Application Letter Tagalog

June 14, 2017 | Author: Anonymous | Category: Documents
Share Embed


Short Description

... mga katangiang hinahanap ninyo para sa nasabing trabaho kaya't gusto ko sanang mag-aplay. ... Katunaya'y nagtapos po...

Description

Oktubre 15, 2008

G. Zoilo Villanueva Villanueva Region I General Hospital Arellano Street, Dagupan City, Pangasinan

Ginoo:

 Nabasa ko po sa Philippine Daily Inquirer na nangangailangan kayo ng isang nars sa inyong ospital.  Naniniwala po akong taglay ko ang mga katangiang hinahanap ninyo para sa nasabing trabaho kaya’t gusto ko sanang mag-aplay.

Ako po’y isang dalaga, dalawampu’t siyam na taong gulang, nagtapos ng kolehiyo sa Colegio de Dagupan noong Marso, 2012 at ako’y isang rehistradong nars. Ako po’y masipag, matiyaga, at magaling mag-alaga ng pasyente kaya’t naniniwala akong medaling gagaling ang inyong mga pasyente. Maroon din po akong malusog na pangangatawan, maabilidad po ako at matalino.Katunaya’y nagtapos po ako sa kolehiyo bilang Magna Cumlaude.

Kalakip ng liham na ito ang aking resume. Handa po akong magtungo sa inyong tanggapan  ppara sa isang panayam, sa oras at a t petsang nanaisin ninyo.

Lubos na gumagalang, Niko N. Estaris

View more...

Comments

Copyright © 2017 ZILADOC Inc.