Bandit Diervoeding Artikel ziekteconcept en voeding ©Copyright

January 25, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Bandit Diervoeding Artikel ziekteconcept en voeding ©Copyright...

Description

Bandit Diervoeding

Artikel ziekteconcept en voeding

Wat kan leiden tot een betere gezondheid van ons huisdier! De beter opgeleide dierenartsen, nieuwe antibiotica, meerdere medicijnen, meer geld voor de gezondheidszorg voor dieren en meer dierenartsen en de betere infrastructuur en last but not least: meer researche HEBBEN NIET TOT EEN BETERE GEZONDHEID VAN ONZE HUISDIEREN GELEID. *DEGENERATIEZIEKTEN, INFECTIEZIEKTEN EN ALLERGIEËN STIJGEN. (ook enostosis problemen bij de opgroeiende hond) *EEN GROOT DEEL VAN DE POPULATIE HONDEN EN KATTEN IS CHRONISCH ZIEK. *INFECTIES DOOR OVERCONSUMPTIE VAN ANTIBIOTICA EN CONCENTRATIE VAN ZIEKTEN (VARKENSPEST EN VOGELGRIEP ZIJN ZOMAAR EEN PAAR VOORBEELDEN, MAAR ER ZIJN ER VEEL MEER)

Een nieuwe visie op het ziekteconcept is noodzakelijk. Preventieve, ecologische, nutritionele en energetische aanpak is noodzakelijk! Holistische dierenartsen zijn schaars, maar deze kijken wel breder. Zij kijken naar de leefgewoonten en de ecologische omgeving. Zij kijken naar het zelfgenezend vermogen en naar de voeding. Zij kijken naar de immuniteit en naar preventie. Bij de preventieve visie wordt gekeken naar: *Voedingssupletie, gezonde voeding en leefomgeving. *De aanbeveling van vette vis. *En er wordt kritisch gekeken naar de lijst met E-nummers, E=misschien wel eetbaar MAAR LANG NIET ALTIJD GEZOND Wanneer we nu eens terug zouden gaan naar onze honden en katten geen voedingsstoffen te geven maar voedingsmiddelen en dan hoop ik dat u het verschil hierin ook kent. Nutriënten behoren namelijk te werken in een team! Er is namelijk een onomstotelijke relatie tussen voeding en ziekte! De suboptimale nutritie overheerst namelijk in de huidige diervoeders. De dagelijkse voeding van onze geliefde viervoeters is niet optimaal. Elke hond of kat is een individu en zijn dus verschillend, gemiddelde voedingsstoffen hebben dan ook weinig waarde. Verschillende voedingsmiddelen doen veel meer! Vitamines en mineralen in de oorspronkelijke (natuurlijke ) vorm zijn gewoon beter dan de chemische vorm. Cellulaire nutritie is dan ook de basis voor genetica en erfelijkheid! Het toevoegen van vitamines in de maximale hoeveelheden heeft niets te maken met OPTIMAAL. Door een te grote hoeveelheid vitamine is er sprake van antagonisme.(antagonisme is een tegenwerking)

©Copyright Bandit Diervoeding / HW van de Lang

Bandit Diervoeding

Artikel ziekteconcept en voeding

Voorbeelden van effecten van vitamines en mineralen in voeding Ik zal u enige voorbeelden hiervan geven: *Vit A reduceert het toxische effect van Vit D *Vit B1 heeft een antagonistisch effect op Vit B12 *Vit C heeft tevens een antagonistisch effect op B12 (Vit C bevordert Fe opname en Fe is antagonistisch met CO) *Vit D verhoogt een Ca absorptie en een excessieve inname van Vit D zal door verhoogde Ca absorptie dan ook een verlaging veroorzaken van Mg. K of P retentie of absorptie. Vit A verhoogt K en P absorptie en retentie en wordt door VitD tegengewerkt. Zo werkt het ook met de Vitamine- en Mineraal antagonisme: Een te hoge inname van Vit C leidt tot een Cu deficiëntie. Aangezien Vit C een Cu antagonist is en Cu vereist is bij het metabolisch verbruik van Fe, kan exces aan VitC potentieel leiden tot Fe toxiciteit door Fe accumulatie in de weefsels. *Overigens is het zo dat een overmaat aan VitD een Mg en K deficiëntie kan geven, die op hun beurt een verhoging geven van de absorptie en/of retentie van Ca. *Excessieve Vit A inname leidt tot Ca verlies. Vit D maximaal

Mg en K Retentie Absorptie

Vit A maximaal Vit A optimaal Ca

Het niveau van waaruit de Gewrichtsproblemen ontstaan

©Copyright Bandit Diervoeding / HW van de Lang

Enostosis problemen optimaal

Bandit Diervoeding

Artikel ziekteconcept en voeding

Voorbeelden van effecten van vitamines en mineralen in voeding (vervolg) Er zit een hoeveelheid mineralen in onze voeding die maar zelden optimaal is. In onderstaand voorbeeld laat ik u zien dat Biologische groente een betere aanwezigheid van mineralen heeft dan groente die op grond wordt verbouwd waar kunstmest wordt toegepast. In kunstmest zit vrij veel fosfaat en juist dit is van hele grote invloed op de mineralen huishouding. Een hoog fosfaat gehalte kan leiden tot onoplosbaarheid van ijzer in de voeding.

Bron: Dr. Len Mervijn (heeft de variaties opgemeten in de verschillende bodemsoorten)

Bonen: maximum gemeten mineraalgehalte bij een laag fosforgehalte in de bodem.

Boor 73

Mangaan 60

ijzer 227

Koper 69

Kobalt 0,26

Bonen: minimum gemeten mineraalgehalte bij een hoog fosforgehalte in de bodem

Boor 10

Mangaan 2

ijzer 10

Koper 3

Het verschil in ijzer is nog wel het meest opvallend!

©Copyright Bandit Diervoeding / HW van de Lang

Kobalt < 0,01

Bandit Diervoeding

Artikel ziekteconcept en voeding

Voorbeelden van effecten van vitamines en mineralen in voeding (vervolg) Wanneer we dus alle vitamines in de juiste hoeveelheden binnen krijgen, maar niet in de juiste vorm zijn er risico’s. Het teveel van het één kan een negatieve invloed hebben op de opname van andere vitaminen of spoorelementen. Er moet ook uiterste voorzichtigheid worden geboden met het toevoegen van allerlei plantaardige olien. Wat voor ons mensen op gaat, geldt echter heel vaak niet voor onze honden en katten. Een duidelijk voorbeeld is lijnzaadolie. Dit wordt nogal eens door fabrikanten of honden bezitters toegevoegd. Wanneer men lijnzaadolie toch wil toevoegen dan moet men ook lignanen (fyto oestrogenen) toevoegen, anders heeft lijnzaadolie eerder een negatief effect dan een positief effect. Lijnzaadolie is overigens voor honden en katten van het mannelijk geslacht(prostaat problemen) sterk af te raden, daarnaast geeft het in veel gevallen darmproblemen. IJzer (Fe) en Calcium (Ca) Zo is bijvoorbeeld bij dieren als bij mensen in meerdere onderzoeken ook al aangetoond dat er een tegenwerking tussen calcium en ijzer bestaat. Het feit dat een voeding die weinig calcium bevat, bijdraagt aan gewrichtsproblemen heeft ertoe geleid dat men de calcium inname ging verhogen. Dit kan dus een erg negatieve invloed hebben op de opname van andere spoorelementen, zoals ijzer. Zowel bij dieren als bij mensen is in eerdere onderzoeken aangetoond dat er een tegenwerking tussen calcium en ijzer bestaat. In een studie onderzocht men waar calcium zijn remmende werking op de opname van ijzer uitoefende en of het verschil maakt of het calcium in de vorm van zuivelproducten ingenomen wordt. Het remmende effect van calcium bleek plaats te vinden in de mucosacellen van het darmkanaal en niet zoals eerder aangenomen, in het lumen van het maag-darmkanaal.

IJzer (Fe)

Calcium (Ca)

Wat betreft de calciumbron, zuivelproducten verminderen de opname van ijzer significant met ruim 60 procent. Daarnaast is het compleet zinloos om honden en katten zuivelproducten te geven, in zuivelproducten zit lactose en dit kunnen ze niet afbreken (het enzym lactase bezitten volwassen katten en honden niet). In 1908 beschreef een arts al het verband tussen een tekort aan ijzer en een blauwe verkleuring van de oogrok. Deze bevinding is tegenwoordig in de vergetelheid geraakt.

©Copyright Bandit Diervoeding / HW van de Lang

Bandit Diervoeding Artikel ziekteconcept en voeding Dit was voor een aantal onderzoekers aanleiding om deze bevinding op zijn wetenschappelijke waarde te schatten. Drie waarnemers moesten onafhankelijk van elkaar de ogen van 169 patiënten beoordelen. Eveneens beoordeelden zij de kleur van de slijmvliezen, ook wel gezien als een teken van ijzertekort. Slechts 30% van ijzeranemische patiënten bleek een bleke verkleuring van de slijmvliezen te hebben, terwijl 87% blauwachtige oogrokken gaven te zien. De onderzoekers stellen dan ook dat het blauwe oog een goede indicator is voor een ijzer tekort en dat het een routineonderdeel dient te zijn van het klinische onderzoek. Vaak wordt alleen gekeken naar de calcium verhoudingen, maar het moet in een veel breder perspectief worden gezien. Meerdere mineralen in de voeding zijn verantwoordelijk voor een optimale groei. En ook hiervoor geldt dat we niet moeten uitgaan van een maximale groei.

Enostosis problemen komen steeds vaker voor, verkeerde voeding is de hoofdoorzaak! Enostosis is een steriele ontsteking van het beenmerg wat een heftige pijn veroorzaakt. Door een te snelle groei van de lange pijpbeenderen blijft de grootte van de voedingskanaaltjes achter waardoor de bloedvaatjes in het bot in de knel komen, hierdoor ontstaat een te hoge druk (oedeem) waardoor het beenvlies (periost) loslaat van het bot. Het is een aandoening die vooral voorkomt bij honden met de leeftijd van 4 tot 18 maanden, met klachten als wisselende kreupelheid aan een of meerdere ledematen, verminderde eetlust en in ernstige gevallen heeft de hond koorts en wil de hond niet meer lopen. In de meeste diervoeders wordt de chemische vorm Calciumcarbonaat aan het voer toegevoegd en hier is veel van nodig terwijl er weinig van wordt opgenomen. Door een natuurlijke bron van Calcium aan de hond te geven voorkom je een te snelle groei. In Bandit Dieetvoeding-enostosis zit minder Ca en meer hoogwaardige en makkelijk verteerbare eiwitten. Er vindt dan ook een gelijkmatigere groei plaats. De ingrediënten in de voeding zijn dan ook niet in maximale hoeveelheden , maar in optimale hoeveelheden samengesteld. In het onderzoek tot juli 2008 hadden 23 eigenaren van honden met groeipijnen zich aangemeld. Van deze 23 honden waren er 21 honden binnen 4 weken klachtenvrij. Op het moment is de Fa Bandit bezig met een onderzoek waarbij de universiteit van Wageningen ook betrokken is. Begin volgend jaar zullen de resultaten bekend worden gemaakt. Heeft u vragen dan kunt zich tot mij wenden. Huub van de Lang Bandit Diervoeding Tel 0318 590 554

©Copyright Bandit Diervoeding / HW van de Lang

View more...

Comments

Copyright 2017 ECITYDOC Inc.