13. EDF Maraton Energetyków

March 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download 13. EDF Maraton Energetyków...

Description

13. EDF Maraton Energetyków 3. Mistrzostwa Pracowników Grupy EDF 15. Grand Prix Energetyków w biegach przełajowych 8. Polsko-Czeski Puchar Biegowy RYBOST CUP 2. Grand Prix Energetyków w NW.

Organizator: Kontakt:

Sekcja Biegów Długodystansowych ENERGETYK Rybnik [email protected]; tel. 669776757

Dystans:

42,195 km (atest geodezyjny) – agrafka + 14 pętli alternatywnie – dowolna wielokrotność 3 km (Bieg oraz Nordic Walking)

Miejsce startu:

Rybnik-Grabownia

Termin:

niedziela 09.08.2015 r., start biegu : godz. 9:30 start Nordic Walking : godz. 9.32

Trasa:

3-km pętla wokół zbiornika wodnego Grabownia, oznakowana co 1 km

Profil:

lekko pagórkowaty, różnica wzniesień na pętli - 7,5 m

Nawierzchnia:

trudna, urozmaicona – ścieżki leśne, żwirowe, trylinka, asfalt, bruk

Punkty odżywcze:

punkt odżywczy – co 3 km – zawierał będzie: woda, cola, izotonik, banany, pomarańcze, herbatniki, czekolada (zależnie od temperatury)

Limit czasowy:

brak

Limit wieku:

brak

Pomiar czasu:

ręczny

Wpisowe:

45,-zł 25,-zł 60,-zł bezpłatnie -

Płatność:

przy zgłoszeniu drogą internetową i opłacie dokonanej przelewem w terminie do 02.08.2015 dzieci i młodzież ucząca się oraz członkowie SBD przy zgłoszeniu drogą internetową i opłacie dokonanej przelewem do 02.08.2015r opłata w dniu zawodów (bez względu wiek, czy przynależność klubową) dzieci do 10 lat oraz członkowie klubu SBD biorący udział w organizacji zawodów, pracownicy EDF zgłoszeni w terminie

przelewem na rachunek bankowy Fundacji EDF Polska: 77 1560 0013 2353 6765 9000 0006. Ważne! W tytule wpłaty wpisać: Maraton Energetyków-Imię i Nazwisko By otrzymać fakturę należy dodatkowo w tytule dopisać „faktura” Dane do FV proszę przesłać na adres mailowy organizatora ([email protected]) Faktura będzie do odbioru w dniu zawodów.

Gotówką w biurze zawodów podczas weryfikacji w dniu biegu

Biuro zawodów:

w godz. 8.00 – 9.00 Rybnik - Grabownia

Termin zgłoszeń:

do niedzieli 02.08.2015 r Przez stronę internetową: http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1806

Przyjęcie każdego zgłoszenia zostanie potwierdzone mailem zwrotnym. Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane będą jedynie na miejscu w biurze zawodów za naliczeniem podwyższonej opłaty startowej (nie ma limitu ilości startujących zawodników, każdy chętny wystartuje) Nagrody:

za miejsca I-IV w kategoriach OPEN mężczyzn i kobiet – bieg - puchary; za miejsca I-IV w kat. Pracowników Grupy EDF mężczyzn i kobiet – bieg - puchary; za miejsca I-IV w kategoriach OPEN mężczyzn i kobiet – NW - puchary; za miejsca I-IV w kat. Pracowników Grupy EDF mężczyzn i kobiet – NW - puchary; dla najmłodszych dzieci paczki dla wszystkich uczestników – medal pamiątkowy koszulka – dla zapisanych droga internetową do 02.08.2015r

punkty do 15. Grand Prix Energetyków w biegach przełajowych, punkty do 2. Grand Prix Energetyków w NW, oraz do 8. RYBOST CUP Regulaminy GPE, GPE w NW oraz RYBOST CUP dostępne na naszej stronie internetowej: http://www.sbd-energetyk.pl/zawody2015

Kategorie wiekowe: brak Po biegu:

przyznanie medali (bezpośrednio po przekroczeniu linii mety); dekoracja zwycięzców (w miejscu startu/mety) - wstępnie wręczanie nagród przewidziane jest na godz. 14:30 – 15.00); Posiłek regeneracyjny i spotkanie integracyjne biegaczy

Nordic Walking:

W ramach zawodów prowadzona będzie również klasyfikacja Nordic Walking. Impreza zaliczana jest do 2. Grand Prix Energetyków w NW. Wszystkie zapisy dotyczące biegu, mają również zastosowanie dla uczestników Nordic Walking, czyli: - dowolna ilość 3-kilometrowych pętli, maksymalnie maraton; - zgłoszenia, biuro zawodów, opłaty, trasa, czas startu – identycznie jak dla biegaczy; - pakiet startowy i nagrody – jak w biegu (czyli puchary dla 4 najlepszych zawodników w kategorii mężczyzn i kobiet, medale dla wszystkich).

Uwagi:

Bieg ma charakter koleżeński i tylko w takiej formie należy go postrzegać. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Zawodnicy biegną całkowicie na własną odpowiedzialność – w biurze zawodów podpisuje się stosowne oświadczenie Zawody nie są zabezpieczane przez sędziów Nordic Walking, dlatego uprasza się o stosowanie zasad fair play. Protesty nie będą rozstrzygane z uwagi na brak fachowej komisji sędziowskiej. Z uwagi na występujące przewężenia na trasie prosimy zawodników o ustępowanie miejsca osobom szybszym. Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

W miejscu zawodów brak zaplecza sanitarnego (prysznicy, przebieralni itp.), ale dla wszystkich chętnych, zarówno przed biegiem, jak i po nim, w pełni będą dostępne i przygotowane szatnie i natryski w Klubie Energetyka przy ul. Podmiejskiej tj. około 7 km (10 min samochodem) od miejsca startu/mety – dojazd indywidualnie na własną rękę. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

View more...

Comments

Copyright 2017 ECITYDOC Inc.