Nestabilní angina pectoris

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Nestabilní angina pectoris...

Description

Akutní koronární syndromy

 Formy algické  Forma arytmická  Forma kongestivní  Formy smíšené • Definice

pojmů

Akutní koronární syndromy

 nestabilní angina pectoris (NAP)  minimální léze myokardu - mikroinfarkt  IM bez elevace ST segmentů (NSTEMI)

 IM s elevacemi ST segmentů (STEMI)

• Algické

formy

Koncepce akutních koronárních syndromů

Nestabilní plát

Nestabilní nemocný

Nestabilní krev

Nestabilní myokard

Etiopatogeneza AKS

 Substrát

Plát bohatý lipidy

 Podnět

Zánět, ruptura

 Reakce

Trombóza

Nestabilní angina pectoris Definice stavu  Známá ICHS + bolest typu AP  Bolest v klidu  Bolest v častější frekvenci  Bolest větší intenzity a/nebo delší trvání  Bolest na hrudníku poprvé  EKG normální nebo změny 

Nestabilní angina pectoris Elektrokardiogram  Normální nález  Deprese ST segmentů - přechodné, trvalé  Ploché - invertované vlny T  Pseudonormalizace předchozích změn  Nespecifické změny

Akutní koronární syndromy Laboratorní ukazatele

 Troponiny T, I; CK, CK-MB, myoglobin  všechny negativní  nestabilní angina  troponiny pozitivní  mikroinfarkt (minimální myokardiální poškození)  troponiny + CK MB pozitivní  infarkt myokardu (NSTEMI - STEMI)

Nestabilní angina pectoris Klinická manifestace  Klidová AP - poslední týden, > 20 min.  Nově vzniklá AP - poslední 2 měsíce, alespoň III. třídy CCS (minim. námaha)  Zhoršená AP - častější, déle trvá, nižší práh vzniku, poslední 2 měsíce

Nestabilní angina pectoris Diagnostika  Anamnéza - chronický stav, akutní stav - Rizika, IM, AP, PTCA, BYPASS - typ NAP, komplikace - selhání, arytmie  Ekg - brzy, při bolesti lépe, dynamika  Laboratorní markery - Tn T, Tn I při přijetí + opakování za 6-12 hodin CK, CK-MB zde negativní

Nestabilní angina pectoris Diferenciální diagnostika  Kardiální onemocnění: AIM, PE, aortální disekce, ao stenóza, HKMP  Nekardiální onemocnění: spazmy jícnu, gastroezofageální reflux, akutní pancreatitis, perforace při vředové chorobě gastroduodenální, vertebrogenní algický syndrom.

Nestabilní angina pectoris léčba

1. Léčba časně konzervativní 

postupy v roce 2009

+ následná léčba intervenční 2. Léčba časně intervenční

Nestabilní angina pectoris Léčba - základní Klid na lůžku, kontinuální monitorování EKG pro detekci ischemie, arytmií Farmakoterapie  nitráty, betablokátory  kyselina acetylsalicylová, clopidogrel  heparin, LMW heparin, fondaparinux  inhibice IIb/IIIa, eptifibatide, tirofiban  statiny - časně, pouze při zvýšení CH?

Nestabilní angina pectoris Léčba dále podle rizika  Pracoviště bez katetrizační laboratoře  riziko nízké: farmakoterapie, zátěžový test a podle jeho výsledku indikace SKG  rizko vysoké: farmakoterapie, dohoda o přesunu na pracoviště s katetrizací, tam provedení invazivního vyšetření a event. intervence

Nestabilní angina pectoris  Pracoviště s katetrizační laboratoří  riziko nízké: farmakoterapie, zátěžový test a podle jeho výsledku indikace SKG  riziko vysoké: farmakoterapie včetně i.v. GP IIb/IIIa inhibitoru, urgentní katetrizace a intervence podle nálezu:  PTCA, stent, kardiochirurgický výkon

Akutní infarkt myokardu s elevacemi ST úseků

Stenóza tepny

Nekróza myokardu

Ruptura plátu

Trombóza uzávěr tepny

Akutní infarkt myokardu STEMI

 správná anamnéza!  elektrokardiogram - elevace ST úseků laboratorní změny – enzymy a markery

Diagnostika

 CK, CK-MB, troponiny T a I, myoglobin

Akutní infarkt myokardu STEMI

Akutní infarkt myokardu STEMI  První pomoc!  Tišit bolest – opiáty! Fentanyl, morfin  Kyslík, ASA, betablokátor, statinLéčba  Léčba komplikací!  Otevření uzavřené tepny! Jde o čas!

Nemocný s AIM, elevace ST v nemocnici Nejlepší postup 2009

Přímá PTCA + stent!!! Transfer je možný? Ihned, 2 žilní linky, medikace během převozu… ASA, UFH, LMWH, clopidogrel Pokud ne přesun pak fibrinolýza do 2 hodin!

Nemocný s AIM, elevace ST v nemocnici AIM Elevace ST

EKG-PTCA < 30 min.

EKG-PTCA 30-90 min.

EKG-PTCA > 90 min.

Bolest-EKG < 3 hod

PTCA

FL ev PTCA (FL+PTCA)

FL

Současné postupy PTCAdoporučené PTCA PTCA ev FL Bolest-EKG 3-12 hod Bolest-EKG > 12 hod

KJ

KJ

KJ

Widimský P, a spol. Guidelines pro daignostiku a léčbu AIM, 2002

View more...

Comments

Copyright 2017 ECITYDOC Inc.