Patologie ovárií

January 22, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Patologie ovárií...

Description

Ovária

Nemoci ovária • nenádorové změny • - „pelvic inflammatory disease“ • - ovariální cysty • - endometrióza

• nádory ovaria • • • •

- epitelové (z povrchového epitelu a stromatu) - sex cord-stromální (gonadostromální) - germinální - smíšené germinální a gonadostromální

Ovariální cysty Nenádorové

Cystické nádory

• incluzní • funkční • endometroidní

• epitelové • - cystadenom (benigní, borderline) • - cystadenokarcinom • germinální • - dermoidní cysta

Nenádorové cysty • inkluzí cysty - Inkluze povrchového epitelu - Inkluze z epielu fimbrií

• funkční cysty - folikulární cysta - cysta žlutého tělíska - hemoragické cysty

• endometroidní cysta

Nenádorové cysty • inkluzí cysty - Inkluze povrchového epitelu - Inkluze z epielu fimbrií

• funkční cysty - folikulární- prostá cysta jednokomorová cysta - cysta žlutého tělíska - velikost do 1 cm - větší cysty - cystadenom - hemoragické cysty

• endometroidní cysta

Nenádorové cysty - jednokomorová tenkostěnná cysta

• inkluzí cysty - > 3 cm v průměru

- Inkluze povrchového - obsah: serózní, hemoragický,epitelu koagulovaná - Inkluze krev z epielu fimbrií

• funkční cysty - folikulární cysta - cysta žlutého tělíska - hemoragické cysty

• endometroidní cysta

Nenádorové cysty • inkluzí cysty

- silná, fibrotizovaná stěna

- Inkluze povrchového epitelu - průměr do 15 cm - Inkluze z epielu fimbrií - obsah cysty: polotekutý,

• funkční cysty hemolyzovaná, vazká krev - folikulární cysta - cysta žlutého tělíska - hemoragické cysty • endometroidní cysta

Nádory ovárií

Incidence a mortalita dg. C56 (2006)

Incidence

Mortalita

1074 případů

764 zemřelých

20,4 / 100 tis. žen

14,5 / 100 tis. žen 6,1%

zdroj: ÚZIS http://www.uzis.cz

Nádory ovárií (WHO klasifikace 2003) • nádory z povrchového epitelu • nádory ze specializovaného stromatu (gonadostromální) • nádory germinální • nádory smíšené germinální a gonadostromální • • • •

nádory rete ovárií různé (primární) nádory lymfoidní a hamatopoetické nádory sekundární (metastatické) nádory

• 116 histologických typů nádorů ovárií se samostatným ICD-O kódem

Nádory ovárií (WHO klasifikace 2003) • nádory z povrchového epitelu • nádory ze specializovaného stromatu (gonadostromální) • nádory germinální • nádory smíšené germinální a gonadostromální • • • •

nádory rete ovárií různé (primární) nádory lymfoidní a hamatopoetické nádory sekundární (metastatické) nádory

• 116 histologických typů nádorů ovárií se samostatným ICD-O kódem

Nádory z povrchového epitelu • serózní

• benigní

• mucinózní

• borderline (hraniční, atypicky proliferující) Nádory mülleriánského původu

• endometroidní

z mülleriánského • maligní (paramezonefrického) duktu vzniká: - horní část vagíny - hrdlo děložní - tělo děložní - děložní tuby

• světlobuněčné

Benigní epitelové nádory • mohou být velké (zejména mucinózní nádory největší nádor na světě vážil 136 kilogramů) • příznaky obvykle nespecifické: • - pánevní bolest • - nevolnost • - asymptomatická pánevní • rezistence • až 25% nádorů dvoustranných

Benigní serózní cystadenom

Benigní mucinózní cystadenom

Borderline tumors • zvýšená proliferace epitelu • není invaze • obvykle benigní chování • vzácně maligní • klinické projevy podobné benigním nádorům

Borderline serózní cystadenom

Serózní borderline nádor

Borderline nádory z povrchového epitelu - prognóza Prognostické faktory • stádium onemocnění • rozsah chirurgického výkonu → bilaterální adnexektomie riziko recidivy 2-6% → jednostranná adnexektomie 11-15% → resekce části postiženého ovária 3040% • přítomnost metastáz • histologický typ

• riziko recidivy i po > 10 letech od diagnózy • nutnost dlouhodobého sledování → kombinace USG vyšetření a stanovení hladiny CA125

Maligní nádory z povrchového epitelu • nejčastĕjší příčina úmrtí na gynekologické malignity (47% úmrtí) • celoživotní populační riziko pro ženu ve vĕku 35 let je 1,6% (onemocní asi každá 70. žena) • do 10 let se očekává pokles incidence v souvislosti s užíváním HAK

Ovarian cancer: age-standardised (world) incidence and mortality rates per 100 000 (all ages) in 18 world regions Sankaranarayanan R, Ferlay J. Worldwide burden of gynaecological cancer: the size of the problem. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2006 Apr;20(2):207-25. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2005.10.007

Klasifikace karcinomu ovaria (WHO) z povrchového epitelu

endometroidní

maligní smíšený mülleriánský nádor

low grade serózní high grade serózní

nejistého původu

nediferencovaný mucinózní neklasifikovatelný

dlaždicobuněčný

světlobuněčný maligní Brennerův nádor seromucinózní

vzniklé na podkladě zralého teratomu

adenokarcinom

(dermoidní cysty)

další typy karcinomů

malobuněčný, plicní typ malobuněčný, hyperkalcemický typ velkobuněčný neuroendokrinní adenoidně cystický

hepatoidní

Klasifikace karcinomu ovaria (WHO) z povrchového epitelu

endometroidní

maligní smíšený mülleriánský nádor

low grade serózní high grade serózní

nejistého původu

nediferencovaný mucinózní neklasifikovatelný

dlaždicobuněčný

světlobuněčný maligní Brennerův nádor seromucinózní

vzniklé na podkladě zralého teratomu

adenokarcinom

(dermoidní cysty)

další typy karcinomů

malobuněčný, plicní typ malobuněčný, hyperkalcemický typ velkobuněčný neuroendokrinní adenoidně cystický

hepatoidní

Klasifikace karcinomu ovaria (WHO) z povrchového epitelu (98%)

high grade serózní (70%)

maligní smíšený mülleriánský nádor

endometroidní (10%) světlobuněčný (10%)

nejistého původu

nediferencovaný low grade serózní (
View more...

Comments

Copyright 2017 ECITYDOC Inc.