Democratie is in vrijheid je eigen onderdrukker kiezen

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Democratie is in vrijheid je eigen onderdrukker kiezen...

Description

pagina 1

Datum: Plaats : ·

maandag 20 januari Stadhuis

Tijd:

20.00 uur

Actief kritisch en betrokken Agenda Tijd 1

20.00

2 3

19.35 19.45

Agendapunt Fractieberaad Opening/vaststellen agenda Verslag SteM activiteiten Ingekomen en uitgaande post Fractieactiviteiten

4 5 6 7

19.50 20.00 21.00 21.15

Rondvraag Vergadering gemeenteraad Pauze Berichten van uit de vereniging

8 9 10 11

21.25 21.45 22.05 22.15 23.00

Strategisch overleg Politieke agenda Wat verder ter tafel komt Sluiting Iedereen moet uit het pand zijn

5 10 5 Brief de her Kuijpers (analoog Brief van de heer Bouwknegt Brief van de heer Koopmans Bedankje Herman voor de bloemen Bedankje van Henk voor de bloemen

Bestuur: Website: Redactie: Fractiestatuut in jullie bezit

10 60 15 10

20 20 10

Democratie is in vrijheid je eigen onderdrukker kiezen Volgende vergadering: maandag 03 februari 2014

Wie ook mee wil praten of het Fractienieuws wil ontvangen kan zich opgeven bij: Jan Vonk [email protected] Telefoon: 0522 259543 of 06 13230256 archief fractienieuws is te benaderen via deze link http://www.sterkmeppel.nl/09raadsleden/09archief.htm

pagina 2

Notulen Fractie SteM 13-01-2014 Aanwezig: Peter (vz), Dick, Jan W. (notulen), Harm S., Harm N., Frans, Eduard, Elisabeth, Myriam, Jan V., Henk Kreeft, Sayma Kuipers Afwezig met kennisgeving: Soerma, Bert Jan, Jeanet, Albert, Diana, Henk 1. Opening/vaststelling agenda Bij punt 10 wordt aan de agenda toegevoegd: - Spoedeisende hulp Ziekenhuis - Mantelzorg enquête 2. Verslag vorige keer Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 3. SteM-zaken Stem-activiteiten (nieuw of aangepast): Er is een nieuwe lijst gemaakt met de data van onder andere de straatinterviews. Jan V. zal deze in het komende activiteitenoverzicht zetten. Ingekomen post: Eduard had een mail gestuurd over Burgernet. Peter zal hierover bij de griffie navraag doen. Fractie activiteiten: Geen nieuws. 4. Rondvraag/mededelingen Henk Kreeft vraagt aandacht voor de overlast van “vrije” parkeerders bij het vrachtwagen parkeerterrein bij de Raket in Rogat. Deze veroorzaken veel troep. Na bespreking in de fractie zal Henk eerst via het Leefloket de vraag stellen. 5. Commissievergadering 16 januari 2014 Punt 6 – Lange Termijnagenda (Jan V.) Jan Vonk heeft navraag gedaan bij de griffie omdat veel zaken in het rood staan. Er blijkt verschil van inzicht te bestaan tussen griffie en ambtelijk apparaat over de hardheid van data. Jan zal dit aankaarten in de commissie. Punt 7 – Sportvelden SVN ’69 (Jan V.) Dit lijkt sterk op een “verkiezingsvraagje” van de CU. Jan zal vragen wat hier nu precies wordt voorgesteld en waaruit dit eventueel gedekt moet gaan worden. Punt 8 – Principeverzoek Mosquito (Peter) Peter zal twee sporen gaan volgen tijdens de behandeling: - waarom is hier geen excellente dienstverlening toegepast? - waarom kan de club dit niet kopen? Punt 9 – Statuten Rendo (Peter) We zullen de commissie afwachten om te kijken wat de PvdA hier nu precies mee wil. Punt 10 – Evaluatie De kracht van wijk- en dorpsgericht werken (Elisabeth) 1. Er is overeenstemming over doelstellingen van WDW maar er is verschil van mening over hoe die doelen bereikt moeten worden.

pagina 3

2. Stuurgroep en werkgroep werken slecht samen. In de werkgroep bestaat frustratie en teleurstelling over hoe de stuurgroep met haar voorstellen omgaat. 3. Wijkregisseurs krijgen veel waardering maar er is onduidelijkheid over hun mandaat en bevoegdheden. Dus waar onze zorg precies zit is ook afhankelijk van hoe het nu gaat. Is het verschil van mening over de regievraag inmiddels opgelost? Is de ambitie om helderheid te geven over het mandaat en de bevoegdheden van de wijkregisseur inmiddels uitgevoerd? En is het voornemen om de stuurgroep per 1-1-2014 in de begeleidingsgroep te laten opgaan uitgevoerd? Punt 11 – Vaststelling grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer (Peter) Inhoudelijk kunnen we dit voorstel ondersteunen. Opknappen is broodnodig. Wel zullen we voorstellen om dit te financieren vanuit de pot wegenonderhoud. Hier zit nog voldoende geld in. Punt 12 – Reactie college op moties, amendementen en toezeggingen Begroting 2014 Geen opmerkingen. Kan door als hamerstuk. Punt 13 – Budgetoverheveling 2013-2014 (Peter) Wijziging van de financiële verordening kan leiden tot onrechtmatigheid. Peter zal hierover nog even met Henk overleg voeren. Punt 14 – Harmonisatie (Elisabeth) We zullen de bespreking afwachten om te zien wat de VVD nu precies wil bereiken.

7. Berichten van de vereniging Bestuur: niets. Website: Geen nieuws. Stadswachter: Binnenkort weer de eerste vergadering voor de komende verkiezingskrant. 8. Strategisch overleg Geen punten. 9. Politieke agenda Niets. 10. Wat verder ter tafel komt. Spoedeisende hulp Ziekenhuis: We maken ons zorgen over het langzaam uitkleden van het Meppeler ziekenhuis. Op zich kunnen we hier als Raad weinig aan doen. Wel zullen we hier aandacht aan gaan besteden in de komende Stadswachter. Mantelzorg enquête: De vraag is of we deze als Raad al ontvangen hebben, staat al wel in de media. Myriam zal achter de stukken aangaan (Naschrift: het blijkt dat deze stukken al bij de Raadsvergadering van 28-11-2013 waren meegestuurd). 11. Sluiting Einde vergadering om 22.15 uur.

pagina 4

SteM activiteiten

Januari 2014 20.00 19.30 11.00

fractieberaad gemeenteraad In gesprek met (RTV Meppel)

Tot de verkiezingen aanvang 20.00 uur

do 30 do 30 Vr 31

stadhuis stadhuis Notenboomstraat 3 Café Slot stadhuis stadhuis scala

19.30 19.30 16.30

auditcommissie fractievoorzittersoverleg nieuwjaarsbijeenkomst

Vr 31

Jeanet

16.00

Voorbespreking fractie commissie

Peter Peter Opgeven voor 20 jan [email protected] Elisabeth, Bert-Jan, Dick, Soerma, Jan V

Datum Za 1 Za 1 Ma 3

Locatie Haveltermade Nijeveen stadhuis

Tijd 10.30 10.30 9.0017.00 20.00 20.00

Wo 19

Herberg het Plein

20.00

Wo 19

De schalle Nijeveen stadhuis

20.00

ma 20 do 23 Za 25

Peter, Jan V

februari Activiteiten Straatinterview Peter, Bert-Jan, Elisabeth Straatinterview Frans, Jeanet, Eduard Kandidaatstelling: inleveren kandidatenlijst met bijbehorende documenten Alle politieke partijen die deel willen nemen aan de GR- verkiezingen. ma 03 stadhuis fractieberaad Tot de verkiezingen aanvang 20.00 uur Di 04 ? Presentatie uitslagen enquête Myriam, Dick, Jeanet, Peter, Harm N, Oosterboer Soerma 5 februari en 6 februari, 9.00 - 17.00 en 7 februari 2014 van 9.00 - 15.00 Mogelijkheid om verzuim(en) te herstellen. Politieke partijen bij wie een verzuim is geconstateerd bij de ingeleverde kandidatenlijsten. e wo 5 15.00 1 redactievergadering Elisabeth, Eduard, Margriet, Kees, Myriam do 06 stadhuis 19.30 raadscommissie Za 08 Oosterboer 10.30 Straatinterview Eduard, Elisabeth, Dick S Za 08 Koeberg 10.30 Straatinterview Jan V., Soerma, Henk Vr 07 Centraal 16.00 Openbare zitting waarin wordt beslist over de geldigheid en nummering van stembureau de kandidatenlijsten Ma 10 Gem.werf Plakken verkiezingsborden In overleg met Frans beschikbaar zijn: Harm S, Bert-Jan, Jeanet Di 11 Gem.werf Plakken verkiezingsborden Zie 10 februari Di 11 ? 20.00 bestuursvergadering Eduard, Diana, Margriet, Kees Henk T Di 11 Oasis Promes politiek café Peter, Jan W, Elisabeth, Frans Di 11 ? 20.00 Presentatie uitslagen Jan V, Soerma, Jeanet, Myriam, Henk S Koeberg do 13 stadhuis 19.30 werkvergadering gemeenteraad Vr 14 Jeanet 16.00 Voorbespreking fractie raad Elisabeth, Bert-Jan, Dick, Soerma, Jan V Za 15 Centrum 10.30 Straatinterview Allemaal (behalve Elisabeth) Peter regelt Ma 17 Bib De Wijk 19.30 Verkiezingsdebat Vrouwen van Elisabeth, Jeanet en, Soerma nu ma 17 stadhuis 20.00 fractieberaad Tot de verkiezingen aanvang 20.00 uur

do 20 vr 21

19.30 10.00

Za 22 Za 22

Haveltermade Nijeveen

10.30 10.30 16.00

24 - 28 Di 25

?

20.00

Datum Za 01 Za 01 ma 03 Di 04

Locatie Oosterboer Koeberg stadhuis Bieb

tijd 10.30 10.30 20.00 ?

Di 04

?

?

Jongeren/ouderendeba The Clasht Verkiezingsdebat gemeenteraad 2e redactievergadering Stadswachter Straatinterview straatinterview Voorbespreking fractie commissie voorjaarsvakantie Presentatie uitslagen enquête Haveltermade

Myriam, Eduard, Dick, Jan W, Bert-Jan, Soerma Peter, Jan V, Jeanet, Frans, Elisabeth, Henk S Elisabeth, Eduard, Margriet Kees, Myriam, Jan W., Jeanet, Dick S. Frans, Soerma, Peter Elisabeth, Bert-Jan, Dick, Soerma, Jan V

Peter, Dick, Jan V, Jeanet, Myriam Elisabeth, Henk S, Frans

maart Activiteit straatinterview straatinterview fractieberaad Meppeler Lagerhuis Georganiseerd door Bib en Meppeler Presentatie uitslagen enquête Nijeveen

Elisabeth, Henk, Bert-Jan, Jan W., Jeanet, Jan V. Tot de verkiezingen aanvang 20.00 uur Peter, Jan V, Henk S

Myriam, Jeanet, Frans, Bert-Jan, Dick

pagina 5

Wo 5

?

?

Debat onderling Sterk Meppel

do 06 Vr 7 vr 07

stadhuis Jeanet

19.30 16.00

raadscommissie Voorbespreking fractie raad

Za 08 ma 10 Di 11

Centrum stadhuis ?

10.30 20.00 20.00

Di 11

16.00

Wo 12

RTV Drenthe, Assen Stadhuis

straatinterview fractieberaad Presentatie uitslagen enquete Bert-Jan, Dick, Soerma, Eduard, Myriam, Ezinge Elisabeth, Henk S Debat pol partijen Meppel Peter, Jan V, Eduard, Frans

19.30

do 13 Za 15 Za 15 Za 15 Za 15 Za 15 Za 15 Di 18

stadhuis Oosterboer Koeberg Haveltermade Nijeveen ? Centrum Dingstede

19.30 10.30 10.30 10.30 10.30 12.00 13.30 ?

wo 19

Verkiezingsdebat Werkgelegenheid gemeenteraad Straatinterview Straatinterview Straatinterview Straatinterview Samen lunchen Straatinterview Lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen

Contactpersoon Ruud Smeenk Peter, Eduard, Jeanet ,Myriam, Frans, Elisabeth Elisabeth, Bert-Jan, Dick, Soerma, Jan V stadswachter 2142 verkiezingsnummer dit nummer komt vervroegd uit ivm verkiezingen op woensdag 19 maart Allemaal (behalve Jeanet) Peter regelt

Peter, Jan W, Bert-Jan, Jeanet, Henk S, Frans, Elisabeth Eduard, Elisabeth, Henk S Dick S., Jan V., Soerma Peter, Jan W., Bert Jan Frans, Jeanet, Myriam Allemaal (Diana) Allemaal Peter, Jan V, Jan W, Dick, Eduard , Jeanet, Myriam.

pagina 6

Ingekomen en uitgegane post en fractieactiviteiten Ingekomen Brief vande heer Kuijpers (analoog) A. Bouwknegt Burg. van Veenlaan 17 7948 AB Nijeveen Aan: Voorzitters van de politieke partijen gemeente Meppel Nijeveen, 4 januari 2014 Betreft: naam van het stadhuis Geachte voorzitter, Mijn naam is Arnoud Bouwknegt, ik ben 37 jaar. Geboren en getogen op de Kolderveense bovenboer. Dat was een buurtschap van de gemeente Nijeveen en is tegenwoordig een buurtschap van de gemeente Meppel. Na wat omtrekkende bewegingen, waarin ik o.a. een aantal jaren inwoner ben geweest van de stad Meppel, woon ik nu al weer bijna 10 jaar in het dorp Nijeveen. In het dagelijks leven ben ik ambulant begeleider bij het Leger des Heils in Hoogeveen. Onlangs bracht ik een cliënt van mij, een jongeman van 19 die op straat terecht was gekomen, van Hoogeveen naar Lelystad. Tijdens de autorit vroeg deze jongeman aan mij of ik wist wat het verschil is tussen de naam gemeentehuis en stadhuis. ''Ik zou het niet weten'' antwoordde ik hem. Hij zei me dat een gemeente die bestaat uit stedelijk gebied een stadhuis heeft en een gemeente die uit meerdere kernen bestaat een gemeentehuis heeft. Ik nam het ter kennisgeving aan, ''Van je cliënten kan je nog eens wat leren'' bedacht ik me. Enige tijd later zocht ik informatie op de site van de gemeente Meppel. Het viel me op dat ik contact moest opnemen met het stadhuis voor vragen. Toen ik diezelfde week een bezoek bracht aan de binnenstad van Meppel zag ik de benaming 'stadhuis' met grote letters op de gevel staan. De schellen vielen me van de ogen, ik woon niet in de stad Meppel (hoewel ik er graag kom) maar in het dorp Nijeveen. En met mij woont een aanzienlijke minderheid niet in de stad maar in omliggende dorpen en buurtschappen. Het kan volgens mij niet zo zijn dat een gemeente die bestaat uit: Een stad, een aantal dorpskernen en een landelijk gebied een stadhuis heeft. Dan heb je het volgens mij over een gemeentehuis. Ik besloot om dit aan te kaarten door middel van een klacht. Er volgde een briefwisseling met de klachtencommissie van de gemeente Meppel. Daarin is aan mij uitgelegd hoe het stadhuis aan zijn naam is gekomen. Er is destijds bij de nieuwbouw gesproken over stadhuis of stadskantoor als benaming maar niet over gemeentehuis. Na verloop van tijd liep dit vast want er is geen procedure die in mijn klacht voorziet. In een goed gesprek met betrokken personen van de commissie is me de procedure nog eens helder uiteen gezet. Er zijn wel andere mogelijkheden om dit onderwerp in te brengen is mij uitgelegd, vandaar deze brief aan u als voorzitters. Als ik anderen vertel over mijn wens om de naam van het stadhuis te veranderen trekken mensen hun wenkbrauwen op. 'Kan je, je tijd niet beter besteden' heb ik meer dan eens te horen gekregen. Bedenkelijk vragen sommigen zich hardop af of het hier om het Calimero effect gaat van een inwoner van het kleine dorp tegen de grote stad of men merkt op dat er in deze zaak nogal zwart/wit wordt gedacht. Dat is ook zo, maar er is meer! Aan ons allen wordt gevraagd om de verzorgingsstaat achter ons te laten en over te gaan tot de participatiesamenleving. In de participatiesamenleving wordt aan de burger gevraagd om deel te nemen aan de samenleving. Om dat te kunnen doen is er volgens mij een overheid nodig die dat mogelijk maakt. Een overheid die daarvoor als platform wil dienen. Die overheidsinstantie voert een naam waaruit blijkt dat zij begaan is met en participatie mogelijk wil maken voor al haar inwoners. Ik hoop dan ook van harte dat de Meppeler politiek mijn wens, om de (verouderde) naam ''stadhuis'' van de gemeente Meppel te veranderen in een beter passender naam, op wil pakken. Wellicht dat de gemeenschap hier ook op een of andere manier aan mee kan doen, dan zijn we meteen op weg. Hartelijke groet en afwachtende op een reactie, Arnoud Bouwknegt Secretariaat SteM Vanaf half December is er in het Centrum een ware vuurwerkterreur geweest.Een niet aflatend geknal.In onderstaand gebied. Kinkhorststraat, Hofje, Prins Hendrikkade, Prins Hendrikstraat, Havenstraat en Meugien. De paar jongens die ik er op aangesproken heb, gaven mij duidelijk te verstaan dat ik me er niet mee moest bemoeien, anders kwamen ze in de nacht terug om vuurwerk door de brievenbus af te schieten. We weten waar je woont.Ik wil als inwoner van het Centrum van Meppel gewoon met mijn hond wandelen en niet door vuurwerkterreur binnen moeten blijven.Hoe gaat u dat oplossen aankomende jaar wisseling? Met vriendelijke groet, H.Koopmans

pagina 7

Henk Schoemaker heeft per mail een bedankje gestuurd voor de bloemen die hij van de fractie heeft gekregen naar aanleiding van zijn knieoperatie Van ons erelid Herman Jansen via Elly hebben wij een uitgebreide bedankmail gehad voor de bloemen die hij heeft gekregen van de fractie en het bestuur van SteM naar aanleiding van de operatie die hij begin deze week onderging. Er is bij hem prostaatkanker geconstateerd. Ik heb uitgebreid telefonisch contact met zowel Elly als Herman gehad. De operatie is goed verlopen en Herman voelt zich goed. Of alles goed is, weten ze nog niet, maar ze hopen er het beste van. Uitgegaan Geachte heer Bouwknegt, Via Peter de Vries heb ik uw brief ontvangen. In mijn ogen heeft u een punt. Toen er voor de naam Stadhuis werd gekozen was de gemeente Meppel alleen nog de Stad Meppel. Vreemd is het dat toen het Stadhuis werd opgeleverd bestond de gemeente al uit de stad Meppel en een aantal dorpen en buurtschappen. Kennelijk heeft niemand er aan gedacht iets aan de naam te doen. Ik zal Peter vragen dit in het Fractievoorzittersoverleg mee te nemen. Met vriendelijke groet, Jan Vonk Fractiesecretaris Geachte heer Koopmans, Ik begrijp uw ergernis. Het probleem is dat een politieke partij hier weinig aan kan doen. Het afsteken van vuurwerk voor oudejaarsdag is domweg verboden. De jongeren die u bedoelt zijn dus gewoon in overtreding. Het is dus een kwestie van handhaven. Daar gaat de gemeenteraad niet over. Dat is een politietaak. Zoals u waarschijnlijk weet hebben we tegenwoordig een landelijke politie, die haar eigen prioriteiten stelt. Ik raad u daarom aan dat als u klachten hebt over de handhaving u dat meldt bij de politie. Er zijn wel een paar gemeentes waar de burgemeester voor een bepaald gebied een vuurwerkverbod heeft ingesteld. Daar mag zelfs op oudejaarsdag en de nacht van oud en nieuw geen vuurwerk worden afgestoken. Wellicht kan dat voor de Hoofdstraat in Meppel ook gaan gelden. Maar ook dan zal er gehandhaafd moeten worden. De discussie over vuurwerk zal zeker gevoerd blijven worden. Ik begrijp dat u met dit antwoord niet tevreden bent want het lost uw probleem niet op. Jammer genoeg hebben wij de macht daar niet voor. Met vriendelijke groet, Jan Vonk Secretaris SteMfractie

Geachte heer Kuijper, Hiermee bevestig ik de ontvangst van uw brief over bovengenoemd onderwerp. Hij is met enkele leden van onze fractie besproken. Hierbij een korte reactie. Wij vinden het als inwonerspartij van groot belang dat de plaatselijke overheid goed omgaat met de inwoners. Wij realiseren ons heel goed dat het daar wel eens aan schort. Daarom steunen wij de procedures die er zijn die gelden bij bezwaar tegen collegebesluiten en bij klachten over het contact met de overheid. Nu schrijft u over een conflict dat al speelt vanaf november 1998 U schrijft dat u 9 december schriftelijk bewaar hebt aangetekend bij het college van B en W en dat en dat u pas op pas op 11 november 1999 een afwijzing van uw bezwaar hebt ontvangen. De commissie bezwaar en beroep had al op 13 augustus 1999 het advies aan het college uitgebracht. Dit is inderdaad een zeer lang tijdpad, echter het is niet duidelijk waarom dat allemaal zo lang heeft geduurd. Het is wel gebruikelijk dat het college als uitvoerende partij en de gemeenteraad als controlerende partij bijna altijd het advies van de commissie bezwaar en beroep volgt. U heeft bij de commissie aangegeven dat u klachten had over de behandeling door het ambtelijk apparaat. De commissie gaf terecht aan dat zij dat in hum overweging niet meenemen. Deze commissie gaat daar niet over. Daar is een klachtencommissie en tegenwoordig een ombudsman voor. SteM vindt dat een goede zaak omdat deze instanties onafhankelijk opereren. De politiek moet hier verre van blijven om alleen al de schijn van belangenverstrengeling en partijdigheid te voorkomen waardoor de integriteit in het geding kan komen. Ook bij de laatste commissie heeft u geen gelijk gekregen. U geeft ook aan dat u met twee burgemeesters hebt gesproken die op verschillende manier tegen de zaak aankeken. Dat klopt, burgemeester Den Oudsten heeft een PR achtergrond en burgemeester Westmaas is een jurist. Overigens zijn wij het met beide uitspraken eens.

pagina 8

Ten slotte heeft u uw zaak via de griffier op de politieke agenda gezet. Wat geresulteerd heeft in het bespreken van uw casus in een besloten vergadering van de fractievoorzitters in december 2007. Deze hebben geheel in lijn met het inmiddels ingevoerde dualisme de inhoudelijk afhandeling van uw brieven aan het college over te laten. Hoe spijtig ook voor u, wij kunnen niets voor u doen op dit moment. Met vriendelijke groet, Jan Vonk Fractiesecretaris SteM en woordvoerder ruimtelijke zaken.

Fractieactiviteiten Peter, Jan V en Soerma zijn 12 januari naar de opening Most in Meppel in de Secretarie geweest

pagina 9

RAADSVERGADERING - Nr. 1 Donderdag 23 januari 2014 Aanvang 19:30 uur Geschatte eindtijd 22:15 uur (incl. pauze) AGENDA:

Streeftijd 1 t/m 8 30 minuten

1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

3.

Vragen halfuur raadsleden

4.

Spreekrecht

5.

Besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 19 december 2013

6.

Lange Termijn Agenda

7.

Ingekomen stukken en mededelingen

A Voorstellen zonder discussie hamerstuk

8.

Functieboek griffie Gemeente Meppel Toelichting: De raad wordt voorgesteld: 1. De verordening generiek functiebeschrijven en functiewaarderen griffie vast te stellen; 2. Het functieboek griffie vast te stellen; 3. De bevoegdheid tot het nemen van besluiten ten aanzien van een wijziging in en aanpassing van het functieboek te mandateren aan de werkgeverscommissie

B Voorstellen met discussie 15 Minuten Jan V (Frans)

9.

Nieuwe afspraak onderhoudskwaliteit openbare ruimte (KOM). Toelichting: De raad wordt voorgesteld als volgt te besluiten: De nieuwe prijskwaliteitsafspraak voor KOM, wat betreft groen,meubilair en verzorging, vast te stellen conform het inwonergerichte scenario, zoals deze tabel weergeeft:

30 minuten Jan V (Frans)

10.

Wegenbeheerplan 2014 – 2018 Toelichting: De raad wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 1. De kwaliteit van de wegen vast te stellen conform het inwonergericht model op basis van de KOM systematiek zoals weergegeven in onderstaande tabel. 2. Bij de PPN een integrale afweging te maken over de toe te kennen middelen om het technisch onontkoombaar en onvermijdelijk wegonderhoud uit te voeren.

15 Minuten

11.

Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Toelichting: De raad, wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 1. De grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer (conform bijlage 1) vast te stellen met een negatief resultaat van afgerond € 43.194,- netto contante waarde per 17 december 2013. 2. Voor het negatieve resultaat van de grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer een voorziening te treffen van € 43.194,- per 17 december 2013 en deze te dekken uit de algemeen vrij besteedbare reserve in 2014; 3. De jaarschijven 2014 t/m 2015 van de grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer te autoriseren.

12.

. Budgetoverheveling 2013-2014 Toelichting: De raad, wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 1. Een bedrag van € 50.000 ten behoeve van de sanering C. de Vos van

Jan V (Peter)

15 Minuten Peter (Henk)

pagina 10

Steenwijklaan over te hevelen van 2013 naar 2014 2. Een bestemmingsreserve ‘budgetoverheveling 2013’ in te stellen 3. De begroting 2014 hierop aan te passen. 4. De financiële verordening als volgt te wijzigen: I. In de tweede zin van artikel 5, lid 5 2wordt de zinsnede: "vóór 1 januari van het volgende jaar" vervangen door de zinsnede "uiterlijk begin januari van het volgende jaar". II. De wijziging treedt in werking op de dag na publicatie. 10 minuten (Peter (Henk)

13.

Motie vreemd aan de orde van de dag – borgstelling rekenkamer bij regionalisering Toelichting: In de motie roept GroenLinks het college op om de publieke verantwoording bij regionalisering te borgen.

14.

Sluiting

Meppel, 17 januari 2014, de burgemeester van Meppel

pagina 11

View more...

Comments

Copyright 2017 ECITYDOC Inc.