ? KL Stutthof

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

56 1659. Kuczyński

Władysław

1660. Kudelski

Zbigniew Witold

? ? 1911

oficer WP

1662. Kukowska

Janina M.

1914

Ŝywiciel Karoliny Kujawskiej córka Witolda

1663. Kukowski

Witołd Józef

1882

ziemianin

1664. Kula

Franciszek

1913

urzędnik Komisariatu Rządu

1665. Kula

Józef

1905

urzędnik PKP

1661. Kujawska

1666.

Kulas z.d. Wojciuch

55 lat

1942 KL Ravensbrück 11.11.1939

03.09.1911 16.02.1920

1669. Kulkowski

Alojzy

25.09.1908

1670. Kulwicki

Franciszek Tadeusz

1671. Kunas

Michał

1672. Kunath

Władysław

kupiec rzemieślnik malarz

1942 KL Warszawa ? Pawiak (więzienie)

pracownik Warsztatów Portowych Mar. Woj.

1866 04.02.1921

27.10.1915 ul. Olgierda 20 1913 1900 1902 09.03.1918 1909

1681. Kurant

Michał

28.09.1895 ul. Wąsowicza

1682. Kurczyński

Zygmunt

09.11.1912

1683. Kurka

Józef

11.02.1906

1684. Kurkiewicz

Jan

13.05.1897

1685. Kurniewiczowa

1687. Kurowska

Aniela

1688. Kurowski

Franciszek

1689. Kurowski

Wacław

ul. Wrocławska 9

syn Kunikowskiej Władysławy robotnik

? ? 07.08.1944 10.06.1943 01.04.1945 ? 06.09.1943 12.09.1939

Lauenberg KL Ehrenforst KL Oranienburg KL Stutthof KL Stutthof Gdynia

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

pracownik Urzędu Celnego

15.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

robotnik

24.01.1945

Gdańsk (więzienie)

robotnik kupiec robotnik

bosman na ORP „Grom” prac. Stoczni Gdyńskiej S.A. Ŝona Karola Kurniewicza marynarz s/s „Lublin”

1900

1907

? KL Stutthof 14.08.1940 KL Stutthof

Jan

Andrzej

11.04.1940 KL Stutthof ? ?

1680. Kurałkowski

1686. Kuropatwa

19.06.1942 KL Stutthof 06.04.1940 KL Stutthof

1919

1673. Kunikowski Brunon Józef Ignacy Chaim – M. Józef Jan

egzekucja - lasy piaśnickie

? ?

Michał Lucjan

Kunkel Kunkol Kupczyk Kuperberg Kupiec Kupta

? ?

Franciszka

1667. Kulczak 1668. Kuliga

1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679.

1939 ?

04.05.1940 Morze Północne 07.05.1940 KL Stutthof 1939 Gdynia 07.11.1940 Warstead (?) 09.10.1943 Gdynia egzekucja - lasy piaśnickie

ziemianin

11.11.1939

rzemieślnik szewc

08.12.1939 Las Szpęgawski

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

57 Kurpiewski 1690. Hieronim

rzemieślnik ślusarz mąŜ Bronisławy Kurpik

1907

1691. Kurpik 1692. Kurr

ElŜbieta

1693. Kurr

Franciszek

1694. Kurr

Stanisław

1695. Kurza

Franciszek

1696. Kurzaj

Józef

24.02.1917 ul. Łowicka 94

1697. Kurzaj

Michał

24.08.1886

1698. Kurzawa

Edmund

24.09.1942 KL Stutthof ? KL Stutthof 09.10.1943 Gdynia

1872 ObłuŜe

rolnik

11.11.1939

robotnik portowy

04.01.1900

? KL Stutthof 11.11.1939

ul. Oksywska 185 m.14

Julian

1700. Kurzawa

Walenty

09.02.1906

1701. Kurzyb 1702. Kusiński

Antoni Stanisław

17.01.1903

1703. Kuske

Zygmunt

1704. Kusz

Brunon

egzekucja - lasy piaśnickie

rzemieślnik – stolarz, modelarz

09.12.1941 KL Stutthof

robotnik

17.05.1942 KL Stutthof

1918

1699. Kurzawa

egzekucja - lasy piaśnickie

? ?

ul. Demptowska 9

marynarz m/s „Batory”

12.02.1941 Greenock

rzemieślnik kołodziej

10.04.1940 KL Stutthof

robotnik

04.01.1919

30.03.1940 KL Stutthof ? ?

marynarz m/s „Batory”

14.12.1944 Edynburg

robotnik

27.05.1940 KL Stutthof

1705. Kuszaj

syn Kuszaja Antoniego

? ?

1706. Kuszaj

2 syn Kuszaja Antoniego

? ?

1707. Kuśnierz

Franciszek

05.10.1905

1708. Kuziemski

Franciszek Feliks

06.03.1898

ul. G. Orlicz Dreszera 111

? ? rzemieślnik rzeźnik

03.06.1941 KL Stutthof

1709. Kuzimski

? ?

1710. Kuzmińska

Helena

1913

1711. 1712. 1713. 1714.

Edmund Edmund Franciszek Henryk

1911 1939 1941 1937

Kuzmiński Kuzmiński Kuzmiński Kuzmiński

1715. Kuźma

Maria

1716. Kuźma

Stefan

1717. Kuźniar

Franciszek

1718. KuŜajczuk

Ŝona Edmunda robotnik syn Edmunda

rzemieślnik restaurator 14.06.1904

ul.Kartuzka 14 A

Maksymilian

1914

ul.Warszawska 61

1719. Kwasigroch

Feliks Stefan

1916

1720. Kwaśnicki

Edward

1721. Kwaśniewski

Julian Adam

1906

palacz rzemieślnik ślusarz rzemieślnik fryzjer marynarz m/s „Sobieski”

18.12.1944 Gdynia-ObłuŜe 18.12.1944 18.12.1944 18.12.1944 18.12.1944

Gdynia-ObłuŜe Gdynia-ObłuŜe Gdynia-ObłuŜe Gdynia-ObłuŜe

1944

Powstanie Warszawskie

1944

Powstanie Warszawskie

08.12.1939

Morze Północne "Scotia"/

14.09.1939 Kosakowo 01.08.1944 ZSRR 25.06.1941 ? "Sobieski"

handlowiec

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? ?

58 1722. Kwaśniewski

Zygmunt

1723. Kwiatkowski

23 lata

1724. Kwiatkowski

Adam

1725. Kwiatkowski

Antoni

1726. Kwiatkowski

Eugeniusz

1727. Kwiatkowski

Jan

1728. Kwiatkowski

Jan

1729. Kwiatkowski

Jan

06.01.1903

1730. Kwiatkowski

Jan

1906

1731. Kwiatkowski

Jan

1881

1732. Kwiatkowski

Paweł

1912

1733. Kwiatkowski

pracownik Polskiej Marynarki Handlowej brat Kwiatkowskie go Stefana Słuchacz Państwowej Szkoły Morskiej

Stefan

55 lat

? KL Stutthof

? ?

? ? 23.02.1945 ?

ul.Świętojańska stolarz 139 pracownik 1903 Urzędu Morskiego 1881

1907

? ? 11.11.1939

12.05.1943 KL Stutthof 11.11.1939

prac. Firmy „C. Hartwig”

1736.

12.05.1943 KL Stutthof Gdynia1945 Leszczynki wybuch miny oficer Marynarki Wojennej, dowódca ORP "Gryf"

26.10.1894

03.09.1939 Hel

? ? Stanisław

1881

Plac Górnośląski 17

właściciel domu

Kwietniewska Bronisława

? ? 20.03.1945 ?

1737. Kwietniewski 1738. Kwietniewski 1739. Kwit

Karol

1740. Kwoka

Wincenty

10.10.1907

1741. Labuda

32 lata

1742. Labuda

48 lat

1743. Labuda

Józef

1744. Labuda

Leon

1745. 1746. 1747. 1748.

Jan Klemens Józef Jakób

Labudda Labun Lach Lademan

egzekucja - lasy piaśnickie

27.11.1940 KL Stutthof

1734. Kwieciński 1735. Kwieciński

egzekucja - lasy piaśnickie

1910 1911 Chylonia 1911 ul.Błękitna 53 15.02.1907 1905 Mały Kack

1749. Ladłowski 1750. Lamk

Bronisława

1939

1751. Lamk

Pelagia

1879

robotnik marynarz s/s „Kowel” syn Labudy Marii Ŝywiciel Klary Labudy rzemieślnik ślusarz rzemieślnik rzeźnik robotnik Ŝołnierz robotnik syn Ladłowskiego Leona

? ? ? ? 23.08.1942 KL Stutthof 22.08.1943 Londyn ? ? ?

zatonął na statku

05.09.1939 Gdynia 1941 Königsberg 05.08.1942 17.09.1939 18.09.1939 16.09.1939

Gdańsk Suchy Dwór Babi Dół Kosakowo

1939 Gdynia Gdynia Chylonia 09.10.1943 Gdynia 09.10.1943

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

59 Chylonia 1752. Lamkiewicz 1753. Landowski

Marian Brunon

1754. Landowski

Franciszek

1755. Landowski

Franciszek

1898 06.06.1923 1908 ul.Płocka 90 07.01.1915

robotnik →Lista śołnierzy rzemieślnik murarz

19.12.1944 Gdynia 17.04.1940 KL Stutthof ? ? 21.03.1940 KL Stutthof

1756. Landziachnowska 1757.

Landzianowska z.d. Koralewska

? ? Waleria

1915

1758. Lange

Konrad

01.02.1909

1759. Lange

Wiktor Fryderyk

1760. Langowska

Elzbieta

1761. Langowski

Alojzy

1762. Langowski

Edmund

1763. Larski 1764. Laska

Barnasee 17.03.1942 roboty przymusowe

24.10.1914

robotnik

19.04.1940 KL Stutthof

Karol Zbigniew

30.06.1891

kupiec

28.06.1941 KL Stutthof

Franciszek

08.12.1904

lastrykarz brat Augustyna Laskowskiego 2 brat Augustyna Laskowskiego mąŜ Walerii Laskowskiej pracownik PCK

24.06.1942 KL Stutthof

Orłowo, 1901 ul.Olkuska 83 m.1

47 lat

1768. Laskowski

Stanisław

1769. 1770. 1771. 1772.

Wojciech Stanisław Abraham Beniamin

1893 1893 1895 1899

1773. Lechmann Icek Władysław Szmul Ber Łucja

1907 1922

Antoni

1779. Leiford

Stanisław

1899

1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785.

Naftali Alfons Szlama Paweł Izaak Jakub Bronisław

1894 1916 1898

05.02.1908 Wielki Kack

urzędnik syn Lechmanna Jana

maszynista →Lista śołnierzy pracownik PKP

kupiec 33 lata syn Lepper Czesławy brat Leppert

1786. Lepper 1787. Leppert 1788. Lerchenfeld

kupiec

1901

1778. Lehmann

Lemberger Lemkowski Lenga Leniar Lenobel Lepek

? ?

młynarz

1767. Laskowski

Leczycki Ledłóchowski Leffel Lefik

06.12.1940 KL Mauthausen

1939 rozstrzelana

1766. Laskowski

1774. 1775. 1776. 1777.

przemysłowiec

1908

1765. Laskowski

Lasota Latosiński Lautman Lautman

? ?

Anni

1912

? ?

? ? ? ? 1940 KL Mauthausen ? ? 1939 ?

? ? Gdynia? KL Stutthof

? ? 1944 ? ? 20.01.1941

Łódź ? KL Stutthof Łódź

18.09.1939 Babi Dół ? Gdynia ? 12.11.1939 1941 ? 1941 ?

Wieliczka Starachowice KL Auschwitz KL KL Auschwitz ?

? ? ? ? 1941 Warszawa - getto

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

60 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796.

Lerchenfeld Lerchenfeld Lerner Lerner Lerner Lesiński Lesiński Lesiński

Boruch Michael Jakub Małka Rajza Wolf Aleksy Jan Leon

1896 1937 1905 1916 1904 17.07.1876 11.07.1908 1893

dr, nauczyciel

1797. Lesnicki

Ludwik

11.11.1909 ul.Olsztyńska 4

1798. Lesselbaum

Majer

1799. Leszczykowski

Ludwik

1800. Leszczyński 1801. Leszczyński

Bronisław Feliks

1802. Leszczyński

Jan

1803. Leszczyński

Stanisław

1908

1804. Leśniczak

Marceli

1901

1805. Lewandowska

Helena

kupiec

ksiądz ksiądz rzeźnik – st. strzelec ? Batalionu ON

1898

1941 1941 1940-1943 1940-1943 1940-1943 18.07.1942 08.02.1940 02.11.1941

1939 ? 1940-1944 KL Majdanek

marynarz s/s „Tobruk” 1919 1918

14.08.1942 Murmańsk 07.10.1942 KL Stutthof ? ?

ul.Zakopiańska 15

bosman „Daru Pomorza” bosman inŜ. urzędnik Urzędu Morskiego pracownik PKP

1943 Sztokholm 04.05.1940 ORP ,,Grom" 15.11.1939

1806. Lewandowski 1807. Lewandowski 1808. Lewandowski

Antoni Edmund

1809. Lewandowski

Henryk

1810. Lewandowski

Józef

09.06.1895

1811. Lewandowski 1812. Lewandowski

Kleofas Leon

24.09.1901 26 lat

1813. Lewandowski

Leon

1908 Orłowo

1814. Lewandowski

Leon P.

1903

1815. Lewandowski

Marian

1816. Lewandowski

Wiktor

1895

1817. Lewański

Antoni

1891

1818. Lewański

Walenty

1891

Działdowskiego 12

1819. Lewek

Antoni

1902

ul.Wiczlińska 18

1820. Lewi

Józef

1906

1821. Lewicki

Zygmunt

1822. Lewin

Cecylia

11.10.1910

marynarz

? 28.11.1940 06.03.1940

rzemieślnik elektryk

1922

prac. Chłodni Portowej kolejarz

pracownik PKP marynarz s/s „Wigry” przedsiębiorca

egzekucja - lasy piaśnickie

1941 Königsberg

syn Lewandowskie go Jana

1899

KL Majdanek Warszawa - getto Warszawa - getto KL Treblinka Warszawa - getto KL Stutthof KL Stutthof KL Oranienburg

?

działania wojenne w Marynarce Wojennej Inowrocław KL Stutthof Prusy Wschodnie (roboty przymusowe)

10.06.1940 KL Stutthof 31.01.1941 KL Stutthof ? ? Rudnik Buros 26.12.1944 (Rosja) 1942 Königsberg 15.01.1942 ,,Wigry" 10.03.1945 Egertowa egzekucja - lasy piaśnickie egzekucja - lasy piaśnickie/KL 11.11.1939 Stutthof – podobóz Kiełpiny Wielkie 11.11.1939

urzędnik PKP

14.09.1939 Babi Dół urzędnik księgowy I oficer s/s „Wigry”

? KL Stutthof 15.01.1942 ,,Wigry" 1941 KL Auschwitz

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

61 1823. Lewin 1824. Lewin

Eleonora Jerzy

1825. Lewiński

1929 1938

1939 Gdynia 1941 KL Auschwitz

32 lata

1826. Lewiński 1827. Lewiński

Jan

1828. 1829. 1830. 1831.

Menachem Salomon Sonia Uchla

1882 1915 1913 1884

1832. Leyandt

Alojzy

1906

1833. Leyk

Józef

1907

1834. Libiszewski

Marian

1913

1835. Lichtbach

Naftali

1901

Lewkowicz Lewkowicz Lewkowicz Lewkowicz

ul.Morska 117

1836. Lichtson

Szoel

1874

1837. Lidor

Kalia

1908

1838. Lidtke 1839. Lidtke

Roland

1840. Lidzbarski

Wojciech

1841. Liedke 1842. Liedtke

Roman

1843. Lieiford

Stanisław

1844. Ligman

Bronisław

1845. Ligman

Bruno

1904

1847. Limann

Leon

1926

Józef Józef

1851. Linke

Franciszek

1852. Lio

17.12.1891

1854. Lipkowski 1855. Lipkowski

21.12.1903

60 lat Alfons Klemens

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? ? 1939-1945

? ? ? KL

12.09.1939 egzekucja - lasy piaśnickie ? ? 09.1939 ? 1939 Gdańsk

wł. nieruchomośc i

19.08.1942 Otwock 1941 Równe

syn Feliksa Lidtke pracownik portowy

? ? 29.09.1944 KL Stutthof ? KL Starogard ? ? 1940 KL Stutthof ? ? 09.1939 rej. Rumii ? ?

woźny w Gimnazjum Towarzystwa Szkół Średnich

14.11.1942 KL Stutthof

1942 Kraków pracownik portowy

1893 1905

32 lata

1853. Lipkowski

? ?

44 lata

1901

1849. Linda 1850. Link

Cisowa, ul.Orla 6

brat Leidke 22 lata Józefa st. mechanik okrętowy pracownik 1899 PKP II Batalion 15.10.1901 ul.Graniczna 41 Rezerwowy

Jakub Michał

Augustyn

robotnik

? ?

58 lat

1846. Lilla

1848. Linda

mąŜ Lewiskiej Zofii teść Lewińskiej Zofii rzemieślnik stolarz

08.08.1940 KL Stutthof ? Gdynia 26.03.1940 KL Stutthof

dyr. Komunalnej Kasy Oszczędności w Gdyni mąŜ Franciszki Lio Ŝywiciel Lipkowskiej Bronisławy

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? KL Dachau ? ? 1944 Warszawa 1939 ?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

62 1856. Lipman

Abram

1857. Lipnicki 1858. Lipnik

1886

1945 KL Auschwitz mąŜ Lipnickiej Pelagii

45 lat Abram

1886

kupiec Ŝona Adama Lipskiego

1859. Lipska

Ruta

1895

1860. Lipski 1861. Lipski 1862. Lipszyc

Marian Wacław Dawid

1925

1863. Lis

Feliks

01.07.1897

1864. Lis

Jan

05.03.1903

1865. Lis

Roman

07.07.1888

1866. Lis

Wawrzyniec

03.07.1899 ul.Słupecka 31

1867. 1868. 1869. 1870.

Lisakowska Lisakowska Lisakowski Lisakowski

uczeń marynarz magazynier

1905

rzemieślnik ślusarz →Lista śołnierzy pracownik portowy

Józefina

matka↓

Józef

ojciec↑

Kazimierz Jan

1912

pracownik PKP rzemieślnik stolarz marynarz s/s „Poznań”

1872. Lisewski

Stefan

1875

1873. Lisiecki

Leon

1874. Lisiewicz

Dominik

11.12.1872

Marian

ul.Świętojańska urzędnik 15.08.1905 97 pryw.

robotnik

syn Lisowskiej Bronisławy

1876. Lisowski 1877. Lisowski

Andrzej

1894

1878. Lisowski

Andrzej

Oksywie, 1893 ul.Błękitna 10 m.3

1879. Lisowski

Kazimierz J.

1912

1880. Litka

Zygmunt

1881. Litwic

43 lata

19.09.190?ali ul.Morska 79 sz

Roman

1883. Litwinowicz

Michał

1899

1884. Litwitz 1885. Liwska

Paweł Nacia

1896 1911

? Warszawa ? Warszawa 05.01.1943 KL Auschwitz ? KL Stutthof 25.03.1942 KL Stutthof 11.09.1939 Rumia 21.03.1940 KL Stutthof

? ? ? ? 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie rozstrzelanie ? rozstrzelanie rozstrzelanie egzekucja - lasy piaśnickie

09.10.1942 KL Stutthof 01.11.1943 Londyn 13.09.1940 KL Stutthof 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1945 łapanka 1945 łapanka

19.05.1903

1882. Litwin

1943 Gdynia

11.11.1939

1871. Lisewski

1875. Lisowiec

? KL Stutthof

ul.Dreszera 23D

inwalida pracownik PKP rzemieślnik cieśla Ŝywiciel Litwic Walerii nauczyciel, Towarzystwo Szkoły Handlu Morskiego i Techniki Portowej, odporucznik – kurier Delegatury Rządu na Kraj rzemieślnik cieśla

25.03.1945 Dębogórze

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

24.04.1940 KL Stutthof ? ?

09.02.1944

KL Sachsenhausen

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 1943 Warszawa - getto

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

63 1886. Liwski

Henoch

1906

1939 Gdynia?

1887. Lizut

1944

1888. Lizut

Pelagia

1889. Lodwicki

Ewald

matka↓, Ŝona Wojciecha Lizuta

1902 21.09.1916

10.06.1942 KL Stutthof

Henryk

1891. Lorentz

Jerzy Wojciech

1892. Loria 1893. Loria

Freuda Mieczysław

1888 1889

kupiec

1894. Los

Girsz

1888

handlowiec

1895. 1896. 1897. 1898. 1899.

Sonia Władysław Paweł Józef Marcin

1900. Lubocki

Jan

1901. Lucjusz

Mieczysław

1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908.

Roman Alojzy Paweł Józef Teodor Paweł Wilhelm

Ludkowski Ludwiński Ludwiński Lustman Luzik Łabaz Łabisz

1909. Łachecki

10.06.1904 ul.Starowiejska

1915 11.12.1903 1911 62 lata

pracownik Warsztatów 07.04.1886 ul. Morska 153 Portowych Marynarki Wojennej ul.Świętojańska aplikant 15.01.1904 50 m.3 sądowy 16.10.1910 1915 1920 1906 1901 1907 1909

Stanisław

robotnik

1911. Łada

Zygmunt

1912. Ładoń

Franciszek

13.01.1889

ul.Morska 83

1913. Łaga 1914. Łaga

1895

1915. Łaga

Franciszek

1895

1916. Łaga

Franciszek

20.03.1923

1917. Łaga

Juliusz

1924

1918. Łakomski

Antoni

1893

1919. Łangowska

Bolesława

? ? 15.06.1940

celnik ksiądz harcerz

1905

1910. Łada

? rozstrzelanie

rzemieślnik ślusarz

1890. Lorenc

Los Lubaska Lubiński Lublewski Lubner

Powstanie Warszawskie

mąŜ Kazimiery Łacheckiej Rzemieślnik tech. elektr. słuchacz i nauczuciel Państwowej Szkoły Morskiej marynarz m/s „Sobieski” syn Łagi ElŜbiety mąŜ Łagi ElŜbiety robotnik rzemieślnik tokarz uczeń rzemieślnik kowal właścicielka nieruchomośc

Kozia Góra (ZSRR)

? Warszawa ? Warszawa Baranowicze 1942 getto 1941-1942 Wilno 12.04.1940 KL Stutthof ? ? 09.1939 ? ? ?

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

26.04.1940 KL Stutthof 11.09.1942 ? ? 1943 08.12.1939 27.03.1942 05.12.1942

KL Stutthof ? ? Lwów - getto Las Szpęgawski KL Stutthof KL Stutthof

02.06.1944 Zamość 29.04.1943 KL Stutthof Warszawa ? Pawiak (więzienie) 19.05.1941 Londyn 01.06.1943 KL Stutthof 01.06.1943 KL Stutthof ? KL Stutthof 26.07.1940 KL Stutthof ? KL Stutthof 22.12.1940 ? 20.03.1945 Gdynia

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

64 i

1920. Łangowska

urzędniczka tłumacz brat Łanieckiego Tadeusza syn Łanieckiego Leona

ElŜbieta

1921. Łaniecki

1922. Łaniecki 1923. Łaniecki

1908

1925. Łapawa

Jan

1896

rzemieślnik cieśla marynarz s/s „Zagłoba”

Józef

1927. Łaszewski

Antoni

1928. Łazarkiewicz

Tadeusz

1897

1929. Łączewny

Tomasz

1916 ul.Cechowa 22

1930. Łęgowski

Stanisław

1887

1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936.

Stanisław 1921 65 lat 10.11.1913 1879

1937. Łotysz

Teresa Jadwiga

1938. Łoza

Michał

15.01.1912

1939. Łucki

Stefan

30.06.1899

1940. Łucko

Szymon

rolnik

09.02.1943 s/s ,,Zagłoba" ? ? ? ? 03.1940 Katyń (ZSRR)

15.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? 03.1945 1945 ? 24.08.1942 ?

? Gdynia ? ? KL Stutthof ?

15.07.1944 Lublin nauczyciel w Gimnazju?fice r rez. urzędnik w Urzędzie Morskim ul.Kalksteina 14/1/II

robotnik

? ?

? ? 09.03.1943 KL Gross-Rosen

mąŜ Jana Łuczaka

1941. Łuczakowa 1942. Ługiewicz 1943. Ługiewicz

Anastazja Ignacy

1944. Łukaszczyk

Ignacy

1945. Łukaszewicz

Zbigniew

28.04.1924

1946. Łukaszewska

Krystyna

1894

1948. Łukaszewski

sędzia urzędnik prywatny naucz. szkoły powsz. nr 6 dyr. Urzędu Morskiego, radny Rady Miejskiej Gdyni

1927

1902

26.07.1944 KL Stutthof 31.01.1945 Detz

Łaszczak 1926. (Laszczak)

1947. Łukaszewski

? KL ? ?

Leon

Małgorzata Władysław Bolesław Szczepan

egzekucja - lasy piaśnickie

? KL Stutthof

Dominik

1924. Łaniecki

Łokieć Łomski Łońska Łoński Łoś Łoś

11.11.1939

? ? ? ? ? ?

1913

ul.Leśna 33 m.4

marynarz robotnik

08/09.09.19 Koleczkowo 39 Gdańsk – 04.08.1944 skazany na śmierć egzekucja - lasy 11.11.1939 piaśnickie

syn Łukaszewskiej Ewy syn Łukaszewskiej Ewy

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? ?

? ?

65 1949. Łukaszewski

Grzegorz

1950. Łukaszewski

Jan

1896

1951. Łukaszewski

Zenon

1912

1952. Łukowicz

Narcyz

1897

1953. Łupicki 1954. Łupiński

Roman Zenon

06.08.1895

1955. Łuszczek

Jan Kazimierz

24.02.1917

1956. Łuszczkiewicz

Sabina

27.10.1894

1957. 1958. 1959. 1960.

Kazimiera Stanisław

1908 1899

Roman

1900

Łyko Łyko Łysiak Łysiak

1961. Mach

Franciszek

1962. Mach

Tomasz

1963. Macholl

Jan

1964. Machowicz

Tadeusz

1965. Machuta Leon Walenty

1967. Maciejca

Jan

Jan Ludwik

1971. Maciejewski

Stanisław Kostka

1972. 1973. 1974. 1975.

Stanisław Stanisław Władysław Mieczysław

Maciejewski Maciejewski Maciejewski Macieszyński

asesor PKP pracownik Urzędu Morskiego rzemieślnik tech. elektryk

10.02.1943 KL Stutthof

robotnik ul.Kwiatkowski ego 24 m.13

14.09.1905 1900

06.05.1943 KL Stutthof 08.05.1943 KL Stutthof

1917

1895 21.12.1897

1910

1901

architekt kowal rzemieślnik stolarz czł. Polskiego Związku Zachodniego

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? ? ?

? ? ? ? Trojsk (Ursk) 31.07.1945 ZSRR 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

31.01.1941 KL Stutthof urzędnik syn Machuta Klary pracownik Urzędu PocztowoTelekom. kupiec brat Maciejewskieg o Stefana robotnik inŜ. Kierownik Biura Technicznego Miejskich Zakładów Elektrycznych

1901 1906 18.04.1921

05.09.1940 KL Stutthof 11.11.1939

10.10.1920

1968. Maciejewski 1969. Maciejewski 1970. Maciejewski

egzekucja - lasy 11.11.1939 piaśnickie

24.10.1940 KL Stutthof ? ?

23 lata

1966. Machuta

rzemieślnik rzeźnik

harcerz przedsiębiorca robotnik

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

?

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

14.04.1940 KL Stutthof ? ? ? ? 05.09.1939 Bory Tucholskie

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

29.11.1943 ? 14.10.1939 13.04.1940

Rotterdam Gdynia - ObłuŜe Gdynia KL Stutthof

marynarz s/s „Zagłoba”

09.02.1943 s/s "Zagłoba"

23.03.1887

kupiec

11.11.1939

Alojzy Stefan

1899 10.08.1910 Grabówek

kupiec fryzjer

Bolesław

04.02.1900

? KL Auschwitz 10.09.1939 Gdynia-Orłowo Gdynia30.09.1939 Witomino

1976. Mackiewicz

Mieczysław

1977. Maćkowiak

Franciszek

1978. Maćkowski 1979. Maćkowski 1980. Madejewski

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

egzekucja - lasy piaśnickie

66 ul.Sienkiewicza 38

kpt. Ŝ.w., czł. Polskiego Związku Zachodniego urzędnik księgowy

Tadeusz

1908

1982. Magier

Roman

1903

1983. Magryan

Bernard

1909

08.12.1939 Las szpęgawski

1984. Magryan

Gerhard

1943

09.10.1943

Gdynia-Cisowa bombardowanie

1985. 1986. 1987. 1988.

Marta Stanisława Zygmunt Józef

1907 1939 1935 1919

09.10.1943 09.10.1943 09.10.1943 29.09.1940

Gdynia Gdynia Gdynia KL Stutthof

Magryan Magryan Magryan Majcher

robotnik brat Władysława Majchrzaka

1989. Majchrzak 1990. Majczak 1991. Majewicz

Józefa Marian

1894 1921

1992. Majewicz

Stanisław

1884

1993. Majewska

Józefa

1994. Majewski

policjant

1996. Majewski Jan Janusz

1999. Majewski

Stanisław

2000. Majewski

Stanisław

2001. Majewski

Stefan

ul.Olsztyńska 14 1899

Jan

1888

2003. Majka

Regina

1923

2004. Majkowska

Julianna

1904

2005. Makowicz

Tadeusz

2006. Makowska

Dorota

2007. Makowski

Aleksander Alfons

2008. Makowski

Stefan

2010. Makuch 2011. Malcowa

marynarz s/s „Paderewski” pracownik Komisariatu Rządu dyr. Zakładu Oczyszczania Miasta pomocnik ślusarski

egzekucja - lasy piaśnickie

1944

Powstanie Warszawskie

? rozstrzelany

? zamordowany ? KL Ravensbrück 12.02.1943 Nowy Jork 16.05.1940 Radom

16.05.1942 Firlej

19.09.1936 1902

1881

30.11.1939 Nowy Port ? Austria (rob. p.)

ul.Wrocławska 10

21.03.1945 Gdynia

29.?.1907

32 lata Jan

11.11.1939

? ?

2002. Majka

2009. Makuch

? rozstrzelany

? ? syn Stanisławy Majewskiej brat Majewskiego Kazimierza brat Majewskiego Kazimierza rzemieślnik

1914

1998. Majewski

15.04.1940 KL Stutthof

03.10.1939 Las Szpęgawski 29.04.1940 KL Stutthof

1995. Majewski

1997. Majewski

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1981. Madeyewski

ul.Gdańska 489 a

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.04.1945

Gdynia (wybuch miny)

20.02.1945

Gdynia Mały Kack

robotnik

? Pomiechówek

syn Makuch Katarzyny

? ?

mąŜ Makuch Katarzyny matka Józefa Malca

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

?

roboty przymusowe

? ?

67

2012. Malczewski

Stanisław

2013. Malczewski 2014. Malczyk 2015. Malicka

29 lat Michał Leokadja

2016. Malinowski

urzędnik 1900 49 lat

2017. Malinowski

? ?

? ? 09.1939 ? 24.01.1945 ?

mąŜ Heleny Malinowskiej brat ojca Malinowskieg o Jana

? ? ? ?

dziecko Malinowskieg o Władysława

2018. Malinowski

2019. Malinowski

Bronisław

1893 Cisowa

2020. Malinowski 2021. Maliszewska

Jan Feliksa Alojzy Andrzej

1893 1880

2022. Maliszewski

asystent Urzędu PocztowoTelekomunika cyjnego Gdynia-1 mąŜ Jadwigi Malczewskiej

1912 Orłowo

2023. Maliszewski

Franciszek

1874

2024. Maliszewski

Teofil Wojciech

1898

2025. Maliszewski

Wacław. M.

1913

2026. Maluszewski

Stanisław

nauczyciel

? ?

11.11.1939

? Gdynia 31.05.1944 Czołomyje marynarz rzemieślnik piekarz pracownik portowy (trymer) marynarz Polskiej Marynarki Handlowej

28.02.1945 na morzu 28.11.1940 Czołomyje 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

17.09.1939 Gdynia-Pogórze ? ?

2027. Małecki

Dominik

2028. Małek

Władysław

2029. Małkowski 2030. Małkowski 2031. Małysa

Juliusz Stefan Jan

1863 1887 1897

2032. Małyszko

Olgierd

1917

1879

2033. Mamann 2034. Mandelbaum 2035. Mandelbaum

Jakub Cyrla

1932 1900

2036. Mandelbaum

Jadwiga

1924

2037. Mandelbaum 2038. Manista

Majloch Franciszek

1903 22.11.1902

pracownik Marynarki Wojennej pracownik Urzędu PocztowoTelekomunika cyjnego Gdynia - 1 ksiądz robotnik

ojciec Mamanna Leona syn Majlocha Ŝona Majlocha córka Majlocha przedsiębiorca

? ?

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? KL Stutthof 18.05.1940 KL Stutthof 14.04.1940 KL Stutthof Gdynia - szpital 20.09.1939 ZSM ? ? 06.1942 KL Auschwitz 06.1942 KL Auschwitz 06.1942 KL Auschwitz 10.1944 KL Stutthof 20.05.1940 KL Stutthof

brat Manlera Edwarda

2039. Manler

egzekucja - lasy piaśnickie

2040. Mańczyk PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? obóz ? KL Auschwitz

68 brat Stanisława Mańczyka II mechanik s/s „Zagłoba”

2041. Mańczyk 2042. Mańka

Wacław

2043. Mańkowski

Maksymilian

1904

2044. Mański 2045. Mański

Hubert

2046. Mański

Jerzy

2047. Marchel

Józef

2048. Marchewka

Marian

2049. Marchewka

Władysław

2050.

Marcholiński/Mac Antoni holiński

2051. Marcieniec 2052. Marciniak 2053. Marciniak 2054. Marciniak

Stefan Stefan Wincenty

27.06.1903

? ? ? KL Majdanek ? ?

Franciszek

10.03.1910

2060. Marczak

Jerzy

02.01.1925

2061. Marczuk

Antoni

1912

2062. Marć

Karol

1907 27 lat 1901

syn Marcinkiewicz a Antoniego ksiądz kolejarz rzemieślnik pomocnik piekarza uczeń kupiec drogerzysta kupiec syn Władysława Mardy urzędnik

01.11.1939 Sarnów 01.08.1942 KL Stutthof ? Bydgoszcz Gdańsk – 12.10.1942 Kurkowa (więzienie) 24.06.1940 KL Stutthof 05.09.1939 Gdynia 05.02.1941 KL Dachau ? KL ? KL Stutthof ? ?

prof. Państwowej Szkoły Morskiej

Aleksander

05.10.1890 ul.Morska 83

2067. Margulies 2068. Markowski 2069. Markusfeld

Efroim S. Władysław Uszer

1913 29.03.1910 1907

robotniik

2070. Maroń

Bronisław

1888

urzędnik

1878

właściciel domu

Marońśki Franciszek (63 l.)

? ?

Grabówek, 48 lat ul.Dembińskieg o1

2066. Maresz

2071.

16.02.1943 KL Stutthof KL Stutthof – 25.01.1940 podobóz Wisłoujście

szofer

2059. Marciński

Jan

05.07.1942 KL Stutthof

41 lat 1896 1890

1893 09.11.1913 1898

2065. Marek

muzyk (skrzypek)

1939 pod Lublinem

? ?

Antoni Henryk Wacław

Leib

? rzemieślnik rzeźnik

17.10.939 Las Szpęgawski

Ŝywiciel Marcieniec Anny

2056. Marcinkowski 2057. Marcinkowski 2058. Marcinkowski

2064. Marder

? ?

39 lat

2055. Marcinkiewicz

2063. Marda

? ?

23.09.1944 KL Stutthof rzemieślnik ślusarz

1911 01.01.1892

09.02.1943 s/s ,,Zagłoba"

ksiądz syn Mańskiego Bernarda

1923 1904

? KL Auschwitz

24.10.1941 KL Dachau ? KL Stutthof 15.06.1942 KL Stutthof 06.1942 KL Majdanek roboty ? przymusowe Zabkowo?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? ?

69 2072. Marszałkiewicz

Jerzy

2073. Marszewski 2074. Marynowska

Leopold Jadwiga

2075. Marzec

marynarz Polskiej Marynarki Handlowej

12.10.1913 27 lat

21.11.1940 KL Mauthausen ? ? syn Marzec Wandy

19 lat

2076. Marzec

Bolesław

2077. Marzec 2078. Marzec

Feliks Stanisław

2079. Marzec

Stanisław

2080. Marzycki

Konstanty

2081. Maschuta

Leon Walenty

2082. Masłocha

Lucjan

1920 41 lat O.R.P."Gryf" 24.08.1898 Orłowo 1910

30.12.1895

1912

2084. Masłowski 2085. Masłowski Florian

2087. Masłowski

Henryk

? ? Warszawa, 1944 Powstanie Warszawskie

2083. Masłowska

2086. Masłowski

27.07.1940 KL Stutthof

17.05.1940 KL Stutthof ? ? pracownik cegielni przedsiębiorca urzędnik Urząd PocztowoTelekomunika cyjny por. Ŝ.w. siostra Stanisława Masłowskiego brat Stanisława Masłowskiego syn↑ zakonnik (Franciszkani n) kpt. Ŝ. w. oficer Polskiej Marynarki Handlowej

2088. Masłowski

Janusz

2089. Masowa

Józef

09.07.1902 ul.Błękitna 51

2090. Maszota

Franciszek

03.12.1921 Dębogórze

2091. Maszyński

Jan

16.01.1902

2092. Maśliński 2093. Matejuk

Antoni

1918

2094. Mathej

Alfons

1897

2095. Matiaszek

Leon

2096. Matuszczyk

Stanisław

Zygmunt Augustyn

26.04.1910 03.08.1904

2101. Mazur

Leon

1882

? ?

? ? ? ? ? ? 22.10.1943 Warszawa Warszawa Warszawa

rzemieślnik rzeźnik

01.06.1940 KL Stutthof

czł. Polskiego Związku Zachodniego

? ? 18.09.1939 okolice Kutna

trener boksu WKS "Flota"

2099. Matuszewski 2100. Mazur

10.01.1944 Kopenhaga

? 1945 Olsztyn (okolice)

2097. Matuszewski

11.07.1908

? ?

28.03.1940 KL Stutthof

marynarz s/s „Pułaski”

Jerzy Egon

? KL Mauthausen

robotnik portowy

12.01.1911

2098. Matuszewski

13.05.1940 KL Stutthof

Plac Górnośląski 1

21.06.1942 Atlantyk Warszawa, 08.1944 Powstanie Warszawskie

dr med.

06/07.1940 Oflag

kolejarz murarz rzemieślnik szewc

22.08.1940 KL Stutthof 03.11.1941 KL Stutthof 28.03.1945 Gdynia

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

70 2102. Mazur 2103. Mazurkiewicz

Leon Adam

62 lata 1912

28.03.1945 ? 09.12.1942 KL Stutthof

2104. Mazurkiewicz

Karol

II oficer s/s „Wilno”

2105. Mączyński

Kazimierz

marynarz s/s „Lublin”

09.08.1945 Toronto

2106. Mądraszewski

Aleksander

1906

piekarz

15.09.1939 Babi Dół

2107. Megger

Wiktor

1919

2108. Meissner

Antoni

25.05.1910

2109. Mejza

Piotr

1.08.1921

2110. Mela

Michał

5.09.1925

ul.Kapitańska 13 Gdynia Orłowo

→Lista śołnierzy

ojciec Czesława Melera ojciec Ludwika Melera pielęgniarz koni

2112. Meler 2113. Meller

Franciszek

11.12.1919

2114. Meller 2115. Meller

Franciszek Maciej

1890 24.02.1909 ul.Siedlecka 14

2116. Mengler

Stanisław

2117. Menkies 2118. Merchel

Chaim Ch. Leon

13.09.1939 Pierwoszyno 24.08.1942 KL Stutthof Gdańsk Nowy 03.02.1940 Port ? ?

? ? 24.08.1944 ? 1945 KL Gross-Rosen 12.05.1940 KL Stutthof

prac. Polskiej Marynarki Handlowej 1934

? ? 1943 KL Auschwitz ? ?

syn Antoniny Mereczyk

2119. Mereczyk 2120. Merhel

07.05.1945 Kowno

robotnik

2111. Meler

02(04).01.19 Birmingham 45

Józef

20.03.1904

Ŝołnierz WP

? ? 23.09.1939

ojciec Marii Merłka

2121. Merłka 2122. Messer

Fryderyk

2123. Metera

1907

Dawid

2125. Metzler

Józef

2126. Meyka

Jan

1939

2127. Męczykowski

Alojzy

1893

2128. MęŜyńska

Helena

? KL Gross Rosen 08.1942 KL BełŜec

mąŜ Marii Metera

35 lat

2124. Metzger

1895 inŜ. architekt ul.Warszawska 77

ul.Pomorska 9

? ? 1941-1945 Lwów Warszawa1944 Pawiak (więzienie) 14.09.1939 Dębogórze

kupiec nauczycielka

03.1945 Königsberg Warszawa, 1944 Powstanie Warszawskie

syn Miazgi Jana

2129. Miazga 2130. Miazo

Jan

2131. Michalak

Edward Józef

2132. Michalak

Franciszek

2133. Michalak

Józef

1913

22.10.1904 1898

Tomaszów Lubelski

szofer ul.Częstochows ka 20

pluton pionierów - 2 MPS robotnik

? ? 26.07.1944 KL Stutthof Warszawa04.1940 Pawiak (więzienie) 13.09.1939 Kępa Oksywska 1943 ?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

71 portowy 2134. Michalak

marynarz s/s „Zagłoba” córka Michalczuk Marii

Stefan

2135. Michalczuk 2136. Michalski

Dyonizy

1918

2137. Michalski

Jan

1909

2138. Michalski

Lucjan Piotr

1896

2139. Michniewski

Kazimierz

2140. Michoń

Jan

1888

2141. 2142. 2143. 2144.

Józef Józefa Piotr Zofia

1943 1907 1899 1928

2145. Mickiewicz

Jan

1911

2146. Mickiewicz

Władysław

1893

2147. Miecznikowski

Jerzy

2148. Miecznikowski 2149. Miecznikowski

Józef Wincenty

2150. Miegoń

Władysław

1892

2151. Mielczarek

Stanisław

1915

2152. Mielczyński 2153. Mielnik 2154. Mielnik

Władysław

Michulec Michulec Michulec Michulec

Paweł

ul.Marszałka Focha 19

ul.Chrzanowski ego 13

09.02.1917

ul.InŜynierska 16

Feliks

2157. Mięczyński

Mieczysław

2158. Migocki

2160. Mikiciński

robotnik ksiądz kapelan Polskiej Marynarki Wojennej marynarz Polskiej Marynarki Handlowej

19.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

Gdańsk – 24.01.1945 skazany na smierć

01.09.1939 Gdańsk

04.04.1945 04.04.1945 04.04.1945 04.04.1945

Gdynia Gdynia Gdynia Gdynia

1942 Gdynia ? KL Dachau ? rozstrzelany ? KL Stutthof 04.04.1941 KL Stutthof

15.10.1942 KL Dachau

18.07.1944

Zemborzyce (pow. Lublin)

30.04.1940 KL Stutthof ? ? ? ? ? KL Dachau

? ?

09.1939 Gdynia

58 lat Julian

11.01.1940 Las Szpęgawski

robotnik

ul.Uczniowska 1

Marceli

2159. Mikiciński

kupiec urzędnik Urzędu Morskiego rzemieślnik – szlifierz bursztynu dyr. Urzędu PocztowoTelekomunika cyjnego w Gdańsku syn Piotra

ojciec Witolda Mierkiewicza st. asystent Urząd PocztowoTelekomunika cyjny Gdynia 1

2155. Mierkiewicz

2156. Mierzwicki

19.09.1939 Oksywie

09.08.1919 1900

? ?

syn Kazimiery

pracownik Urzędu Morskiego notariusz syn inŜ. St. Miecznikowski ego

1915 05.04.1911

09.02.1943 s/s ,,Zagłoba"

1917

kier. szkoły powsz. nr 12 mąŜ Mikicińskiej Stanisławy syn Mirona

1945 KL Mauthausen

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? ? ? ?

72 2161. Mikiciński

Miron

2162. Miklas

1885

lekarz mąŜ Klaudii Miklas

48 lat

2163. Mikołajczak

Piotr

28.02.1942 Horodyszcze ? ?

40 lat

? ? syn Mikołajczyk Heleny

2164. Mikołajczyk 2165. Mikołajczyk 2166. Mikołajczyk 2167. Mikołajczyk

Marcin Piotr Stanisław

1917 50 lat 1900

2168. Mikołajczyk

Wojciech

1896

robotnik kupiec, radny ul.Świętojańska Rady Miejskiej 32 Gdyni

? ? 29.01.1943 KL Stutthof ? ? 08.10.1942 KL Stutthof 11.11.1939

córka Mikołajewskie go Albina

2169. Mikołajewska 1878 1919 57 lat

kpt. Ŝ.w.

egzekucja - lasy piaśnickie

? ?

2170. Mikułowski 2171. Milczyński 2172. Milewski

Bolesław Władysław Franciszek

2173. Milewski

Kazimierz

harcerz

1944

Powstanie Warszawskie

2174. Milewski

Tadeusz

harcerz

1944

Powstanie Warszawskie

2175. Milkiewicz

W.

przedsiębiorca

1944

Powstanie Warszawskie

2176. Miller 2177. Miller, inŜ.

Mładysław

2178. Miloch

Alfons

2179. Miładowska 2180. Miładowski

Helena Bolesław

2181. Miłek

Ignacy

architekt 1913

robotnik

rzemieślnik murarz brat Miłoszewskieg o Stefana

20.01.1889

2182. Miłoszewski

30.03.1943 KL Stutthof 30.04.1940 KL Stutthof ? ?

? ? ? ? Gdynia 15.09.1939 Oksywie ? ? ? ? 16.04.1940 KL Stutthof ? ?

2183. Mindykowska

Benigna

1930

31.01.1945

m/s "Wilhelm Gustloff"

2184. Mindykowski

Kazimierz

1929

31.01.1945

m/s "Wilhelm Gustloff"

2185. Mindykowski

Stefan A.

1939

31.01.1945

m/s "Wilhelm Gustloff"

2186. Miodek

Józef

1891

2187. Miodowski

Bernard

1900

2188. Miotk

Leon

2189. Miotke

Brunon August

2190. Mirkowski

ul.Bandurskieg o 39 m. 14

urzędnik właściciel nieruchomośc i leśniczy

1906

15.09.1941 KL Mauthausen ? ? 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

robotnik

? ?

syn Bolesława Mirkowskiego

?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

SkarŜysko Kamienna

73

2191. Mistat

Leopold

2192. Mistat

Ryszard

ul.Chrzanowski ego 11 m.1

2193. Mistrzak

2194. Miszczak

Tadeusz

2195. Mitręga

Karol

2196. Mleczewski

Wincenty

2197. Młodzińska

Krystyna

1904

03.09.1921 1912 Oksywie

Franciszek

2199. Młynarz

Genowefa

1902

2200. Młynkowiak

Feliks

1897

2201. Mocek

Stanisław

1898

2202. Moch

Franciszek Tomasz

2203. Moch

Józef

Powstanie Warszawskie

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

01.08.1940 KL Stutthof 21.09.1942 KL Stutthof

21.07.1942 Königsberg 07.07.1944 Plötzensee

? KL Oranienburg

egzekucja - lasy piaśnickie

księgowy

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1907

pracownik Miejskich Zakładów Elektrycznych

19.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1919

stolarz

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

ogrodnik

29.03.1942 KL Stutthof

kupiec

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

13.12.1900

2206. Modelski

Ludwik K.

1897

2207. Modliński

Tadeusz Jan

1897

2208. Modrzejewski

Józef

1902

17.01.1914

2209. Modrzewska 2210. Modrzewska

Janina Zofia

1903

2211. Mojkowski

Julian

1863

ul.Przebendows kich 27

urzędnik Komisariatu Rządu urzędnik bankowy

1919 1889 1991

12.07.1941 KL Auschwitz ? KL Majdanek ? KL Majdanek

zakonnik (Jezuita ) brat Mariana

Antoni Feliks Maks Regina

1944

Gdynia Oksywie

11.11.1939

Wincenty

Mokwa Mołdawski Mondschein Mondschein Mondschein

pracownik PKP harcerka (AK – "Szare Szeregi") pracownik Urzędu PocztowoTelekomunika cyjnego urzędnik Komisariatu Rządu

01.10.1906

2205. Moczyk

2212. 2213. 2214. 2215. 2216.

13.09.1939

? ?

2198. Młodziński

2204. Moch

Kpt. Ŝ.m. inspektor nawigacyjny Urzędu Morskiego→Li sta śołnierzy uczeń Gimnazjum Towarzystwa Szkół Średnich pracownik Urzędu Celnego policjant – Wydział Śledczy Komendy Miejskiej elektromonter rzemieślnik kowal

11.11.1939 1939 1945 1945 1942 1942

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

egzekucja - lasy piaśnickie ? ? Mandala Samarkanda Samarkanda

74 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222.

Monk Monk Monk Monk Monk Monk

Chaim M. Fajga Łaja Frajda Ida Izrael Perec Jochwet

1918 1907 1882 1905 1881 1913

kupcowa

2223. Monk

Szlama Joszyja

2224. 2225. 2226. 2227.

Stanisław Władysław Mieczysław Michał

1906 ul.Dreszera 2A

2228. Moszczyński

Zaheusz

1911

2229. Moszkowicz 2230. Mozgawa 2231. MoŜejko

Mosze

1889

Edward

1898

Mordawski Morgała Mosiewicz Moszczyk

kupiec

2232. Mówiński

Józef

2233. Mroczek 2234. Mrozek

Stanisław Stanisław

1907 19.01.1907

Alojzy

2236. Mrozińska

2237. Mroziński 2238. Mroziński

Alojzy Stefan

2239. Mrozowicki 2240. MroŜewski

Józef

2241. Mróz 2242. Mróz 2243. Mróz 2244. Mróz

Jan

2245. Mrzygłocki

Paweł

2246. Mucha

Łaja Chaja

ksiądz, nauczyciel szkoły powsz. nr 3 robotnik

oficer ul.Świętojańska zawodowy 1896 54 m.9 Wojska Polskiego córka Mrozińskiej Heleny mąŜ Mrozińskiej Heleny ul.Przebendows nauczyciel 1899 kich 40 syn Mrozowickiej Zofii 31.10.1917 syn Mroza Jana córka Mroza 15 lat Józefa córka Mroza 8 lat Józefa 1909 rzemieślnik rzemieślnik kołodziej 1012

1943 KL Majdanek 16.01.1945 1939 ? ?

Stanisław

2248. Mucha

Sura Rywka

1909

2249. Muchowski

Augustyn

1913

2250. Muczek

Stanisława

1902

Mława ? Warszawa ?

? ?

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

02.07.1940 KL Stutthof 02.07.1940 KL Stutthof 31.01.1941 Katyń (ZSRR) ? ?

? ? 24.07.1941 KL Auschwitz 1940 ? 25.08.1940 KL Stutthof ? ? ? ? ? ? ? KL Stutthof 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1939-1945 Chorzel uczeń Gimnazjum Towarzystwa Szkół Średnich

2247. Mucha

Bochnia KL Majdanek Warszawa - getto KL BełŜec Warszawa - getto Warszawa

? ? ? ? ? ?

ul.Witomińska 03.03.1903 25

2235. Mrozik

notariusz robotnik rzemieślnik rzeźnik

1944 1944 1943 1942 1943 1943

? ?

1943 Chorzel ul.Komandorsk a 49

murarz

17.01.1944 KL Neuengamme 14.09.1939 Gdynia

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

75 2251. Mudlaff

Paweł

2252. Müller

Artur

rzemieślnik mechanik

09.11.1940

2253. Müller

Marian

I oficer ORP „Gdańsk”→Lis ta śołnierzy

02.09.1939 ORP "Gdańsk"

2254. Mőller

Władysław

2255. Murawska 2256. Murawska 2257. Murawski

Hieronim

2258. Murawski

Jan

2259. Murawski

Józef

2260. 2261. 2262. 2263.

Eleonora Piotr Helena

Musiała Musiała Musiała Musielak

1918

robotnik

? KL Stutthof

ul.Nowogrodzka robotnik 32

KL Sachsenhausen

? Toruń ? ? ? ? 23.03.1945 Gdynia - Orłowo

1889

ul.Wielkopolska Inspektor 29 rolny

ul.Krofeja 7 19.02.1906 Gdynia Grabówek

robotnik→strz elec→ Lista śołnierzy syn↑ Ŝona↓

43 lata

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

12.09.1939 pod Kosakowem ? ? ? 1943

? ? ? wysiedlenie roboty ? przymusowe ? ? KL ? Sachsenhausen

2264. Musielak

Jan

19 lat

2265. Musioł

Maria

1897

2266. Muskala

Maria

1922

?

1888

syn Antoniego Muszyńskiego syn Muszyńskiego Bolesława nauczyciel słuchacz Państwowej Szkoły Morskiej 2 MPS

20.01.1941 KL Dachau

syn (dziecko) Michała Mycio

? ?

2267. Muszyński 2268. Muszyński 2269. Muszyński

Herman

2270. Muszyński

Jan

2271. Mycek

Jan

01.11.1911

2272. Mycio 2273. Mykaj 2274. Myszewski 2275. Myszka

Józef Józef Stanisław

2276. Myszkowski

Bernard

1900

2277. Myszkowski

Jakub

1870

2278. Myślisz 2279. Myśliwek

Józef Bernard

1907

2280. Nabrocki

Witold

2281. Nachman

Hersz

1911

2282. Nadolny 2283. Nadolny

Henryk

2284. Nadolski

Jan

28.05.1914 1885

1942 ?

? ? ? ?

1942 Gdańsk 18.09.1939 Gdynia - ObłuŜe 13.05.1940 KL Stutthof

10.11.1903 ul.Balladyny 27 16.11.1900

ul.Kapitańska 1894 35 m.3

? KL Auschwitz

rzemieślnik stolarz rzemieślnik stolarz

? Siedlce ? Poznań

harcerz

21.10.1939 Las Szpęgawski 30.9.1942 Gdynia

kpt. Ŝ.w.

11.11.1939

urzędnik brat Nadolnego Ignacego pracownik biurowy rybak

egzekucja - lasy piaśnickie

? KL Stutthof ? ? 24.05.1940 KL Stutthof 11.11.1939

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

egzekucja - lasy piaśnickie

76 2285. Nadstawek 2286.

Najman Mirza Kryczyński

Teodor

1907

Leon

1887

2287. Najsarek

Wojciech

22.04.1900

2288. Nalepa

Karol

13.12.1908

2289. Nałęcz

Maria

2290. Nałęcz

Wincenty

2291. Napierała

Brunon

1919

2292. Napierała

Florian

1898

2293. 2294. 2295. 2296. 2297.

Augustyn Jan Julianna Paweł Zenon

Narloch Narloch Narloch Narloch Narojek

2298. Nawojczyk

Józef

2299. Nawrocki

Leon

2300. Nawrot

Bogusław

2301. Nawrot 2302. Nawrotowska

Bolesław Bronisława

ul. Leśna 25 06.10.1909

17.04.1908 1901 1888 1888 1920

mąŜ Marty wiceprezes Sądu Okręgowego pracownik PKP robotnik nauczyciel szkoły powsz. nr 2 robotnik budowlany

? ? 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

01.09.1939 Westerplatte 27.09.1942 KL Stutthof 1944 KL Buchenwald 06.05.1942 KL Stutthof 17.04.1943 KL Stutthof

ul. Kwidzyńska 14

mąŜ Jadwigi

27.09.1944

Daessel pod Warburgiem

robotnik

25.05.1942 ? ? ? 20.07.1943

KL Stutthof ? ? ? Magdeburg

rachmistrz marynarz s/s „Stalowa Wola”

02.01.1941 Liverpool ? ?

1910

I oficer Polskiej Marynarki Handlowej kupiec

22.10.1943 Warszawa ? Warszawa ? ?

ojciec Nawyckiego Ludwika

2303. Nawycki

? ?

2304. Nelkin 2305. Nelkowski

Juda Jan

1920

2306. Nema

Józef

01.09.1892

2307. Ners

Jerzy Grzegorz

22.04.1910

2308. Nest

Tobiasz

1888

1942 Podwołoczyska

2309. Neterowicz

Stefan

1875

1941

2310. Netkowski

Witold

1902

2311. Neugebauer

Ignacy

2312. Neuman

Jan

2313. 2314. 2315. 2316. 2317.

Jan Halina Jakub Maria Paweł

Neumann Neumark Neumark Neumark Neumark

2318. Neustein

harcerz pracownik Urzędu PocztowoTelekom. palacz maszynowy

urzędnik urzędnik 27.07.1913 ul. Słupecka 21 Komisariatu Rządu kupiec 29.04.1907 cukiernik 1907 ul. Śląska 57 lakiernik 1923 1882 dr, syndyk 1895 1887 kupiec córka Edmunda Neusteina

? Gdańsk ? KL Stutthof 28.02.1942 KL Stutthof

01.11.1942 KL Stutthof

KL Weimer - KL Buchenwald

? KL Stutthof 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

17.05.1940 KL Stutthof ? 1943 27.11.1942 1943 1943

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? Warszawa - getto Łódź - getto Warszawa - getto Warszawa - getto

? ?

77 2319. Nicki

Witold

1923

harcerz brat Niedzielskiego Anastazego harcerz

2320. Niedzielski 2321. Niedźwiecki 2322. Niemców

Franciszek

2323. Niemiec

Józef

2324. Niemiec

Władysław

2325. Niestrzeba

Jan

1908 Chylonia

ul. Morska 79

1903 18.02.1906

Franciszek

2328. Niklewski

17.11.1921

2330. 2331. 2332. 2333.

Stanisław Michał Zofia Bronisław

29.04.1887 1928 1909 37 lat

Niski Nitschke Nitschke Noceń

matka Nieszwickiego Bronisława kier. szkoły powsz. nr 20 mąŜ ElŜbiety Niklewskiej rzemieślnik tkacz robotnik syn↓

1905 Roman

11.11.1939 Ogdynia - ObłuŜe 05.03.1943 Rdziostów

30.06.1944 Rdziostów

Warszawa wiezienie

27.09.1944 KL

Wielki Kack

2329. Nimuński

?

08.02.1942

2326. Nieszwicka 2327. Niklewicz

dyr. Gimnazjum nr 803 Towarzystwa Szkół Średnich

m/s "Cap 03.05.1945 Arcona" (statekwięzienie)

mąŜ Czesławy pracownik PKP

? ? 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1943 ? 26.11.1940 KL Stutthof 03.04.1940 29.03.1945 29.03.1945 1945

KL Stutthof Gdynia Gdynia KL

2334. Noch

Czesław

1899

2335. Noch 2336. Nocoń

Józef Bohdan

1872

2337. Noetzel

Paweł

1914

2338. Nogalski

Stefan

2339. Nosiński

Piotr Paweł

1889 ul. Słupecka 26 kupiec

11.11.1939

2340. Nowacka 2341. Nowacka 2342. Nowacka

Anna Renata Zofia

1918 1939 1924

28.03.1945 Chylonia 28.03.1945 Chylonia 14.09.1942 Gdynia

2343. Nowacki

Bolesław Maurycy

1884

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

2344. Nowacki

Czesław

1893

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

2345. Nowaczewski

Józef

1911 Orłowo

2346. Nowaczyk

Marian

1910

2347. Nowaczyński

Janusz

robotnik

31.08.1907 ul. Morska 93

ul. InŜynierska 67a

policjant

kupiec, radny Rady Miejskiej →Lista śołnierzy piekarz

1944 Szczecin ? KL Oranienburg 1943 KL Stutthof El Chaffer 09.04.1943 (Afryka) egzekucja - lasy 11.11.1939 piaśnickie egzekucja - lasy piaśnickie

01.09.1939 Kolibki 14.09.1939 Mosty

oficer Polskiej Marynarki Handlowej

? KL Treblinka

2348. Nowak

przedsiębiorca

? ?

2349. Nowak

syn Nowak Franciszka

? KL Auschwitz

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

78 2350. Nowak

17 lat

2351. Nowak

1909

2352. Nowak 2353. Nowak 2354. Nowak

Andrzej Antoni Antoni

2355. Nowak

Czesław

2356. Nowak

Czesław

02.09.1907 04.04.1909 1905 ul. Leśna 35

2357. Nowak

Edmund

2358. Nowak

Edward Antoni

2359. Nowak

Jan

18.01.1901

2360. Nowak

Jan

24.12.1909

2361. Nowak

Józef

11.03.1915

syn Nowak Leokadji mąŜ Kazimiery Nowak robotnik lekarz robotnik oficer Marynarki Handlowej III oficer s/s „Wigry” harcerz

? ? 1945 ? 23.04.1940 KL Stutthof ? KL 03.06.1942 KL Stutthof 15.01.1942 s/s "Wigry" 15.01.1942 s/s "Wigry" ? KL Stutthof

31 lat

2362. Nowak

Karol

1905

2363. Nowak

Marta

1903

? ? 07.09.1939 Koakowo Gdynia Orłowo

19.09.1939 Kosakowo 01.11.1940 KL Stutthof

ul. Morska 152 d

funkcjonarius z StraŜy Granicznej

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1945 ?

2364. Nowak

Stanisław

2365. Nowak 2366. Nowakowski

Stanisław Feliks

2367. Nowakowski

Jan

prac. Urzędu Celnego

11.11.1939

2368. Nowakowski

Stanisław

marynarz m/s „Sobieski”

08.08.1945 wybuch bomby

2369. Nowakowski

Wincenty

2370. Nowakowski

Zygmunt

2371. Nowicki

Jan

2372. Nowicki

Józef

2373. Nowicki

Mieczysław

2374. Nowicki

Olgierd

2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382.

Wiktor Walerian Augustyn

Nowicz Nylk Obercik Obramińska Obramiński Obramiński Obramiński Ogrodowska

ul. Morska 79

profesor Gimnazjum 803 Towarzystwa Szkół Średnich policjant robotnik

1908 20.05.1908

1906 02.08.1905

robotnik rzemieślnik szewc urzędnik rzemieślnik stolarz

1922

24.12.1895 02.12.1908 1900 1906 1932 1934

Bronisław Itta

1888

2383. Ogrodowski

Dawid

1883

2384. Ogrodowski

Icek

1924

? KL Stutthof

1944-1945 Nordhausen 18.09.1942 KL Stutthof egzekucja - lasy piaśnickie

? KL Stutthof ? Laski Wielkie 02.09.1940 KL Oranienburg 21.11.1942 KL Stutthof 15.10.1942 KL Stutthof

słuchacz Państwowej Szkoły Morskiej kierowca

02.09.1939 ORP "Gdynia" 10.07.1940 31.12.1940 ? ? ? ? ? 1942

rzemieślnik rzeźnik

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

KL Stutthof KL Dachau ? ? ? ? ? KL BełŜec

? KL Stutthof ? Zamość

79 2385. 2386. 2387. 2388.

Ogrodowski Okoński Okrutny Okulicz

Moszek

1919 1897

Piotr

robotnik

2389. Olczak

Stanisław

2390. Olczewski

Mieczysław

1929

2391. Olejarz

Jan

1908

2392. Olejniczak

Jan

26.05.1903

2393. Olejniczak

Wawrzyniec

rzemieślnik siodlarz

22.01.1890

1942 ? 1944 ?

KL BełŜec ? Lasy Janowskie ?

12.07.1940 KL Stutthof ? ?

pracownik przedsiębiorst wa „PAGED”

1906

szofer

28.05.1940 KL Stutthof

policjant

11.11.1939

Ŝona Teodora Oleksa rzemieślnik malarz

2394. Oleksa 2395. Oleńczak

Marcin

16.05.1899

2396. Oleś

Kazimierz

17.01.1891 ul.Słupecka 21

2397. Olkiewicz

Brunon

2398. Olszewska

Anna z. d.Leszek

2399. Olszewski

Antoni

2400. Olszewski 2401. Olszewsi

Jan Konstanty

31.03.1907 04.03.1888

2402. Olszewski

Leon

20.03.1917

2403. Olszewski

Ludwik

1909

? KL Stutthof

ksiądz

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? Kl Stutthof Westerplatte Charkowo 30.06.1940 (ZSRR) egzekucja - lasy 11.11.1939 piaśnickie

24.12.1940

? ? egzekucja - lasy piaśnickie

kupiec

11.11.1939

kupiec

15.01.1940 KL Stutthof 26.09.1940 KL Stutthof

rzemieślnik fryzjer

13.05.1940 KL Stutthof ? ?

ul. Abrahama 18

nauczyciel, czł. Polskiego Związku Zachodniego robotnik nauczycielka

Marian

29.11.1903

2405. Olszowy 2406. Ołtarzewska 2407. Omernik

Józef Kazimiera Stefan

17.02.1914

2408. Opaliński

Jan

2409. Orchowski

Stanisław

2410. Orczykowski

Józef

2411. Orłowska

Teofila

2412. Orłowski

Bolesław

kupiec

11.11.1939

2413. Ornass

Franciszek Wojciech

nauczyciel szkoły powsz. nr 20 w Wielkim Kacku

15.06.1940 KL Stutthof

2414. Ornatek

Józef

Gdynia 1900 Witomin, ul. Rolna 5

2415. Oródka

Ignacy

1891

20.12.1905 ul. 04.06.1885 Świętojańska 33/35 1880

Orłowo, ul. Akacjowa

16.03.1913

15.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

2404. Olszewski

08.08.1941 KL Stutthof ? ? 26.04.1945 Flumbert

kupiec

31.10.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

rzemieślnik stolarz

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

rzeieślnik elektrotechnik

20.02.1940 KL Stutthof ? ?

15.04.1910 Wielki Kack

robotnik kupiec

egzekucja - lasy piaśnickie

01.09.1939 Płock 05.04.1940 Wieluń

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

80 2416. Orszulik

Alojzy

2417. Ortemski 2418. Orzeł 2419. Osękowski

Edward Stefan Jerzy

1923

2420. Osękowski

Mateusz

1893

2421. Osękowski

Tadeusz

2422. Osowski 2423. Osowski 2424. Ossowski

Franciszek Kazimierz Franciszek

1909 1937 13.06.1920

2425. Ossowski

Gerard

ul. Wierzbowa 04.04.1942 31

2426. Ossowski

Jan Franciszek

06.09.1909

ul. Wierzbowa 31

2427. Ossowski

Jan Marcin

1913

ul. Chylońska 197 m.2

2428. Ostapnik 2429. Ostojska

Maria Leonarda

1902

2430. Ostojski

1905

14 lat

2431. Ostojski

Stefan

2432. Ostrowski

Edmund

15.12.1901

2433. Ostrowski

Edmund

1901

2434. Ostrowski

Edward

2435. Ostrowski

Józef

2436. Ostrowski

Konstanty

2437. Ostrowski

Stefan

28.08.1913

1897

2445. Owocowy

Jan

robotnik

02.02.1943 KL Auschwitz ? ? ? ? 25.08.1941 KL Stutthof 22.03.1945

Gdynia – schron ul. Bytomska 5/

22.03.1945

Gdynia – schron ul. Bytomska 5/

05.09.1939 Gdynia-Oksywie 21.10.1939 Las Szpęgawski ? ? syn Leonardy i Wacława

? ?

marynarz s/s „Zagłoba”

09.02.1943 s/s "Zagłoba"

kupiec

11.11.1939

robotnik

26.03.1940 KL Stutthof

kupiec

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

Inspektor Polskiej Marynarki Handlowej elektromonter - pracownik Urzędu Morskiego

egzekucja - lasy piaśnickie

dziecko Otranińskiego Bronisława

? ?

7 lat

2 dziecko Otranińskiego Bronisława

? ?

2440. Otranińskie

Fryderyk

urzędnik

? ?

5 lat

2439. Otranińskie

2442. Owczarek 2443. Owczarzak 2444. Owczarski

rzemieślnik tech. elektryk rzemieślnik, ojciec↓ robotnik

? ?

33 lata

Kazimiera

? ? 17.03.1945 Gdynia 27.02.1942 Sieradz

Ŝona Bronisława

2438. Otranińska

2441. Ottowska

policjant

egzekucja - lasy 11.11.1939 piaśnickie

23.10.1914 35 lat 14.06.1914

dyr. Gimnazjum śeńskiego robotnik

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

22.09.1942 KL Stutthof ? ? 05.10.1940 KL Stutthof

brat Kazimiery Owocowej

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? ?

81 2446. Owsiejko

Józef

13.03.1921

2447. Oyrzanowski

Wiesław

05.04.1906

2448. Ozimiński

Bernard

2449. OŜarek

Stanisław

2450. OŜóg

Stanisław

2451. Pablocki 2452. Pacholak 2453. Paczkowski

Bruno Fryc Marcin Władysław

2454. Padiak

Teodor

2455. Padziora

Apoloniusz

18.09.1900

Edmund

kupiec

ul. Warszawska 1907 4 1924 04.09.1897

1896

2456. Palczykowski 2457. Pakaszewski

robotnik inŜ. architekt, Komisariat Rządu marynarz m/s „Chrobry”

1908

2458. Pakowski 2459. Pakowski 2460. Pakuła 2461. Pakuła

Marianna Mateusz

1897

2462. Palamak

Andrzej

1895

2463. Palczykowski

05.05.1941 KL Stutthof 18.04.1940 KL Stutthof 15.05.1940 m/s "Chrobry" 21.04.1940 KL Stutthof 26.02.1945 KL Oranienburg

kupiec adwokat rzemieślnik elektryk marynarz statku norw. „Gunda” prac. umysłowy marynarz brat Franciszka Pakowskiego syn↑

22.06.1944 ? 04.08.1940 KL Stutthof ? ? 20.03.1945 bombardowanie 11.11.1942

s/s "Guanda": Atlantyk

? ? 02.06.1944 KL Stutthof ? ? ? ? 14.09.1939 Gdynia ? ?

urzędnik

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

Bronisław

pracownik stoczni

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

2464. Palczykowski

Bronisław

czł. Polskiego Związku Zachodniego

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

2465. Palęcki

Bogdan

sędzia Sądu Grodzkiego

1940 ?

Ŝona Palmąki Franciszka

2466. Palmąka

? ?

2467. Pałamak

Andrzej

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

2468. Pałasz

Stefan

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

2469. Pałaszowa 2470. Pancek

Felicjan

2471. Panek

1896 16 lat

2472. Panek

Jan

Ŝona Jana Pałasza rzemieślnik córka Panek Teofilii

Chylonia, ul. 10.07.1886 Malczewskiego 41

? ? 16.08.1941 KL Buchenwald ? ? 01.04.1940 KL Stutthof

2473. Pankiewicz 2474. Panko

? ? marynarz s/s „Zagłoba’

Antoni

2475. Panstjan 2476. Pańczykowski

Henryk

01.11.1912

mąŜ Haliny Panstjanowej rzemieślnik kowal

09.02.1943 s/s "Zagłoba" ? ? 18.04.1940 KL Stutthof

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

82 2477. Papiński 2478. Papke

Kazimierz

2479. Paprzycki

Wacław

2480. Paradowski

Aleksander

2481. Paralczyk

1939 ? ? ? marynarz ul. Słupecka 32 statku norw. m.6 „Kosmos” rzemieślnik 1910 elektromonter 1909

31.05.1942 KL Stutthof

1903

2482. Partycki

? ? mąŜ Partyckiej Marii Ŝywiciel Parucińskiej Marty

60 lat

2483. Parucinska 2484. Paruszkiewicz

? ?

? ? 11.11.1939

2485. Parysek

Franciszek

2486. Pasierbiński

Aleksander

ul. Długosza 12

rzemieślnik ślusarz

brat Pasikowskiego Kazimierza brat Pastuszyka Józefa

2488. Pastuszyk Aniela

2490. Paszkowiak

1903 ul. Cisowa

03.0?.1912

ul. Spacerowa 89

2491. Paszkowiak

Franciszek

2492. Paszkowski

Antoni

2493. Patalon

Jan

04.09.1909

1944 ? 18.04.1945 Gdynia-Cisowa

2494. Pataniak

Andrzej

ul. Mikołaja 3, 08.11.1895 Gdynia Chylonia

piekarz adwokat

ul. Abrahama 100

? ? Gdańsk 25.01.1945 skazany na śmierć 1939 ?

cieśla - kapral

jezioro Gross See 23.03.1945 koło wsi Trienke pow. Kołobrzeg

pracownik Urzędu Celnego

11.11.1939

brat Alfonsa Patera

2495. Pater 2496. Paterek

Stanisław (10)

26.12.1910

2497. Patermann 2498. Patora 2499. Patrzylas

Henryk Jan Stanisław

1888 1937 12.12.1920

2500. Paul

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? KL Stutthof podobóz Lębork

robotnik

15.07.1942

robotnik

05.12.1939 Las Szpęgawski 1945 ? 18.03.1943 KL Stutthof

nauczyciel, ul. szkoła powsz. Przemysława 46 nr 13

Antoni

egzekucja - lasy piaśnickie

? ?

brat Paszkowiak Agnieszki

32 lata

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 11.11.1939

2487. Pasikowski

2489. Paszke

28.10.1942 s/s "Kosmos II"

15.11.1939 Gdynia

2501. Pauli

? ?

2502. Pawelczyk 2503. Pawelczyk

Jan

1899

egzekucja - lasy piaśnickie

kupiec

11.11.1939

funkcjonarius z państwowy

20.11.1939 Gdynia-Cisowa

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

83

2504. Pawelczyk

Jan

2505. Pawelczyk

Walenty

2506. Pawelec

Bolesław

1889

ul. Chylońska 132 a

1925

urzędnik Urzędu PocztowoTelekomunika cyjnego Gdynia Chylonia marynarz s/s „Pułaski”

05.12.1943 KL Auschwitz

18.02.1899

23.12.1940 Kl Stutthof

2508. Pawelec

Marian

harcerz

2510. Pawlak

Antoni

18.01.1917

2511. Pawlak 2512. Pawlak 2513. Pawlik

Jan Józef Michał

22.10.1907 1919 1910

syn Pawlaka Wawrzyńsca rzemieślnik rzeźnik muzyk urzędnik

2514. Pawłowicz

Stanisław

2509. Pawlak

2517. Pawłowski

31.08.1942 Durban

harcerz

Julian

2516. Pawłowski

egzekucja - lasy piaśnickie

rzemieślnik ślusarz

2507. Pawelec

2515. Pawłowski

11.11.1939

rzemieślnik krawiec syn Pawłowskiego Edmunda brat Pawłowskiego Stanisława syn Pawłowskiego Józefa krawiec – 78 pułk piechoty 10.02.1907 ul. Śląska 36/6 w Baranowiczac h 1924 uczeń 1910 kupiec dr radca 1891 Prokuratury Generalnej 1877 29.02.1895

2518. Pawłowski

Edward

2519. Pawłowski 2520. Pawłowski

Stanisław Wacław

2521. Pawłowski

Wilhelm

2522. Pawłuszyńska

Anna

2523. Pech

Icek

2524. Peczyński

Zygmunt

30.0.1921

2525. Peikert

Bolesław

25.04.1910

2526. Pek

Franciszek

1901

ul. Dreszera 33a

2527. Pelz

Teodor Artur Horst

1920

ul. Warszawska 65

2528. Pełka 2529. Penar

Jan Władysław

rzemieślnik blacharz

1898

07.04.1910 Mały Kack 1897

robotnik urzędnik państwowy w Komisariacie w Gdyn?atalion ON urzędnik (administrator dóbr Walentego Nikielskiego)

? ? ? ? 20.07.1942 KL Stutthof 30.10.1940 KL Stutthof 14.10.1942 KL Dachau ? ? 23.07.1941 KL Stutthof ? Koronowo

? ?

? ?

09.05.1945 ?

? KL Stutthof 01.04.1943 KL Stutthof 11.11.1939

1942 ? 16.04.1943 KL Auschwitz 13.06.1940 KL Stutthof

193909.30. Gdynia-Cisowa

17.11.1939

03.07.1944

prac. PKP

egzekucja - lasy piaśnickie

egzekucja - lasy piaśnickie

na morzu 01.09.1939 Gdynia-Oksywie 20.01.1944 KL Buchenwald

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

84 2530. Pencak

Włodzimierz

2531. Penk

Henryk

1907

Oksywie, ul. straŜak Arciszewskich 2

2532. Pepliński

Józef

05.09.1910

2533. Pepliński

Józef

17.02.1917

2534. Pepliński

Konrad

07.02.1922

robotnik

2535. Pepliński 2536. Pepliński

Rafał (?) Stanisław

2537. Perkowski

Mieczysław

2538. Perz

Józefa

2539. Perzanowski

Jerzy

2540. Pesacki 2541. Peta

Władysław Józef

1904 1909 01.01.1909

ul. Portowa 4 m.7

marynarz brat Raciborskiej Reginy

st. mechanik okrętowy

1905 1909 05.02.1916

komornik

2544. Petkowy

2546. Pętkowski

Józef

2547. Piasecka

Helena Jadwiga

2548. Piasecki

Bolesław

2549. Piasecki

Karol

2550. Piasecki

Stanisław

2551. Piasecki

Stefan

2552. Piasecki

Szczepan

2553. Piask

13.09.1939 Kępa Oksywska

11.11.1939

? ? ? ?

ul. 10 Lutego 05.08.1896 39 ul. 10 Lutego 26 23.01.1898

30.04.1941 naucz. szkoły powsz. nr 1 rzemieślnik stolarz I oficer Polskiej Marynarki Handlowej

1894

23.11.1919 32 lata

egzekucja - lasy piaśnickie

? ?

1921

KL Szepetówka (ZSRR)

Lwów 1943 22.02.1942 KL Stutthof

? ? 07.03.1942 KL Auschwitz

oficer Polskiej Marynarki Handlowej

02.09.1939 ORP "Gdynia"

robotnik

04.03.1941 KL Stutthof

Ŝywiciel Piask Heleny

2554. Piątek

Ignacy

2555. Piątek

Jan

2556. Piątek

Ludwik

II mechanik okrętowy

2557. Piątek

Wacław

kupiec

2558. Piątka

17.09.1939 Babi Dół Gdańsk 05.11.1942 więzienie Kurkowa ? ? ? KL Neuengamme Gdynia 20.08.1943 Oksywie rozstrzelanie egzekucja - lasy 11.11.1939 piaśnickie

mąŜ Petkowej Marii syn Petkowej Marii

40 lat

Leon

18.09.1939 Kępa Oksywska

29.09.1942 KL Stutthof 12.12.1939 Nowy Port

2542. Petke

2545. Petrinski

egzekucja - lasy piaśnickie

22.03.1945 Msciszewice urzędnik kolejow?omba rdier Ŝołnierz

2543. Petkowy

11.11.1939

kupiec

? ? egzekucja - lasy piaśnickie KL ? Frankfurt/Oder

11.11.1939

1919

1942 Zamość 11.11.1939

mąŜ Piątki Marii

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

egzekucja - lasy piaśnickie

? ?

85 2559. Piątkowski

Karol Kazimierz

1907

policjant

egzekucja - lasy 11.11.1939 piaśnickie

2560. Piątkowski

Konrad

1903

ksiądz

11.11.1939

2561. Piechowski

Franciszek

08.12.1891

2562. Piechowski

Józef

16.04.1904

2563. Pieczka

Leon

09.12.1901

2564. Piegłowski Nałęcz

Zdzisław

2565. Piek

9 lat

2566. Piekarski

50 lat

2567. Piela

Michał

2568. Pielok

Franciszek

2569. Piepiórka

1896 14.09.1882 43 lata

2570. Piepka

Norbert

2571. Piepke

Brunon

2572. 2573. 2574. 2575. 2576.

Stefan Jan Stefan Gabriel Leo

1905 1905 1914

2577. Pietruszka

Stefan

1915

2578. Pietruszka

Zbyszek

2579. Pietrzak

Antoni

Piesiakowski Piesik Pietras Pietraszewski Pietroń

1923

porucznik W.P. rzemieślnik krawiec rzemieślnik szewc Kier. Stoczni Gdyńskiej S.A., por. mar. rez. syn Salomei Piek mąŜ Władysławy Piekarskiej inwalida wojenny st. dozorca celny mąŜ Piepiórki Marii harcerz

16.10.1911

2580. Pietrzak

Stanisław

Gdynia 1904 Orłowo, ul. Świerkowa

2581. Pietrzykowski

Antoni

1903

2582. Pietrzykowski

Kazimierz

1908

2583. Piękny

Józef

2584. Piguła

Kazimierz

14.01.1896

rzemieślnik urzędnik, członek Polskiego Związku Zachodniego rachmistrz, sekretarz administracyj ny

06.03.1942 KL Stutthof

1941

1912

Oflag IIA Prenzlau

? ? ? ? 19.09.1939 Gdynia-Oksywie 01.01.1940 Nowy Port ? ? 11.11.1939 Gdynia-ObłuŜe

22.12.1942 ? 10.01.1945 1939 20.04.1940

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie KL Dachau ? Neustad?lewe ? KL Stutthof egzekucja - lasy piaśnickie

obóz jeniecki 09.05.1946 Starobielsk (ZSRR) egzekucja - lasy piaśnickie

11.11.1939

straŜnik StraŜy Granicznej→L ista śołnierzy

17.09.1939 Gdynia roboty przymusowe 03.01.1943 KL Dachau 1943

kupiec członek Polskiego Związku Zachodniego

10.01.1940 KL Stutthof

1909

2585. Pihut Halina

16.05.1940 KL Stutthof

kupiec

? ? syn Pihuta Michała

2586. Pijanowski 2587. Pilarska

16.08.1942 KL Stutthof

11.11.1939

1908

egzekucja - lasy piaśnickie

1945 ? ? KL Dachau 1943 Zamość

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

86 2588. Pilcer 2589. Pilcer 2590. Pior

Josek Rózka

1922 1915 09.11.1906

2591. Piotr

Stanisław

2592. Piotrowiec

Włodzimierz

2593. Piotrowski

Brunon

13.07.1909

2594. Piotrowski

Roman

1909

2595. Piotrowski

Stanisław

03.1945 KL Auschwitz 1944 ? ? ?

1906

rzemieślnik ślusarz

20.04.1940 KL Stutthof

oficer Polskiej Marynarki Handlowej

s/s "Empress of 13.03.1943 Canada" Atlantyk

telegrafista rzemieślnik fryzjer

14.09.1939 Kl Stutthof 25.01.1943 KL Stutthof 07.1942 KL Oranienburg

IV mechanik na m/s „Piłsudski” rzemieślnik technik

2596. Piotrowski

Tadeusz

2597. Piotrowski

Wincenty

09.08.1886

2598. Piotrowski

Wojciech

28.03.1907

2599. Piotrowski

Zygmunt

2600. Piotuch

Antoni

2601. Piórkowska

Fr. Maria

1883

2602. Piórkowski

Alojzy

1905

2603. Pirocki

Josef

1902

2604. Piskozub 2605. Pisonacka 2606. Pisowacki

Marta Stanisław Stanisław

1901 1901

rzemieślnik krawiec

? ? ?

2607. Pistowski

Paweł

1900

robotnik

?

2608. Piszcz

Edward

2609. Piszczałka

Kazimierz

2610. Piszczek

Edmund

2611. Pitułko

Leon

2612. Placha

Leon

2613. Plaskaty

Zbigniew

2614. Plater

Jankiel

2615. Plechowski

Mieczysław

robotnik marynarz ? „Chrobry” rzemieślnik szewc

09.05.1906 ul. Wincentego Pola 19

ks. kapelan m/s „Batory”

rzemieślnik krawiec

1919 urzędnik państwowy rzemieślnik zegarmistrz

1888

harcerz

21.06.1911

2616. Pletka

Robert Leonarda

1908

2620. Pluciński

Antoni

2621. Pluciński

Jerzy

10.05.1909

17.01.1942 KL Stutthof

11.11.1939

1942

Adamów/Wierzu ń egzekucja - lasy piaśnickie Piotrków Trybunalski ? KL Stutthof ? Neudedell roboty przymusowe Berlin

30.07.1942 KL Stutthof

11.11.1939

Cisowa, ul. Piaskowa 6

rzemieślnik technik ojciec Pletki Pawła kiper w fimie "Warta"

egzekucja - lasy piaśnickie

07.1944 KL Gross Rosen 11.11.1939 Gdynia-ObłuŜe

rzemieślnik krawiec

1920

2618. Plotka 2619. Plucińska

15.05.1940 s/s "Chrobry"

02.01.1943 KL Stutthof

Gdynia 01.02.1903 Oksywie

1904

20.04.1940 KL Stutthof

?

30.10.1914

Leon

15.05.1940 KL Stutthof

1943

dziennikarz

2617. Plinski

26.11.1939 m/s "Piłsudski"

? KL Stutthof 06.12.1941 KL Stutthof ? ? ? ? 31.03.1940 KL Stutthof ? ?

rzemieślnik kotlarz III oficer s/s „Puck”

18.05.1942 KL Stutthof 02.12.1943 s/s "Puck"

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

87 rzemieślnik ślusarz rzemieślnik technik Urząd Pocztowo Telekomunika cyjny rolnik

2622. Pluta

Leonard

27.11.1912

2623. Płachetka

Franciszek

2624. Pławiński

Antoni

2625. Pławski

Bolesław

2626. Płotka 2627. Płotka

Helena Jan

14.03.1919

robotnik

2628. Płotka

Robert

29.11.1908

rzemieślnik krawiec

2629. Płotkowiak

Stanisław

2630. Płotkowiak 2631. Płóciennik

Stanisław Agnieszka

2632. Pobłudziński

Michał

2633. Poczobut

Kazimierz

2634. Poćwiardowski

Franciszek

4.06.1901

1863

11.11.1939

04.04.1901

31.03.1940 KL Stutthof

Ludwik

2638. Podobieński

Teodor

2639. Podworny 2640. Pogorzeles 2641. Pokojowczyk

Wiktor Jan Wojciech

2642. Pokorny

Jan Edward

2643. Pokorski

Bronisław

2644. Pokrywka

Leon

2645. Polak

Kazimierz

ul. Gen. Orlicz Dreszera 19

marynarz s/s „Wilno” Kpt. s/s „Robur V” kier. szkoły powsz. nr 12

05.01.1944 Londyn ? ? 08.02.1940 Stalag Prenzlau

2646. Polak

Roman Andrzej

? ? ? ? 11.10.1939 Gdynia

1999 zakonnik (Jezuita) 1917 26.01.1913 1908

25.10.1939 ? 04.10.1942 KL Stutthof 12.05.1940 KL Stutthof 01.08.1941 KL Auschwitz Obrona 09.1939 Warszawy 26.06.1940 KL Stutthof

1913 19.02.1908

23.12.1908

2648. Polanowski 2649. Polanowski 2650. Polanowski

Juliusz

2651. Polanowski

Władysław

2652. Polańska 2653. Polasik

Maria Bernard

1909

2654. Polaszek

Andrzej

1905

2655. Polaszek 2656. Polc

Marcin Jakub

09.11.1898 1899

25.07.1906

egzekucja - lasy piaśnickie

urzędnik

11.11.1939

rzemieślnik fryzjer

03.04.1940 KL Stutthof

1911 1895

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 21.02.1944 Tiegenhoff

syn Stefana Podórnego

2636. Podjaska 2637. Podlaszewski

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 30.12.1942 KL Stutthof

11.11.1939 1872 1900

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 11.11.1939

2635. Podgórny

2647. Polaniak

01.05.1940 KL Stutthof

? ? urzędnik Urzędu Celnego dziecko dziecko

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? ? ? ? ?

robotnik – strzelec 2 MPS

? ? ? ? 04.09.1939 ?

kier. szkoły powsz.

? KL Oranienburg 23.12.1940 KL Stutthof ? ?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

88 Daniel 2657. Polliner

Stefan

1900

2658. 2659. 2660. 2661. 2662.

Maria Stefan

1912 1900

Witold Jan

10.04.1922 27.04.1893

Polmańska Polner Pomeranek Pomieczyński Poniedziałek

ul. 1911 Świętojańska 139

2663. Popiel

Julian

2664. Popiela

Leon

2665. PoroŜyński

Benedykt

1909

2666. PoroŜyński

Witold

1916

05.04.1885

urzędnik Urzędu Celnego

robotnik

09.10.1939 01.10.1940 ? 15.04.1940 29.03.1940

Gdynia KL Mauthausen KL KL Stutthof KL Stutthof

policjant

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

27.04.1905

KL Mauthausen Gusen

pracownik umysłowy harcerz, urzędnik prywatny harcerz

2667. Portasiński

Piotr

Chylonia, ul. 15.07.1907 robotnik Porzeczkowa 2a

2668. Porusiewicz 2669. Poryckier

Stanisław Jankiel

23.10.1892 1878

2670. Porzezińska 2671. Porzezińska

Maria D.

1921

Potasz Potrykus Poznanska Pozorski Półtorak Pranga

kupiec córka Porzezińskieg o Aleksandra harcerka

18.03.1945 Zamostne 26.09.1942 KL Auschwitz 31.03.1940 KL Stutthof 19.08.1942 KL Stutthof 1939 Gdynia/Gdańsk ? ? 05.09.1944

matka Józefa Poświerz

2672. Poświerz 2673. 2674. 2675. 2676. 2677. 2678.

? KL Mauthausen

Piotr Józef Perla Wiktor Franciszek Jan

30.12.1910

2679. Pranga

Jan

13.04.1912

2680. Pranschke

Robert

1907 21.07.1904

urzędnik

1893

1891

Powstanie Warszawskie

? ? 13.06.1941 KL Stuthof ? 1943 Gdynia 24.03.1940 KL Stutthof ? ? 18.03.1940 KL Stutthof

brat Prangi Władysława

18.09.1942 KL Ploetzensee

rzemieślnik

03.04.1943 KL Stutthof 30.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

2681. Prądzyński Pluto

Franciszek

11.06.1907

rzemieślnik rzeźnik

2682. Preizner 2683. Preuss

Marcin Bernard

14.10.1909 11.06.1916

robotnik robotnik

17.07.1942 KL Stutthof 31.03.1940 KL Stutthof

2684. Prochan

Henryk

marynarz s/s „Pułaski”

29.12.1944 Durban

2685. Proszkowski

Stefan

prac. Urzędu Morskiego→Li sta śołnierzy

01.09.1939 ?

2686. Pruszkowski

Witold

2687. Pruszyński

Anatol

2688. PruŜyński

Stanisław

1871

III oficer Polskiej Marynarki Handlowej

1942 Zamość ? ?

ul. 04.04.1908 Komandorska 27 a

02.09.1939 ORP "Gdynia"

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

89 2689. Prybnow 2690. Prychtid 2691. Przebój-Jarecki

Paweł Ewa Alfred

1912 1882

2692. Przekowiak

Wiktor

1911

2693. Przewoźniak 2694. Przeździecki 2695. Przybylski

Kazimierz Stanisław Kazimierz

2696. Przybylski

Konrad Piotr

mąŜ Marii

ul. Słupecka 32 m.7

14.09.1911 1891 16.02.1903 1913

29.12.1944 Luksemburg 29.11.1939 Las Szpęgawski ? ? ? ?

Ŝołnierz WP

ul. Chylońska 94

2697. Przybyła

16.09.1939 Babi Dół ? ? 03.11.1940 KL Stutthof

spawacz, mąŜ Jadwigi

? ?

syn Przybyły Franciszki

? KL

Gdynia Grabówek

2698. Przybyłkowski

Aleksander

01.09.1908

? KL Stutthof

2699. Przybyłkowski 2700. Przybyło 2701. Przybysiak

Aleksander Józef

1908 07.02.1907

robotnik robotnik

1945 KL Stutthof 23.07.1942 KL Stutthof 15.01.1942 Islandia

2702. Przychodzeń

Piotr

05.05.1905

policjant

11.11.1939

2703. Przychodzka

Marianna

ul. 1865 Dembińskiego 111

2704. Przychodzki

Teofil

ul. 1902 Dembińskiego 120

2705. Przygodzki

Bogumił

30.04.1943 ?

rzemieślnik piekarz rzemieślnik szewc syn Przybyłowskie go Walentego uczeń Gimnazjum Towarzystwa Szkół Średnich robotnik rbotnik

08.04.1910

2706. Przyrodowski

egzekucja - lasy piaśnickie

17.03.1940 Schokke 29.05.1943 KL Stutthof ? ?

Tomasz

2708. Ptasiński 2709. Puc

Mateusz Edmund

2710. Puckowski

Albert Bernard

1911 ul. Śląska 51

rzemieślnik ślusarz

17.09.1939 Hel

2711. Pułakowski

Bogusław

1900

robotnik

24.01.1946

Pietrozawodsk (ZSRR)

2712. Pural

Wacław

ul. 1898 Rzemieślnicza 212

kupiec

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

2713. Pusławski

Witold

2714. Pusłowski

Stanisław

06.01.1896

2715. Puszczak

Stefan

24.08.1907 ul. Helska 30

2716. Puwalski

Maksymilian

02.06.1910

2717. Pyciak

Władysław

21.09.1899 30.10.1906

1901

ul. Bema 18 m.5

.08.1944

Powstanie Warszawskie

2707. Przysiecki

13.06.1940 KL Stutthof 16.07.1942 KL Stutthof

kier. Miejskiej Biblioteki Publicznej

?

porucznik rez.

? ?

rzemieślnik tech. elektryk

06.07.1942 KL Stutthof

Lublin-Zamek (więzienie)

08.07.1941 KL Stutthof urzędnik PKP w Wielkim Kacku, czł. Polskiego

11.11.1939

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

egzekucja - lasy piaśnickie

90 Związku Zachodniego

2718. Pyttel

Tadeusz Wincenty

1916

2719. Pyttel

Stefan

1900

2720. Pyziak

Henryk

2721. Pyziak

Władysław

2722. Raatz

Michał

2723. Rabinowicz 2724. Rabinowicz

Estera Hirsz

1901

11.09.1909 Wielki Kack 1898 1891

2725. Rachwalska

Czesław

1908

2729. Raczkowska

2730. Raczkowska

2731. Raczkowska

2732. Raczkowski

2733. Raczkowski

2734. Raczkowski

kupiec syn Rachwalski Józefa

03.05.1945 KL Mauthausen 1940 KL Stutthof

? KL Mauthausen

11.11.1939

ksiądz

? ?

? ?

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ?

? ?

? ?

? ?

? ?

? ?

? ? ? ?

2737. Raczyński Henryk Stanisława

egzekucja - lasy piaśnickie

1939-1943 Rzeszów 1940-1942 Warszawa - getto

Feliks

2736. Raczyński

2738. Radkowski 2739. Radomska

komornik III oficer Polskiej Marynarki Handlowej pracownik Polskiej Marynarki Handlowej naucz. szkoły powsz. nr 5.

córka Feliksa Raczkowskieg o druga córka Feliksa Raczkowskieg o synowa Feliksa Raczkowskieg o wnuczka Feliksa Raczkowskieg o syn Feliksa Raczkowskieg o drugi syn Feliksa Raczkowskieg o wnuk Feliksa raczkowskiego

2728. Raczkowska

2735. Raczkowski

25.07.1942 KL Auschwitz

matka Rachwalskieg o Józefa

2726. Rachwalski

2727. Racki

Orłowo, ul. Wrocławska 47

01.02.1909

brat Raczyńskiej Marii ojciec Raczyńskiej Marii robotnik

? ?

? ? 12.03.1940 KL Stutthof ? KL Stutthof

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

91 2740. Radomski

Józef Antoni

05.07.1923

robotnik

2741. Radomski 2742. Radomski 2743. Radtke

Leon Teodor

1912 13.07.1922

woźny

2744. Radtke

Stefan

1890

2745. Radziejewska 2746. Radziejewski

Urszula Alfred

1927 1909

2747. Radzińska

Janina

1907

urzędnik księgowa

2748. Rafińska

Jadwiga

1905

kupcowa

harcerz ksiądz

rzemieślnik piekarz

2749. Rafiński 2750. Rajchkind

Zelda

1911

2751. Rajda

Władysław

1907

rzemieślnik ślusarz

2752. Rajda 2753. Rakocka

Władysław Eleonora

1907

marynarz

2754. Rakowski

Władysław

23.12.1911

2755. Ramienkiewicz

Tadeusz

14.02.1912

2756. Ranlin

ul.Nowogrodzka 24

Gdynia-ObłuŜe 26.10.1939 rozstrzelany 15.01.1943 ? 04.08.1944 Gdańsk 11.11.1939 Gdynia-ObłuŜe KL 29.10.1940 Sachsenhausen ? Warszawa ? Łódź - getto 09.10.1943 Gdynia Jodłowa - roboty przymusowe Łódź 10.1945 Radogoszcz 1942 KL Treblinka ?

? ? 21.10.1942 KL Stutthof 09.10.1943 Gdynia 19.09.1939 Babi Dół

rzemieślnik szewc ojciec Ranlina Ryszarda

09.01.1943 KL Stutthof ? ?

2757. Ranlin

Ŝona Ranlina Ryszarda

? ?

2758. Ranlin

syn Ranlina Ryszarda

? ?

2759. Rapać

1872

2760. Rapać

1882

2761. Raszczewski 2762. Raszke

Waldemar Bolesław

2763. Raszkowski

Józef

2764. Rataj

Edward Michał

2765. Rataj

Józef

2766. Rataj

Józef

ojciec Rapacia Mariana matka Rapacia Mariana

08.1944

Powstanie Warszawskie

08.1944

Powstanie Warszawskie

? KL Gross Rosen 1945 Gdynia 1914

1910

27.12.1895

policjant marynarz Polskiej Marynarki Handlowej pracownik Miejskich Zakładów Komunikacyjn ych w Gdyni, radny miejski prezes Towarzystwa Rzemieślnikó w Katolickich, mistrz Stoczni Gdyńskiej S.A., sierŜant rez. (komendant oddz.

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

15.03.1945 Gdańsk

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

92 Zmotoryzowa nych łaczników)

syn Ratajczaka Stanisława ojciec Ratajczaka Stanisława

2767. Ratajczak

2768. Ratajczak

? Łódź

? Wronki KL Sachsenhausen 17.12.1943 KL Auschwitz

2769. Ratajczak

Angelika

1897

2770. Rauch

ElŜbieta

1888

Ŝona lekarza

2771. Rauchurt

Antoni

ul. Centralna 1898 25a

komisarz Policji

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

2772. Rawicki

Jakub

marynarz m/s „Warszawa”

26.12.1941

Morze Śródziemne

2773. Rebelska

Stanisława

2774. Recław

Henryk

adwokat→List a śołnierzy

2775. Redman

Brunon

rzemieślnik rzeźnik

2776. Redzimski

Bronisław

70 lat

Getzel

1900 brat↓ harcerz

Kazimierz

mechanik córka Rekowskiego Teodora

2783. Rekowska 2784. Rekowski

Leon

2785. Rekść

Ryszard

2786. Rekuć

Bejzym

04.02.1904

01.12.1918

2787. Relur 2788. Rembisz

Józef

03.03.1904

2789. Remiszewska

Jadwiga

1932

2790. Rempiński

Czesław

32 lata

09.1939 Gdynia 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

15.06.1940 KL Stutthof mąŜ Olgi Heleny Reichwel

2781. Reinhardt 2782. Rekner

? ?

06.02.1905

2777. Reichwel 2778. Reifer 2779. Reimann 2780. Reimann

?

07.11.1945 ? 14.?.19? Ludwigsdorf 01.11.1939 ? ? ? Gdynia 09.1939 Oksywie 01.1945 KL Pölit ? ? 28.06.1940 KL Stutthof

słuchacz Państwowej Szkoły Morskiej→List a śołnierzy słuchacz Państwowej Szkoły Morskiej syn Relur Pelagii rzemieślnik piekarz

19.09.1939

Gdynia Oksywie

? ?

? ? 07.06.1940 KL Stutthof

harcerka

Warszawa 1943 Pawiak (więzienie)

brat Rempińskiego Bolesława

1942 ?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

93 brat Zdzisława Repety

2791. Repeta 2792. 2793. 2794. 2795. 2796. 2797.

Repta Reszka Retzlaff Reychman Reyter Rębisz

2798. Riebandt

Aleksy Albin Jan Brunon Stefan Józef Józef

1915 1914 1910

Paweł

1906

2799. Riemer

Aleksander

2800. 2801. 2802. 2803.

Franciszek Marian Estera Majer Juda

Rietz Ring Ringel Ringel

rzeźnik pracownik UP inŜ. architekt

1904

rzemieślnik ul. Wrocławska 111

1911 Wielki Kack 1892 1899 1908

2804. Ringman

Lesław

2805. Ritz

Antoni

1906 Wielki Kack

2806. Robak 2807. Robakowska

Stefan Hildegard

1904 1922

2808. Robakowski

Jerzy

2810. Robaszkiewicz

Jan

24.01.1945 28.05.1945 ? ? ? 08.1944

rzemieślnik cieśla

Ŝywiciel Jakóba Robakowskieg o marynarz m/s „Chrobry” →Lista śołnierzy

1906

48 lat

2813. Rogacki

Czesław

2814. Rogaczewski

Zbigniew

2815. Rogalewski

Franciszek

06.09.1912

2816. Rogoś

Wojciech

24.09.1907

2817. Rogowski

Edward

2818. Rogowski

Ignacy

2819. Rogoziński

Franciszek

2820. Rojek

1894

2821. Rokita 2822. Rolbiecki

Ludwik Konrad

2823. Romanciw

Dmytro

Powstanie Warszawskie

? ?

15.05.1940 m/s "Chrobry" Gdynia-Wielki Kack ? ?

07.09.1939

ul. Świętojańska 1

ul. Kasztanowa 14

Ŝywiciel Rodkiewicz Julii

? ?

inŜ.

? KL Stutthof

oficer s/s „Zagłoba” rzemieślnik murarz nauczyciel, szkoła powsz. nr 8 szyper marynarz s.s „Zagłoba”

1911

09.02.1943 s/s "Zagłoba" 26.03.1941 KL Stutthof 10.09.1939 IłŜa ? Płock 09.02.1943 s/s "Zagłoba" 08.02.1943 KL Stutthof

marynarz s/s „Paderewski”

Marian

Modohn - Łotwa Gdańsk - wyrok sądu Flensburg ? Bolechów Olechów

25.01.1945 Cekcy

2811. Robotnikowski 2812. Rodkiewicz

KL Auschwitz Gdynia KL Mauthausen ? ? KL Stutthof

? ? 10.09.1939 Gdynia

27 lat

2809. Robakowski

20.02.1943 30.09.1939 25.02.1945 09.1939 ? 07.06.1940 09.08.1944

pracownik handlu

29.09.1904

? ?

31.12.1942 Morze Karaibskie

1 rok

? ?

1908

? ? marynarz s/s „Paderewski”

31.12.1942 Morze Karaibskie

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

94 ul. Nowogrodzka 45

2824. Romankiewicz

Ansgary

2825. Romankiewicz

Tadeusz

1912

2826. Romanowski

Franciszek

1894

2827. Rompca

Leon

1910

2828. 2829. 2830. 2831. 2832. 2833. 2834. 2835. 2836. 2837. 2838. 2839. 2840.

Władysław Abram Mordka I. Genia Izydor J. Marta Leon Chana M. Cypa Perla Reszla M. Mordka Nachman

Rorot Rosen Rosenbaum Rosengarten Rosenstrauch Rosicka Rosner?Keller Rostowska Rostowska Rostowska Rostowska Rostowski Rostowski

14.01.1905 1899 1886 1907 1896

? ? 09.01.1943 KL Stutthof

ul. Jana z Kolna 6

kupiec

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

ksiądz

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

robotnik

30.04.1940 1940? 1945 1942 ? ? 01.1943 ? ? ? ? ? ?

Pribona KL Stutthof KL Auschwitz Nowy Targ KL Stutthof ? Lwów - getto Kielce Biała Podlaska? Kielce Kielce Biała Podlaska? Kielce

kupiec krawcowa urzędnik

1913 1917 1902 1915 1878 1904 1871

2841. Roszczynialski

brat Roszczynialsk iego Wiktora

? ?

2842. Roszczynialski

2 brat Roszczynialsk iego Wiktora

? ?

2843. Roszkowski

Wacław

2844. Rotbard

Leon

2845. 2846. 2847. 2848.

Paweł Kazimierz Samuel Zygm. Leon

Rother Rothert Rottenberg Rottenberg

2849. Rozbicki

? KL Majdanek kupiec, Obóz Emigracyjny 1906 10.01.1908 1913 65 lat

2850. Rozenberg 2851. Rozenberg 2852. Rozenberg

Icek-Berek Liba Hela MojŜesz

1904 1904 1904

2853. Rozental

Chaskiel M.

1903

2854. Rozepia 2855. Rozomek

Franciszek

2856. Rozumek

Andrzej

2857. RóŜycki 2858. Rubaszewski

Władysław Ignacy

2859. Rubat 2860. Rubel

16.01.1896 1896 12.01.1914 1888 1890

Jerzy

01.03.1938

cieśla kupiec urzędnik urzędnik mąŜ Zofii Rozbickiej krawiec kupiec

? ? ? ? 06.05.1940 06.05.1940

KL Pruszków ? KL Stutthof KL Stutthof

? Miłosna 1943 KL Majdanek 1945 Częstochowa ? KL Stutthof

rzemieślnik krawiec

? KL Stutthof

matka Józefa Rozepia

? ?

robotnik prac. Betoniarni Miejskiej robotnik rzemieślnik mąŜ Pelagii Rubat syn Klary i Juliusza Rubel

30.04.1940 KL Stutthof 30.04.1940 KL Stutthof 09.05.1941 Kl Stutthof 25.05.1941 KL Dachau 11.1939 KL 15.03.1941 Tarnów

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

95 2861. Rubel

Józef Marian

11.09.1934

2862. Rubel

Klara Chaja

09.03.1904

2863. Rubinki 2864. Rubinki

Manela Mojsze

1907

2865. Ruchniewicz

Stefan R.

1907

2866. Ruciński

Damazy

2-gi syn Klary i Juliusza Rubel Ŝona Juliusza Rubel

Aleksander Stanisław

2870. Rudy

Włodzimierz

2871. Rufmal

17.01.1888

drogerzysta

38 lat 11.05.1897 1912

G. Wacław Ludwik Stanisława

1920 1913 1909

2876. Runge

Jadwiga K.

1919

2877. Rupek 2878. Rupp

Stanisław Ernest

2879. Rusiecki

Bartłomiej

2880. Ruskowski 2881. Ruszkowski 2882. Ruszkowski

Józef Jan Józef

1905 1893 04.06.1905

2883. Ruszkowski

Władysław

24.02.1893

2884. Ruszyński

Bronisław

2885. Rutkowiak

Wojciech

2886. Rutkowski

Ignacy

2887. 2888. 2889. 2890.

Józef Józef Kazimierz Kazimierz

Rutkowski Rutkowski Rutkowski Rutkowski

2891. Rutkowski

Marian

2892. Rutkowski

Marian

2893. Rybak

marynarz

marynarz inŜynier pracownik Instytutu Bałtyckiego

kupiec

1890 02.03.1890 1903 49 lat

05.09.1940 KL Mauthausen 19.09.1939 Kępa Oksywska ? ? 23.03.1945 04.02.1943 01.11.1942 13.09.1939 1944

25.10.1908

1911

? bombardowanie 1943 ?

st. dozorca celny - UC w Gdyni Lista śołnierzy syn Ludwika Rufmala

10 lat

Rulewski Rulewski Rulikowski Rumińska

egzekucja - lasy piaśnickie Gdańsk 08.08.1943 więzienie Kurkowa 11.11.1939

2-gi brat Rucińskiego Walentego

2869. Rudnik

2872. 2873. 2874. 2875.

15.03.1941 Tarnów ? Niemcy ? ?

2867. Ruciński 2868. Rudnik

15.03.1941 Tarnów

Powstanie Warszawskie

08.03.1940 KL Stutthof 11.09.1939 Pierwoszyno ? ? ? KL Oranienburg 06.01.1942 ? ? KL Oranienburg KL 06.04.1942 Sachsenhausen egzekucja - lasy 11.11.1939 piaśnickie

ul. Dickmana 14

nauczyciel, szkoła powsz. nr 4

Gdynia, Kadra Foty

mat

08.02.1945 Strohdorf

steward marynarz rzemieślnik ?

20.11.1942 12.06.1942 28.05.1942 ?

03.1945 Gdynia

oficer Polskiej Marynarki Handlowej 43 lata

? KL Stutthof KL Auschwitz Gdynia

kapitan Marynarki Handlowej syn Rybak Eugenii

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

KL Dachau KL Stutthof KL Dachau ?

? ?

? ? ? ?

96 2894. Rybak

ojciec Rybaka Józefa

40 lat

2895. Rybak 2896. Rybak 2897. Rybak

Fajga Serafin Szulim

1904 1905 1884

2898. Rybicka

Urszula Katarzyna

1917

2899. Rychwalski

Wiesław

2900. 2901. 2902. 2903. 2904.

Benno Gitel Franciszek Józef Apolonia

Ryczke Ryczke Rydlewski Rydlewski Rygaszewicz

? ? ? Ludmir ? ? ? KL Stutthof

ksiąŜkowy robotnik

? ? Ŝołnierz AK ps. "Orzeł"

08.08.1928 1928 1897 1890

uczeń Ŝona Moritza

1908

02.08.1944

Powstanie Warszawskie

? ? ? ? 28.11.1939

KL Mauthausen KL Treblinka KL Auschwitz KL Auschwitz Las Szpęgawski

siostra Sylwestra Rygielskiego

2905. Rygielska

? ?

1877

kpt. Ŝ. w.

Henryk

27.12.1919

księgowy

KL Stutthof/Malmoe 15.04.1940 KL Stutthof

2908. Ryszka

Tadeusz

01.01.1911

kasjer PKP

11.11.1939

2909. Ryta

Józef

1896

pracownik PKP

11.11.1939

2910. Rzempowski

Feliks

2906. Ryncki

Władysław

2907. Rysiak

11.04.1917

marynarz

2912. Rzepka 39 lat

2914. Rzepliński

Józef

Os. Kolejowa 3

2915. Rzepnikowski

Bronisław

25.06.1920

2916. Rzepny

Józef

14.05.1905

2917. Rzeppa

Zygmunt

1935-1936

2919. Rzyski

Sylwester

2920. Sadecki 2921. Sadecki

Eugeniusz Roman

Jan

2924. Sadowski

Michał

1909

24.10.1897

ul. Chylońska 132

egzekucja - lasy piaśnickie

16.05.1940 KL Stutthof

stolarz – ułan 26 pułku ułanów w Baranowiczac h

2923. Sadownik

? ?

robotnik rzemieślnik stolarz

leśniczy

2922. Sadok

? ?

11.11.1939

2918. Rzerzycha

15 lat 16 lat

? ?

policjant

dziecko

25.12.1911 ul. Łowicka 53

egzekucja - lasy piaśnickie

egzekucja - lasy piaśnickie Gdańsk - Nowy 29.12.1939 Port

matka Anny Rzepki brat Anny Rzepki Ŝywiciel Anny Rzepki

2911. Rzepka

2913. Rzepka

19.05.1945

uczeń siostra Kazimierza Sadoka marynarz Polskiej Marynarki Handlowej→Li sta śołnierzy pracownik portu

13.04.1940 KL Stutthof Gdynia-szpital ZSM egzekucja - lasy 11.11.1939 piaśnickie

12.09.1939

? ?

? ? ? ? ? ?

12.09.1939 Gdynia-Oksywie

25.04.1940 KL Stutthof

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

97 2925. Salewski

Jerzy

2926. Salicki

Zenon

2927. Samborski

Stanisław

2928. Samitowski

Albin

2929. Samson

Klemens

słuchacz Państwowej Szkoły Morskiej właściciel "Apteki Centralnej", oficer rez. robotnik asystent maszynowy

19.04.1895 1897

Edmund

2932. Sas Hoszowski

Zbigniew

mąŜ Sandowskiej Teofili kierowca uczeń Gimnazjum Towarzystwa Szkół Średnich nr 803

1.03.1917

2933. Sas-Hoszowska 2934. Sass (Sas)

Leon

06.09.1939 ŁomŜa 20.11.1939 Gdańsk ? ? Gdynia1945 Leszczynki wybuch miny

2930. Sandowski 2931. Sarnowski

? ?

1912

2935. Sawańczuk

1939 ? 19.05.1940 KL Stutthof

1944

Powstanie Warszawskie

1944

Powstanie Warszawskie

syn Jana i Franciszki

? ?

ojciec Michała Sawańczuka

? ? egzekucja - lasy piaśnickie

2936. Sawicki

Aleksander

2937. Sawicki

Kazimierz

2938. Sawicki

Leon

2939. Sądecki

Wacław

14.07.1893

rzemieślnik szewc

? ?

2940. Sedlaczek

Zofia

18.04.1893

rzemieślnik krawcowa

Gdańsk 30.07.42 więzienie Kurkowa

2941. Scecewicz

21.07.1911 ul. 1898 Wielkopolska 26

6 lat

2942. Schab

Jerzy

1913

2943. Schachner

Lech R.

1913

2944. 2945. 2946. 2947. 2948.

Alicja Elzbieta Henryk Regina Genia

1924 1922 1898 1899 1910

2949. Schäffner

Józef

1907

2950. Scharfing 2951. Schefke 2952. Schiff

Sara Franciszek Izaak

1906 1912 1908

Schächter Schächter Schächter Schächter Schaffer

kupiec

11.11.1939

robotnik

05.12.1940 KL Stutthof

rzemieślnik malarz

13.08.1941 KL Auschwitz

syn Filipa Scecewicza ul. Warszawska urzędnik 44 urzędnik Komisariatu Rządu uczennica uczennica dr med.

marynarz m/s „Warszawa”

? ? 09.1939 Gdańsk 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1941 1941 1941 1941 1941-1944

Drohiczyn Drohiczyn Drohiczyn Drohiczyn Stanisławów

26.12.1941

Morze Śródziemne

? ZSRR 09.03.1945 na morzu 1942-1943 Rzeszów

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

98 brat Schilbacha Michała 2 brat Schilbacha Michała 3 brat Schilbacha Michała bratowa Schilbacha Michała

2953. Schilbach

2954. Schilbach

2955. Schilbach

2956. Schilbach 2957. Schiller

2959. Schläger 2960. Schleifer 2961. Schleifer

Pola Efroim Hersz Beniamin Benno Irena

2962. Schleifer

Marcus

2963. Schlinger

Franciszek

2964. 2965. 2966. 2967.

Apolinary Gizela Lili Sara

2958. Schindler

Schmalhofer Schmidmeier Schmidmeier Schmidmeier

2968. Schmidt 2969. Schneiderowa 2970. Schöngborg 2971. Schor

? ?

? ?

? ?

? ?

1904

? Stryj

1896

kupiec

1899 1899 1922

lek. med. kier. wędzarni

1895

? KL Stutthof 1942 KL BełŜec ? KL Stutthof 1944 Lwów

rzemieślnik malarz

? KL Stutthof 11.11.1939

1894 1928 1934 1907

kupiec

st. mechanik s/s "Wigry”

Brunin

? ? ? ?

egzekucja - lasy piaśnickie ? ? ? ?

15.01.1942 s/s ,,Wigry"

1906

? ? 1939 ? 1940-1944 Lwów - getto

2972. Schor

Regina Maryla

1919

1940-1944 Lwów - getto

2973. Schreiber 2974. Schroeiber

Cyla Curtla Mendel

1902 1896

1940-1944 KL Majdanek 1940-1944 KL Majdanek

2975. Schubert

Schaje

1915

2976. Schulz

Adam August

28.11.1897

2977. Schulz 2978. Schulz 2979. Schwarz

Konstanty Krystian Dresla

1892 1912

2980. Schwarz

Kazimierz

1907

2981. Schwarz 2982. Scibek

Salomon Władysław

2983. Seiffert

Stanisław

1894

urzędnik PKP

2984. 2985. 2986. 2987.

Natali

1912

kupiec

Mosze Leon

1924

Sekel Sekowski Selikowicz Selke

2988. Selle

Józef Bernard

rzemieślnik krawiec pracownik PKP zawiadowca stacji Gdynia - Chylonia

? KL Stutthof

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 11.02.1943 KL Stutthof ? ? sędzia Sądu Grodzkiego

1912 30.08.1919

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? Sanol 09.10.1940 KL Stutthof 11.11.1939 ? ? 1942? ?

ojciec Zofii Selle PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

egzekucja - lasy piaśnickie KL Stutthof ? Kartuzy ?

? ?

99 matka Sempolowicz Weroniki

2989. Sempolowicz 2990. 2991. 2992. 2993.

Semrau Senator Senkbeil Senkowski

Genowefa Mindla Franciszek

1898 1897 1903 ul. Morska 148

2994. Sentkowska

1 rok

2995. Sentkowska

2 lata

2996. Senycia

córka Sentkowskieg o Władysława córka Sentkowskieg o Władysława

2998. Serbinowicz

Albin

1902

2999. Serdakowski

Konstanty

1906

3000. Serek 3001. Serkodowski

Franciszek

1912

3002. Sewera

Konstanty

07.10.1921

3003. Sędecki

Wacław

3004. Sękiewicz 3005. Siarkowski 3006. Siciorek

Maurycy W. Alfons Józef

3007. Sieczka

Michał

1902 ul. Morska 29

3008. Siedlecki 3009. Siedlewska

Helena

1916

3010. Sieja

Ignacy

3011. Siek

Józef

3012. Sielawski

Józef

3013. Sielke 3014. Siemiński

Leon Adolf

3015. Sienkiewicz

Antoni

3016. Sienkiewicz

Marian

3017. Sienkiewicz

Wacław

3018. Sieracki

Jan

3019. Sieradzki

1893 1889 11.07.1921 1898

07.04.1905

? ? s/s 20.08.1941 "Częstochowa" Morze Północne

urzędnik córka Serek Bogdana rzemieślnik tech. elektr.

? ?

11.09.1939 Kępa Oksywska 07.10.1942 Kielce - więzienie ? ? ? ? 06.05.1940 KL Stutthof

rzemieślnik szewc ksiądz robotnik robotnik

25.06.1942 KL Stutthof 16.12.1939 Września 02.08.1940 Kl Stutthof ? KL Mauthausen 1944

1901 56 lat

Powstanie Warszawskie

? KL Mauthausen ? ? egzekucja - lasy piaśnickie

przedsiębiorca

11.11.1939

robotnik port.

26.03.1940 KL Stutthof 11.11.1939

handlarz Ŝywiciel Koniecznej Katarzyny

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 21.10.1939 Las Szpęgawski ? ? 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

policjant

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

robotnik

14.01.1941 KL Stutthof

syn Czesława

08-09.1944

1897

urzędnik

1904

bosman

? KL Majdanek 1939 ? 01.09.1939 Gdynia-Oksywie

03.02.1910 20 lat

Czesław Stanisław Witold

st. mechanik okrętowy→Lis ta śołnierzy

Las Szpęgawski KL Treblinka ? ?

? ?

ojciec Zofii Serbinowicz

2997. Serbinowicz

3020. Sieradzki 3021. Sieradzki 3022. Sierko

29.11.1939 1942 ? 1939

III oficer s/s „Częstochowa”

Bohdan

? ?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

Powstanie Warszawskie

100 3023. Sierkodowski 3024. Siewert

Franciszek Franciszek

1912 1908 Wielki Kack

3025. Sikora

Ksawery

1905

Gdynia Grabówek

3027. Sikorski Sikorski Silbiger Silbiger Silbiger Silk

Władysław Abraham Fruma MojŜesz Józef

3033. Simon

Kazimierz

3034. Singer

Edmund

1915 1887 1892 1913 1905 ul. Witomińska 25

Piotr

3038. Skarbek

Franciszek

3039. SkarŜyński

Andrzej

3040. SkarŜyński

Tadeusz

3041. SkarŜyński

Zbigniew

3042. Skelnik

Franciszek

1907 05.05.1907

10.04.1886

1895

rybak

3043. Skiba 3044. Skiba

33 lata

Skierka Skowron Skowronek Skowronek Skowronek

Brunon Jan Chawa Froim Irena

1907 ObłuŜe 06.12.1914 1888 1884 1917

3050. Skowroński

Stanisław

12.10.1895

3051. 3052. 3053. 3054.

Jan J. Franciszek Zygmunt

26.10.1903 06.03.1893 1889 1914

Władysław

14.08.1913

Skrybiec Skrzybkowski Skrzypczak Skrzypczak

3055. Skrzypek

30.04.1945 KL Oranienburg ? ? ? ? 1940 1942 1942 ? ?

? Lubaczów Lubaczów Lubaczów KL Stutthof

09.1939 ? 26.04.1940 KL Stutthof

brat Sipurzyńskieg o Bolesława mąŜ Stanisławy kowal rzemieślnik dekarz radiotelegrafis ta ? „Cieszyn” dyrektor teatru Towarzystwa Miłośników Sceny Polskiej w Gdyni uczeń Gimnazjum TSŚ nr 803

3036. Sitek 3037. Siwa

robotnik nauczyciel, szkoła powsz. nr 3

1908

3035. Sipurzyński

3045. 3046. 3047. 3048. 3049.

ślusarz

? KL Stutthof ? ?

matka Mieczysława Sikorowicza syn Bronisława

3026. Sikorowicz

3028. 3029. 3030. 3031. 3032.

rzemieślnik

brat Franciszka Skiby brat Skiby Józefa robotnik robotnik

rzemieślnik piekarz robotnik robotnik urzędnik

ul. rzemieślnik Sosnowiecka 34 koszykarz

? ? ? ? 20.03.1945 Gdynia-Orłowo 01.08.1942 KL Stutthof 17.04(05?).1 Londyn 941

02.04.1944

Radom więzienie

? ? 1942

Starogard Gdański

? KL Stutthof ? ? 31.12.1941 01.07.1942 1943 1942 1942

? KL Stutthof KL Auschwitz Warszawa - getto Warszawa - getto

25.05.1940 KL Stutthof 07.05.1940 ? ? 21.07.1942

KL Stutthof ? KL Stutthof KL Stutthof

10.05.1945 Gifhorn

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

101 Jan

księgowy

egzekucja - lasy 11.11.1939 piaśnickie

3057. Skrzypiński

Józef Marceli

1903

prac. Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej

11.11.1939

3058. Skrzypkowski

Jan

1893

3056. Skrzypiński

3059. Skubiszewski

Jan G.

3060. Skup

Witold

14.04.1940 KL Stutthof urzędnik Komisariatu Rządu pracownik Państwowego Instytutu Meteorologicz nego Ŝona Lucjana Skupienia naczelnik Komisariatu Rządu dziecko Lucjana Skupienia dziecko Lucjana Skupienia dziecko Lucjana Skupienia dziecko Lucjana Skupienia dziecko Lucjana Skupienia dziecko Lucjana Skupienia marynarz ślusarz, szofer pracownik umysłowy rolnik

1893

3061. Skupiniowa 3062. Skupień

Lucjan

egzekucja - lasy piaśnickie

1898

3063. Skupień

3064. Skupień

3065. Skupień

3066. Skupień

3067. Skupień

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ?

1943-1945

Gdynia - nalot lotniczy

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1943-1945

Gdynia - nalot lotniczy

1943-1945

Gdynia - nalot lotniczy

1943-1945

Gdynia - nalot lotniczy

1943-1945

Gdynia - nalot lotniczy

1943-1945

Gdynia - nalot lotniczy

3068. Skupna

Maria

3069. Skurzyński 3070. Skurzyński

Antoni Bolesław

3071. Skwarczyński

Józef

3072. Skwarczyński

Zygmunt

3073. Skwiercz

Stefan

3074. Slachelski

Jan

3075. Sliwecki

Władysław (08)

1908

17.10.1939 Las Szpęgawski

3076. Slowaticki

Chanach

1880

? ParyŜ

3077. Słombiowski 3078. Słomczyński 3079. Słomicki 3080. Słomiński

1910 1906

1914 ul. Starowiejska 37 04.12.1919

64 lata Piotr Jan

22.07.1896 25.06.1917

? Gdynia 17.04.1941 ? 27.03.1945 Gdynia ? ? 03.05.1940 KL Stutthof 1945

robotnik

29.10.1942 KL Stutthof

Ŝywiciel Słombiowskie go Jana robotnik robotnik syn Słomińskiej Julianny

KL BergenBelsen

? ? 16.03.1940 KL Stutthof 16.05.1940 KL Stutthof 16.05.1940 KL Stutthof

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

102 2 syn Słomińskiej Julianny

3081. Słomiński 3082. Słomiński 3083. Słomiński

Feliks Jan

1905 1904

3084. Słomiński

Jan

1917

3085. Słomiński

Wojciech

1915

3086. Słomnicki

Kazimierz

3087. Słowik

Paweł

1857

3088. Słowik

Roman

1894

3089. Słowikowski

Edward

26.05.1913

3090. Słowikowski

Edward

1903

3091. Słowiński 3092. Słupski

Józef Maksymilian

3093. Słupski

Zygfryd

3094. SłuŜewska

Aniela

3095. Smalko

Metody

3096. Smardzewski

Gerhard

robotnik rzemieślnik malarz robotnik

1945 Elbląg 07.03.1945 Gdynia ? ? Gdynia - szpital ZSM 1939 ?

19.09.1939

11.11.1939 ogrodnik rolnik – Ŝołnierz (oddz. łączności) rzemieślnik drukarz

06.02.1896 1908

robotnik kupiec podchorąŜy 64 pp pomoc domowa

13.11.1913

1911

Osada 4 Kolej 8 m.5

3098. Smeja 3099. Smeja

Jan

24.10.1919

3100. Smerd

Władysław

15.06.1912

3101. Smoleń

Stefan

3102. Smoleń

Władysław

3103. Smolińska

Marianna

13.03.1943 KL Auschwitz 12.09.1939 ? 11.01.1945 Toruń 04.03.1940 KL Stutthof 03.05.1944 ? ? Kutno/Łowicz 15.05.1941 KL Stutthof

ul. Gdańska 418

ul. 17.06.1879 Świętojańska 118

1944 ? syn Smeja Józefa córka Smeja Józefa rzemieślnik piekarz marynarz s/s „Lech" kupiec dr. kupiec, wiceprezes Izby PrzemysłowoHandlowej

? KL Stutthof ? ? 29.02.1940 KL Stutthof 17.09.1939 Tamiza - Anglia ? ?

11.11.1939

3104. Smoliński Jan Leon Stanisław

3108. Smorawski

Nikodem

3109. Snarski

Kazimierz

3110. Sobacki

Marian

3111. Sobański

Kazimierz T.

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? brat Smolińskiej Apolonii

3105. Smoliński 3106. Smoliński 3107. Smoliński

egzekucja - lasy piaśnickie

16.11.1941 ?

3097. Smeja

3112. Sobczak

27.03.1945 bombardowanie

1912 1909 1908

urzędnik stoczniowiec

? ? ? ? 12.08.1942 KL Dachau 13.06.1943 KL Stutthof

Nowe Oksywie, 14.05.1907 ul. Bosmańska 31

2 MPS – 3 kompania

ul. Witomińska 11.01.1902 25

prac. szkoły powsz. nr 3

02.08.1941 KL Mauthausen

ul. Techniczna 7

I oficer, pilot portowy

11.11.1939

? ? ? ?

1903

syn Marii Sobczakowej

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

egzekucja - lasy piaśnickie

? Warszawa

103 3113. Sobczak

52 lata

3114. Sobesto 3115. Sobierański 3116. Sobis 3117. Sobolewska

Mieczysław

3118. Sobolewski

Mieczysław

3119. Sobótka 3120. Socha 3121. Sojka

Aleksander Alojzy Antoni

Maria

01.01.1920

ojciec Janiny Sobesto

? ?

1893 nauczyciel 25.05.1908 1899 1883

robotnik nauczyciel

Jan

3123. Sokołowski

Kazimierz

3124. Sokołowski

Mieczysław

3125. Sokołowski

Teofil

17.04.1917

3126. Solwa

Stanisław Kazimierz

09.02.1920

3127. Soliński

Alojzy

3128. Sołtysik

Kazimierz Józef

3129. Sommer 3130. Sondy 3131. Sonntag

Natan Wojciech Franciszek

1904 21.04.1890 02.02.1921

3132. Sosiński

Jan

ul. 01.11.1903 Wielkopolska 183a

ul. Słupecka 9 m.11

1893

Stanisław

3134. Sowa

? ?

rolnik harcerz

3122. Sokolek

3133. Sosnowski

Ŝywiciel Marii Sobczakowej

24 lata

technik Urząd Pocztowo Telekomunika cyjny marynarz s/s „Ringstad” (norw.). nauczyciel Szkoły Handlu Morskiego i Techniki Portowej→List a śołnierzy rzemieślnik rzeźnik kupiec

ul. Wrocławska 86

marynarz s/s „Zagłoba dyrektor Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku

24.01.1942 ?

12.09.1939

Gdynia Oksywie

11.1940 KL Stutthof 16.04.1940 KL Stutthof 09.02.1943 s/s "Zagłoba"

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

robotnik mleczarz

18.05.1940 KL Stutthof

słuchacz Państwowej Szkoły Morskiej córka Sowy Franciszka

? ?

? ? 1945 ?

3136. Sowiński

Walenty Józef

3137. Speichert

Wiesław

3139. Sperber

? KL Auschwitz

1944 KL Chełmno 22.04.1940 KL Stutthof 19.05.1940 KL Stutthof

3135. Sowiński

3138. Sperber

24.08.1942 KL Stutthof ? Gdynia-ObłuŜe 19.08.1945 Mława Gdynia 09.1939 Oksywie 11.01.1941 KL Stutthof 1944 ? 11.02.1945 Eilau

Józef Chaskel Szarlotta

1884

1896

ślusarz

1945 ?

sędzia Sądu Grodzkiego

? KL Gross Rosen

przemysłowiec

? KL Stutthof 1941-1944 Lwów - getto

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

104 3140. Spfojpis

Stefan

3141. Spikowski

Marian

09.1939 Gdynia 1907

ul. Śląska 51 m. 53 bl. I

urzędnik

? ?

3142. Sprada

? ? syn Spretke Antoniego brat Zofii Sprung mąŜ Zofii Sprung

3143. Spretke 3144. Sprung 3145. Sprung

46 lat

? ? ? ? ? ?

3146. Spychalski

Stefan

ul. 1898 Nowodworskieg o 29

3147. Spychała

Adam

1907

1942

3148. Spyrłakówna

Alicja

1924

1942 KL

3149. Sroka

Ludwik

1889

3150. Sroka

Ludwik

23.08.1884

3151. Sroka 3152. Sroka

Marjan Stanisław

3153. Stach

Józef

3154. Stachowiak 3155. Stachowiak

Bronisław

3158. Stachura

Tadeusz

3159. Stachurka

Andrzej

3160. Stachurski

Stanisław

3165. Stanclik

rzemieślnik stolarz

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.11.1939

? ?

ul. InŜynierska 15

? ? ? ? 15.01.1942 s/s "Wigry"

marynarz s/s „Zagłoba”

09.02.1943 s/s ,,Zagłoba"

architekt

Warszawa 13.01.1943 Pawiak (więzienie)

syn Stalińskiego Jana Jan

1909

Juliusz

3166. Stangel

10 lat

3167. Stangel

5 lat

? ?

robotnik

31.10.1944

Koleczkowo k. Gdyni

matka Ludwiki Stamborskiej

18.02.1945

Lipinki powiat Świecie

1910

Zbigniew

egzekucja - lasy piaśnickie

21.12.1944 Holandia mąŜ Stachowskiej Heleny zawodowy wojskowy marynarz s/s „Wigry”

19.03.1915

3163. Stamborska 3164. Stampor

egzekucja - lasy piaśnickie

1913

3161. Staliński 3162. Stalkowski

11.11.1939

kupiec właściciel sklepu papierniczego "Janusz" córka Stachowiak Marty

1910

27.03.1909

Mostów k. Częstochowy

?.11.15. KL Stutthof ? KL Stutthof

3156. Stachowski 3157. Stachowski

Gdańsk - Nowy Port

rybak

24 lata 21 lat

16lat Jan

11.1939

20.08.1942 KL Stutthof uczeń Gimnazjum TSŚ nr 803 syn Teofila Stangla syn Teofila Stangla

? ? 1943 ? 1943 ?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

105 Staniszewska 3168. Kielska

? ? syn Staniszewskie go Leona mąŜ Stankiewicz Joanny

3169. Staniszewski

3170. Stankiewicz 3171. Stankiewicz

Gizela

3172. Stankiewicz

Ludgarda

3173. Stankiewicz

Mamert

3174. Stankowski 3175. Stankowski 3176. Stańczyk

Augustyn Ignacy Stanisław

kpt. m/s „Piłsudski” robotnik robotnik

1903 1891 10.06.191

? ? 08.1944

Powstanie Warszawskie

1944

Powstanie Warszawskie

26.11.1939 m/s "Piłsudski" 05.10.1944 KL Stutthof 12.1939 Gdynia 26.10.1942 KL Stutthof

mąŜ Joanny Stańczyk

3177. Stańczyk 3178. Stark

Ignacy

3179. Stark

Jan

3180. Starzebka 3181. Stasiak 3182. Stasiewski

? ?

Adam Franciszek

1891 Wielki Kack

20.12.1895 1914 ul. Olchowa 5

3183. Staskowiak

3184. Staszak

Feliks

3185. Staszak

Stanisława

pracownik PKP

12.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

nauczyciel

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

robotnik

1943 ? 31.12.1941 KL Stutthof 08.06.1940 KL Stutthof

córka Staskowiak Pelagii

? ?

czł. Polskiego Związku Zachodniego

? Działdowo ? ?

zakonnica ( Urszulanka )

3186. Staszewska

Klemensa

3187. Staszewski

Franciszek

3188. Staśkiewicz

Marian

1905

3189. Stauer

Frania

1898

3190. Stawska

Kazimiera

3191. Stąpor

Juliusz

3192. Stąszewski

? ?

23.09.1914

rzemieślnik kowal

27.07.1943 KL Auschwitz KL Stutthof 08.06.1940 podobóz Wisłoujście roboty ? przymusowe Pomiechówek 1943 Kraków 11.11.1939

10.04.1910 58 lat

3193. Stecki

Tadeusz

3194. Steczowicz

Michał

18.11.1903 ul. Gdańska

3195. Stefaniak

Stanisław

08.05.1910

3196. Stefanowski 3197. Steiger 3198. Steiger

Wacław Henryk Salomon

1928 1922 1891

egzekucja - lasy piaśnickie

20.08.1942 KL Stutthof ojciec Stąszewskiego Teodora kpt. Ŝ. w. palacz okrętowy ksiądz proboszcz ?

? ? ?/40 ? 07.06.1940 Gdynia-Oksywie 29.06.1942 KL Dachau 11.04.1945 ? - wybuch miny 1939 Gdańsk? 1939 Gdańsk?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

106 3199. Stelmaszczyk

Bogumił Andrzej

07.11.1926

3200. Stempień

43 lata

3201. Stenke

34 lata

Ŝołnierz AK ps. "Boguś" mąŜ Anny Stempień Ŝywiciel Jana Stenke

? ? ? ?

3202. Stephan

Klara

3203. Stepień

Julia

?/43 ? (Wielkanoc)

3204. Stepień

Marian

?/43 ? (Wielkanoc)

3205. Stepkowski

Stanisław

3206. 3207. 3208. 3209. 3210.

Estera Jochewet Mosze Anna Fajga

1908

3211. Sternbach

Feiga

1908

3212. Sternbach 3213. Sternfeld 3214. Sternfeld

Lutek Louis Sally

1936 1876 1879

3215. Stępień

Julia

?/43 ? (Wielkanoc)

3216. Stępień

Marian

?/43 ? (Wielkanoc)

3217. Stępień

Stanisław

?/43 ? (Wielkanoc)

3218. Stępień

Władysław

?/43 ? (Wielkanoc)

3219. Stiebal

Jan Bolesław

3220. Stiebal

Józef

Stern Stern Stern Ster?ersel Sternbach

1905

Powstanie 17.08.1944 Warszawskie

04.08.1943 KL Auschwitz

junga na s/s „Flandria” 1897 1929 1927

ul. Oficerska 8 27.01.1886 Gdynia Orłowo

18.01.1940 ? ? ? ? 1943 ?

wł. nieruchomośc i

kupiec

? ? ? Stanisławów Drohobycz

05.09.1942 Drohobycz ? Drohobycz 01.1944 Teresin - getto 30.09.1939 Gdynia-Redłowo

emerytowany porucznik WP

? ? ? ?

3221. Stobiński

Władysław

1909

3222. Stockhammer

Salomon

1890

3223. Stodolski

Jakub

1908

3224. Stojak 3225. Stojek 3226. Stojkowski

Władysław Władysław Antoni

1900

3227. Stolarz

Piotr

pracownik Urzędu PocztowoTelekomunika cyjnego

28.03.1942 KL Auschwitz

robotnik

? Warszawa KL Stutthof 1945 Werder ? KL Auschwitz ? ? 22.09.1939 Las Szpęgawski

1907 urzędnik pracownik banku

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? ?

107 syn Stoltmann Heleny Ŝywiciel Stoltmann Heleny rzemieślnik

3228. Stoltmann

3229. Stoltmann

39 lat

3230. Stolz 3231. Stołych 3232. Stopa

Jan Olgierd Damian

3233. Storch 3234. 3235. 3236. 3237. 3238. 3239. 3240. 3241. 3242. 3243. 3244.

Stramer Stramirska Stramirski Stramirski Straszak Strei?usser Striegler Strocka Strocki Stroh Stroh

? ?

10.12.1943

24.06.1942 KL Auschwitz 30.04.1943 ? ? ?

Szymon (Simon)

1902

1940 Katyń (ZSRR)

Chana

1904

Antoni Markus Regina Maria Jan Chana

1892

? ?

1892 1891

1941 15.09.1939 15.09.1939 15.09.1939 20.06.1942 ? 15.10.1939 06.09.1939 ? 1941-1945 1941-1945

1941-1945 Złoczów

1932 1934 01.06.1908 1912 1901 ul. Witomińska 1888 nauczyciel

Gdynia? Gdynia Gdynia Gdynia KL Stutthof Stanisławów Włocławek Gdynia ? Złoczów Złoczów

3245. Stroh

Samuel (Salek)

1920

3246. Strokowska

Natalia F.

1892

3247. Strokowski

Jacek

3248. Strokowski

Stefan

3249. Stryjski 3250. Strzelczyk

Emil Leon

3251. Strzelczyński

Stanisław

1889

3252. StrzyŜewska 3253. StrzyŜewski 3254. StrzyŜewski

Monika Jan Jan

1894 1929 1890

3255. Studniak

Andrzej

1900

3256. Studzińska 3257. Stycki 3258. Stycki

Waleria Aaron Mojsze

1921 1910

3259. Suchodolski

Jan

1897

uczeń ślusarski

01.09.1939 ?

3260. Suchodolski

Jan

1897

kupiec

11.11.1939

3261. Suchodomski 3262. Suchowski

Stanisław Franciszek

Ŝołnierz przedsiębiorca

04.09.1939 Gdynia-Kolibki 13.04.1940 KL Stutthof

3263. Sudy

Karol

zakonnik (Jezuita )

14.11.1939

3264. 3265. 3266. 3267.

Cecylia Michał Mieczysław Stefan

Suligowska Suligowski Suligowski Suligowski

55 lat 08.12.1909 1896

Orłowo, ul. Techniczna 13

inŜynier

handlowiec robotnik portowy

pielęgniarka

05.09.1911 23.06.1879 1908

Warszawa 1944 Pawiak (więzienie) Warszawa 1944 Pawiak (więzienie) Warszawa 1944 Pawiak (więzienie) 10.03.1945 rej. Gdańska 30.03.1940 KL Stutthof ? ? 10.04.1945 Gdynia 10.04.1945 Gdynia 10.04.1945 Gdynia roboty ? przymusowe 13.09.1939 Babi Dół 1941-1943 KL Majdanek 1941-1943 KL Majdanek

1940 1940 ?/40 ?/40

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

egzekucja - lasy piaśnickie

egzekucja - lasy piaśnickie ? ? ? ?

108 uczeń gimnazjum nr 803 Towarzystwa Szkół Średnich palacz artysta plastyk

1920

Stanisław

3269. Susik

Franciszek

3270. Suske

Maksymilian

3271. Suski

Stanisław

1902

3272. Suski

Zygmunt K.

1911

3273. Sychta 3274. Syldatk

Jan Jan

1914 1902

robotnik

08.05.1943 KL Stutthof 06.07.1943 Gdynia

3275. Symenko

Tomasz

1889

kupiec

11.11.1939

3276. Synak

Jan

13.09.1939 ?

3277. Sypniewski

Marian

3278. Sywula

Marian

→Lista śołnierzy pracownik P.K.P. st. mechanik okrętowy syn Szablińskiego Stanisława

25.02.1897

21.07.1910 1986

3279. Szabliński 3280. Szabliński 3281. Szabot

Stanisław Stefan

3282. Szachta

Franciszek

3283. Szafrański

Teodor

3284. Szajbe

Eliasz

3285. Szalbiers

Józef

3286. Szaładziński

Wincenty

3287. Szałwiński 3288. Szamczak

Roman

3289. Szaniawski

Włodzimierz

1887

3290. Szapiro 3291. Szapownik 3292. Szapszewicz

Emanuel Sz. Beniamin Icek

1900 1917 1912

3293. Szarmach

1892 12.12.1912

09.11.1879

1887

24.08.1942 KL Stutthof 1939 ? 19.09.1939 ?

ul. Morska 29 m. 25

ObłuŜe kolonia nr 131

kupiec

magazynier rzemieślnik rzeźnik rzemieślnik tech. elektryk

1903 14.03.1910

03.05.1945

statek-więzienie "Cap Arcona”

3268. Sułkowski

11.1939 Bydgoszcz

egzekucja - lasy piaśnickie

? KL 10.09.1939 Rewa ? ? 30.09.1944 ? 05.05.1940 KL Stutthof ? ? 11.05.1941 KL Stutthof 12.10.1944 KL Schlieben

mechanik samochodowy pracownik PKP

06.01.1942 KL Stutthof 15.12.1943 KL Stutthof ? ? ? ?

39 lat

3294. Szarmach

Franciszek

3295. Szarmak

Leon

3296. Szarmak 3297. Szarmański

Leon Jan

1905

3298. Szawernowski

Włodzimierz

1872

3299. Szczeblewski 3300. Szczepaniak

Stanisław Aleksander

inŜ., Wicekomisarz Rządu kupiec robotnik Ŝywiciel Szarmach Heleny urzędnik

11.11.1939

? KL Stutthof 1941-1945 Dubno ? KL Stutthof ? ? ? ? 11.11.1939

1898

rzeźnik inŜ. pracownik Urzędu Morskiego

egzekucja - lasy piaśnickie

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? ? ? 1944 ?

ślusarz

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? ? ? ?

109 3301. Szczepaniak

Florian

1908

3302. Szczepaniak

Jan

1902

3303. Szczepanowski

Stefan

? ?

pracownik Urzędu Morskiego syn Zofii Szczepańczyk

3304. Szczepańczyk 3305. Szczepańczyk 3306. Szczepańska

? ?

Agnieszka

? ? ul. Warszawska zboŜowiec 1911 70

Franciszek

3308. Szczepański 3309. Szczepański

Franciszek Ignacy

3310. Szczepański

Ludwik

3311. Szczepański 3312. Szczepański

Witold Władysław

3313. Szczerbiński

Kazimierz Stanisław

28.12.1898

3314. Szczęsny

Zbigniew

25.01.1913 ul. Portowa 15

3315. Szczotkowski 3316. Szczudrowska

Zdzisław Ludwika

04.03.1916

3317. Szczuraszek

Marian

1896

3318. Szczygielski

Józef

1891

3319. Szczygieł

Bronisław

Alfons

ul. Morska 83 1903 1911

1886

3323. Szefer (Schäffer)

Jan

1909

Alfred

3326. Szelągowski

Tadeusz

3327. Szelejewski 3328. Szelke (Schelke)

Franciszek Brunon

nauczyciel profesor Państwowej Szkoły Morskiej robotnik

major WP pracownik GAL→Lista śołnierzy urzędnik

urzędnik PKP pracownik PKP rzemieślnik ślusarz

KL Stutthof ? ? ? ?

? KL Auschwitz 21.03.1945 KL Stutthof 15.05.1940

Kozia Góra (ZSRR)

11.09.1939 ŁęŜyce 02.03.1940 KL Stutthof ? ? 01.11.1939 Gniew 01.09.1939

Gdynia-Wielki Kack

27.08.1940 KL Stutthof roboty przymusowe ? Pucbach Lintbusch 09.1939 ? 1942 KL Treblinka

ul. Chylońska 159 m.7

1914 Gdynia

1911 1912

? ?

czł. Polskiego Związku Zachodniego I oficer Polskiej Marynarki Handlowej

Margo

3325. Szeląg

ul.Słowackiego 18

1925

3322. Szedrowicz

Tadeusz

ul. Mikołaja Reja 13

09.01.1911

Kazimierz

3324. Szefer

21.03.1945

1891

3321. Szczypiorski

3329. Szelonka

? ?

mąŜ Zofii Szczepańczyk

46 lat

3307. Szczepański

3320. Szczypior

egzekucja - lasy piaśnickie Warszawa 1940 Pawiak (więzienie)

11.11.1939

malarz Podporucznik 8 Pułku Ułanów słuchacz Państwowej Szkoły Morskiej bosman MU, kontrwywiad robotnik

?

?

12.02.1941 Katyń (ZSRR)

? ?

16.11.1941 Gdańsk 12.08.1941 Koszkowo 05.01.1945 Niemcy

brat Bernarda Szelonka

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? ?

110 3330. Szemiot

Marja Waleria

1901

3331. Szenkin

Helena

05.06.1024

3332. Szepański 3333. Szept

Józef Alter

? ? Gdańsk 10.11.1944 skazany na śmierć 14.10.1942 KL Stutthof 1942 Poznań

1910 1908 oficer Marynarki Wojennej kupiec

3334. Szerko 3335. Szeskin

Abram

1897

3336. Szewczuk

Włodzimierz

3337. Szewczyk

Jan Stanisław

3338. Szędzielarz 3339. Szkodowska

Ryszard Łucja

1906 1900

3340. Szkodowski

Franciszek

1912

3341. Szkodziński

Aleksander

04.06.1911

3342. Szkolnik 3343. Szkolnik 3344. Szkolnik

Isaj Necha Szendla

3345. Szkubnia

Jan

3346. Szlamowicz 3347. Szliferstein 3348. Szliferstein

Rywin Izaak Sara

III mechanik na s/s "Paderewski" 06.03,1910

? ? 1942 Ponary s/s 30.12.1942 "Paderewski"/Mo rze Karaibskie 13.09.1939 Kosakowo 28.12.1942 KL Stutthof ? ?

rzemieślnik – elektromecha nik

1945 KL Stutthof Gdańsk - Nowy Port 1941-1945 Kowel 1941-1945 Kowel 1942 KL Treblinka

06.01.1940

1911 1912 1887 bosman Marynarki Wojennej

15.12.1906 1915 1901 1913

09.05.1945 ? 1942 Grabów 1940-1943 Warszawa - getto 1940-1943 Warszawa - getto

ul. Dykmana 15

Urzędnik Urzędu PocztowoTelekomunika cyjnego

Franciszek

26.01.1902

3350. Szloch

Franciszek

1909

26.06.1940 KL Stutthof

3351. Szluger

Franciszek

1902

11.11.1939

3352. Szłapka

Leon

1906

3353. Szmagliński

Franciszek

1901 ObłuŜe

3354. Szmaj 3355. Szmańda 3356. Szmańda

3357. Szmańda

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

3349. Szlinger

egzekucja - lasy piaśnickie

19.07.1942 Wejherowo mąŜ Małgorzaty brat Stefana Szmaja brat Szmańdy Teodora 2 brat Szmańdy Teodora 3 brat Szmańdy Teodora

28.03.1945 ?

3358. Szmidt

? ? ? ? ? ?

? ? ? ?

3359. Szmidt

Mieczysław

1907

3360. Szmulewicz

Chawa

1887

prac. Urzędu PocztowoTelekomunika cyjnego

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? KL Auschwitz

? ?

111 3361. Szmulewicz

Herszek-B.

1891

3362. Szmulewicz

Hinda-R.

1990

3363. 3364. 3365. 3366. 3367. 3368. 3369. 3370. 3371.

Joel Brana Hersz Pola Kazimierz Bluma Estera Rachela Wolf

1923 1920

Szmulewicz Szmustein Szmustein Szmustein Szmytkowski Szneider Szneider Szneider Szneider

rzemieślnik krawiec Ŝona HerszkaBera uczeń

1937 1907 ObłuŜe 39 1925 1895 1929 1933

1939 Gdynia 1942 KL Treblinka 1942 ? ? ? 1944 ? ? ? ?

brat Sznfenberga Ludwika

3372. Sznfenberg 3373. Sznyl

Jan

3374. Szopa

Jadwiga

3375. Szopiński

Stanisław

1905

3376. Szpakowski

Benedykt

1897

KL ? ? ? KL KL KL KL KL

Treblinka

Auschwitz Chełmno Chełmno Chełmno Chełmno

? ? 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ?

3377. Szpakowski

3378. Szpecht

Jan

3379. Szperlik

Ludwik

1896

3380. Szpiegelman 3381. Szpiegelman

Jakub Romana

1902 1937

pracownik PKP lekarz brat Szpakowskieg o Edmunda uczeń Gimnazjum Towarzystwa Szkół Średnich nr. 803 robotnik portowy

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

28.01.1942 Warszawa ? ?

? ?

15.03.1945 na morzu 1942 Warszawa-getto 1942 Warszawa-getto

3382. Szprung

Antoni

1890

pracownik Polskiej Marynarki Handlowej

3383. Szröder

Feliks

1905 Wiczlino

robotnik

07.09.1939

3384. Sztiwelman 3385. Sztiwelman 3386. Sztyler

Beila Ryfka Bolesław

1906 1934

3387. Szubar

Paweł

rzemieślnik ślusarz

27.09.1942 KL Stutthof

3388. Szubert

Józef

25.01.1914

27.01.1942 KL Stutthof Gdynia-Wielki Kack 1941-1943 Krzemieniec 1941-1943 Krzemieniec ? ?

Roboty ? przymusowe Radogoszcz

1899 brat Szulca Kazimierza

3389. Szulc 3390. Szulc

Adam

1897

3391. Szulc

Aleksander

1903 ul. Morska 79

pracownik PKP dyr. Liceum Handlowego, Towarzystwo Szkoły Handlu Morskiego i

? ? 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

112 Techniki Portowej

3392. Szulc

Antoni

12.05.1915

3393. Szulc

Bronisław J.

3394. Szulc

Franciszek

24.01.1905

3395. Szulc

Franciszek

1899

3396. Szulc

Stefan

3397. Szulc

Władysław

3398. Szulecki

Jan

45 lat

3399. Szulęcki

Jan

20.03.1900

3400. Szulfer

Franciszek Feliks

3401. Szumała

ul. InŜynierska 3a

1896 Chylonia

15.02.1923

Dominik

wł. nieruchomośc i mąŜ Szuleckiej Konstancji

1907

3403. Szumiłowska 3404. Szumiłowski

Pelagia Antoni

3405. Szur Walewska

11.11.1939

KL Mauthausen Gusen egzekucja - lasy piaśnickie

17.04.1942 KL Stutthof 1944 KL Auschwitz 24.09.1939

Gdynia - szpital ZSM

10.02.1943 ?

? KL Stutthof 21.10.1942 KL Stutthof

1892

04.10.1909

kupiec, czł. Polskiego Związku Zachodniego pracownik PKP Wiceprokurat or Sądu Okręgowego uczeń

urzędnik PKP

30 lat

3402. Szumała

12.1944

Demptowo, ul. Rybińskiego 40

Ŝywiciel Szumała Leona robotnik→List a śołnierzy

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1942 KL Stutthof 12.09.1939 Gdynia

50 lat 54 lata

? ? ? ?

05.07.1896

04.02.1945

Kl Stutthof "marsz smierci"

09.10.1899

24.03.1945

Kl Stutthof "marsz smierci"

rzemieślnik

03.08.1944

ŚwieŜki/Andrzejó w

3406. Szur

Zuzanna

3407. Szwarc

Antoni

3408. Szwarc

Franciszek

rzemieślnik cieśla

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

3409. Szwarc

Kazimierz

sędzia Sądu Grodzkiego

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

3410. Szwarcman 3411. Szweda

Brucha Alfons

3412. Szweda

Bolesław

3413. 3414. 3415. 3416. 3417. 3418. 3419. 3420.

Anita Ryfka Bertold Felicja

1931 1903 1937 1932

Jochewet Tobiasz M.

1906 1902

Szwejcer Szwejcer Szweycer Szweycer Szyjkowski Szylit Szylit Szymanek

ul. 1898 Świętojańska 74

1897 27.10.1905

? ZSRR 03.08.1942 KL Stutthof policjant

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

28.02.1942 28.02.1942 28.02.1942 28.02.1942 ? 08.1942 09.1942 ?.09.1939

KL Chełmno KL Chełmno KL Chełmno KL Chełmno ? KL Treblinka KL Treblinka Gdynia

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

113 3421. Szymańska 3422. Szymańska

Felicja Pelagia

1887

3423. Szymański

Antoni

05.12.1903

3424. 3425. 3426. 3427. 3428.

Szymański Szymański Szymański Szymański Szymański

Brunon Franciszek Józef Kazimierz Stefan

1905 1903 1894 ul. Portowa 6 1906

3429. Szymański

Władysław

1912

3430. Szymborski

Zenon

23.04.1911

3431. Szymczak

Ludwik

25.07.1907

3432. Szymczak

Roman

1906

3433. Szymerowski

Alfons

1906 ul. Dreszera 45

3434. Szymko

Michał

01.08.1905 ul. Leśna 33/1

3435. Szymura

Jerzy

3436. Szynkman

Aleksander

przedsiębiorca ksiądz robotnik oficer ul. Starowiejska 19 m.1

19.09.1939 Kosakowo muzyk rzemieślnik piekarz kupiec spedytor kupiec marynarz na m/s "Chrobry" st. marynarz s/s "Zagłoba"

1919

3437. Szynkman

Feliks

1894

3438. Szynkman 3439. Szyperman

Józefa Zysman

1899 1902

3440. Ślaski

Ludomir

1906

3441. Śledź

Albin

? KL Mauthausen ? ? Gdańsk - Nowy 28.05.1940 Port 1940 ? 20.01.1943 KL Stutthof 20.03.1945 Gdynia 10.10.1942 KL Stutthof ? Wilno

27.07.1942 KL Stutthof 27.08.1942 KL Stutthof 11.11.1939

? ? 15.05.1940

Franciszek

3443. Śledź

Jan

04.05.1904

3444. Śleszyński

Mieczysław

25.01.1920

3445. Śliwa

Ferdynand

3446. Śliwa

West Fiord Norwegia

09.02.1943 s/s "Zagłoba" 1944 Warszawa

policjant – komisarz inŜ. kapitan Ŝandarmerii wojskowej cieśla

1940 Katyń (ZSRR) 1943 Kzimierz 17.09.1939 Warszawa 18.08.1944 Normandia 04.09.1939 Gdynia

ul. Morska 96 1907 m.7

3442. Śledź

egzekucja - lasy piaśnickie

? Królewiec szofer - prac. firmy „Bergtrans” robotnik nauczyciel Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku ojciec Józefa Śliwy

23.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

20.08.1942 KL Stutthof

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1943 (nalot) Gdynia

3447. Śliwa

matka Józefa Śliwy

1943 (nalot) Gdynia

3448. Śliwa

siostra Józefa Śliwy

1943 (nalot) Gdynia

3449. Śliwa

Ferdynand

3450. Śliwiński

Engelbert

3451. Śliwiński

Karol Adam

1894

prof. Gimnazjum pracownik Polskiej Marynarki Handlowej

11.11.1939

1909 ul. Morelowa 1b kowal

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

egzekucja - lasy piaśnickie

? KL Mauthausen

? ?

114 3452. Śliwiński

Romuald

3453. Śliwiński 3454. Śliwiński

Stefan Waldemar

1892 13 lat 22.07.1910

pracownik firmy GAL

Powstanie 04.09.1944 Warszawskie

student

? ? 10.05.1940 KL Stutthof

3455. Ślusarski

Stefan

1913

rzemieślnik ślusarz

3456. Śmigielski

Adam

30.11.1894

rzemieślnik mechanik

3457. Średziński

Kazimierz

3458. Świątczak 3459. Świątkowski

Kazimierz

1895

ul. Pomorska 40

3460. Świerczyński

3461. Świerczyński 3462. Świerczyński

Kazimierz

3463. Świerkowska

Wanda

21.11.1907

dziecko syn Świrzbinowicz Izabeli

3464. Świerzbinowicz 3465. Świerzbinowicz 3466. Świętochowska

Konstanty Maria

3467. Świętochowski

Henryk

3468. Świtalski 3469. Świtoński 3470. Tadeuszak

Bolesław Katarzyna

marynarz córka Świątczak Władysława urzędnik państwowy brat Świerczyńskie go Tadeusz brat Świerczyńskie go Tadeusz robotnik portowy

15.05.1940 ? "Chrobry" ? ? 18.05.1942 ? ? ?

? ? 30.11.1939

urzędnik 20.09.1913

21.09.1939 Gdynia ? ?

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

09.12.1942 KL Stutthof ? ? 04.10.1939 Gdynia

1884

Zenon

3472. Tajer

Zbigniew (Zbyszko)

II oficer 46 lat

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? ? ?

3471. Tadrowski

3474. Tanaś

05.05.1942 KL Stutthof

1906

kontroler Urząd PocztowoTelekomunika cyjny

3473. Talaga

05.09.1942 KL Auschwitz

mąŜ ApoloniiTalagi i

1939 ?

08.1944

Powstanie Warszawskie

23.03.1945 ?

Zygmunt

? ? 06.12.1906

plutonowy pchor. mąŜ Stanisławy

3475. Tarajło

Bronisław

3476. Tarapata

Klemens

1907 ObłuŜe 263a

3477. Taraszkiewicz

Witold

1910

policjant

3478. Tarchalski

Bogdan

1899

oficer Polskiej Marynarki Handlowej

3479. Tarczyna

Kazimierz

3480. Targowski

Wojciech

1877 Wielki Kack

pracownik PKP kupiec restaurator

1944

Powstanie Warszawskie

28.03.1945 Gdynia 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1945 KL Oranienburg ? ? 11.11.1939

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

egzekucja - lasy piaśnickie

115 3481. Tauber

Hirsch

3482. Tauchert

Sylwester

1911

1939? Gdynia rzemieślnik rzeźnik Ŝona Eugeniusza brat Faczyńskiej Ireny Barbary

27.11.1903

3483. Teczko 3484. Teidl 3485. Teidl 3486. Teidlowa 3487. Teir

Eliasz Sylonja Adam

Tencer Tencer Tenenbaum Tenenbojm

1941-1944 ?

1922 dziecko Alojzego Telkowski

Mordechaj Szeidel Samuel Mosze

3493. Teofil

1902 1904 1905 1906

urzędnik

3494. Tepler

Efraim

1906

3495. Tepler

Ryfka

1905

3496. 3497. 3498. 3499. 3500. 3501. 3502.

Herman Abraham Chaja Izrael Maks MojŜesz Pola

1902 1913 1902 1900 1934 1925 1927

? ? 1942? 1942? 03.11.1939 ?

syn Marcelego Cieszyńskiego

1933

Tepper Terkeltaub Terkeltaub Terkeltaub Terkeltaub Terkeltaub Terkeltaub

? ?

1941-1944 ? 1941-1943 ? ? KL Stutthof

3488. Telkowski 3489. 3490. 3491. 3492.

09.04.1940 KL Stutthof

Gdynia Gdynia Gdynia Warszawa

? ? 1942 Gdynia Tomaszów 1942 Lubelski ? Kraków 1941-1944 Łódź - getto 15.04 1942 KL Chełmno 1939 Gdynia 15.04.1942 KL Chełmno 15.04.1942 Kl Chełmno 15.04.1942 KL Chełmno

mąŜ Terow Jadwigi Ŝona Tesmer Piotra

3503. Terow 3504. Tesmer 06.07.1912

? ? ? ?

Franciszek

3506. Tetzlaf

Antoni

1900

3507. Tiszler 3508. Tkaczyk

Józef

1905

3509. Tkaczyk

Alfons

24.09.1902

3510. Tłomiński 3511. Tobolski

Teodor

1920

3512. Tolkman

Łucjan (39 lat)

1906

3513. Tołwiński

Alfons

1912

3514. Tomaka

Stanisława

1908

3515. Tomala

Jan

marynarz na s/s "Zagłoba"

09.02.1943 s/s "Zagłoba"

3516. Tomankiewicz

Włodzimierz

lekarz→Lista śołnierzy

18.09.1939 Babi Dół

3517. Tomaschewski

Witold

1896

08.05.1943

Charkowo (ZSRR)

3505. Tessa

urzędnik Komisariatu Rządu

? ? ? ? ? ?

ul. Peowiaków 49

murarz - MPS (?)

15.09.1939

Gdynia - Stare ObłuŜe

01.11.1943 KL Stutthof 1939 ?

rzemieślnik malarz pokojowy

?

Gdynia (zakładnik?)

28.12.1944

Bonn - obóz jeniecki

10.09.1939 Gdynia

19.10.1939 Las Szpęgawski

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

116 3518. Tomaszczuk

Feliks

07.11.1922

3519. Tomaszewska

Wanda

10.05.1943

3520. Tomaszewski

Fryderyk

09.02.1906

3521. Tomaszewski

Teofil Stanisław

1908

3522. Tomaszunas

Jerzy

1932

rzemieślnik ślusarz ul. Gedymina 25

15.04.1941 KL Stutthof 03.04.1945 ? 27.03.1940 KL: Stutthof

robotnik portowy uczeń gimnazjum Towarzystwa Szkół Średnich

? ?

22.04.1943 KL Auschwitz

3523. Tomczykowski 3524. Topór-Klejnowski

? Jerzy

3525. Tor

Stanisław

3526. Tornado 3527. Toś

Stanisława Mikołaj

3528. Trajer

Zbyszko

3529. Traszkiewicz

Michał

3530. Trawicki

Jan

1905

literat Senator RP, prezes Izby PrzemysłowoHandlowej

1885

muzyk oficer Polskiej Marynarki Handlowej

15.03.1902 1904

urzędnik brat Trawińskiego Walentego 2 brat Trawińskiego Walentego

3532. Trawiński

09.01.1941 Warszawa 09.1939 Gdynia ? ? 1944

Józef

3535. Treder

Irmgard

3536. Trepczyk

Jan

3537. Trepczyński 3538. Treppa

Franciszek

Powstanie Warszawskie

Gdańsk - Nowy Port 1945 KL Stutthof ? ?

? ?

Jan

3534. Trebliński

Powstanie Warszawskie

22.01.1940

3531. Trawiński

3533. Trawiński

1944

? ? oficer Polskiej Marynarki Handlowej harcerka→Lis ta śołnierzy rzemieślnik rzeźnik

01.02.1904 1904

1944

Powstanie Warszawskie

14.09.1939 Gdynia 28.05.1940 KL Stutthof 1945 Wejherowo ? ? "Bałtyk"

syn Treuchela Bolesława

3539. Treuchel

1940 KL Oranienburg 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

3540. Treyer

Józef

3541. Trocha

Stefan

1904

pracownik PKP

3542. Trocha

Idzi Stefan

1885

rzemieślnik piekarz

3543. Trojanowicz

Lech Wojciech

1908

ul. Wojewódzka 29

14.09.1939 Kosakowo

3544. Trojanowski

Adam

1888

ul. Starowiejska rzemieślnik 54 m.5 drogerzysta

11.11.1939

? 11.11.1939

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

Königsberg (więzienie) egzekucja - lasy piaśnickie

egzekucja - lasy piaśnickie

117 3545. Trojanowski

Sylwester

3546. Trojka

Stefan

3547. Troka

Antoni

ul. 31.12.1891 Świętojańska 139

kapitan

31.05.1943 Katyń (ZSRR) ? ?

1901

ul. Chylońska 25

3548. Trućko

egzekucja - lasy piaśnickie

kupiec

11.11.1939

III mechanik s/s "Wigry"

15.01.1942 s/s "Wigry"

3549. Trzciński

Marian

? ?

3550. Trzciński

syn Mariana Trzcińskiego

? ?

2 syn Mariana Trzcińskiego siostra Zygmunta Trzeciaka brat Zygmunta Trzeciaka 2 brat Zygmunta Trzeciaka księgowy brat Antoniego Trzesowskiego rzemieślnik mistrz rzeźnicki pracownik Rzeźni Miejskiej

3551. Trzciński 3552. Trzeciak

3553. Trzeciak

3554. Trzeciak 3555. Trzeciak

Zbigniew

3556. Trzesowski

1898 28 lat

3557. Tuligowski

Marian

1906

3558. Tumanek

Jan

1896

3559. Turbak

(syn Andrzeja)

3560. Turbak 3561. Turbak

Andrzej Jadwiga

3562. Turbański

Antoni

3563. Turowem 3564. Turower 3565. Turower

Frajdla Abram Adolfina

3566. Turowski

Alfons

15.04.1882

17.01.1909

40 lat

Teodor

08-09.1944

Powstanie Warszawskie

08.09.1944

Powstanie Warszawskie

? Stalag Murnau ? ?

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

20.11.1942 KL Brandenburg

Gdynia Orłowo

urzędnik Urzędu PocztowoTelekomunika cyjnego

1903 1895 1892

3568. Turzyński

3570. Turzyński

Powstanie Warszawskie

? ? ? ? ? ?

57 lat

Kazimierz

08-09.1944

syn Andrzeja

3567. Turzyński

3569. Turzyński

? ?

1899 11.09.1888

Warszawa 13.01.1943 Pawiak (więzienie) 1942 KL Treblinka 1942 Warszawa - getto 08. 1942 KL Treblinka

mechanik samochodowy brat Turzyńskiej Janiny brat Turzyńskiej Janiny

24.01.1940

Gdańsk - Nowy Port

? ?

? ?

kupiec

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

ksiądz dziekan

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

118 3571. Tutkowska 3572. Tutkowska

16 lat Brygida

córka Tutkowskiego Roberta

1929

? ? 23.03.1945 Gdynia

ojciec Twardy Agnieszki

3573. Twardy

? ?

matka Twardy Agnieszki siostra Twardy Agnieszki

3574. Twardy 3575. Twardy

3576. Tyczyński

Józef Roman

3577. Tyczyński

Stanisław

1903

inŜ. urzędnik Komisariatu Rządu

3578. Tygier

Wilhelm

1903

urzędnik

3579. Tymiński

Stefan

1900

3580. Tytelmann

Luzer

3581. Ubowski

Kazimierz

3582. Ugodowski

Franciszek

11.10.1910

3583. Ugofowski

Franciszek

1888

3584. Uliszewski

Michał

1885

3585. Ulman

Ludwik

3586. Umański

Józef

3587. Uniejewski

Mieczysław

3588. Unieszowski

marynarz m/s "Warszawa"

1889 19.01.1909

3589. Urban

34 lata

3590. Urban 3591. Urban

robotnik robotnik portowy ksiądz

Józef

04.02.1907

3592. Urbaniak

Kazimierz

ul. Dworcowa 17.02.1910 31

3593. Urbaniak 3594. Urbański 3595. Urbański

Marianna

3596. Urbański

Stanisław

15.02.1945 Szczecin Piotrków Trybunalski 28.02.1944 KL Oranienburg ?

26.12.1941 m/s "Warszawa" 30.01.1943 Gdynia 20.04.1940 KL Stutthof 11.11.1939

uczeń Gimnazjum Towarzystwa Szkół Średnich mąŜ Urban Pelagii syn Urban Pelagii

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

17.05.1940 KL Stutthof Warszawa 17.09.1943 Pawiak (więzienie)

1944

Powstanie Warszawskie

? ? ? ? 24.06.1940 KL Stutthof

robotnik

29.03.1941 KL Stutthof

1899

? ? ? KL ? ?

1883 1901

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? pracownik PKP pracownik handlu oficer Polskiej Marynarki Handlowej

Zdzisław

? ? KL Gross Born (podczas 15.02.1945 ewakuacji obozu – w Szczecinie).

ul. 20.01.1903 Murmarczyków 49

1921

? ?

pracownik PKP

? KL Mauthausen

3597. Uzdowski

? ?

3598. Uździński

Antoni

3599. Vogelhut 3600. Vogelhut

Syma Zachariasz

17.04.1918 1919 1914

rzemieślnik krawiec

26.02.1940 KL Stutthof 1941-1945 Stanisławów 1941 Stanisławów

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

119 3601. Vopka

Wiktor

3602. Voss

23.03.1914 Ŝywiciel Bronisławy Voss

61 lat

3603. Wachacz

Teodor

1908

3604. Wachtmann 3605. Wachtusk

Abram H. Julian

1911 1891

3606. Wadowski

Jan

3607. 3608. 3609. 3610. 3611. 3612.

Abraham Sonia Alter Gutman Rozalia Frymeta

Wailer Wajnrajch Wajnsztok Wajnsztok Wajnsztok Wajsbrot

30.08.1888

ul. Morska 93 m.16

kupiec

? ? 09.09.1939 Kartuzy

kupiec urzędnik Insp. szkolny

1905 1908 1889 1923 1891 1977

? KL Stutthof ? ? 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

13.09.1939 1942 ? 1940-1943 1940-1943 1942

Gdynia Łódź - getto KL Treblinka KL Treblinka? KL Treblinka? Warszawa - getto

mąŜ Ireny Wajskiej

3613. Wajski 3614. 3615. 3616. 3617. 3618. 3619.

11.03.1940 KL Stutthof

Wajszczyk Wajszczyk Wajt Waksman Waksman Waksman

Jadwiga Wojciech Lejb Estera Mindla Szmul

1907 1884 1912 1880

syn Walczaka Józefa Ŝołnierz, mąŜ Czesławy Walczak

3620. Walczak 3621. Walczak 3622. Walczak 3623. Walczak

Józef Maria

3624. Walewski

Stanisław

3625. Waligóra

Otton

1896

urzędnik

11.11.1939

1884

3629. Walkowski

Leon

1902

czł. Polskiego Związku Zachodniego

3630. 3631. 3632. 3633. 3634.

Henryk Jan Leon Józef Stanisław

1923 1905 28.01.1916 05.11.1911 35 lat

Józef Mikołaj

3638. Warcholinska

1910 17.12.1915 46 lat

Antoni

egzekucja - lasy piaśnickie

? obóz w Berlinie ? obóz w Berlinie

Leopold

3639. Warcholiński

1944 ?

Leopold

3628. Walkowiak

3636. Wański 3637. Waraksa

? ?

brat Glinieckiej ElŜbiety

3635. Wański

? ? KL Stutthof Płock Lwów Płock

1939 ?

posterunkowy policji

Walkusz Walkusz Walkusz Walosowicz Wanago

? ? ? 1942 ? 1942

? KL Dachau 1944 Warszawa

3626. Walkowiak 3627. Walkowiak

urzędnik

? ?

1892

uczeń

marynarz

? ? 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.11.1939 14.04.1942 07.03.1942 02.01.1941 ?

Gdynia - ObłuŜe KL Stutthof KL Stutthof Kl Stutthof ?

mąŜ Wańskiej Emilii robotnik mąŜ Warcholinki Joanny robotnik

? ? 26.01.1945 KL Mauthausen 13.09.1942 KL Stutthof ?

roboty przymusowe

15.08.1941 KL Stutthof

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

120 3640. Warcholiński

Stanisław

3641. Warchulski

Władysław

1892 ul. Śląska 55 23.10.1911

3642. Wardęcki

Marceli

3643. Wardyn

Ksawery

03.12.1913

3644. Warmbier

Władysław

04.12.1912

3645. Warras 3646. Warszawski 3647. Wasielewski

Leon Pinchos Bernard

1911 1913 1911

3648. Wasilewski

Michał

ul. Tatrzańska 1910 7

3649. Wasiniewski

Bronisław

1912 ul. Pustki 29

3650. 3651. 3652. 3653.

Piotr Aron Hersz Dyna Genendla

Waskow Wasserman Wasserman Wasserman

1892

10.10.1914 1927 1902 1924

3654. Wasserman

Mosze

1898

3655. 3656. 3657. 3658. 3659.

Polcia Chana A.

1906

Wasserman Wassner Waśkowski Waśkowski Waśkowski

3661. Wąsowicz

Antoni

3662. Wątróbski

Wojciech

3663. Wdowiak 3664. Wecer 3665. Wechsler

Włodzimierz Majer Aron

3666. Wedegis

W.

3667. 3668. 3669. 3670.

Abraham Filip Simon

1905 1915 1913

3671. Weiss

Antoni

1895

3672. 3673. 3674. 3675. 3676. 3677. 3678.

Adolf Estera Józef Maria Rubin Samuel Saul

1930 1902 1902 1935 1926 1932 1926

Weissbard Weissbard Weissbard Weissbard Weissbard Weissbard Weissbard

15.08.1941 KL Stutthof 08.10.1940 KL Stutthof

inŜ. przedsiębiorca

marynarz rzemieślnik rzeźnik urzędnik Miejskich Zakładów Elektrycznych uczeń uczennica rzemieślnik kuśnierz

? KL Oranienburg Gdańsk 29.04.1944 skazany na śmierć Gdańsk 17.11.1943 więzienie Kurkowa 18.12.1944 Gdynia 1943 KL Auschwitz 21.09.1942 KL Stutthof 03.1945 Gdynia

10.09.1939 Rumia - Zagórze 23.03.1945 10.1942 10.1942 10.1942

? 15.07.1942 ? ? ?

kpt. Ŝ. w. 1917 24.04.1917 1880 1898 ?

zakonnik (Jezuita )

kupiec podprokurato r urzędnik urzędnik

Gdynia KL Treblinka KL Treblinka Kazanów

02.03.1942 Kazanów

siostra Wąsowicza Jana

3660. Wąsowicz

Weiher Weiler Weingarten Weingarten

robotnik portowy

? KL BełŜec ? ? ?

? ? Oflag Woldenberg egzekucja - lasy 14.11.1939 piaśnickie 1945

13.01.1942 KL Stutthof 1942 Otwock - getto 13.12.1939 Gdynia ? ? ? 13.09.1939 10.1941 ?

pracownik Komisariatu Rządu

? Gdynia Lwów KL Stutthof

? KL Auschwitz 1943? 1943? 1943 1943? 1943? 1943? 1943?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

Reichenburg Reichenburg KL Auschwitz Reichenburg Reichenburg Reichenburg Reichenburg

121 3679. Weissner

Klara

3680. Wejchert

Piotr

1907

3681. Wejman 3682. Welz

Józef Edmund

1902

3683. Wengrynowicz

Tadeusz

3684. Wenta

Leon

? "Wilhelm 30.01.1945 Gustloff"

10.06.1897

1898 ObłuŜe

robotnik portowy

? KL 25.04.1940 KL Stutthof ? ?

II oficer m/s "Lewant"

14.12.1944 Brindisi

kupiec

11.11.1939

3685. Wentel

? ?

3686. Wentel

Tomasz

3687. Werner

Stefan

3688. Werner

Stefan

3689. Wesołowski

Przemysław

3690. Westmann

Agnes

3691. Wetowski

Klemens Feliks

1895

1905

rzemieślnik szewc radny Rady Miejskiej Gdyni II oficer Polskiej Marynarki Handlowej słuchacz Państwowej Szkoły Morskiej

1943 ? ? KL Stutthof

14.09.1939 Suchy Dwór

09.1939 ? 28.03.1945 Gdynia

1899

24.03.1945 brat Weyera Bronisława

3692. Weyer 3693. 3694. 3695. 3696. 3697.

egzekucja - lasy piaśnickie

Węglikowski Węgrzynowski Wiatrowski Wica Wicki

3698. Widz

Antoni Jan Władysław Jan Klemens

1905 1898 1907 1918 1911

? ? 25.03.1940 ? ? 27.06.1940 11.10.1943

KL Stutthof ? ? KL Stutthof Halle roboty ? przymusowe

Jan brat Wieckiego Klemensa

3699. Wiecki 3700. Wiecki 3701. Wieczorek

Feliks Andrzej

3702. Wieczorek

Marian

3703. Wieczorskowski

Jan Ludwik

1905

3704. Wiener

Lipa

1889

? ? 09.1939 Gdynia ? ?

1903 ul. 06.09.1905 Karnokowskieg o2

kupiec

11.11.1939

robotnik portowy

3706. Wierzba

Sylwestra

1880

3707. Wierzbicki

Marian

1913 ul. Kielecka 24

3708. Wierzbicki

Paweł

1904

3709. Wierzbowski

Jerzy

1899

3710. Wierzbowski

Ślepowron Z.

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 1943 KL Majdanek

brat Wieruchowski ego Michała

3705. Wieruchowski

Gegenbach Niemcy

? ? ?

rzemieślnik kowal robotnik oficer zawodowy lekarz

Starogard Gdański

23.08.1941 KL Stutthof ? Brandenburg 08.09.1939 ? 1941 Kraków

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

122 3711. Wierzbowski

Wiktor

1914

3712. Więcek

Stanisław

23.11.1905

3713. Wikło

Zygmunt

01.01.1913

3714. Wiktorowicz

Jan

ul. Rzemieślnicz marynarz 54

ul. Tatrzańska 8

pracownik magazynu Ułan - 7 Pułk Ułanów I mechanik na s/s "Zagłoba"

? ? 02.08.1942 KL Stutthof 09.1939 ? 09.02.1943 s/s "Zagłoba"

brat Wilanda Mieczysława

3715. Wiland ul. Chylońska 29

pracownik PKP

egzekucja - lasy piaśnickie

3716. Wilanowski

Józef

3717. Wilczek

Józef

?

? ?

3718. Wilczyński

Fuel

1910

rzemieślnik krawiec

? KL Stutthof

3719. Wilczyński

Luzer

1904

3720. Wildfeuer

Wiktor

3721. Wileński

Paweł

3722. Wiliurka

1890

? ?

1904 22.05.1893 29 lat

3723. Wilk

BłaŜej

30.01.1915

3724. Wilk

Józef

28.10.1901

3725. Wilkosz

Edmund

02.09.1910

3726. 3727. 3728. 3729. 3730.

Wincenty Jan Franciszka Franciszek MojŜesz

1886 1906 1878 22.05.1898 1873

Wilkowski Will Willma Winczek Winnik

11.11.1939

03.1945 KL Dachau pracownik portowy

16.04.1940 KL Stutthof

ksiądz

11.11.1939

syn Wiliurki Genowefy robotnik policjant, Wydział Śledczy Komendy Miejskiej rzemieślnik malarz kowal

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 16.10.1942 KL Potulice

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.04.1940 KL Stutthof 22.04.1940 31.03.1940 09.10.1943 09.06.1940 1940-1943

Powstanie Warszawskie

3731. Winnikowski

Jan

1881

urzędnik

3732. Winter

Gabriel Piotr Damian

1908

urzędnik

? KL Stutthof

1911 ul. Dreszera 9

robotnik

? ?

3733. Wirkus 3734. Wirkus

Wincenty

1908

3735. Wisiałowski

Franciszek

1894

3736. Wiśniewska

Helena

1912

robotnik portowy/kapr al wł. nieruchomośc i

1944

KL Stutthof KL Stutthof Gdynia KL Stutthof Warszawa

1944 ?

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

09.10.1943 Gdynia-Chylonia

3737. Wiśniewski

brat Wiśniewskiego Leonarda

? rozstrzelanie

3738. Wiśniewski

2 brat Wiśniewskiego Leonarda

? Poznań

3739. Wiśniewski

3 brat Wiśniewskiego Leonarda

?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

Wrocław, roboty przymusowe

123 3740. Wiśniewski

Alfons

3741. Wiśniewski 3742. Wiśniewski 3743. Wiśniewski

Antoni Dominik Franciszek

praktykant sądowy szofer robotnik

1915 1903 1895 38 lat 06.08.1911 ul. Dreszera 11

pracownik Polskiej Marynarki Handlowej rzemieślnik krawiec

3744. Wiśniewski

Jan

3745. Wiśniewski

Jankiel

1902

3746. Wiśniewski

Leonard

1911

3747. Wiśniewski

Moszek

1906

3748. Wiśniewski

Stefan

10.09.1906

3749. Wiśniewski

Szmul

1908

rzemieślnik krawiec

3750. Wiśniewski 3751. Witczak

Władysław Franciszek

1900 1919

marynarz uczeń

ul. InŜynierska 80

mąŜ Gertrudy

?

? 14.09.1943 KL Stutthof 07.03.1942 ? ? KL Stutthof 19.09.1939 Kosakowo

? KL Stutthof 05.09.1943 ?

rzemieślnik krawiec ul. Mikołaja Reja 17 m.2

por. rez.

? KL Stutthof 1940 Katyń (Rosja) ? KL Stutthof 29.01.1942 na morzu 11.11.1939 Gdynia-ObłuŜe

mąŜ Janiny Witkowskiej

3752. Witkowski 3753. Witkowski

Alfons

3754. Witkowski

Bazyli

3755. Witkowski

Ludwik

3756. Witkowski

Stanisław

1942 KL Stutthof Gdańsk 07.07.1943 (więzienie ul. Kurkowa).

22.03.1924 1895

? KL Dachau

Orłowo, ul. Klonowa 3a

28.04.1920

3757. Wittbrodt

inŜ. architekt

03.05.1945 KL Neuengamme

robotnik

09.04.1940 KL Stutthof

dziecko

09.10.1943

Gdynia bombardowanie

3758. Wittbrodt

Bernard

1933

09.10.1943

Gdynia bombardowanie

3759. Wittbrodt

Cecylia

1901

09.10.1943

Gdynia bombardowanie

3760. Wittbrodt

Franciszek

1925

09.10.1943

Gdynia bombardowanie

3761. Wittbrodt

Józef

09.10.1943

Gdynia bombardowanie

3762. Wittbrodt

Łucja

09.10.1943

Gdynia bombardowanie

3763. Wittbrodt

Paweł

09.10.1943

Gdynia bombardowanie

3764. Włodarczak

Czesław

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

3765. Włodarczyk

kupiec 4,5 roku ul. 1908 Dominierskiego 1

3766. Włodarczyk

Jan

3767. Włodarczyk

Władysław

07.03.1920

3768. Włodzimierz

Aleksander

1907

córka Włodarczyk Bronisława

? ?

mąŜ Zofii

02.02.1945 Budapeszt

rzemieślnik piekarz

23.08.1942 KL Stutthof 06.02.1940 KL Stutthof

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

124 3769. Wnuk

Jan

ul. 1912 Komandorska 29 m.1

3770. Wobich 3771. Wobilis

43 lata

3772. Woda

Stanisław

4.04.1885 Gdynia

marynarz

? Ŝona Józefa Wobicha mąŜ Wobilis Klary dyr. Banku Polskiego S.A. Oddz. w Gdyni

3773. Wodniarski pracownik Sądu Okręgowego rzemieślnik fryzjer

3774. Wodorski 3775. Wodzyński

Henryk

3776. Wohl 3777. Wojas

Samuel Krzysztof

1908 1896 28 lat

Borys

1909

3780. Wojciechowski

Czesław

1922

3781. Wojciechowski

Edmund

1903

3782. Wojciechowski

Sylwester

3783. Wojciechowski

Zygmunt

3784. Wojczyński

Władysław

3785. Wojczyński

Władysław

policjant

16.12.1903

ul. Cechowa 22

Paweł

pracownik handlu pracownik umysłowy Urzędu Morskiego rzemieślnik krawiec III oficer Polskiej Marynarki Handlowej naucz. szkoły powsz. nr 6.

→Lista śołnierzy mąŜ↓ matka↓

1908

Wojewódka Wojewódka Wojewódka Wojewódka Wojewódka 28.07.15

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

01.03.1942 KL Auschwitz

? ? 11.11.1939

3793. Wojtalewicz

Leon

3794. 3795. 3796. 3797.

Krzysztof Antoni Alfons Feliks

1906

1920 1912 1910

ul. InŜynierska 47

policjant

egzekucja - lasy piaśnickie

10.12.1939 Gdynia

27.05.1942 KL Auschwitz

12.05.1940 KL Stutthof

31.12.1942 KL

?

KL Sachsenhausen

13.09.1939 Dębogórze ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? Gdańsk 23.09.1944 skazany na śmierć

syn Wojtalewicz Antoni

3792. Wojtalewicz

Wojtas Wojtkowski Wojtuszewski Wojtuszewski

? ?

córka Wojcickiej Marii

3779. Wojciechowicz

3791. Wojewski

? ?

? Powłoczyska 1939 ?

3778. Wojcicka

3786. 3787. 3788. 3789. 3790.

?

? ? 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

1939 12.06.1942 1944 1944

Gdynia-Oksywie KL Stutthof ? ?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

125 3798. Wojtyniak

Władysław

1907

3799. Wojwikowski

Wacław

1905

3800. Wolf

Henryk

3801. Wolf

Mieczysław

3802. Wolff

Ŝywiciel Wojtyniak Łucji lekarz

Henryk

3804. Woll 3805. Woll 3806. Woll

Izrael Szyja Lemel Ruchla

3807. Wolniewicz

Feliks

3808. Wolski

Jan

3809. Wolski

Władysław

3810. Wolszleger

Tadeusz

1908

kierowca

? 1897 1922 1901

Józef

KL Mauthausen Gusen

09.1939 Gdynia

Ŝywiciel ElŜbiety Wolff

? ? 1944

KL Mauthausen Gusen

1944-1945 KL Auschwitz 1944-1945 KL Auschwitz 1944-1945 KL Auschwitz

ul. 15.11.1909 Świętojańska 70

→Lista śołnierzy radiotelegrafis ta na s/s "Zagłoba"

09.09.1939 Rumia-Zagórze

1882

kupiec

11.11.1939

1926

uczeń syn Wolszlegier Gracjana

3811. Wolszlegier 3812. Wolt

? KL Oranienburg ?

68 lat

3803. Wolff

? ?

1914

09.02.1943 s/s "Zagłoba" egzekucja - lasy piaśnickie

? ? ? ? 12.09.1939 Gdynia

3815. Wondrausch

Bronisław

marynarz Polskiej Marynarki Handlowej ojciec Kazimiery Wołowskiej inŜ. architekt

3816. Wondrausch

Krzysztof

harcerz

3817. Woroch

Teofil

3818. Woroniszczy 3819. Worzałła

Aleksander Stefania

03.03.1916

robotnik

Neckermünde 05.04.1941 KL Stutthof 11.10.1945 Gdynia

3820. Wosik

Jan

21.10.1902

policjant przodownik

11.11.1939

3821. Woskowiak

Feliks

11.05.1907

robotnik

18.04.1940 KL Stutthof

3822. Wostalewicz

Leon

1906

policjant

11.11.1939

3823. Woś

Jan

1910 Chylonia

3813. Wołosowicz

Józef

05.11.1911

3814. Wołowski

1901

? ? ? ? 1944

3825. Woźniak

47 lat

3826. Woźniak

38 lat Kazimiera Leon Ludwik

1916 1893 1907

Powstanie Warszawskie

25.08.1942

egzekucja - lasy piaśnickie egzekucja - lasy piaśnickie

01.03.1945 Gdynia Ŝona Mariana Woźniaka

3824. Woźniak

3827. Woźniak 3828. Woźniak 3829. Woźniak

Grabówek 93 m.9

05.04.1941 KL Stutthof

? Włodzimierz

mąŜ Woźniak Heleny Ŝywiciel Woźniakowej Natalii

robotnik

? ? ? ? ? Włodzimierz ? ? 26.06.1944 ?

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

126 3830. Woźniak

Stanisław

ul. InŜynierska 05.02.1901 16

3831. Woźniak

Stefan

15.08.1892

3832. Woźny

Henryk Kazimierz

ul. 18.01.1895 Świętojańska 108

3833. Woźny

Jarosław

1924

3834. Woźny

Kazimierz H.

1895.01.19

3835. Wójcicka

Mieczysława

1920

3836. Wójcicki 3837. Wójcik 3838. Wójcikowski

Stefan Wacław

3839. Wroński

Franciszek

3840. Wróbel

Józef

14.02.1914

3841. Wróblewski

Roman

11.04.1880

3842. Wróblewski

Władysław

3843. Wruk

Antoni

3844. Wrzesień 3845. Wrzesiński

Władysław Bernard

3846. Wrzyszcz

14.12.1899 1894 1902

→Lista śołnierzy kupiec

19 lat

28.06.1940 KL Stutthof

lekarz

Plac Kaszubski 1

? ?

10.09.1944 Wierzbica dr med., por. rez. Kmdt szpitala polowego w Pińsku urzędniczka Komisariatu Rządu lekarz kupiec lekarz

03.1940 Katyń (ZSRR)

1943 Izbica Kujawska ? ? 07.06.1941 KL Stutthof 31.10.1940 KL Oranienburg

czł. Polskiego Związku Zachodniego rzemieślnik piekarz pracownik PKP III mechanik na "Rozewie"

31 lat 1906 1918

11.09.1939 Kępa Oksywska

? ? 24.05.1940 KL Stutthof 02.04.1940 KL Stutthof 06.08.1942 ? "Rozewie" Gdynia - szpital ZSM 25.04.1942 KL Auschwitz 04.12.1942 KL Dachau 23.09.1939

robotnik rzemieślnik syn Wrzyszcza Bernerda

3847. Wszelaki

Eugeniusz

05.08.1919

straŜak Ŝywiciel Wulczyńskiej Józefy

3848. Wulczyński

Leon

20.02.1903

3849. Wulczyński

Zenon A.

1903

3850. Wunschlik

Jan Mieczysław

1900

asesor Sądu Okręgowego

1900

prac. Stoczni Gdyńskiej

23.03.1945 ? 11.06.1941 KL Stutthof ? KL Stutthof 27.04.1940 KL Stutthof 11.11.1939

3851. Wybieralski

egzekucja - lasy piaśnickie

? ?

3852. Wyczyński

Jan

3853. Wyglądacz

Brunon

3854. Wyrostek 3855. Wysłobodzki

3856. Wysocka 3857. Wysota

Włodzimierz

3858. Wyszecki

Augustyn

st. mechanik na "Rozewie" syn Wyrostka Michała ojciec Jana 53 lata Wysłobodzkie go córka Wysockiego Józefa rzemieślnik 21.12.1886 ul. Malinowa 92 tech. elektryk 1887

? KL Oranienburg 06.08.1942 Morze Karaibskie ? ? ? ?

? ? 26.08.1940 KL Stutthof

urzędnik

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? ?

127 3859. Wyszkowski

Stefan

30.05.1916

rzemieślnik ślusarz

3860. Wytyk

Emil

29.04.1903

rzemieślnik ślusarz

3861. Zaborowski

Franciszek

3862. Zaborowski

Jan

3863. Zaborowski

Olgierd

1903

st. mechanik okrętowy

19.09.1939 Gdynia

3864. Zabrocki

Franciszek

1894

robotnik

23.12.1942

3865. Zabrocki

Stanisław

01.10.1921

3866. Zacharski

Stanisław

1905

3867. Zachorski

Walenty

3868. Zagała

Piotr

3869. 3870. 3871. 3872. 3873.

Stanisław Salla Bernard Jan Stefan

Zagórny Zagórska Zagórski Zagrodnik Zając

1903 Pogórze 40

17.12.1915

ul. 10 Lutego 26

1902 22.10.1910 1890 1911 Orłowo 16.07.1895 14.12.1904

Wiktor

1916

3875. Zajdziński

Antoni

1934

3877. Zakrzewski 3878. Zakrzewski

Henryk Jan

1918

3879. Zakrzewski

Jan

1907

3880. Zakrzewski

Jan

28.02.1899

? Lobositz

Tadeusz

1889 ul. Morska 79

3883. Zalewski

Stefan

1901

3884. Zalewski

Tadeusz

3885. Załubski

Józef

1898 54 lata

3887. Załucki

Wolf

1896

3888. Załupski

Józef

1898 20.09.1906

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

robotnik

kupiec robotnik

12.06.1940 1939 18.09.1939 1942 27.04.1940

KL Stutthof Gdynia Gdynia-Oksywie KL Oranienburg KL Stutthof

→Lista

13.09.1939 Gdynia-Pogórze

syn Zakrzewskiej Zofii urzędnik marynarz

16.12.1942 KL Dachau 17.04.1943 ?

ksiądz

11.11.1939

? ?

egzekucja - lasy piaśnickie

31.08.1940 KL Stutthof

3882. Zaleski

Jan

Koronowo więzienie 09.05.1940 KL Stutthof

1944 ?

3881. Zaleska

3889. Zambrzycki

Lichtenov 04.03.1940 roboty przymusowe Gdańsk 25.08.1944 skazany na śmierć

policjant

śołnierzy

25 lat

3886. Załucki

robotnik naucz. szkoły powszechnej nr 1

12.05.1940 KL Stutthof

? ?

3874. Zajcher

3876. Zakrzewski

kupiec

08.05.1940 KL Stutthof

ul. świrki Wigury 2

córka Władysławy Zaleskiej nauczyciel, dyrektor,Szkoł a Rzemieślniczo -Przemysłowa buchalter kier. Gimnazjum Mechaniczneg o robotnik

? ?

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ? 11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

05.01.1940 KL Stutthof

mąŜ Załuckiej Heleny

? ?

rzemieślnik drukarz

? KL Stutthof 05.01.1940 KL Stutthof

czeladnik szewski

17.09.1942 KL Stutthof

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

128 3890. Zander

Jan

1911

3891. Zaorski

Stanisław

1897

3892. Zapoticznyj

Grzegorz

3893. Zaralski

Władysław

3894. Zaręba

Władysław

3895. Zarzycki

Stanisław

3896. Zasępa

Michał Wacław

3897.

Zawacki (Zawadzki)

Konrad

3898. Zawadzka

Eugenia

3899. Zawadzki

Marian Bogdan

3900. Zawadzki

Władysław

08.05.1910

murarz inŜ. urzędnik Komisariatu Rządu w Gdyni, por. rez.

11.11.1939 Podoficer 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej uczeń st. ekspedient Urzędu PocztowoTelekomunika cyjnego Gdynia-1

1920

23.09.1897

1908 ul. Leśna 10

1940 Katyń (ZSRR) 11.11.1939 Gdynia-ObłuŜe

31.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

16.12.1941

KL MauthausenGusen

1943 KL 08.09.1917

20.08.1940 KL Stutthof syn Zawadzkiego Mieczysława

Aniela Julian

3906. Ząbek

Edmund

3907. Zbierski 3908. Zborowski

Józef Franciszek

3909. ZdeŜak

Edward

3910. Zdrojewska

Leokadia

3911. Zdziebłowski

Jan

30.01.1891

3912. Zdzieniecki

Jan Władysław

ul. 14.06.1907 Bajończyków 19

Otylia Natalia FajgaSzejwa Malka MojŜesz

? ? ? ? 12.05.1944 Monte Cassino

Stefan

3915. Zeichner 3916. Zeichner

policjant

egzekucja - lasy piaśnickie

? Ciechanów

3905. Zaworski

3914. Zeichner

? ?

1896

3904. Zaworski

3913. Zebrowska

03.1940 Katyń (ZSRR)

ul. śarnowiecka 17

3901. Zawadzki 3902. Zawarska 3903. Zawiła

1939 ?

31.08.1912

1902

ul. Gdańska 194

brat Zaworskiego Antoniego kupiec zakonnik (Jezuita), nauczyciel Gimnazjum o.o. Jezuitów

12.10.1901

? ? 23.07.1942 KL Stutthof

14.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

26.04.1940 KL Stutthof ? ?

1895

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

? ?

1909

ul. Piłsudskiego 16

urzędnik kier. działu portowego pracownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

25.01.1940 KL Stutthof

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

05.09.1944 Warszawa ? Kołomyja?

1938

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? Kołomyja? ? Kołomyja?

129 3917. Zelewska 3918. Zelmanowicz 3919. Zieleniuk

Marta Bencjon Jan

1893 1909 1899

3920. Zieliniewicz

Franciszek

1892 Pogórze

3921. Zieliński

Idzi

1907

3922. Zieliński

Jerzy

3923. Zieliński

Józef

3924. Zieliński

Julian

3925. Zieliński

Ryszard

3926. Zieliński

Stanisław

3927. Zielonka

Urban

3928. Zilberman 3929. Zilberman

Natan Sara

1888 1888

3930. Zimak

Anna

1926

3931. Zimak 3932. Zimmermann

Szymon Emilja

16.07.1902

urzędnik

3933. Zimoch

Antoni

14.10.1909

rzemieślnik kominiarz

3934. Ziobrowski

06.06.1899

1926

3935. Ziołkowska 3936. Ziołowska 3937. Ziołowski

Barbara Stanisław

3938. Ziółkowski 3939. Zisberg 3940. Złoch

Paul Franciszek

3941. Złotnicki

Jan

3942. Zontag

Szloma Maniek

3943. Zonter

Tadeusz

3944. Zontg

Frana

3945. Zoński

Władysław

1920 10.01.1909

30.04.1945 Gdynia-Orłowo 1944 KL Auschwitz ? Czermówice urzędnik celny

15.06.1945 Grudziądz 16.10.1942 KL Stutthof

II mechanik s/s "Wigry" ojciec Zielińskiego Franciszka uczeń Gimnazjum Towarzystwa Szkół Średnich nr. 803 właściciel f-y "Zakłady Szklarskie" marynarz ? "Piłsudski"

15.01.1942 s/s "Wigry" ? ?

22.09.1944

Powstanie Warszawskie

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

16.06.1940 Francja egzekucja - lasy piaśnickie

robotnik

11.11.1939

uczennica

1940 KL Buchenwald 1939 Gdynia Gdynia - szpital 12.09.1939 ZSM 09.02.1942 KL Stutthof ? ?

syn Michała Ziobrowskiego córka Ziołkowskiego Ludwika inŜ. architekt inŜ. architekt mąŜ Ziółkowskiej Jadwigi robotnik asystent Urzędu PocztowoTelekomunika cyjnego

13.05.1942 KL Stutthof 08-09.1944

Powstanie Warszawskie

? ? ? KL Auschwitz ? ? 1944

Powstanie Warszawskie

1939 Gdynia 26.06.1940 KL Stutthof

? ?

1917

? KL Stutthof roboty przymusowe 1942 KL Chełmno ?

1888 czł. Polskiego Związku Zachodniego

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? ?

130 III mechanik s/s "Narocz" asystent Urząd PocztowoTelekomunika cyjny Gdynia1

3946. Zorget

Henryk

3947. Zorn

Józef

3948. Zube

Leon

04.01.1902

3949. Zuprich

Ludwik

21.01.1911

3950. Zurawski

Klemens Jan

1907

3951. Zuske Zdzierz

Maksymilian

ul. inŜ. 1890 Przebendowskic architekt→Lis h5 ta śołnierzy

3952. Zwoliński

Zygmunt

1912 ul. Śląska 33

3953. Zygenda

Bolesław

3954. Zylberszac

Hersz

urzędnik

05.12.1941 s/s ,,Narocz"

1940 KL Mauthausen

egzekucja - lasy piaśnickie Królewiec 19.08.1942 skazany na śmierć

30.11.1939

Grabówek, ul. Morska 78

? ?

rzemieślnik ślusarzmechanik rzemieślnik stolarz, czł. ul. Polskiego Arciszewskich 1 Związku Zachodniego

1899

17.09.1939 Gdynia-Oksywie

13.09.1939

Gdynia - szpital ZSM

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

22.09.1939 Las Szpęgawski dwoje dzieci Zymbarskiego Franciszka

3955. Zymbarski 1902 1906 10 lat

? ?

3956. Źródło 3957. śaboklicki 3958. śajdziński

Wacław Jerzy Antoni

22.02.1940 KL Stutthof ? ? 1944 ?

3959. śaralski

Władysław

3960. śbikowski

Stanisław

3961. śebrowska

Natalia

3962. śebrowski

Aleksander

3963. śelewski 3964. śmigród 3965. śmigród

Henryk Celina Ignacy

1911 1890 1885 Wzg. Focha

spedytor

05.09.1939 Mława 1942 Warszawa - getto 1942 Warszawa - getto

3966. śmudzki

Bolesław

1909

rzemieślnik

11.11.1939

1896

11.11.1939

07.03.1923

robotnik

1909 24.03.1903

01.1940 KL Stutthof 1944

ul. Kalksteinów 141

rzemieślnik ślusarz kupiec

egzekucja - lasy piaśnickie Powstanie Warszawskie

29.06.1940 KL Stutthof

egzekucja - lasy piaśnickie

3967. śółkowski

1-szy brat śółkowskiego Feliksa

? ?

3968. śółkowski

2-gi brat śółkowskiego Feliksa

? ?

3969. śółtowski 3970. śubek

Chemja Eugenia

1907 1900

3971. śukowski

Mieczysław

1911

stolarz ul. Tatrzańska 23

starszy marynarz

1943-1945 KL Auschwitz 11.01.1940 Las Szpęgawski 16.09.1939 obrona WybrzeŜa

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

131 3972. śupańska

Maria

ul. Mościckich 1895 53

3973. śupańska

Maria

1895

3974. śuralski

Władysław

1896 ul. Śląska 40

3975. śuraw

Wiktor

12.04.1896

3976. śurawska

Helena

1930

3977. śurawska

Leokadja Janina

1930

3978. śurawska

Urszula

1936

3979. śurawski

Anastazy

3980. śurawski

Bernard

1906

3981. śurawski

Władysław

1899

3982. śurek

Mieczysław

ul. ksiądz, dyr. 1907 Kwiatkowskiego „Caritas” 26

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

3983. śurke

Leon

1902

11.11.1939

egzekucja - lasy piaśnickie

3984. śuronoski Bolesław

3986. śyń

Aleksander

3987. śywicka 3988. śywicka

Irena Jadwiga

3989. NN

3990. NN

3991. NN

3992. NN

3993. NN

3994. NN

3995. NN

25.06.1910 ul. Kielecka 20

46 lat

3985. śychliński

ul. Mościckich 53

1910 13.08.1911

14.09.1943 KL Majdanek urzędnik

14.09.1943 KL Majdanek

kupiec

15.11.1939

robotnik

17.07.1940 KL Stutthof 28.03.1945

egzekucja - lasy piaśnickie Gdynia-Pustki Cisowskie

? ? 28.03.1945 1 MPS

? ? 28.03.1945

pracownik PKP

Gdynia - Pustki Cisowskie Gdynia - Pustki Cisowskie

19.09.1941 KL Mauthausen

mąŜ Władysławy śuronoskiej rzemieślnik I Gdyński Batalion ON – st. strzelec rez.

1924 1921

? ? ? KL Mauthausen ? ? ? ? ? ?

szwagier Wajszczyk Mariana szwagier Majchrzaka Czesława szwagier Brunona Backa Działdowskieg o 1?5 szwagier Lucjana Bratkowskieg o ul. Kapitańska 27 brat Heleny Kłonieckiej ul. Kartuska 22 2 brat Heleny Kłonieckiej 3 brat Heleny Kłonieckiej PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? ?

? ?

? ?

? ?

? ?

? ?

? ?

132 szwagier Franciszka Dąbrowskiego zięć Dembickiego Władysława szwagier Gruchała Klemensa szwagier Jana Hermana teść Antoniego Robaka szwagier Franciszka Samsona

3996. NN

3997. NN

3998. NN 3999. NN 4000. NN

4001. NN

4002. NN

1920

4003. NN

4004. NN

4005. NN

53 lata

4006. NN

4007. NN 4008. NN 4009. NN

4010. NN

? ?

? ?

? ? ? ? ? ?

? ? ? (zabity na ? froncie wschodnim)

? Kalety Franciszka brat Ŝony Baniko Bogusława syn siostry Bąka Franciszka Ŝywiciel Brodowskiej Bogdany Janiny brat ChojnackiejSa biny ojczym Czermionki Heleny matka Dymek Stanisławy brat Faczyńskiego Władysława siostra Faczyńskiej Ireny Barbary

? ?

? ?

? ?

1943 ?

? ? ? ? ? ?

? ?

wychowanka Gajdamowski ego Józefa

? ?

4012. NN

szwagier Grabowskiego Mikołaja

? KL Auschwitz

4013. NN

siostrzenica Grabowskiego Mikołaja

? KL Auschwitz

4014. NN

szwagier Gruszczyńskie go Oleksego

? ?

4011. NN

4015. NN

4016. NN

12 lat

szwagier Helbrechra Józefa szwagier Jóźwiaka Leona PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? ?

? ?

133 4017. NN 4018. NN

34 lata

4019. NN

teściowa Kaczmarka Edwarda Ŝywiciel Kalar Agnieszki siostra Wincentego Kokota ojczym Kolesińskiego Mariana

4020. NN

4021. NN

64 lat

4022. NN

35 lat

4023. NN

38 lat

4024. NN

4025. NN

4026. NN

4027. NN

4028. NN

4029. NN

4030. NN

ojciec Kowalskiej Stanisławy brat Kowalskiej Stanisławy brat Kowalskiej Stanisławy siostra Kozakiewicz Janiny szwagier Kozakiewicz Janiny siostra Litzanówny Gertrudy siostrzenica Litzanówny Gertrudy siostra Mamanna Leona szwagier Manlera Edwarda drugi szwagier Manlera Edwarda

? ? ? ? ? ?

? ?

? ?

? ?

? ?

? ?

? ?

? ?

? ?

? ?

? KL Auschwitz

? KL Majdanek

4031. NN

szwagier Marcinkiewicz a Antoniego

? ?

4032. NN

córka Miłyś Franciszka

? ?

4033. NN 4034. NN

4035. NN

60 lat

4036. NN

30 lat

4037. NN

4038. NN

córka Miłyś Franciszka wnuczka Miłyś Franciszka Ŝywiciel Sanrnowskiej Marty mąŜ Stencel Reginy siostrzeniec Szablińskiej Stefanii Ŝywiciel Szaładzdzińsk iej Rozalii

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? ? ? ?

? KL ? ? ? ?

? KL Stutthof

134 szwagier Turbańskiego Teodora

4039. NN

? ?

Ŝywiciel Tymińskiego Józefa siostrzenica Wajszczyk Mariana drugi szwagier Wajszczyk Mariana

? ?

4043. NN

pasierb Wasilewskiego Henryka

13.09.1939 ?

4044. NN

sioistra Wiśniewskiego Romana

? ?

4045. NN

szwagier Wiśniewskiego Romana

? ?

4040. NN

56 lat

4041. NN

4042. NN

4047. NN

? ?

? ?

szwagier Załuckiej Heleny cała rodzina Załuckiej Heleny

4049. NN

4050. NN

? ?

? ?

szwagier śółkowskiego Feliksa

4051. NN

4052. NN

17 lat

17 lat

4056. NN

4057. NN

39 lat

? ?

wspólnik firmy Morawskiego E.(inŜyniera budowlanego) Ŝywiciel Grohl Franciszka Ŝywiciel Maciejewskiej Heleny

4054. NN

4058. NN

? ?

siostrzeniec Nowakowskiej Stanisławy

4048. NN

4055. NN

? ?

brat Załuckiej Heleny siostra Załuckiej Heleny

4046. NN

4053. NN

? ?

? ?

? Gdynia

04.01.1944 ?

Ŝywiciel Pekeizer Klary Ŝywiciel Sekowskiej Jadwigi Ŝywiciel śolińskiej Józefy Ŝywiciel Janikowej Czesławy

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

? ? ? ?

? ?

? ?

135 4059. NN

Włodzimierz

zięć Michniewskie go Antoniego

1945 ?

Statystyka

Z dotychczasowych ustaleń wynika, Ŝe „Lista (niepełna) strat osobowych Gdyni w okresie II Wojny Światowej obejmuje m. in. następujące grupy zawodowe i społeczne:

duchowni – 51 osób, dziennikarze – 12 osób, inŜynierowie – 40 osób, kolejarze – 13 osób, kupcy – 162 osoby, lekarze – 18 osób, marynarze – 115 osób, nauczyciele – 43 osoby, parlamentarzyści (senator) – 1 osoba policjanci – 35 osób, prawnicy – 21 osób, radni Rady Miejskiej Gdyni – 8 osób (radni wchodzili w skład innych grup zawodowych) robotnicy - 251 rolnicy – 14 osób, rybacy – 15 osób, rzemieślnicy – 308 osób, uczennice/uczniowie – 61 osób urzędnicy – 93 osoby Dane te podlegają weryfikacji w wyniku pozyskiwania nowych danych źródłowych. Największą liczbę ofiar stanowią więźniowie obozów koncentracyjnych – 1092. W wyniku masowych egzekucji zginęło 408 ludzi. W gettach zginęło 80 mieszkańców Gdyni zaś w róŜnych więzieniach – 23. W wyniku działań wojennych zginęło 142 mieszkańców Gdyni – zaś w samym Powstaniu Warszawskim – 62 osoby, głównie jako Ŝołnierze AK. Dla zdecydowanej większości osób wykazanych na „Liście” (2206) okoliczności czy miejsce śmierci pozostaje wciąŜ nieznane.

PROJEKT EDUKACYJNY - „MIASTO GDYNIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” – Urząd Miasta Gdyni

View more...

Comments

Copyright 2017 ECITYDOC Inc.